Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Muzaffer Metintaş Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Eskişehir MEZOTELYOMA TANI ve TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Muzaffer Metintaş Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Eskişehir MEZOTELYOMA TANI ve TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER."— Sunum transkripti:

1 Dr. Muzaffer Metintaş Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Eskişehir metintas@superonline.com MEZOTELYOMA TANI ve TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

2 Mezotelyal Tümörler I. Benign II. Adenomatoid tümör III. Malign mezotelyoma 1.Epitelioid mezotelyoma 2.Sarkomatoid mezotelyoma Desmoplastik mezotelyoma 3.Bifazik mezotelyoma 4.Diğerleri Travis WD, Colby TV, Corrin B, et al. Histological typing of lung and pleural tumors. International Histological Classification of Tumor, 3ed. Springer, World Health Organisation 1999. TANIM WHO/ IASLC 1999 Akciğer ve Plevra tümörleri sınıflaması:

3 Plevra Perikard Periton Tunika vaginalis Over primer tümörü MEZOTELYOMA mezotelyum

4 Mezotelyoma gelişimi Carbone M: Semin Oncol 2002;29:2. Asbestos lifleri: 1. Mutajenik, 2. Fibrojenik 3. Kromozom hasarı yapabilir.

5 Mezotelyoma gelişimi OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

6 Fizik muayene Mezotelyoma gelişimi Klinik tablo OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

7 Mezotelyoma gelişimi OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

8 Mezotelyoma gelişimi OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

9 Asbest teması + göğüs ağrısı + nefes darlığı Yüksek riskli yakınmalar Mezotelyoma Tanı Klinik tablo

10 Özel durumlar Mezotelyoma Tanı Klinik tablo OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

11 Özel durumlar Mezotelyoma Tanı Klinik tablo OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

12 Özel durumlar Mezotelyoma Tanı Klinik tablo OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

13 Özel durumlar Mezotelyoma Tanı Klinik tablo OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

14 Mezotelyoma Tanı Klinik tablo - radyoloji OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi MezotelyomaMezotelyoma AdenokanserAdenokanser

15 BTT Mezotelyoma Tanı Radyoloji Düzensiz yüzeyli plevral kalınlaşma Plevral kalınlaşma 1 cm Temel bulgular OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

16 Pleural nodüler tutulumlar BTT Mezotelyoma Tanı Radyoloji Temel bulgular OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

17 Plevral sıvı içinde dağınık nodüller BTT Mezotelyoma Tanı Radyoloji Temel bulgular OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

18 Plevral tabanlı kitle BTT Mezotelyoma Tanı Radyoloji Temel bulgular OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

19 BTT Mezotelyoma Tanı Radyoloji Ek bulgular Metintas M: Eur J Radiol 2002; 41: 1.

20 Kasım 1999 Nisan 2000 BTT Mezotelyoma Tanı Radyoloji Ek bulgular OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

21 BTT Mezotelyoma Tanı Radyoloji Ek bulgular Mezotelyoma Plörezi TB OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

22 BTT Mezotelyoma Tanı Radyoloji Ek bulgular MezotelyomaBenign asbest plörezisi OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

23 BTT Mezotelyoma Tanı Radyoloji Ek bulgular MezotelyomaAmpiyem OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

24 BTT Mezotelyoma Tanı Radyoloji Metintas M: Eur J Radiol 2002; 41: 1.

25 Sorunlar Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Sadece sıvı görünümü var Sadece ince bir plevral kalınlaşma var Lenfadenopatiler Diyafram altı yayım Perikard transmural tutulum Göğüs duvarı – fasia tutulumu Prognoz Tedaviye cevap Nüksü yakalamak - ? - +/- - BT Sorunlu özellikler

26 Mezotelyoma Sorunlar Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Sadece sıvı - ince bir plevral kalınlaşma var ? ? OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi % 5 - 10

27 Sorunlar Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Sadece sıvı - ince bir plevral kalınlaşma var Tüberküloz plörezi ? ? OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

28 Sorunlar Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Diyafram altı yayım Hierholzer J: Chest 2000;118:604.

29 Lenfadenopatiler OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi Sorunlar Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı

30 Perikardial transmural tutulum OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi Sorunlar Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı

31 1.Plevral tipik BT görüntüleri olmadığında boyanma özelliği nedeniyle ayırıcı tanı, 2.Göğüs duvarı ve diyafram tutumunu göstermede anlamlı, lenfadenopatileri göstermede sayısal üstünlüğü nedeniyle hastalığın yaygınlığını daha detaylı gösterebilir,. - Cerrahi öncesi gereken olgularda kullanabiliriz. Manyetik rezonans görüntüleme Hierholzer J: Chest 2000; 118:604. Eibel R: Cur Opin in Oncol 2003;15:131. Knuuttila A: Acta Radiologica 2001;42:502 Healan R: Lung Cancer 2004;45S:S59. Sorunlar Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı

32 Sadece sıvı görünümü var Sadece ince bir plevral kalınlaşma Lenfadenopatiler Diyafram altı yayım Perikard transmural tutulum Göğüs duvarı – fasia tutulumu Prognoz Tedaviye cevap Nüksü yakalamak - ? - +/- - +/- - +/- ? + +/- + - +/- - BTMR Sorunlu özellikler ?????????????? PET Sorunlar Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı

33 FDG - PET Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı Duysinx B: Chest 2004;125:489. Plevral patolojilerin ayırımı Gerbauda VH: Thorax2003;58:1077. Mezotelyoma’da tümör agressifliği ile - FDG-PET ilişkisi Nanni C: Cancer Bio Radio 2004;19:149. Mezotelyoma’da tümörün yaygınlığı ile FDG-PET ilişkisi Benard F: J Nucl Med 1999;40:1241. Mezotelyoma’da prognoz ile FDG-PET ilişkisi

34 HK: Epitelyal MM Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi

35 AC: Epitelyal MM Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı

36 OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi AC: Epitelyal MM Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı

37 Hİ: Benign asbest plörezisi ? Mezotelyoma Tanı OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi Görüntüleme yöntemleri ile tanı

38 OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi Hİ: Benign asbest plörezisi ? Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı

39 Fİ: Tüberküloz plörezi Mezotelyoma Tanı OGÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arşivi Görüntüleme yöntemleri ile tanı

40 PET - BT Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı M Epitelyal Mezotelyoma

41 Troung MT: Semin Roentgenol 2004;39: 386. M Epitelyal Mezotelyoma PET - BT Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri ile tanı

42 BT/MR/PET rehberliğinde biopsiler Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri Abrams biopsi iğnesi ile: Duyarlılık % 47, özgüllük % 100, NKD % 44, PFD % 100 BT-rehberliğinde biopsi: Duyarlılık % 87, özgüllük % 100, NKD % 80, PKD % 100 30 Mezotelyoma hastasında BT- KPB doğru tanı oranı % 83.3. Maskell NA: Lancet 2003;361:1326. PET içinde aynı işlem önerilebilinir mi: Mümkün ! Metintas M: J Comput Assist Tomogr 1995;19:370. Ng DC: J Nucl Med 2000;41: 1443.

43 Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri – Tanı girişimleri Klinik değerlendirme Radyoloji özelleşmiş uzmanın katkısı gerekirse Nükleer Tıp -İleri invaziv işlem

44 Mezotelyoma Tanı Histopatoloji Malign schwannoma Sarkomatöz malign mezotelyoma

45 Mezotelyoma Tanı Histopatoloji Epitelyal mezotelyoma Periferik tipte akciğer adenokanseri

46 Mezotelyoma immünhistokimyasında adenokarsinomu tanımlamaya yönelik boyalar: Mezotelyoma Tanı Histopatoloji İmmünboyalar CEA (%85-95), CD15 (%71-85), BerEP4 (%92), B72.3 (%80), MOC-31(89-95), BG8(%92.7), E-cadherin(%85), TTF-1 (%75) Mezotelyoma immünhistokimyasında mezotel hücresine yönelik olanlar: Calretinin(%100), CK5/6 (%100), WT1(%72), Thrombomodulin (%75-80), HBME-1, HMFG

47 Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri – Tanı girişimleri - Klinik değerlendirme - Radyoloji özelleşmiş uzmanın katkısı gerekirse - Nükleer Tıp -İleri invaziv işlem - Histopatolojik inceleme Kesin Tanı

48 Mezotelyoma Takip ve Tedavi Evre

49 International Union Against Cancer Committee (UICC) T1: Primer tümör ipsilateral paryetal ve/veya visseral plevra ile sınırlı. T2: Tümör şunlardan birini invaze etmiş: İpsilateral akciğer, diafragma, perikard, endotorasik fasia. T3: Tümör şunlardan birini invaze etmiş: İpsilateral göğüs duvarı kasları, kostalar, mediastinal organlar veya dokular. T4: Tümör şunlardan birine yayılmış: Direk yayım ile kontralateral akciğer, plevra, intraabdominal organlar, servikal doku. N0: Bölgesel lenf bezi tutulumu yok. N1: Aynı taraf bronkopulmoner veya hiler lenf bezi metastazı. N2: Aynı taraf mediastinal lenf bezlerine metastaz. N3: Karşı taraf mediastinal, internal mammarian, supraklavikular veya skalen lenf bezlerine metastaz. Mezotelyoma Takip ve Tedavi Evre

50 SistemE. FasiaG.Duvarı* Perikart*Mediasten* Akciğer Diafram Karın YDKotDİçYDOr UICCT2T3 T2?T3 T2 T4 IMIGT3 T4T3T4T3T4T2 T4 Mezotelyoma Takip ve Tedavi Evre

51 Mezotelyoma Tanı Görüntüleme yöntemleri – Tanı girişimleri Tanı Evre Prognoz analizi Multidisipliner yaklaşım

52 Cerrahi tedavi Kemoterapi Radyoterapi Destek tedavisi Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları

53 Radikal bir cerrahi tedaviye uygun hasta oranı:% 10-15. Bunların ancak % 20’si ideal ölçütlerde. Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Cerrahi

54 Radikal cerrahinin yararlı olduğunu gösteren randomize bir çalışma yoktur. Radikal bir cerrahi epiteloid tip tümörü olan ve performans durumu iyi olan kişilere uygulanmalıdır. Radikal bir cerrahi tedavi mutlaka tecrübesi olan bir merkezde yapılmalıdır. Radikal bir cerrahi tedavi mutlaka diğer antitümöral tedavi uygulamaları ile kombine edilmelidir. Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Uygulanan yöntemler: -Ekstraplevral plöropnömonektomi -Plörektomi Cerrahi

55  Son üç ayda MI geçirme, <75 yaş  Hayatı tehdit eden aritmi  Postop FEV 1 45 mmHg  EF>45  Pulmoner hipertansiyon kanıtı  Tümör bir hemitoraks dışında,  Mediastinal yapılara invazyon,  BTT veya MR’da diafram, göğüs duvarı tutulumu,  EPP için Epitelyal hücre tipi, Yüksek performans, T1-3, N0-2 Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Uygulanan yöntemler: -Ekstraplevral plöropnömonektomi -Plörektomi Cerrahi

56 Preoperatif değerlendirme: Pulmoner sistem perfomans incelemesi (SFT, Egzersiz, PFTs, VQ, DLCO?) Kalp (EKO, Talyum, Anjiografi ?) Sistem taraması (Abdomen, perikart, karaciğer) Radyoloji (BT, MRI, PET) Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Uygulanan yöntemler: -Ekstraplevral plöropnömonektomi -Plörektomi Cerrahi

57 Kombine tedavinin bir parçası olacaksa mutlaka verilmelidir. Cerrahiye uygun olmayan veya palyatif cerrahi tedavi yapılan hastalarda kemoterapi şansı tam kapatılmamalıdır. Bu hastalarda kemoterapi için hasta bazında tartışılarak karar verilmelidir. Kemoterapi mutlaka bir protokole bağlı olmalıdır. Mezotelyoma’da kemoterapi için söylenebilecek olan: Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Kemoterapi

58 RESPONSE EVALUATION CRITERIA IN SOLID TUMORS (RECIST)- Haziran 1999 Measurable lesions in at least one dimension: Longest diameter (LD). Must be at least 20 mm conventional X-ray, 10 mm CT scan. Target lesions: up to 5 per organ, up to 10 total. Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Cevap ölçümü

59

60 MODIFIED RECIST CRITERIA FOR MESOTHELIOMA Tumor thickness perpendicular to the chest wall or mediastinum Two seperate positions at three seperate levels on thoracic CT scan Sum of six = pleural unidimensional measure. Byrne and Nowak, Ann Oncol 15:257-260, 2004 Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Cevap ölçümü

61

62

63

64 SONUÇ Sadece orta derecedeki yaygınlıkta olan lezyonlar ölçülebilir. Büyük hastalık kitlesi ölçüm için imkan vermemektedir. Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Cevap ölçümü

65 Kombine terapi içinde rol alır, Palyatif radyasyon uygulamaları vardır; - Proflaktik uygulamalar, - Ağrı palyasyonu, - Vena kava süperior sendromu (?). Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Radyoterapi Sterman D: Chest 1999; 116 Aisner J: Chest 1995; 107 Boutin C: Chest 1995; 108

66 Hastalığın etkin bir antitümöral tedavisinin yoktur, Epitelyal tipde kısmen uzun bir yaşam süresi olur, Ölüm, daha çok lokal yayım ve invazyonlar sonucu olur. Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Destek tedavisi Hemen her hasta için “iyi bir destek tedavisi” gerekli olmaktadır:

67 Ağrı, Plevral sıvı, Nefes darlığı, Beslenmenin desteği, Bası bulguları, Öksürük, Terleme, Panik – anksiete, Uyku, Konfüzyon, Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Destek tedavisi

68 Daha etkin evreleme, Yarar görecek hastanın belirlenmesi, Daha etkili sistemik tedavi seçenekleri, Karar verdirecek randomize çalışmalar, Preoperatif değerlendirmelerde standartizasyon. Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Gelecekte

69 Mezotelyoma Takip ve Tedavi Tedavi uygulamaları Olması gereken Hastaların protokollerle konseyde takibi.


"Dr. Muzaffer Metintaş Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Eskişehir MEZOTELYOMA TANI ve TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları