Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEZOTELYOMA TANI ve TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEZOTELYOMA TANI ve TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 MEZOTELYOMA TANI ve TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
Dr. Muzaffer Metintaş Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Eskişehir

2 III. Malign mezotelyoma 1.Epitelioid mezotelyoma
TANIM WHO/ IASLC 1999 Akciğer ve Plevra tümörleri sınıflaması: Mezotelyal Tümörler I. Benign II. Adenomatoid tümör III. Malign mezotelyoma 1.Epitelioid mezotelyoma 2.Sarkomatoid mezotelyoma Desmoplastik mezotelyoma 3.Bifazik mezotelyoma 4.Diğerleri Travis WD, Colby TV, Corrin B, et al. Histological typing of lung and pleural tumors. International Histological Classification of Tumor, 3ed. Springer, World Health Organisation 1999.

3 MEZOTELYOMA mezotelyum primer tümörü
Plevra Perikard Periton Tunika vaginalis Over mezotelyum primer tümörü

4 3. Kromozom hasarı yapabilir.
Mezotelyoma gelişimi Asbestos lifleri: 1. Mutajenik, 2. Fibrojenik 3. Kromozom hasarı yapabilir. Carbone M: Semin Oncol 2002;29:2.

5 Mezotelyoma gelişimi OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

6 Mezotelyoma gelişimi Klinik tablo Fizik muayene
OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

7 Mezotelyoma gelişimi OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

8 Mezotelyoma gelişimi OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

9 Yüksek riskli yakınmalar
Mezotelyoma Tanı Klinik tablo Yüksek riskli yakınmalar Asbest teması göğüs ağrısı + nefes darlığı

10 Mezotelyoma Tanı Klinik tablo Özel durumlar
OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

11 Mezotelyoma Tanı Klinik tablo Özel durumlar
OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

12 Mezotelyoma Tanı Klinik tablo Özel durumlar
OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

13 Mezotelyoma Tanı Klinik tablo Özel durumlar
OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

14 M ezote l yoma A denokanser Mezotelyoma Tanı Klinik tablo - radyoloji
OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

15 Düzensiz yüzeyli plevral kalınlaşma Plevral kalınlaşma 1 cm
Mezotelyoma Tanı Radyoloji BTT Temel bulgular Düzensiz yüzeyli plevral kalınlaşma Plevral kalınlaşma 1 cm OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

16 Pleural nodüler tutulumlar
Mezotelyoma Tanı Radyoloji BTT Temel bulgular Pleural nodüler tutulumlar OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

17 Plevral sıvı içinde dağınık nodüller
Mezotelyoma Tanı Radyoloji BTT Temel bulgular Plevral sıvı içinde dağınık nodüller OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

18 Mezotelyoma Tanı Radyoloji BTT Temel bulgular Plevral tabanlı kitle
OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

19 Mezotelyoma Tanı Radyoloji BTT Ek bulgular Metintas M: Eur J Radiol 2002; 41: 1.

20 Mezotelyoma Tanı Radyoloji BTT Ek bulgular Kasım 1999 Nisan 2000
OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

21 Mezotelyoma Tanı Radyoloji BTT Ek bulgular Plörezi TB Mezotelyoma
OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

22 Mezotelyoma Tanı Radyoloji BTT Ek bulgular Mezotelyoma
Benign asbest plörezisi OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

23 Mezotelyoma Tanı Radyoloji BTT Ek bulgular Mezotelyoma Ampiyem
OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

24 Mezotelyoma Tanı Radyoloji BTT Metintas M: Eur J Radiol 2002; 41: 1.

25 Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Sorunlar Sorunlu özellikler BT Sadece sıvı görünümü var Sadece ince bir plevral kalınlaşma var Lenfadenopatiler Diyafram altı yayım Perikard transmural tutulum Göğüs duvarı – fasia tutulumu Prognoz Tedaviye cevap Nüksü yakalamak - ? +/-

26 ? ? Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Sorunlar
Sadece sıvı - ince bir plevral kalınlaşma var % ? ? Mezotelyoma OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

27 ? ? Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Sorunlar
Sadece sıvı - ince bir plevral kalınlaşma var ? Tüberküloz plörezi ? OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

28 Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Sorunlar Diyafram altı yayım Hierholzer J: Chest 2000;118:604.

29 Görüntüleme yöntemleri ile tanı Sorunlar
Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Sorunlar Lenfadenopatiler OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

30 Görüntüleme yöntemleri ile tanı Sorunlar
Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Sorunlar Perikardial transmural tutulum OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

31 Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Sorunlar Manyetik rezonans görüntüleme Plevral tipik BT görüntüleri olmadığında boyanma özelliği nedeniyle ayırıcı tanı, Göğüs duvarı ve diyafram tutumunu göstermede anlamlı, lenfadenopatileri göstermede sayısal üstünlüğü nedeniyle hastalığın yaygınlığını daha detaylı gösterebilir,. - Cerrahi öncesi gereken olgularda kullanabiliriz. Hierholzer J: Chest 2000; 118:604. Eibel R: Cur Opin in Oncol 2003;15:131. Knuuttila A: Acta Radiologica 2001;42:502 Healan R: Lung Cancer 2004;45S:S59.

32 Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Sorunlar Sorunlu özellikler BT MR PET Sadece sıvı görünümü var Sadece ince bir plevral kalınlaşma Lenfadenopatiler Diyafram altı yayım Perikard transmural tutulum Göğüs duvarı – fasia tutulumu Prognoz Tedaviye cevap Nüksü yakalamak - ? +/- +/- ? + - ?

33 Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı FDG - PET Plevral patolojilerin ayırımı Duysinx B: Chest 2004;125:489. Mezotelyoma’da tümör agressifliği ile - FDG-PET ilişkisi Gerbauda VH: Thorax2003;58:1077. Mezotelyoma’da tümörün yaygınlığı ile FDG-PET ilişkisi Nanni C: Cancer Bio Radio 2004;19:149. Mezotelyoma’da prognoz ile FDG-PET ilişkisi Benard F: J Nucl Med 1999;40:1241.

34 Görüntüleme yöntemleri ile tanı HK: Epitelyal MM
Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı HK: Epitelyal MM OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

35 Görüntüleme yöntemleri ile tanı AC: Epitelyal MM
Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı AC: Epitelyal MM OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

36 Görüntüleme yöntemleri ile tanı AC: Epitelyal MM
Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı AC: Epitelyal MM OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

37 Hİ: Benign asbest plörezisi ?
Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Hİ: Benign asbest plörezisi ? OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

38 Hİ: Benign asbest plörezisi ?
Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Hİ: Benign asbest plörezisi ? OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

39 Fİ: Tüberküloz plörezi
Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Fİ: Tüberküloz plörezi OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

40 Görüntüleme yöntemleri ile tanı PET - BT
Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı PET - BT M Epitelyal Mezotelyoma

41 Görüntüleme yöntemleri ile tanı PET - BT
Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı PET - BT M Epitelyal Mezotelyoma Troung MT: Semin Roentgenol 2004;39: 386.

42 BT/MR/PET rehberliğinde biopsiler
Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri BT/MR/PET rehberliğinde biopsiler Abrams biopsi iğnesi ile: Duyarlılık % 47, özgüllük % 100, NKD % 44, PFD % 100 BT-rehberliğinde biopsi: Duyarlılık % 87, özgüllük % 100, NKD % 80, PKD % 100 Maskell NA: Lancet 2003;361:1326. 30 Mezotelyoma hastasında BT- KPB doğru tanı oranı % 83.3. Metintas M: J Comput Assist Tomogr 1995;19:370. PET içinde aynı işlem önerilebilinir mi: Mümkün ! Ng DC: J Nucl Med 2000;41: 1443.

43 Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri – Tanı girişimleri Klinik değerlendirme Radyoloji özelleşmiş uzmanın katkısı gerekirse Nükleer Tıp -İleri invaziv işlem

44 Mezotelyoma Tanı Histopatoloji Sarkomatöz malign mezotelyoma
Malign schwannoma

45 Mezotelyoma Tanı Histopatoloji Epitelyal mezotelyoma
Periferik tipte akciğer adenokanseri

46 Mezotelyoma Tanı Histopatoloji İmmünboyalar Mezotelyoma immünhistokimyasında adenokarsinomu tanımlamaya yönelik boyalar: CEA (%85-95), CD15 (%71-85), BerEP4 (%%92), B72.3 (%80), MOC-31(89-95), BG8(%92.7), E-cadherin(%85), TTF-1 (%75) Mezotelyoma immünhistokimyasında mezotel hücresine yönelik olanlar: Calretinin(%100), CK5/6 (%100), WT1(%72), Thrombomodulin (%75-80), HBME-1, HMFG

47 Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri – Tanı girişimleri - Klinik değerlendirme - Radyoloji özelleşmiş uzmanın katkısı gerekirse - Nükleer Tıp -İleri invaziv işlem - Histopatolojik inceleme Kesin Tanı

48 Mezotelyoma Takip ve Tedavi
Evre

49 Mezotelyoma Takip ve Tedavi Evre
International Union Against Cancer Committee (UICC) T1: Primer tümör ipsilateral paryetal ve/veya visseral plevra ile sınırlı. T2: Tümör şunlardan birini invaze etmiş: İpsilateral akciğer, diafragma, perikard, endotorasik fasia. T3: Tümör şunlardan birini invaze etmiş: İpsilateral göğüs duvarı kasları, kostalar, mediastinal organlar veya dokular. T4: Tümör şunlardan birine yayılmış: Direk yayım ile kontralateral akciğer, plevra, intraabdominal organlar, servikal doku. N0: Bölgesel lenf bezi tutulumu yok. N1: Aynı taraf bronkopulmoner veya hiler lenf bezi metastazı. N2: Aynı taraf mediastinal lenf bezlerine metastaz. N3: Karşı taraf mediastinal, internal mammarian, supraklavikular veya skalen lenf bezlerine metastaz.

50 Mezotelyoma Takip ve Tedavi Evre
Sistem E. Fasia G.Duvarı* Perikart* Mediasten* Akciğer Diafram Karın YD Kot D İç Or UICC T2 T3 ? T4 IMIG

51 Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri – Tanı girişimleri Tanı Evre Prognoz analizi Multidisipliner yaklaşım

52 Cerrahi tedavi Kemoterapi Radyoterapi Destek tedavisi
Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Cerrahi tedavi Kemoterapi Radyoterapi Destek tedavisi

53 Radikal bir cerrahi tedaviye uygun hasta oranı:% 10-15.
Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Cerrahi Radikal bir cerrahi tedaviye uygun hasta oranı:% Bunların ancak % 20’si ideal ölçütlerde.

54 Mezotelyoma Takip ve Tedavi
Tedavi uygulamaları Cerrahi Uygulanan yöntemler: -Ekstraplevral plöropnömonektomi Plörektomi Radikal cerrahinin yararlı olduğunu gösteren randomize bir çalışma yoktur. Radikal bir cerrahi epiteloid tip tümörü olan ve performans durumu iyi olan kişilere uygulanmalıdır. Radikal bir cerrahi tedavi mutlaka tecrübesi olan bir merkezde yapılmalıdır. Radikal bir cerrahi tedavi mutlaka diğer antitümöral tedavi uygulamaları ile kombine edilmelidir.

55 Mezotelyoma Takip ve Tedavi
Tedavi uygulamaları Cerrahi Uygulanan yöntemler: -Ekstraplevral plöropnömonektomi Plörektomi Son üç ayda MI geçirme, <75 yaş Hayatı tehdit eden aritmi Postop FEV1 <1 litre, PaO2 <55 mmHg PaCO2 >45 mmHg EF>45 Pulmoner hipertansiyon kanıtı Tümör bir hemitoraks dışında, Mediastinal yapılara invazyon, BTT veya MR’da diafram, göğüs duvarı tutulumu, EPP için Epitelyal hücre tipi, Yüksek performans, T1-3, N0-2

56 Mezotelyoma Takip ve Tedavi
Tedavi uygulamaları Cerrahi Uygulanan yöntemler: -Ekstraplevral plöropnömonektomi Plörektomi Preoperatif değerlendirme: Pulmoner sistem perfomans incelemesi (SFT, Egzersiz, PFTs, VQ, DLCO?) Kalp (EKO, Talyum, Anjiografi ?) Sistem taraması (Abdomen, perikart, karaciğer) Radyoloji (BT, MRI, PET)

57 Mezotelyoma Takip ve Tedavi
Tedavi uygulamaları Kemoterapi Mezotelyoma’da kemoterapi için söylenebilecek olan: Kombine tedavinin bir parçası olacaksa mutlaka verilmelidir. Cerrahiye uygun olmayan veya palyatif cerrahi tedavi yapılan hastalarda kemoterapi şansı tam kapatılmamalıdır. Bu hastalarda kemoterapi için hasta bazında tartışılarak karar verilmelidir. Kemoterapi mutlaka bir protokole bağlı olmalıdır.

58 RESPONSE EVALUATION CRITERIA IN SOLID TUMORS (RECIST)- Haziran 1999
Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Cevap ölçümü RESPONSE EVALUATION CRITERIA IN SOLID TUMORS (RECIST)- Haziran 1999 Measurable lesions in at least one dimension: Longest diameter (LD). Must be at least 20 mm conventional X-ray, 10 mm CT scan. Target lesions: up to 5 per organ, up to 10 total.

59

60 MODIFIED RECIST CRITERIA FOR MESOTHELIOMA
Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Cevap ölçümü MODIFIED RECIST CRITERIA FOR MESOTHELIOMA Tumor thickness perpendicular to the chest wall or mediastinum Two seperate positions at three seperate levels on thoracic CT scan Sum of six = pleural unidimensional measure. Byrne and Nowak, Ann Oncol 15: , 2004

61

62

63

64 SONUÇ Sadece orta derecedeki yaygınlıkta olan lezyonlar ölçülebilir.
Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Cevap ölçümü SONUÇ Sadece orta derecedeki yaygınlıkta olan lezyonlar ölçülebilir. Büyük hastalık kitlesi ölçüm için imkan vermemektedir.

65 Mezotelyoma Takip ve Tedavi
Tedavi uygulamaları Radyoterapi Kombine terapi içinde rol alır, Palyatif radyasyon uygulamaları vardır; - Proflaktik uygulamalar, Ağrı palyasyonu, Vena kava süperior sendromu (?). Sterman D: Chest 1999; 116 Aisner J: Chest 1995; 107 Boutin C: Chest 1995; 108

66 Mezotelyoma Takip ve Tedavi
Tedavi uygulamaları Destek tedavisi Hemen her hasta için “iyi bir destek tedavisi” gerekli olmaktadır: Hastalığın etkin bir antitümöral tedavisinin yoktur, Epitelyal tipde kısmen uzun bir yaşam süresi olur, Ölüm, daha çok lokal yayım ve invazyonlar sonucu olur.

67 Mezotelyoma Takip ve Tedavi
Tedavi uygulamaları Destek tedavisi Ağrı, Plevral sıvı, Nefes darlığı, Beslenmenin desteği, Bası bulguları, Öksürük, Terleme, Panik – anksiete, Uyku, Konfüzyon,

68 Yarar görecek hastanın belirlenmesi,
Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Gelecekte Daha etkin evreleme, Yarar görecek hastanın belirlenmesi, Daha etkili sistemik tedavi seçenekleri, Karar verdirecek randomize çalışmalar, Preoperatif değerlendirmelerde standartizasyon.

69 Hastaların protokollerle konseyde takibi.
Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Olması gereken Hastaların protokollerle konseyde takibi.


"MEZOTELYOMA TANI ve TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları