Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSI MODELI Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 121 AĞ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSI MODELI Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 121 AĞ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ."— Sunum transkripti:

1 OSI MODELI Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 121 AĞ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ

2 BİLG 121 OSI Modeli Nedir?  OSI farklı üreticiler tarafından geliştirilen network bileşenlerinin bir arada uyumlu bir şekilde çalışabilmelerini sağlayan kurallar bütünüdür  Network bileşenlerinin nasıl heberleştiklerini tanımlayan kavramsal bir yapıdır. Bilginin hazırlanıp network ortamından geçerek başka bir bilgisayarda nasıl görüntülendiğini tanımlar.  Network iletişimi 7 katmana ayrılmıştır.

3 BİLG 121 OSI Modelini Niçin İhtiyaç Var?  Bu sayede network iletişimi daha küçük ve daha kolay yönetilebilir parçalara bölünür.  Farklı üreticilerin uyumluluğu için kullanılan arayüzleri standartlaşmış olur.  Her katman diğer katmanları etkilemeden geliştirilebilir.

4 BİLG 121 OSI Modeli nin Oluşma Süreci  İlk bilgisayarlar tek başlarına çalışan diğer bilgisayarlarla haberleşmeyen cihazlardı.  Üretkenliği arttırmak amacıyla bilgisayarların çeşitli teknolojiler kullanılarak birbirleriyle heberleşmeleri sağlandı.  1980 li yılların başında şirketler maliyeti düşürmek ve çalışma hızını arttırmak amacıyla networklerini genişletme ve birleştirme ihtiyacı duydular.

5 BİLG 121 OSI Modeli nin Oluşma Süreci  Networkler genişletilirken bir ç ok networkun farklı yazılım ve donanım ö zelliklerine sahip olması sonucu uyumsuzluk problemleri yaşandı.  Farklı bilgisayarların ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya ç ıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI (Open Systems Interconnection) modelini 1984 ’ te geliştirdi.

6 Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri iletim Fiziksel 1 2 3 4 5 6 7 Terminal ATerminal B Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri iletim Fiziksel 1 2 3 4 5 6 7

7 BİLG 121 7. Uygulama (Application) Katmanı  Kullanıcı tarafından çalıştırılan tüm uygulamalar burada tanımlıdır. Örnegin;  HTTP  FTP  SMTP – E-mail (Simple Mail Transfer Protocol)  DNS

8 BİLG 121 6. Sunum (Presentation) Katmanı  Bu katman verileri, uygulama katmanına sunarken veya uygulama katmanından aldığında;  Biçimlendirme/dönüştürme  sıkıştırma/açma,  şifreleme/şifre çözme, gibi işlevleri gerçekleştirir.

9 BİLG 121 6. Sunum (Presentation) Katmanı  Bu katmanda tanımlanan bazı kodlar ve standartlar;  PICT,TIFF,JPEG,MIDI,MPEG, HTML,  EBCDIC, ASCII.

10 BİLG 121 5. Oturum (Session) Katmanı  Oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılmasını sağlar.  Haberleşmenin organize ve senkronize edilmesini sağlar.  Eğer veri iletiminde hata oluşmuş ise tekrar gönderilmesine karar verir.

11 BİLG 121 5. Oturum (Session) Katmanı  Verinin güvenliğini sağlar.  Bu katmanda çalışan protokollere örnek;  NFS (Network File System),  SQL (Structured Query Language)  ASP (AppleTalk Session Protocol)  Telnet

12 BİLG 121 5. Oturum (Session) Katmanı İletişim Türleri  Tek yönlü (Simplex)  Yarı çift yönlü (Half-Duplex)  Çift yönlü (Full-Duplex) önce sonra aynı anda

13 BİLG 121 4. Taşıma (Transport ) Katmanı  Birincil görevi gönderici ve alıcı arasındaki data akışının kontrolu ve datanın alıcıya ulaştığından emin olmaktır. Alıcı cihazın datayı almaya hazır olup olmadığı ve data gönderildikten sonra alıp almadığı gibi kontrollerin yapıldığı katmandır.  Üst katmandan aldığı verileri bölümlere (segment) ayırarak bir alt katmana iletir,  Bir üst katmana bu bölümleri birleştirerek sunar.

14 BİLG 121 4. Taşıma (Transport ) Katmanı  Aynı zamanda akış kontrolü (flow control) kullanarak karşı tarafa gönderilen verinin yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder.  Karşı tarafa gönderilen bölümlerin gönderilen sırayla birleştirilmesini sağlar.  Örnek; TCP, UDP (User Datagram Protocol), SPX

15 BİLG 121 3. Ağ (Network) Katmanı  Bu katmanda iletilen veri blokları paket olarak adlandırılır.  Bu katman, veri paketlerinin ağ adreslerini kullanarak bu paketleri uygun ağlara yönlendirme işini yapar.  Adresleme işlemlerini (Mantıksal adres ve fiziksel adres çevrimleri) yürütür.  Örnek; IP ve IPX.

16 BİLG 121 2. Veri İletim/Bağı (Data Link) Katmanı  Ağ katmanından aldığı veri paketlerine hata kontrol bitlerini ekleyerek çerçeve (frame) halinde fiziksel katmana iletme işinden sorumludur.  İletilen çerçevenin doğru mu yoksa yanlış mı iletildiğini kontrol eder, eğer çerçeve hatalı iletilmişse çerçevenin yeniden gönderilmesini sağlar.

17 BİLG 121 2. Veri İletim (Data Link) Katmanı  Ayrıca ağ üzerindeki diğer bilgisayarları tanımlama, kablonun o anda kimin tarafından kullanıldığının tespitini yapar.  Örn: Ethernet, Frame Relay, ISDN, Switch ve Bridge

18 Veri İletim Katmanı LLC (Logical Link Control) MAC (Media Access Control) Veri İletim Katmanı İki Alt Katmandan Oluşur;

19 BİLG 121  Media Access Control (MAC)  MAC alt katmanı veriyi hata kontrol kodu (CRC), alıcı ve gönderenin MAC adresleri ile beraber paketler ve fiziksel katmana aktarır.  Alıcı tarafta da bu işlemleri tersine yapıp veriyi veri bağlantısı içindeki ikinci alt katman olan LLC'ye aktarmak görevi yine MAC alt katmanına aittir. 2. Veri İletim (Data Link) Katmanı

20 BİLG 121  Logical Link Control (LLC)  LLC alt katmanı bir üst katman olan ağ katmanı için geçiş görevi görür.  Protokole özel mantıksal portlar oluşturur (Service Access Points, SAP).  Böylece kaynak makinada ve hedef makinada aynı protokoller iletişime geçebilir (örneğin TCP/IP). 2. Veri İletim (Data Link) Katmanı

21 BİLG 121  Logical Link Control (LLC)  LLC ayrıca veri paketlerinden bozuk gidenlerin (veya karşı taraf için alınanların) tekrar gönderilmesinden sorumludur.  Flow Control yani alıcının işleyebileğinden fazla veri paketi gönderilerek boğulmasının engellenmesi de LLC'nin görevidir. 2. Veri İletim (Data Link) Katmanı

22 BİLG 121 1. Fiziksel (Physical) Katmanı  Verilerin fiziksel olarak gönderilmesi ve alınmasından sorumludur.  Bu katmanda tanımlanan standartlar taşınan verinin içeriğiyle ilgilenmezler. Daha çok işaretin şekli,fiziksel katmanda kullanılacak konnektör türü, kablo türü gibi elektriksel ve mekanik özelliklerle ilgilenir.  Hub’lar fiziksel katmanda tanımlıdır.  10BaseT, 100BaseT, UTP, RJ-45, IEEE 802.5 (Token Ring) vb. standartlar

23 KatmanGörevi 7.) Uygulama Kullanıcının uygulamaları 6.) Sunum Aynı dilin konuşulması; veri formatlama, şifreleme 5.) Oturum Bağlantının kurulması ve yönetilmesi 4.) Taşıma Verinin bölümlere ayrılarak karşı tarafa gitmesinin kontrol edilmesi 3.) Ağ Veri bölümlerinin paketlere ayrılması, ağ adreslerinin fiziksel adreslere çevrimi 2.) Veri İletim Ağ paketlerinin çerçevelere ayrılması 1.) Fiziksel Fiziksel veri aktarımı

24 Katman PDU (Protocol Data Unit) Adı 7.) UygulamaHTTP, FTP, SMTP 6.) SunumASCII, JPEG, PGP 5.) OturumNetBIOS, DHCP 4.) TaşımaTCP, UDP, SPX 3.) AğIP, IPX 2.) Veri İletimEthernet, Frame Relay, ISDN 1.) FizikselBit, Kablo, Konnektör

25 BİLG 121 OSI’de Verilerin Adı Katman Kullanılan Veri Adı 7.) UygulamaData (Veri) 6.) SunumData 5.) OturumData 4.) TaşımaSegment (Bölüm) 3.) AğPacket (Paket) 2.) Veri İletimFrame (Çerçeve) 1.) FizikselBits (Bit)

26 BİLG 121 OSI Katmanları Arasında Veri Aktarımı Terminal A Terminal B İşlem Gönderimiİşlem Alımı Veri Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri iletim Fiziksel Veri UB Veri UB SB Veri UB SBOB Veri TB AB VİBVİB 011100111101111001111001110111101 UBSBOB Veri TBUBSBOB AB Veri TBUBSBOBVİKVİK

27 BİLG 121  SORULAR?

28 BİLG 121 Referanslar  www.anilerduran.com/osenerdogan-osi- makale.doc www.anilerduran.com/osenerdogan-osi- makale.doc 


"OSI MODELI Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 121 AĞ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları