Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: ARİFİYE ORTAOKULU REHBER ÖĞRETMENİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: ARİFİYE ORTAOKULU REHBER ÖĞRETMENİ"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: ARİFİYE ORTAOKULU REHBER ÖĞRETMENİ
LİSE TÜRLERİ ARİFİYE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLAYAN: ARİFİYE ORTAOKULU REHBER ÖĞRETMENİ AYSUN KOÇYİĞİT

2 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlar. Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üreten bireyler yetiştiren okullardır.

3 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Sosyal Bilimler Lisesinin öğrenim süresi hazırlık+4 olmak üzere 5 yıldır.  Sınıf mevcutlarının 24 olduğu bu okullarda karma ve yatılı olarak eğitim hizmeti verilir. Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda öğrenciler okula gündüzlü olarak ta devam edebilirler. Okulun eğitim sisteminde Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan bulunmaktadır.

4 SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir. Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır. Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan bulunmaktadır. Türkçe-Matematik alanını seçen öğrenciler 11. sınıftan itibaren istemeleri halinde Uluslar Arası Bakalorya Programını takip edebilirler. Bu liselerden mezun olacak öğrencilere uluslar arası denkliğe sahip diploma verilecektir. Sosyal bilimler liselerinde donanım açısından birçok imkanın bulunması yanında en az 2 yabancı dil öğretilmesi amaçlanmıştır.

5

6 SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

7 FEN LİSESİ Fen ve Matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri alanında yükseköğretime hazırlayan okullardır. Öğrencileri araştırmaya yönelterek yeni teknolojileri kullanabilen ,yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen, Matematik ve Fen alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eden okullardır. • *Birinci yabancı dili İngilizce olan Fen Liseleri’ nde öğrenim süresi 4 yıldır.

8 FEN LİSESİ

9 FEN LİSESİ

10 ANADOLU LİSELERİ Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yükseköğretime hazırlar. Anadolu Liseleri’ nde öğrenim süresi 4 yıldır. Ancak öğretim süresi 1 yıl hazırlık + 4 yıl olan okullar da mevcuttur. 10. sınıftan sonra alan seçilir. Sözel ; Tarih,Coğrafya,Dil ve Anlatım,Edebiyat Eşit ağırlık ; Matematik,Dil ve Anlatım,Edebiyat Sayısal;  Matematik,Fizik,Kimya,Biyoloji Yabancı dil; İngilizce,Dil ve Anlatım,Edebiyat alanları vardır.

11

12

13 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ
GÜZEL SANATLAR LİSESİ Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Anadolu güzel sanatlar liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Genellikle resim ve müzik alanları vardır. Yetenek sınavı ile öğrenci alır. yetenek sınavının yüzde 70’i ile  ortaöğretime yerleştirme puanının yüzde 30’u esas alınacak.

14 GÜZEL SANATLAR LİSESİ GİRİŞ KOŞULLARI;
Ortaokulunu o yıl bitirmiş olan,  Diploma notu en az 3.00 ve; girmek istediği alanla ilgili dersin   sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00 olan öğrenciler başvurabilirler. 

15 GÜZEL SANATLAR LİSESİ Öğrenciler mezun oldukları ortaokul müdürlüklerinden alacakları not durum çizelgesi ile girmek istedikleri Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine ön kayıt yaptırdıktan sonra belirlenen tarihlerde başvuruda bulundukları alanları ile ilgili yetenek sınavına girerler. Sınavlar genellikle Ağustos ayında yapılmaktadır. MEB sınav takvimini ders yılı bitmeden duyurmakta ve sınav tarihleri Güzel Sanatlar Liselerinin internet sitelerinde de yer almaktadır. 

16

17 SPOR LİSELERİ Spor liseleri, öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Spor liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Yetenek sınavı ile öğrenci alır. yetenek sınavının yüzde 70’i ile  ortaöğretime yerleştirme puanının yüzde 30’u esas alınacak.

18 SPOR LİSELERİ

19

20 MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER
İş, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile iş alışkanlığının kazandırılmasını amaçlar. Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyanlara mesleklerinde bağımsız ‘İşyeri Açma Belgesi’ verilir. Anadolu Meslek Liseleri’ nde öğrenim süresi 4 yıldır.

21 MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER
9. sınıfın sonunda öğrencimiz kendi okulu dahil en fazla 3 okul ve her bir okul için en fazla 5 farklı alan seçebilir. 9.sınıfın sonunda alan seçerken; Ortaokul başarı puanınızın %40'i ile 9.sınıf başarı puanınızın %60'ı esas alınacak.

22 MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER
MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖRNEK

23 MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖRNEK

24 MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER

25 SAĞLIK MESLEK LİSELERİNE NE OLDU?
sağlık meslek liseleri, 2014/8 genelge kapsamında okul çeşitliliğini azaltmak amacıyla ( sağlık meslek dahil tüm meslek liseleri), Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek lisesi bünyesinden toplandı.Bu şu  demek ki tüm meslek liseleri öğrencileri farklı dallar tercih etmelerine rağmen  9. sınıfta tüm dersleri ortak olarak alacaklar,sizin  10. sınıfta sağlık hizmetlerini tercih etmeniz  gerekecek.11. sınıfta ise dal seçiminde bulunacaksınız. Başka bir meslek lisesinde okuyor olsanız dahi 9. sınıf ortalamanız yüksek ise sağlık meslek liselerindeki dalları tercih edebilir okulunuzu değiştirebilirsiniz.

26 SAĞLIK MESLEK LİSESİ

27 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
Anadolu imam hatip liselerinde; imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır. İmam hatip liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.

28 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

29 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

30 ASKERİ LİSELER Askeri Liseler parasız yatılı okullardır. Öğrenciler Askeri Okullar Önce Sınavına girerek mülakatlara katılmaya hak kazanırlar. Askeri Okulların öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda fen bilimleri ağırlıklı dersler okutulur. ASKERİ OKUL ÇEŞİTLERİ; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bando Astsubay Hazırlama Okulu

31 ASKERİ LİSELER Askerî Liselere Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, Halen Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokulların 8’inci sınıfında okuyor olmak ve sınavın yapılacağı yılın Haziran döneminde doğrudan mezun oluyor olmak (Lise sınıflarında -hazırlık dahil- öğrenim görenlerin başvuruları geçersizdir), Okul bitirme derecesi en az olmak, En az 13, en fazla 16 yaşında olmak, Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, vb. olmamak), Görmesinde ve duymasında hiçbir kusuru olmamak, Yapılacak ön sağlık muayenesinde yaş, boy ve kilo açısından aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde bulunmak.

32 ASKERİ LİSELER 1. AŞAMA; YAZILI SINAV SINAV TARİHİ BAŞVURU TARİHLERİ
Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı 2015-ALS

33 2. AŞAMA ÖN SAĞLIK MUAYENESİ
Uzman doktorlar tarafından aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte, sağlıkla ilgili ön koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adaylar elenmektedir. BEDENİ YETENEK SINAVI Testlerin iki veya daha fazlasında başarısız olan aday elenmektedir.

34 ASKERİ LİSELER MÜLAKAT
     Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecanını kontrol edebilmesi, çok yönlü düşünme yeteneği, davranışlarındaki denge, kendine güveni, kendini ifade edebilme yeteneği, askerliğe yatkınlığı ile diğer bireysel özelikleri gözlemlenerek değerlendirilmektedir. PSİKOMOTOR TESTİ (YALNIZ HV.K.K.LIĞI İÇİN) El-ayak-göz koordinasyonunu, dikkat ve tepki hızını, algılama hızını ölçerek uçuşa yatkınlıklarını belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir. Psikomotor test sonucunda belirlenen baraj puanı aşamayan adaylar HAVA HARP OKULLARI KAPSAMINA ALINMAZ DİĞER ASKERİ OKULLAR İÇİN ŞANSI DEVAM EDER.  SAĞLIK MUAYENESİ:      Mülakat sonrasında başarılı olan adaylar sağlık kurulu muayeneleri için İstanbul’daki askerî hastanelere sevk edilirler. Muayene sonucunda “Askerî Öğrenci Olur” kararlı rapor alanlardan puan sıralamasına göre asil ve yedek adaylar belirlenir ve sırasıyla asil adaylardan başlamak üzere kontenjan kadarının kesin kaydı yapılır.

35 ASKERİ LİSELER

36 KARA KUVVETLERİNE BAĞLI OLAN OKULLAR;
*Kuleli Askeri Lisesi- İstanbul *Maltepe Askeri Lisesi-izmir HAVA KUVVETLERİNE BAĞLI OLAN OKULLAR; *Işıklar Askeri Hava Lisesi- Bursa DENİZ KUVVETLERİNE BAĞLI OLAN OKULLAR; *Deniz Lisesi- Heybeliada İstanbul *Bando Astsubay Hazırlama Okulu- Ankara

37 POLİS KOLEJLERİ Polis Koleji; lise derecesinde eğitim ve öğretim yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak parasız yatılı ve resmi üniformalı okullar olarak kurulmuştur. Polis Kolejleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri öğretim programlarına uygun olarak lise derecesinde eğitim ve öğretim yapmaktadır. Polis Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlamaktadırlar.

38 POLİS KOLEJİ

39 POLİS KOLEJİ

40 !!! ANKARA POLİS KOLEJİ son 2 yıldır öğrenci almamaktadır.

41 POLİS KOLEJİ KOLEJE ALINACAK ÖĞRENCİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak. Ek-2’de yer alan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak, Öğrenime ara vermemiş olmak, Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak, İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak. İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak. 

42 POLİS KOLEJİ Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayrı aşamada yapılmaktadır. I.Aşama: MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonunda hesaplanan Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi; II. Aşama: Polis Kolejine Giriş Sınavıdır. Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre belirlenen adayların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdır. Polis Kolejine Giriş Sınavı; Temmuz ayı içerisinde yapılacak üç ayrı aşamalı bir sınavdır. Polis Kolejine Giriş Sınavı aşamaları; mülakat, beden eğitimi ve yazılı (test) sınavlarından oluşmaktadır. Sınavlarda başarılı olup Kolejlere girmeye hak kazanan adaylar Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde intibak eğitimine alınırlar ve bu süre içerisinde adaylara okulun denetimi ve gözetiminde tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu aldırılır.


"HAZIRLAYAN: ARİFİYE ORTAOKULU REHBER ÖĞRETMENİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları