Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMAN HALK EĞİTİM MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMAN HALK EĞİTİM MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 KAMAN HALK EĞİTİM MERKEZİ 2013-2014
BRİFİNG DOSYASI OKUL RESMİ:.. ..

2 İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, “Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım, Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl Mehmet Akif ERSOY

3 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte; bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

4 Vizyonumuz: Misyonumuz:
. Misyonumuz: .

5 Değerlerimiz: . Değerlerimiz:

6 EĞİTİM İMKANLARI KÜTÜPHANE BİLİŞİM /BİLGİSAYAR AFİŞ, ATLAS, HARİTA VB.
BİLGİSAYAR SAYISI B.T. SINIFI KİTAP DİĞER CD TOPLAM VCD İNTERNET BAĞLANTISI VİDEO KASET YAZICI TARAYICI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) PROJEKSİYON MİKROFON KULAKLIK FOTOĞRAF MAKİNASI KAMERA ETKİLEŞİMLİ TAHTA AKILLI TAHTA FOTOKOPİ MAKİNASI

7 1.BÖLÜM ARSA VE BİNA BİLGİLERİ TEMEL BİLGİLER İLETİŞİM BİLGİLERİ
KURUM KODU: KURUM MÜDÜRÜ KURUM TÜRÜ: TEL.NO: KURUM ADI: FAX NO: YERLEŞİM YERİ: E-MAİL HİZMETE GİRİŞ YILI: WEB ADRESİ: ADRES: ARSA VE BİNA BİLGİLERİ PAFTA NO: BİNA ALANI(m2) PARSEL NO: AÇIK ALANI(m2) TOPLAM ALANI(m2) BİNA SAYISI: DERSLİK SAYISI: KULLANILAN MÜLKİYETİ: KULLANILMAYAN KİRA DURUMU: TOPLAM ISINMA ŞEKLİ: LABORATUVAR FİZİK YAKIT TÜRÜ: KİMYA LOJMAN SAYISI: KALORİFERLİ : FEN SOBALI : B.T. SINIFI DOĞALGAZLI : KÜTÜPHANE TOPLAM : KANTİN

8 EĞİTİM İMKANLARI KÜTÜPHANE BİLİŞİM /BİLGİSAYAR AFİŞ, ATLAS, HARİTA VB.
BİLGİSAYAR SAYISI B.T. SINIFI KİTAP DİĞER CD TOPLAM VCD İNTERNET BAĞLANTISI VİDEO KASET YAZICI TARAYICI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) PROJEKSİYON MİKROFON KULAKLIK FOTOGRAF MAKİNASI KAMERA ETKİLEŞİMLİ TAHTA AKILLI TAHTA FOTOKOPİ MAKİNASI

9 PERSONEL DURUMU GÖREVİ SAYI ASİL/VEKİL ADI SOYADI BRANŞI E-POSTA
TELEFON MÜDÜR MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI 1 2 BÖLÜMÜ BÖLÜM ŞEFİ 3 MEMUR HİZMETLİ 4 AÇIKLAMA DİĞER 5 6

10 2.BÖLÜM Kurumun Tarihçesi ve Genel Bilgiler:

11 Halk Eğitim Merkezlerinde Hangi Tür Kurslar Açılır
Halk Eğitim Merkezlerinde Hangi Tür Kurslar Açılır? Kurs Dışı Etkinlikler Hangileridir? Halk Eğitimi Merkezlerinde Üretime Yönelik Açılan Kurslar: Halk Eğitim Merkezlerinde Engelli Kişiler İçin Açılan Sosyal-Kültürel ve Mesleki Teknik Amaçlı Kurslar: Halk Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Resmi ve Özel Kuruluşlar İle Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği:

12 HALK EĞİTİMİ KURSLARI Kurslara Kabul: Halk Eğitimi Merkezlerince açılacak kurslara devam edeceklerde; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olma (yabancı uyruklular için valilik izni gerekir) şartı aranır.  Etkinliklerden yararlanmak için yaş sınırı yoktur. Ancak ilköğretim çağında bulunanlar devam ettikleri öğrenim kurumların öğrenime kapalı olduğu sürelerde etkinliklere katılabilir. Örgün eğitime devam eden öğrenciler derslerinden arta kalan zamanda Halk Eğitimi etkinliklerden yararlanabilirler.  Belirli yaş ve eğitim seviyesi programın özelliğine göre gerektiğinde aranır. Bu durum Halk Eğitimi Merkezlerince kurs duyurularında belirtilir.

13 Kurslara Kayıt: Kurslara kayıt olmak üzere başvurulan nüfus cüzdanı (kayıttan sonra örneği alınarak geri verilir),gerekirse öğrenim belgesi, ikametgâh belgesi  istenir. Başvuru, halk eğitimi merkezlerince geliştirilen bir form ’la yapılır. Kurslara kayıt için bireysel olarak başvuru yapılacağı gibi halk eğitimi merkezlerinin bulunduğu il ve ilçe merkezlerinden uzak yerleşim birimlerinde ikamet edenler, bağlı oldukları köy ve mahalle muhtarlığı ile Bakanlığımıza bağlı okul ve kurum müdürlüklerine de başvuruda bulunabilirler. Mahalle muhtarlıkları ve okul-kurum müdürlükleri kendilerine yapılan başvuruyu ilgili halk eğitimi merkezine ulaştırdıktan sonra halk eğitim merkezleri talep doğrultusunda alan çalışması yaparak  kursun açılması yönünde gerekli önlemleri alır. Kurslara kayıt dönemleri: Kurslara kayıt olmak için yılın on iki ayında halk eğitimi merkezlerine başvuru yapılabilir. Özelliklerinden dolayı bazı kurslar için bazı dönemlerde kayıt açılabilir. Bu durumda merkez yönetimce iletişim araçları yoluyla duyurulur. Kurslara devam: Kurslara kabul edilenler devam etmek zorundadır. Kurs süresinin 15’i kadar devamsızlık gösterenler devamsız öğrenci durumuna düşerler. Geç kalmayı alışkanlık haline getirenler hakkında devamsızlık işlemi yapılır. Kurslar nasıl açılır: Kurslar okuma yazma ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları alanında açılacaklar hariç olmak üzere genel olarak 12 kişilik katılımın tamamlanmasıyla düzenlenir. Üretime yönelik gelir getirici istihdam kolaylığı sağlayıcı ve çevre için özellik arz eden kurslarda kursiyer sayısı genel müdürlüğün görüşleri doğrultusunda yenide belirlenebilir.

14  Kurslar nerelerde açılır: Halk Eğitimi Kursları genel olarak;
Halk eğitimi merkezlerinin kendi bina ve tesislerinde Mahalle ve köy yerlerinde temin edilen kurs yerlerinde Eğitim odalarında ve okullarda Ceza ve ıslahevlerinde Rehabilitasyon gerektiren hastanelerde Kamu ve özel kuruluşlara ait binalarda Örgün eğitim kurumlarına ait binalarda Gönüllü kuruluşlarca sağlanan yerlerde İhtiyaç duyulan diğer yerlerde açılır. Halk eğitimi merkezlerine yıllık çalışma süresi: Halk eğitimi merkezlerindeki etiklikler yılın on iki ayında sürdürülür. Öğretmen öğrenciler ile kursiyerlerin ortak talepleri doğrultusunda tatil dönemlerinde de devam edebilir. Kursların haftalık çalışma süresi: Kursları haftalık çalışma süresi uygulan programın süresi kurs yeri durumu kursiyerlerin devam edebilme durumları dikkate alınarak merkez müdürlüğünce belirlenir. Kursların günlük çalışma saatleri: Kurslar uygula programın süresi katılımcıların devam edebilme talep ve imkânları dikkate alınması suretiyle sabah ile saatleri arasında belirlenir ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile uygulanır.  Kurslarda Bir Ders Saati Süresi: Kurslarda bir ders saati süresi 45 dakikadır.

15 Kurslarda Başarı Değerlendirmesi: Kurs süresince uygulanan öğretim programının özelliğine göre;
a)      Öğretim süresince yapılacak uygulama, deney, yazılı ve sözlü yoklamaların sonucuna, b)      Yapılacak ev ödevlerinin ve projelerin  sonucuna, c)      Öğretim süresince bitiminde yapılacak sınav sonucuna göre kursiyerlerin başarısı saptanır.  Öğretim süresi sonunda kursiyerlerin başarılı sayılabilmesi için, kurs programında öğretim süresi içinde alınan notların ortalaması ile öğretim süresi sonunda yapılacak sınavlarda alınan notun ortalamasının en az yüz üzerinden kırkbeş olması gerekir. Buçuklu notlar tama çıkarılır.  Değerlendirmelerde en yüksek not yüz üzerinden takdir edilir.  Her öğretmen kursiyerlere vereceği notlar için bir not çizelgesi tutar. Not çizelgesine öğretim süresince kursiyerlere verilen notlar yazılır. Bu çizelge denetleme yetkisi olanlardan başkasına gösterilmez ve kurs sonunda müdüre teslim edilir.  Kurslarda başarılı olanlara kurs bitirme belgesi, kursa devam edip de başaramayanlara kursa devam belgesi verilir.

16 3.BÖLÜM Okul Binasının Özellikleri:
YERLEŞİM TOPLAM ALAN (m2) BİNA ALANI (m2) BAHÇE ALANI (m2) BİNANIN ÖZELLİKLERİ SIRA NO FİZİKİ İMKANIN ADI SAYISI 1 Derslik 2 Bilişim Teknolojileri Sınıfı 3 Fizik Laboratuarı 4 Kimya-Biyoloji Laboratuarı 5 Spor Salonu 6 Arşiv Odası 7 Kütüphane 8 Müdür Odası 9 Müdür Yardımcısı Odası 10 Rehberlik Servisi 11 Öğretmenler Odası 12 Depo 13 Memur Odası 14 Çok Amaçlı Salon 15 WC

17 1.Binanın Özellikleri: 2.Derslikler: 3.Kütüphane Durumu:

18 4.Laboratuar ve BT Sınıfı Durumu:
5.Depo ve Arşiv Durumu: 6 Çok Amaçlı Salonu Durumu:

19 7.İdare Odaları : 8.Diğer Sosyal Faaliyetler İçin Ayrılmış Olan Yerler: 9.Rehberlik Servisi:

20 10.Bahçenin Alanı Ve Fiziki Durumu:
11.Okulun Güvenliği 12.Teknolojik Alt Yapı

21 4.BÖLÜM Kurumun Personel Durumu:
A.YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN SAYISI SIRA NO GÖREVİ E K T 1 MÜDÜR 2 MÜDÜR BAŞYARDIMCISI 3 MÜDÜR YARDIMCISI 4 BRANŞLAR 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

22 C.BRANŞLARA GÖRE ÖĞRETMEN DAĞILIMI ÖĞRETMENİN ADI VE SOYADI
SIRA NO ÖĞRETMENİN ADI VE SOYADI BRANŞI GÖREVİ AÇIKLAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 D.MEMUR HİZMETLİ SAYILARI VE GÖREV DAĞILIMLARI
SIRA NO ADI VE SOYADI GÖREVİ AÇIKLAMA 1 2 3 4 5 6

24 E-Kurum Kültürü:

25 Mesleki Ve Teknik Kurslar: Sosyal ve Kültürel Kurslar:
YILLARA GÖRE AÇILAN KURSLAR: Mesleki Ve Teknik Kurslar: YILI Kurs Sayısı Katılan Kursiyer Sayısı Belge Alan Kursiyer Sayısı Açıklama Kız Erkek Toplam Sosyal  ve Kültürel Kurslar: YILI       Kursun Sayısı Katılan Kursiyer Sayısı Belge Alan Kursiyer Sayısı Açıklama Kız Erkek Toplam

26 Okuma-Yazma Kursları:
YILI Kursun Sayısı Katılan Kursiyer Sayısı Belge Alan Kursiyer Sayısı  Açıklama Kız Erkek Toplam YILLARA GÖRE AÇILAN KURSLAR ÖZET KURS-KURSİYER DÖKÜM CETVELİ YILI Kursun Sayısı Katılan Kursiyer Sayısı Belge Alan Kursiyer Sayısı Açıklama Kız Erk Toplam Not: Verilen çizelgenin dışında açılan kurslar ve devam eden kurslar ayrıca tablo çizilerek belirtilecektir.

27 6.BÖLÜM KURUMUN SORUNLARI:
A.OKUL BİNASI İLE İLGİLİ SORUNLAR: B.ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ İHTİYACI: C.PERSONEL İHTİYACI: D.ÖĞRENCİ DEVAM-DEVAMSIZLIĞI İLE İLGİLİ SORUNLAR : E.DİĞER SORUNLAR:

28 Kaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: . ……../……../2013 …………………………………. Kaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü


"KAMAN HALK EĞİTİM MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları