Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

  TAKİP MESAFESİ VE ÖNEMİ. TAKİP MESAFESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "  TAKİP MESAFESİ VE ÖNEMİ. TAKİP MESAFESİ"— Sunum transkripti:

1 TAKİP MESAFESİ VE ÖNEMİ. TAKİP MESAFESİ Madde 107- Sürücüler, önlerinde giden araçları güvenli ve gerekli bir mesafeden takip etmek zorundadırlar. Sürücüler, önlerinde giden araçları, kendi araçlarının km. cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre mesafesinden takip etmeleri gerekir. Örneğin, 90 km./s hızla giden bir aracın öndeki aracı takip mesafesi 45m. dir.Takip mesafesi aynı zamanda, takip eden aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadardır. Bu sürenin tespitinde, yöntemi kullanılır. (Bu sayılar aralıksız söylendiğinde aradan iki saniye geçmektedir.

2 Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında diğer araçların güvenle gidebilecekleri açıklıklar bulundurmak zorundadırlar. Bu açıklıkların ölçüsü takip mesafesinden az olamaz. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim yerleri dışında diğer araçları 50 m. den daha yakın takip edemezler.

3 7.ÖNDEKİ ARACI GEÇME KURALLARI.
ÖNDEKİ ARACI GEÇME Madde 103- Geçmede aşağıdaki  kurallar uygulanır. a) Sürücüler önlerinde giden bir aracı geçmeleri için; 1) Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olması, 2) Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş bulunması, 3) Geçeceği aracın hızıyla geçme esnasındaki kendi hızını da dikkate alarak, iki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dahil, yolu kullananların tümü için tehlike veya engel yaratmadan geçmek için kullanacağı şeridin yeteri kadar

4 4) Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve araçlarının bu geçişe uygun durumda bulunması, Mecburidir. b) Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. GEÇECEK ARACIN SÜRÜCÜSÜ; 1) Geçilecek araç sürücüsünü ses cihazı ile veya kısa ve uzun hüzmeli farlarını ard arda yakarak uyarmaya, 2) Sol dönüş lambası ile işaret vermeye, 3) Geçilecek araca takip mesafesi kadar önceden sol şeride yerleşmeye, 4) Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde ilerlemeye, 5) Sağa dönüş lambası ile işaret vererek sağ şeride girmekle geçişini tamamlamaya, Mecburdur.

5 c) Araçların sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmek yasaktır.
Ancak, herhangi bir araç sola dönüş işareti vererek yavaşlamakta veya trafik mecburiyeti nedeniyle beklemekte ise, bunların veya yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların sağındaki şeritten geçilebilir. Tramvay hatları müsait olmadığı takdirde, harekette olsun veya olmasın bir tramvayın sol yanından geçilemez ve bu yanda devamlı araç sürülemez. d) Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde, şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz.

6 GEÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER
Madde 104- Sürücülerin; a) Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile yasaklandığı yerlerde, b) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, c) Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, d) Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken, e) Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde, Önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır.

7 Geçilen  Araç  Sürücüsünün Uyacağı Kurallar
Madde 105- Geçilen araç sürücüleri; a) Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlemek ve hızını arttırmamak, b) Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile kendilerini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için araçlarını elverdiği oranda sağ kenara almak, yavaşlamak, gerekiyorsa durmak, c) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak, Zorundadırlar. Kurallara uygun olarak, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte olan bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak  yasaktır.

8 8.TOYOL KURALLARDA ARAÇLARIN CİNSİNE GÖRE HIZ SINIRLARI.
Araç Cinsleri Otoyol Hız Sınırı Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet Motorlubisiklet GİREMEZ Tehlikeli Mad.Taş Traktör GİREMEZ Arızalı araç çek İş Makinaları GİREMEZ

9 .OTOYOLDA TRAFİĞİN AKIŞI.
OTOYOL KURALLARI Trafik Kuralları 1- Otoyola girerken "Hızlanma Şeridi"nden yararlanılarak, yoldaki trafiğin akış hızına uyum sağlandıktan sonra hızlanma şeridinin sonundan otoyol bandına girmek zorunludur.

10 2- Otoyolda duraklamak, park etmek gibi geri gitmek ve geriye dönmek yasaktır.
3- Kaza ve arıza gibi zorunlu hallerde taşıtın emniyet şeridine alınarak işaretlenmesi gerekir. Emniyet şeridinde seyretmek yasaktır. 4- Otoyoldan çıkarken de "Yavaşlama Şeridi"ne şeridin başından girmek bu şerit boyunca hız azaltmak zorunludur. Otoyolda seyrederken, altına inilmemesi gereken hız sınırına mecburi asgari hız denir.

11 10.KARAYOLUNDA ARIZALANAN ARAÇLARIN İŞARETLENMESİVE ÇEKİLMESİ.
ARIZALI ARAÇLARIN İŞARETLENMESİ VE ÇEKİLMESİ İŞARETLENMESİ Madde 135- Herhangi bir arıza veya trafik kazası nedeniyle karayolunda sürülemeyecek araçlar için aşağıdaki esas ve usuller uygulanır. a) Durumlarına göre bozulan araçlar için park etme ve duraklamada alınacak önlemlerden gerekli olanlar uygulanmakla birlikte; 1) Yol, hava ve trafik durumu ile gece ve gündüz oluşuna göre nizami park ve kuyruk ışıkları yakılmadığı, yakılamadığı veya yakılması halinde dahi 150 metre mesafeden diğer araç sürücüleri tarafından açıkça görülemediği takdirde, bozulan aracın ön ve arkasına uygun yerlere diğer araç sürücülerinin 150 metre mesafeden açıkça görebilecekleri şekilde birer kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulması,

12 2) Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az 30’ar metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az 150 metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi, 3) Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az 150 metreden net olarak görülebilecek şekilde 150x25 cm. ebadında Avrupa Topluluğu Direktifleri ve Avrupa Ekonomik Komisyonu Regülasyonlarından ECE 70’deki teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması, Mecburidir.

13 b) Bozulan araç, tehlikeli madde taşıyorsa her durumda kırmızı ışıklı cihaz kullanacak ve devamlı şekilde başında beklenmek suretiyle gözetim altında bulundurulacaktır. Yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması tamamlanıncaya kadar araçta acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları varsa bu lambaları veya dönüş lambaları

14 ÇEKİLMESİ Çekilen Aracın:
1- Ağırlığı, çeken aracın taşıması sınırından fazla ağır olmayacaktır. 2- Sürücünün yönetiminde olacaktır. 3- Işık donanımı bozuk ise, arkasına gündüz 20 x 20 cm. ebadında kırmızı bez, gece kırmızı ışık veya reflektör konur. Çeken ve Çekilen Araçlarla İlgili Şartlar: 1- Her iki araç boş olacak, yolcu taşınmayacak, 2- İki aracın bağlantısı çelik çubuk, çelik halat veya zincirlerle yapılacak, 3- İki araç arasındaki mesafe 5 m. yi geçmeyecek. Bu açıklık 2,5 m. yi geçtiği takdirde, bağlantının orta kısmına gündüz kırmızı yansıtıcı veya bez, gece kırmızı ışık veya yansıtıcı konacaktır.

15 4- Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklık 1 m. den fazla olmayacak, bağlantı, iki aracın birbirlerine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) yapılmış olacak. 5- Çeken araç, freni bozuk aracı çekerken 15 km/s. hızdan, diğer hallerde 20 km/s. hızdan fazla hızla sürülmeyecektir. 6- Kendi kendine hareket gücü olmayan römork ve benzeri arızalı araçlar ile başka bir araçla çekilemeyecek durumda olan arızalı araçlar, yalnız kurtarıcı araçlarla çekilecektir.

16 11.SÜRÜCÜLERİN VE YOLCULARIN KORUYUCU TERTİBAT KULLANMASI

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Emniyet Kemerinin Önemi ve Yararları
        -  Emniyet Kemeri kullanmak sadece ciddi yaralanmaları önlemekle kalmaz kemer önemsiz yaranmaları dahi aza indirger.         -  Emniyet Kemeri kullanmak toplam yaralanma ihtimalini %30 kadar azaltır.         -  Ciddi yaralanmalar hafif kazalardan daha da aza indirgenir.          -  Bütün ağır ve hafif yaralanmalarda Emniyet kemeri kullanmak etkilidir, daha azdır.         -  Kemer kullanmak öncelikle baş ve ciddi göğüs yaralanmalarını azaltır.

33 - Kemer kullanmak sadece hafif yaralanmalara sebep olmaktadır
        -  Kemer kullanmak sadece hafif yaralanmalara sebep olmaktadır. Bunların çoğu da çürükler, ezik veya hafif ağır şeklindedir.         -  Basit bir işlem ile emniyet kemerini bağlayarak ikinci bir darbeden korunacaksınız. Ana yolda yada Garajdan çıkışınızda da her zaman emniyet kemerinizi bağlayınız.

34 Emniyet Kemeri Nasıl Takılır
Sürücü araca binip sürücü koltuğuna oturur. Sürücü kendini hazırlar, Sürücü aracını hareket ettirmeden önce emniyet kemerini takmak için hazırlanır, Sürücü oturduğu koltuğun sol yan kenarına monte edilmiş olan emniyet kemerini omuzdan karın boşluğuna doğru çapraz bir şekilde bağlamak için açar. Sürücü açtığı kemerini oturduğu koltuğun sağ yan kenarında bulunan geçmeli başlığa kemerin ucunda bulunan mandalı başlığa geçirir.

35 Sürücü emniyetli bir şekilde seyir yapmak için aracını çalıştırıp hareket eder.
Sürücünün başka araçta bulunan kişilerinde oturduğu koltuğun sol yan kenarına monte edilmiş olan emniyet kemerini bağlamaları sürücü tarafından uyarılarak kontrol edilir. Emniyet Kemerini takan araç sürücüsünden, yolcusuna kadar her kişi kendi can güvenliğini ani bir kaza tehlikesine karşı büyük ölçüde teminat altına almış sayılır.

36 Çocuğunuzla Seyahat Ediyorsanız
        0-10 yaş arasındaki çocuklarınızı arka koltukta çocuk koltuğuna oturtarak seyahat etmeniz gerekmektedir. Hiç bir şekilde ön koltukta küçük çocuklar önde oturan yolcunun dizi üstünde yolculuk etmemelidir.         Otomobil ve benzeri taşıtlarda, sürücünün yanındaki ön koltukta 10 yaşından küçük çocukların taşınması Trafik Kanunun ile de yasaklanmıştır

37         Çocuğunuzla birlikte seyahat ettiğinizde tek emniyetli yer aracın arka koltuğuna konulan Çocuk koltuğudur.          Ne denli kuvvetli olduğunuz hiç bir şey değiştirmez. Kazaya karıştığınızda çocuğunuzu tutamazsınız. Örneğin çocuğun ağırlığını 15 kg. alırsak 60 km. süratle giden aracın çarpması halinde çocuğun ağırlığı 300 kg. bir ağırlığa eşit olur. Ve annesinin kollarından kurtulur.

38 Emniyet Kemeri Kullanılmazsa
        1  -  Sürücüler Emniyet Kemeri Kullanmazsa darbe esnasında araç çökmeye başlar ve yavaşlar, aracın içindeki kişi kendisini yavaşlatacak bir şey bulamaz ve ileriye doğru saatte 50 km. hızla hareket eder saniyede araç bariyere çarpar.         2  -  Aracın ön kısmı darbe şiddetinin bir bölümünü karşılar. Aracın içindeki kişi ileriye doğru saatte 50 km. hızla hareket etmeye devam eder,0.050 saniyede araç ezilir saniye-araç çarparak hasar görür.

39 3  -  Aracın durmasından 1/50 saniye sonra aracın içindeki kişi ön tabloya ve cama çarpar. Bu insanın çarpmasıdır. Aracın çarpmasından sonraki durması 1/10 saniye sürer ama insanın çarpmasında süre 1/100 saniyedir saniyede araç durur saniyede kişi aracın içine çarpar saniyede-araç durur saniyede sürücü ön cama çarpar.

40 Emniyet Kemer Kullanılırsa
        1  -  Darbe esnasında, araç çökmeye başlar ve yavaşlar.         2  -  Araç yavaşlarken araçtaki kişi öne doğru Emniyet Kemerinin boşluğu derecisinde hareket eder. Emniyet Kemeri kişiyi Kanepede tutar. Başının ve Göğsünün araç içinde vurmasını önler.         3  -  Sürücünün aracın şasesine bağlı olduğu sürece araçtaki kişiler darbenin şiddetinden fazla etkilenmez, aracın yavaşlamasından faydalanırlar.               Araçtaki kemeri bağlı olan sürücü ve diğer kişiler aracın iç kısmına çarpma durumunda kalmazlar.

41 • Otomobil, tescil bakımında otomobil işleri gören arazi taşıtları ve minibüslerde sürücü ve sürücü yanındaki ön koltuklarda oturan yolcular için emniyet kemer; bulundurulması ve takılması zorunludur. • Emniyet Kemeri takmayan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 78/1-a maddesinden 77 TL. idari para cezası uygulanır.

42

43 Bildiğiniz gibi motosiklet kullanmak 4 tekerlekli bir araca göre daha çok dikkat ve özen gerektiren bir araçtır. Bundan dolayı bu bilgileri dikkatle okumanızı ve uygulamanızı önemle belirtiyoruz.  Motosiklette olmazsa olmaz en önemli şey motosiklet kaksıdır. Motosiklet kaskını şüphesiz taktığınızı düşünüyoruz. Kaskın Önemi Motosiklet kullanırken en önemli şart kask takmaktır. Pek çok aktivitenin kendine özgü koruyucu ekipmanları vardır. Motosiklet kullanmak da bunlardan birisidir. Her sürücü ve artçı özel bot, pantolon, mont, eldiven ve standartlara uygun kask giymelidir. “Kask boyun kırar, görüsü engeller, duymayı azaltır” gibi söylentilerin asılsız olduğu yaşanan tecrübelerle kanıtlanmıştır. Bilinçli sürücüler her zaman kask takar. Kısa mesafelerde bile mutlaka kaskınızı takın.

44 Kask Neye Yarar? Kask hayatınızı kurtarır. Motosiklette en iyi koruma aracıdır. Motosikletinizin anahtarını elinize aldığınız anda kaksınızı da almayı alışkanlık haline getirin ikisi ayrılmaz bir ikilidir. Elbetteki kask motosiklette her derde deva bir şey değildir ancak bir kaza anında beyninizi, yüzünüzü ve hayatınızı korur. Diğer koruyucu giysilerle birlikte kask, kaza anında yaralanmayı en aza indirir. Arabadaki emniyet kemeri gibi, kaska da gerek olmadığını düşünenler olabilir. Ama unutmayın ki her an kaza olabilir. Bu yüzden mutlaka kaskınızı takın.

45 Motosiklet kullanırken her an her şey olabiliyor
Motosiklet kullanırken her an her şey olabiliyor. Mesafe kısa olsa bile örneğin “hemen markete gidip geleceğim, kask takmama gerek yok” demeyin. Her yıl pek çok sürücü kask taktığı için hayatta kalıyor ve buna şükrediyor. 'kinci olarak, iyi bir kask konforu yüzünden motosiklet zevkinizi ikiye katlar. Kask, kulaklarınızda kükreyen, suratınıza ve gözlerinize çarpan rüzgarı keser. Havada uçuşan böcek ve diğer nesnelerden korur. Hava değişikliklerinden etkilenmenizi ve yorulmanızı azaltır.

46 Üçüncü olarak, kask takmak motorcuların sorumluluk sahibi kimseler olduğunu gösterir. Kask takmak, kanuni zorunluluk olması bir yana, sürüş sırasında diğer sürücüler tarafından görülmenizi de sağlar. Bir çok kişi trafik polisinden kaçmak için kask kullanıyor sizde bu gruba girmeyin. Kask Sizi Nasıl Korur Farklı kasklar farklı amaçlar içindir. Ağır sanayi ve inşaatlarda çalışanlar, Amerikan futbolu oynayanlar ve askerler kask takar. Fakat hiçbir kask birbirinin yerini tutmaz.

47 Motosiklet kaskları çok komplikedir ve özel tasarlanmıştır
Motosiklet kaskları çok komplikedir ve özel tasarlanmıştır. Yıllar süren bilimsel araştırmaların neticesinde geliştirilmiştir. Bir motosiklet kaskında 4 temel parça bulunur : dıs yüzey, darbe emici iç yüzey, konforlu ped ve iyi bir sabitleme sistemi. İlk anlatacağımız dış yüzey; genellikle aynı aileden olan güçlendirilmiş fiber bileşimi yada termoplastikten (polikarbonat gibi) yapılmıştır. Bu çok güçlü bir maddedir ve sert bir şeye çarptığında korumak üzere tasarlanmıştır. Darbe ile oluşan enerjiyi kafanıza ulaşmadan dağıtmayı sağlar. Ancak bu, sizi korumak için tek basına yeterli değildir.

48 Dış yüzeyin içinde aynı derecede önemli, genellikle geliştirilmiş polistren’den (çogunlukla strofor gibi olduğu düşünülen) yapılmış darbe emici bir iç yüzey vardır. Bu yoğun tabaka, kask durmuş ancak kafanız hareket etmeye devam etmek isterken oluşan darbeyi emer. Her iki yüzey ve astar, sert darbelerde oluşan basıncı tamamen dağıtır. Bazı kaskların dış yüzeyleri şiddetli darbelerde çatlayabilir ya da kırılabilir. Bunun nedeni kaskın darbeyle oluşan basıncı emmesidir. Bir kaza sonrasında kullandığınız kask hasar görmemiş gibi görünebilir. Ancak koruma etkisi azalmış olabileceğinden değiştirilmelidir.

49 Konforlu ped, yumuşak köpük ve kumaştan oluşan kafanızı saran tabakadır. Sizi rahat tutar ve kaskın tam olarak kafanıza oturmasını sağlar. Bazı kasklarda bu kısım temizlik için sökülüp takılabilmektedir. Sabitleme sistemi ya da çene kayısı çok önemlidir. Kaza anında kaskın kafanızda kalmasını sağlar. Kayış, kaskın her iki yanına bağlıdır. Kaskı her taktığınızda mutlaka kayısı da güvenli bir şekilde bağlayın. Bu işlem sadece birkaç saniyenizi alır. Kayısı bağlamadan kask takmak, emniyet kemeri takmadan araba kullanmaya benzer.

50 Kask Seçimini Nasıl Yapmalısınız Rengi, sekli ve fiyatı hangi kaskı alacağınızın seçiminde etkili olsa da siz öncelikle koruma ve rahatlığı düşünün. Kapalı (fullface) bir kask yüzün tamamını kapattığı için daha güvenlidir. Ayrıca vizörü kapalıyken gözlerinizi de korur. Yarısçılar ilave güvenlik ve rahatlık için kapalı kaskları tercih eder. Bazı sürücüler açık kaskları tercih edebilir. Aynı temel parçalar, bu kasklarda da vardır ancak kapalı kasklar gibi yüzü ve çeneyi korumazlar. Eğer açık bir kask kullanıyorsanız vizörlü olmasına dikkat edin. O yoksa yüzünüze sıçrayabilecek taslara karsı motosiklet gözlüğü takmanız gerekir. Sıradan gözlük ya da güneş gözlükleri yeterince korumadığı gibi, sürüş esnasında yüzünüzden uçabilir.

51 Kısa yarım bir kask az da olsa kafanızı korur
Kısa yarım bir kask az da olsa kafanızı korur. Bu kasklar kaza sırasında basınızdan çıkacak gibidir. Bu nedenle kısa yarım kasklar tavsiye edilmez. Bugün iyi bir kask, değişik fiyat aralıklarında alınabilmektedir. Pek çok üretici, kasklarını son model motosikletlerin renklerine uygun olarak üretmektedir. Ağır ve hantal kaskların yerini sürekli geliştirilen, hafif ve modern malzemelerden üretilen kasklar almıştır.

52 Motosiklet kazalarında kafadan yaralanma neticesinde ölüm oranlarının artmasıyla birlikte korunma çok önemli hale gelmistir. ( 1987 – 88 arasında California’daki motosiklet kazalarında basından yaralanan sürücü ya da artçıların %42’si hayatını kaybetmistir). En iyi kask bile yaralanmama konusunda garanti vermez. Bununla birlikte kaza anında, kask takmayan birisi, kask takan birine göre çok daha riskli durumdadır.

53 Koruma başlı takmayan motosiklet sürücü ve yolcularına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 78/1-b maddesinden 77 TL. idari para cezası tatbik edilir


"  TAKİP MESAFESİ VE ÖNEMİ. TAKİP MESAFESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları