Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAKIM RUHU Hamide GÜNDÜZ Sema KURTOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAKIM RUHU Hamide GÜNDÜZ Sema KURTOĞLU."— Sunum transkripti:

1 TAKIM RUHU Hamide GÜNDÜZ Sema KURTOĞLU

2 Nelerden Bahsedeceğiz?
Ekip Çalışması Nedir ve Önemi Ekiple Grup arasındaki Fark Ekip Çalışmasının Sonuç Vermediği Durumlar Ekip Çalışmasının Yararları Neden Ekip Çalışması Takım Bilinci Ekip Oluşturma Süreci

3 EKİP ÇALIŞMASI NEDİR? Ortak bir amaç ve ortak bir performans hedeflerine kilitlenmiş Kendilerinin sorumlu olduğu şey konusunda ortak bir yaklaşımları olan, Koordineli çalışan, Birbirlerini tamamlayan özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu topluluktur.

4 EKİP ÇALIŞMASININ ÖNEMİ
Günümüzde şirketler etkin iletişim becerisine sahip, karşısındaki kişiye güvenen ve güven veren, biz bilincini paylaşan çalışanlara daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu da EKİP ÇALIŞMASI ile mümkün oluyor.

5 Şirketler artık bireysel çabaların tek başına fazla bir anlam ifade etmeyeceğini fark ederek dağınık elemanlar olarak çalışmak yerine, EKİP ÇALIŞMASI yapmanın istenen sonucu sağladığını fark etmişlerdir. Gelecekte var olacak organizasyonlar, EKİP ÇALIŞMASI nın artan önemini bugünden kavrayanlardır.

6

7 EKİP-GRUP ARASINDAKİ FARK
Ekip bir grup insan demek değildir. Ekip olabilmek için bundan daha fazlası gerekir. Ekip bir hedefe ulaşmak için birbirlerine oldukça bağımlı kişilerden oluşur. Ekip içindeki her üye farklı becerilerin oluşmasına katkı sağlarlar ve bu beceriler takımın yararına ve ekip hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

8 EKİP-GRUP ARASINDAKİ FARK
Ekip gruptan farklıdır. Grupların genelde belli bir amaçları yoktur. Aslında birçok grup, belli bir takım becerilere gereksinim duyulmadan, gönüllü işbirliğine dayanarak oluşur.

9 EKİP-GRUP ARASINDAKİ FARK
Üyeler toplantılara geç kalırlar. Üyeler genellikle rollerini ve kendilerinden ne beklendiğini bilmezler. Fikirlere ve diğerlerinin katkılarına yeterince saygı duymazlar. Başarı duygusunu hissetmek zordur.

10 EKİP ÇALIŞMASINI ZORLUKLARI
Moda bir kavram olarak ekip çalışması, bütün sorunların çözümü olarak algılanmaktadır Ekip çalışmasının temeli güven duygusudur. Bir ekibin gerçek bir ekip olması, herkesin birbirinin ipiyle kuyuya inmesiyle mümkün olur. Bir başkasına onun ipiyle kuyuya inebilecek kadar güven duymak üç temel özelliğe bağlıdır: birincisi, o kişinin hayata karşı olan genel güven eğilimine; ikincisi, gücüne (bilgisine, ehliyetine); üçüncüsü de ahlakına, etik değerlerine inancımız.

11 EkİP ÇALIŞMASININ SONUÇ VERMEDİĞİ Durumlar
Ekiplerin başarısızlık nedenleri üzerinde yapılan araştırmalar, ekibi oluştururken yapılan bazı hataları ekip çalışmasından beklenenlerin elde edilmemesine yol açtığını ortaya koymuştur.Bu etmenler: *Ekip içinde uyuma fazla önem verilmesi *Çok fazla anlaşmazlık ve çatışma *Bireysellige çok fazla önem verilmesi *Yetersizlik duygusu *Toplantılarda kaybedilen zaman *Ekipleri, tüm sorunların çözümü olarak görmektir.

12 EKİP ÇALIŞMASININ YARARLARI
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erten Gökçe geleceğin toplumunda sorun çözebilen, hızlı düşünebilen, doğru ve etkili karar alabilenlerin ekip çalışması yapanlar olacağını söylüyor ve ekiple çalışmanın yararlarını şöyle sıralıyor: -Daha güçlü ve etkili olmanın yolunu açıyor ve hem bireyleri hem de kurumları çok yönlü olarak geliştiriyor. -Ekip çalışması bireyler arasında işbirliği olanaklarının geliştirilmesine ve verimliliğin artırılmasına neden oluyor. -Yoğun bir bilgi ve beceri gerektiren kararların alınmasında, takım tek bir bireyden daha etkili ve yetenekli oluyor.

13 EKİP ÇALIŞMASININ YARARLARI
-Kararların işbirliği halinde kolektif alınması bireyin üzerindeki sorumluluğu ve baskıyı kaldırıyor. -Hep birlikte alınan kararlar değerlere ve kültürel normlara daha uyumlu oluyor. -Birey kendi başına almakta güçlük çekeceği bazı riskli kararları ekiple daha kolay alabiliyor. -Ekipte mevcut olan ilişkiler, dayanışma ve işbirliği anlayışı, ekip üyelerini eleştirici ve bağımsız düşünme yerine, karara katılma ve sonucu benimsemeye götürüyor.

14 MÜKEMMEL EKİP ÜYELERİ:
EKİP ÇALIŞMASI yaparlar. Mükemmel bir ekibin üyeleri: Bir ekip olarak amaçlarının ne olduğunun farkındadırlar, Çalışmaya iyi tanımlanmış sorunlarla ve belirgin hedeflerle başlarlar, En etkili biçimde organize olurlar, İnteraktif çalışma yetenekleri yüksek ve süreklidir.

15

16 Bir ekipte fertlerin söyleyebilecekleri erdemli sözler: "Evet hata gerçekten bende idi" "Mükemmel bir iş yaptın" "Bu konuda bana tavsiyen nedir?" "Hadi birlikte çalışalım" "Teşekkür ederim" "Biz" Bir ekibi oluşturan fertlerden yukarıdaki sözler sık sık çıkıyor ve grubun ortak dili oluyorsa, o takım birçok başarıya imza atacak demektir.

17 Mükemmel EkİBİN YAPMASI GEREKENLER
Kalite araç ve süreçlerini kullanır. Uygun analitik araçları kullanır. Sorunların çözümü için muhtemel tüm alternatifleri tanımlar. Çalışma sonuçlarını değerli hale getirir.

18 Mükemmel EkİBİN YAPMASI GEREKENLER
Mükemmel bir ekip; Somut sonuçlar üretmeye, Dış müşterinin memnuniyetini artırıcı etkiler oluşturmaya, Yenilikçi bir yaklaşım göstermeye, Kalite fırsatlarını en etkili şekilde maksimize etmeye yönelir.

19 BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR!
Bir kadın akıl hastanesinde gezerken bahçede 100 tane akıl hastası için sadece 3 koruma görevlisi olduğunu görünce hayretle görevliye sorar: -" Bu kadar çok delinin size saldırıp zarar vermesinden ,kaçmasından korkmuyor musunuz?" Koruma görevlileri net bir cevap verirler : -" Hayır çünkü deliler birlikte hareket etmez’’’"

20 NEDEN EKİP ÇALIŞMASI? İyi bir ekip oluşturulmaz ve ekip bilinci yerleştirilmez ise başarı asla gelmez. Ekip çalışması, takımı oluşturanların tek tek ferdi çalışmalarından çok daha verimli ve faydalı sonuçlar doğurur. Ekip ruhu ise ekip elemanlarının karşılıklı olarak birbirlerine saygı duymaları ve kişiliklerine değer vermeleri ile gelişir.

21

22 Ekip içinde her fert şöyle düşünmelidir.
"Eğer bir şey kötü gitti ise bunda benim de payım var.“ "Eğer bir şey gerçekten güzel gitti ise sebebi ben ve arkadaşlarımdır." Ünlü basketbol oyuncusu Michael Jordan şöyle der: “Yetenekli oyuncular sadece maç kazandırır, şampiyonluğu ise takımlar kazandırır.”

23 “Ben” DeĞİL “bİz” ! Bir ekip elemanı sorumluluklarını yerine getirirken beraber çalıştığı arkadaşlarını düşünerek hareket etmelidir. Çalışmalarını aksatması takımın ortak çalışmasını da sekteye uğratacağını iyi bilmelidir.Kendini bir birey olarak değil bir bütünün ayrılmaz bir parçası olarak görmeli, kendi yoksa takımında olmayacağının farkında olmalıdır. Her ekip elemanı takım arkadaşları için bir moral faktörü oluşturmalıdır.Onları çalışmaya sevk etmek, devamlılıklarını sağlamak, başarılarında takdir etmek, yenilgilerinde üzüntülerini paylaşmalılar. Birbirleri ile olan arkadaşlıkları sadece çalışmalar esnasında değil normal hayatta da devam ederse o grubun başarı düzeyi daha da yükselir.

24 Hatalar da PaylaŞIlmalI
Başarılı olan kişiler her zaman için çok iyi takım arkadaşlarına sahip olan kişilerdir.Ekibin kalitesinin yükselmesinde de karşılıklı yardımlaşma bilinci esastır. Fertler ekibin başarısının yerine kendi başarılarını düşünür ve bencil davranırsa, ekip çalışması asla verimli olmaz. Ekipte bazı kişilerin yaptıkları işlerde bir hata varsa bu hatanın birazı da ekibin diğer elemanlarına aittir.Çünkü uzun süre aynı takım çalışması içinde olan kişilerde beceriler kadar hatalarda ortak oluşabilir. Bunun telafisi takımın birbirlerine yardımcı olmasından geçer.

25

26 LİDERİN ÖNEMİ Her ekip lideri, ekibin her elemanının sahip olduğu farklı doğal yeteneklerinin farkındadır.Bilgileri,tecrübeleri,koordinasyon yetenekleri, algılama düzeyleri gibi her özelliklerinin bilincindedir. Ekipler oluşturulurken, ekip lideri ekip elemanlarını kabiliyetlerine,algılama seviyelerine,tecrübelerine vb. özelliklerine göre takımlara ayırır. Liderin tespit ettiği her ekip, her fert için seçilebilecek en ideal ekip olmalıdır. Bu takımlarda kişi ferdi yetenek ve becerilerini takım ile beraber öğrenmeye ve geliştirmeye başlar. Bu da ekip çalışmasının diğer bir faydalı yönüdür.

27 EkİP BİLİNCİ Bir futbol maçını düşünün. Maçı kazanmak için bütün oyuncuların görevini bilip iyi oynaması gerekir. Sadece kaleci ya da santrfor kurtarıcı olarak görülürse takım maçı kaybeder. Herkes takımı için varını yoğunu ortaya koymalıdır. Takım olarak oynamayı başaran maçı kazanır… 11 tane Hakan Şükür olan bir takım o sene küme düşer.

28 EKİP OLUŞTURMA SÜRECİ Ekip oluşturma, birkaç insanı bir araya getirip görevlendirme değildir. Birkaç aşamadan geçmesi gerekir. -Oluşma -Boğuşma -Buluşma -Ulaşma

29 OLUŞMA Ekip ilk defa bir araya gelmiştir. Roller belirgin değildir. İnsanlar birbirlerini tanımaya, şüphe duymaya veya ısınmaya çalışmaktadır. Bu aşamada üretim yoktur.

30 BoĞuŞma Roller için çatışmalar ve liderlik kavgaları vardır. Ekipten ayrılmalar bu aşamada olur. Lider bu aşamada doğru müdahalelerle doğal süreci izlemeli, rollerin oluşumunu saptamalı ve yıkıcı bir tartışmaya izin vermemelidir.

31 BuluŞma Bu aşamada roller belirlenir, iletişim sağlanır. Yeteneklere göre görev dağılımı ve doğal lider belirlenir. Herkes yerini bulur.

32 UlaŞma Ekip çalışmasının gerçek başlangıç aşamasıdır. Görevleri ve rolleri belirlenen ekip yüksek performansla çalışmaya başlar. Üretim bu aşamada gerçekleşir.

33 BAŞARILI BİR EKİP OLUŞTURMANIN SIRLARI

34 BAŞARILI BİR EKİP OLUŞTURMANIN SIRLARI
2-Karmaşa Aşaması Bu aşamada ekip üyeleri bireyselliklerini ön plana çıkarırlar ve kendileriyle aynı düşünceleri paylaşan ekip üyeleri ile bir araya gelirler. Bu aşamada ekip üyelerinin kişiselliklerini ön plana çıkarmalarına izin verilmesi, kendilerinin ifade edebilmelerine olanak sağladığı için etkin bir ekip oluşumu sürecini hızlandırır. Bu durumda ekip lideri farklı seslerin kendini ifade etmesini sağlamanın yanı sıra, ortak bir payda etrafında buluşmalarını sağlamalıdır.

35 BAŞARILI BİR EKİP OLUŞTURMANIN SIRLARI
3-Kuralların Oluşması Bu aşamada ekip üyeleri ortak hedefe olan bağlılıklarını oluşturmaya başlarlar. Bu süreçte ayrıca ortak hedefe ulaşılırken kullanılacak yöntemlere ilişkin ortak anlayış da ortaya çıkar. Ekip liderinin buradaki görevi rollerin ve iş süreçlerinin net bir biçimde belirlenmesini sağlamaktır. 4-Performans Ekip üyeleri artık ortak hedefe kenetlenmiş bir durumda kendilerine düşen görevi yerine getirmektedir. Ekibin bir makinenin dişlileri gibi işlemeye başlaması ile liderlik daha dolaysız bir şekilde işlemeye başlar. 5-Hedefe Ulaşma Bu aşama, ekibin gelecekteki performansı üzerinde kritik bir önem taşır. Ekip üyelerinin performanslarına ilişkin taşıdıkları olumsuz duygular ya da hedefe ne oranda ulaşıldığına ilişkin oluşacak soru işaretleri, daha sonraki çalışmalarda ekibin etkin bir şekilde çalışmasını engeller.

36

37 Başarının Hem Hem listesi
Hem kendi hedeflerin olacak hem de grubunla ilgili hedeflerin. Hem sen güçlü olacaksın hem de parçası olduğun ekip. Hem kendini takdir edeceksin hem de diğer ekip arkadaşlarını. Hem kendi yeteneklerine inanacaksın hem de diğer ekip arkadaşlarınınkilere. Hem kendini geliştireceksin hem ekibini. Hem takım oyuncusu olacaksın hem lider.

38 TEŞEKKÜRLER 


"TAKIM RUHU Hamide GÜNDÜZ Sema KURTOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları