Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU/ORTAOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU/ORTAOKULU"— Sunum transkripti:

1 FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU/ORTAOKULU
OKUL EL KİTABI 2014&2015

2 DEĞERLİ VELİLER, SEVGİLİ ÖĞRENCİLER !
Bu el kitabı, vizyon ve misyonumuza ilişkin olarak tasarlanmış tüm programlarımız, değerlendirme süreçleri, günlük programlarımız ve okulun işleyişiyle ilgili bilgiler sunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu/Ortaokulu olarak amacımız bilimsel teknolojilerin ışığında okuyan, okutan, araştıran, özgür düşünen, sorunları çözebilen, başkalarının haklarına saygılı, ülkesine karşı sorumlu, toplumsal hayatın her alanında hukukun üstünlüğüne inanan, gelişme açık, çevre bilinci yüksek, kendine güvenen, katılımcı, sorgulayan, etkili ve nitelikli insan yetiştirmektir. Okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin genel amacı bir ülkenin geleceği olan çocukların bilgi, beceri ve davranış olarak sağlıklı ve verimli şekilde yetişmelerini sağlamaktır. Hedefimiz, öğrencilerin başarılı, sorumlu ve içinde yaşadıkları topluma ve dünyaya duyarlı olmalarını sağlamak için onları kendilerine güvenmeye, dürüst olmaya ve başkalarına saygı duymaya teşvik eden, sürekli gelişen bireyler olmasını sağlamaktır. Okulumuzun kurum kültürü, akademik başarısı, önemsediğimiz değerlerimizi ve gerek velilerimizle gerekse de öğrencilerimizle bir aile olduğumuzu bu kitapçıkta görmektesiniz. Aile bağlarımızın kuvveti bizim de başarımız olacaktır. Ailede başlayan toplumsallaşma sürecinin okulumuzda da sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için, öğrencilerin okuldaki kültürün bir parçası olarak, aynı amaçlar çerçevesinde birleştiğimiz bu yolda hep birlikte iletişim halinde olmak ve koordineli çalışmak arzusundayız. Hazırladığımız bu kitapçık, siz değerli öğrencilerimize ve velilerimize rehber olacaktır. AHMET TORUN OKUL MÜDÜRÜ

3 KURULUŞ Demirci Köyü İlkokulu Mahallenin Kuzey Batısında Harşit Çayı kıyısında denize uzaklığı 1000(bin) metre, sahil yoluna ise 80 metredir. Demirci Köyünde 1963 yılına kadar okul yoktur.Okuma çağındaki kız ve erkek öğrenciler Tirebolu Merkez Dumlupınar ve Sakarya ilkokuluna zor şartlar altında gitmektedirler. Okulların köye uzak oluşu, kız çocuklarının çoğunluğunun okumasını engellemiş zaman süreci içerisinde halkın bilinçlenmesi ile bu oran azalmış, kız çocuklarını da okutmak için veliler gerekli gayreti göstermeye başlamışlar.Yerleşim birimi olması nedeni ile okumaya daha çok önem vermeye başlamışlardır. Demirci köyünün günden güne gelişmesi ve öğrenci sayısının artış göstermesi ile devlete müracaat edilmiş, nüfusun arttığını gören devlet yetkilileri 1960 yılında ilkokul yapılmasına karar vermişler ve planlamaya alınan okulun köy merkezinde yapılması istenir. Fakat köy merkezinde istenilen yer bulunamaz .Köy halkı tarafından ilerisi düşünülerek, okulun bu günkü yerine yapılmasına karar verilir.Arazi sahibi Şerif DURDU ile görüşülür.Bu şahıs okulun yerine yapılmasına razı olur.3000 metrekare olan yerini 3000 lira para alarak, senet karşılığı verir.Fakat nedeni bilinmemekle beraber okulun alanı2483 metrekareye düşmüştür. Demirci köyüne 1961 yılında okul yapımına başlanır ve 1963 yılında yapımı tamamlanan iki derslikle eğitim ve öğretime başlanır.Ana bina iki derslikli olup, bir idare odası ile mutfak vardır.Çift daireli lojman ve kız-erkek tuvaleti yapılmış ve aynı yıl hizmete girmiştir. Okulun bahçesine 1973 yılında öğrenci sayısının artması ile köy halkı tarafından iki derslikli bir bina yapılmış olup, böylece derslik sayısı dörte çıkmıştır.Bu dershanenin üzerine iki derslik daha yapılması istenmiş, bazı nedenlerle engellenmiştir.Mahalle ihtiyar heyeti ve okul müdürünün çalışmaları ile iki derslik ilavesi yapılmıştır

4 KURULUŞ 1987 Yılında öğrenci sayısının artması ile diğer derslikler yetersiz geldiğinden dört derslikle eğitim öğretime devam edilirken okulun giriş yerine yakın bir bölüme devlet tarafından iki derslik daha yapılır.Böylece derslik sayısı altıya çıkar. Aynı bina 1988 yılında hizmete girer.1990 yılında okulun bahçesine 300 metrekarelik semt sahasının yapımına başlanır ve parası İl Spor müdürlüğünce ödenir. Sahanın beton işlerinde halk çalışır. Demirci köyü Tirebolu Belediyesi sınırları içine alınması için Aralık 1994 yılında bir referandum yapılmış, köy halkının çoğunluğu katılmak için oy vermiştir..Bu nedenle Valilik makamı İl mahalli idareler müdürlüğünün tarih ve 95/44247 sayılı kararı ile Tirebolu sınırları içine alınmış ve adı da Demirci Mahallesi olmuştur. Köyün mahalle olması ile Demirci Köyü İlkokulu ismi; Türk büyüklerinin adını yaşatmak amacıyla Okul müdürü ve çevre halkının istekleri doğrultusunda ilgili birimlerin de görüşleri alınarak, milli eğitim danışma kurulunun tarih ve 01 nolu kararı ile Fatih Sultan Mehmet İlkokulu olarak değiştirilmiştir. Eğitim ve öğretim yılında ilköğretim okuluna dönüştürülen Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu aynı öğretim yılı içerisinde 6. Sınıflarla eğitim öğretime devam etmeye başlamıştır. Eğitim Öğretim yılında yeni binasına taşınmıştır.2012 Yılında yapılan değişiklikle Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve İlkokulu olarak eğitim öğretim sürdürülmektedir.

5 ORGANİZASYON MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ
MİSYONUMUZ Öğrencilerimizi,Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda,milli birlik ve beraberlik içerisinde;çevresi ile birlikte ülkemizin sosyal ve kültürel kalkınmasında nitelikli insan gücü katkısı yapan bireyler olarak yetiştirmek;tüm iş gören ve hizmet alanların uyum, verimlilik ve memnuniyetlerinin artırılmasını ve geliştirilmesini sağlamaktır VİZYONUMUZ Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, temel demokratik değerlerle donanmış, bireysel farklılıkları ne olursa olsun, araştırma,sorgulama, eleştirel düşünme,problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, yaşam boyu öğrenen ve insan haklarına saygılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmek.

6 TEMEL DEĞERLERİMİZ 1 _ Kültürel değerlerimize sahip çıkan, evrensel değerleri özümseyen , 2 _ Milli kimliğine sahip çıkan , 3 _ İnançlara saygılı olan, 4 _ Yaratıcı ve farklı düşünebilen , farklılıklara karşı hoşgörülü, sorumluluk sahibi olan , 5_ Aile kurumuna saygılı, laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen, 6 _ Atatürk ilkelerine bağlı , kendine güvenen ,çevresine saygılı bireyler yetiştirmek. KURUMDA VAROLDUĞU ALGILANAN DEĞER VE İNANIŞLAR 1- Çalışma zamanının verimli ve etkin kullanıldığı 2- Bölümler ve zümreler arasında yeterince işbirliği olduğu 3- Toplumsal, sosyal ve kültürel faaliyetlere imkanlar ölçüsünde önem verildiği 4- İdarecilerin çalışanların sorunlarıyla ilgilendiği 5- Çevreye karşı duyarlı olunduğu 6- Hizmet alan kişilere saygılı ve ikna edici davranışta bulunulduğu 7- Kılık kıyafet ve disiplin konusunda titiz davranıldığı 8- Okulumuzdaki iletişim kanallarının herkese açık olduğu şeklinde değer ve inanışlar

7 MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ
İDARECİ VE ÖĞRETMEN KADROMUZ MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ ORTAOKUL MÜDÜR YARDIMCISI İLKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI ENSAR YAŞAR HÜSEYİN CEBECİOĞLU

8 ÖĞRETMEN KADROMUZ Sevim MIDIK Türkçe Öğretmeni Mansur KAHRAMAN
Adı Soyadı Alanı 1 Sevim MIDIK Türkçe Öğretmeni 2 Mansur KAHRAMAN 3 Esra BİRİNCİ Matematik Öğretmeni 4 Nilgün TÜTÜNEKEN 5 Fatih YAY Fen ve Teknoloji Öğretmeni 6 Yelda MERT 7 Meryem SEMİZ Sosyal Bilgiler Öğretmeni 8 Yücel KÖNTEK İngilizce Öğretmeni 9 Ümmühan BAŞTÜRK 10 Uğur TOPCU Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr. 11 Mehmet CÜRE Görsel Sanatlar Öğretmeni 12 Göktuğ Anıl YAVUZ Müzik Öğretmeni 13 Murat TURAN Beden Eğitimi Öğretmeni 14 Sevim AKIN Teknoloji Tasarım Öğretmeni 15 Arzu DÜZENLİ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

9 ÖĞRETMEN KADROMUZ 16 Nurgül ÖZTÜRK Okul Öncesi Öğretmeni 17 Harun KAYA
Sınıf Öğretmeni 18 Salih VURAL 19 Özgür TEKİN 20 Rasim Tanju YILMAZ 21 Osman KAYIŞ 22 Gürsel HIZLI 23 Cüneyt ÖZTÜRK 24 Telat MEMİÇ 25 Özlem BAYIROĞLU 26 Ozan SEFEROĞLU İngilizce Öğretmeni

10 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?
BİREYSEL GÖRÜŞMELER; Veli, öğretmen ve öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda bireysel görüşmeler yapılarak danışmanlık hizmeti verilir. EĞİTSEL REHBERLİK; Verimli ve etkili ders çalışma teknikleri, Öğrencinin akademik başarısını arttırmaya yönelik çalışmalar, Motivasyon teknikleri ve zamanı iyi kullanabilme, Sınıf geçme sistemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. MESLEKİ REHBERLİK; Sınav sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar, Ders seçimleri, Öğrencilerin mesleki ilgi ve yeteneklerini fark etmelerine yönelik çalışmalar, Meslek tanıtım çalışmaları, Üst Öğrenim kurumlarını tanıtmaya yönelik seminer, gezi çalışmaları yapılmaktadır. KİŞİSEL REHBERLİK; Bireyin kendini anlamasına ve çevresine uyum sağlamasına yönelik yardım çalışmaları, Özgüven ve karar verebilme, İletişim becerileri kazanma, olumsuz duygularla baş edebilme(kaygı, stres vb.) , Aile içi sorunlar, sağlık sorunları, akran ilişkilerini düzenlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

11 OKULUMUZUN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ İLE GÖRÜŞMELER NE ŞEKİLDE YAPILIR? Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda görüşme talebinde bulunması ile, Okul idaresi ve öğretmenlerin rehberlik servisine yönlendirmesi ile, Velinin görüşme talebinde bulunması ile, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin gerekli gördüğü durumlarda öğrenci ve veliyi davet etmesi şeklinde görüşmeler yapılır. Görüşmelerin istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması ile birlikte randevu alınması görüşmelerin daha sağlıklı yürütülmesi açısından uygundur.

12 ÖĞRETMENLERİN SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARI NELERDİR?
Bir sınıfın Rehberlik Hizmetlerini yürüten ve Rehberlik Derslerine giren öğretmen “Sınıf Rehber Öğretmenidir. Rehberlik Hizmetlerini yürütecek ekibin vazgeçilmez bir üyesi ve öğrencinin her yönüyle gelişim ve uyumundan birinci derecede sorumlu olan kişidir. Okulun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çerçeve Programı doğrultusunda sınıfın yıllık çalışmalarını planlar, Rehberlik Dersi için ayrılan sürede sınıfa girer, eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Servisi ile koordineli yürütür. Öğrenciyi tanımak için form, anket, test ve etkinlik gibi çalışmaları uygular, değerlendirir, öğrencileri yetenekleri doğrultusunda Eğitsel Kulüplere yönlendirir ve sonuçları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Servisi ile paylaşır. Problemi tespit edilen öğrencilerle görüşür, Okul Yönetimi, öğretmen, aile ile işbirliği içinde çalışır, sonuçları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Servisine de bildirir. Sınıfıyla ilgili çalışma raporlarını aylık olarak, Rehberlik Dosyasını da ders yılı sonunda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Servisine iletir.

13 OKUL HAK VE SORUMLULUKLARI
HAKLAR -Düşüncelerini özgürce ifade etme -Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma -Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi -Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme -Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması -Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme -Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması -Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma -Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma -Okul yönetiminde temsil etme ve edilme -Özgün eserlerimiz (Tiyatro, Müzik konseri, resim ve yazılarımız…) sosyal çevre ile bütünleşme -Öğretmelerimle sosyal ve duygusal problemlerimi rahat paylaşma -Demokratik, katılımcı, eşit ve adaletli bir yönetim anlayışı . -Meslekleri tanıtıcı bilgiler verilmesi ve ilgi yeteneklerimin fark edilmesine yönelik objektif test ve tekniklerin uygulanması. -Okulun teknolojik imkânlarından yararlanma. -Öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri dilek-istek kutuları düzenleme

14 -Sınıfça belirlenen kurallara uyma. -Okul kurallarına uyma.
SORUMLULUKLAR -Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı gösterme. -Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanma. -Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermeme; Yanlışlıkla zarar verildiğinde zararın     bedelini karşılama. -Sınıfça belirlenen kurallara uyma. -Okul kurallarına uyma. -Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunma. -Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranma. -Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmama.. -Okulun bilim ve sanat panolarına; fotoğraf, video, yazı ve afişlerle katkı yapma. -Okulda düzenlenecek eğitim çalışmalarına (Toplantı, seminer, konferans vb) katılma -Derslerin ahengini, seyrini bozacak hal ve hareketlerden kaçınma. -Okul kıyafetini temiz ve düzenli giyme. -Ödevlerini tam ve zamanında yapma ve derslere hazırlıklı gelme

15 DAVRANIŞ KURALLARI DÜRÜSTLÜK: Dürüstlük toplu yaşamın en önemli temel yapılarından birisidir. Yalan söyleme, aldatma, kopya çekmek, hırsızlık (izinsiz kullanım bu kapsama girer), toplumun her kesiminde olduğu gibi, okul ortamında da kabul edilemez. Bu kurala uymamak cezayı gerektirir. NEZAKET: Nezaket, kendine ve başkalarına saygıyı geliştirmede esas olan davranış şeklidir. Bu nedenle, öğrenciler kullandıkları kelimeleri ve konuşma tarzlarına dikkat etmek zorundadırlar. Güzel davranış ve nezaketlerini, büyüklerine olduğu kadar, arkadaşlarına da göstermelidirler. Öğrencilerin tümü, birbirlerine nazik davranmak zorundadırlar. Öğrenciler, sınıflarına bir büyük geldiği zaman ayağa kalkarak ve konuşmayı sonlandırarak sandalyelerinin yanında elleri arkada, dik ve yüzleri gelen kişiye dönük olarak ayakta durmalıdırlar. Öğrenciler bir büyük geçerken geri çekilerek yol vermeli ve okulda gördükleri her büyüğü, ‘Günaydın, iyi günler veya iyi akşamlar’ diyerek selamlamalıdırlar. İsimleri bilmedikleri büyüklerine hitap ederken ‘Efendim’ kelimesini kullanmalıdırlar. Konuşurken büyüklere ‘siz’ diyerek hitap edilmelidir. DAKİKLİK: Öğrenciler dakikliğin önemini bilmek zorundadırlar. Derslerine, törenlere, ders dışı etkinliklere, toplantılara ve yemeklere zamanında katılmak durumundadırlar. Günün başında ve teneffüslerin sonunda çalan zille birlikte, öğrencilerin sınıfa girmeleri ve gerekli ders hazırlığını yaparak dersin başlamasını beklemeleri gerekir. Derse giriş zilinin çalma­sıyla birlikte tüm öğrenciler ve öğretmenler sınıflarına yönelmek zorundadırlar. ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ: Kız ve erkek öğrenciler, birbirlerine nazik ve saygılı olmak durumundadırlar. Birbirlerine karşı konuşmalarında ve davranışlarında düzeyli, saygılı ve nazik ifadeler kullanmak zorundadırlar. Birbirlerini yargılayan, küçümseyen, alaycı ve düzeysiz konuşmaların, gruplaşmaların eğitimsiz insan davranışı olduğu unutulmamalıdır. Bu konudaki uyarılara önem verilmeli ve tekrarından kaçınılmalıdır. Şakaların ve esprilerin düzeyli olmasına dikkat edilmelidir.

16 DEĞERLİ KİŞİSEL EŞYALAR: Küpe, kolye, bilek­lik, künye, yüzük ve bunun gibi değerli kişisel eşyalar kullanılmaz. Saat dışında takı kullanılmaz. Saatlerin değerinin yüksek olmasının hiçbir pratik değerinin olmadığı benimsenmelidir Sahip olunan değerli malzeme alçak gönüllüğün en büyük erdemlerden birisi olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Okuldaki ilgili öğretmene ya da idareye emanet edilmemiş takı, değerli eşya veya harçlık miktarını aşan paranın kaybolmasından Okul sorumlu tutulamaz. Israrla kullanılan takı veya okula gelmemesi gereken eşya öğretmen tarafından alınarak Okul idaresine iletilir. Söz konusu eşya veliye teslim edilir. İZİNSİZ GİDİŞLER: Öğrenci yoklamaları her ders yapılmaktadır. Okul idaresinin izni olmaksızın, veli ile birlikte bile olsa, okuldan ayrılmak, öğrenci hakkında Okul idaresinin araştırma yapmasına yol açar. BİLGİSAYAR KULLANIMI: Okul içinde bilgisayarlar eğitim ve öğretim amacı dışında kullanılmaz. Sınıflardaki bilgisayarlar sadece öğretmen gözetiminde derslerde kullanılır. CEP TELEFONLARI: Okulda cep telefonu getirilmesi ve kullanımı kurallara bağlıdır. Okul sınırları içinde kapalı olarak muhafaza edilir. Ancak acil bir durumda bir idareci veya öğretmenden izin alarak açılıp kullanılabilir. Okul içinde izinsiz telefon kullanılması veya telefonunu açık bulundurulması suç teşkil eder ve yaptırıma tabidir. YEMEKHANE VE BAHÇE: Öğrencilerin doğru davranışlarının sınıfta olduğu kadar, yemekhane ve bahçede de sürmelidir. Okula ait eşyaların, objelerin korunması; çevrenin temizliği, konuşma tonunun ve tarzının öğrencinin kendisi tarafından denetlenmesi gereken davranışlardır. Yemek yerken ‘Afiyet olsun’ dileğinde bulunmak, servis yapan ilgililere ‘Teşekkür ederim’ ‘Elinize sağlık’ demek terbiye geleneğinin sergilenmesi ve olumlu izlenimi geliştirmek için bir fırsattır.

17 Yemekhaneye girmeden önce eller sabunla yıkanmalıdır
Yemekhaneye girmeden önce eller sabunla yıkanmalıdır. Yemekhanede sıraya girmek başkalarının sırasına saygı göstermek, toplu yaşama uyum kurallarından birisi ve öğrencilerden beklenen davranışlardır. Yemek almak için sıraya girildiğinde, başkaları için sıra tutmak, başkasını bu işe görevlendirmek kabul edilemez. Yemeklere sınıfça toplu olarak çıkılır ve yemekten sonra tabaklar yıkama servisine bırakılır. Sınıflarda, sıra altlarında ve dolaplarda yiyecek ve içecek bulundurulmaz. OKUL SERVİSLERİ: Doğru davranış kuralları, okul servislerinde de sürmelidir. Güvenli bir şekilde okula gidiş-geliş için, servis öğretmenlerinin uyarılarına dikkat etmek gerekir. Öğrenciler sabahları servis saatinden beş dakika önce duraklarında olmak zorundadırlar. Durağına erken gelen servis, her zamanki saatine kadar öğrenciyi bekler. Durağında hazır bulunmayan öğrenciyi servis beklemez. Servislerin zamanında okula gelebilmesi için uygulanan bu sistemde, öz disiplin çok önemlidir.   SINIF YAPISI: Öğrenciler izinsiz oldukları durumlar dışında derse zamanında girmek zorundadırlar. Sınıfta gürültü yapmak, ders esnasında sınıfta gezinmek, camlardan dışarıya her hangi bir şey atmak, dışarıdaki insanlarla ders saatleri içerisinde sözlü iletişim kurmak, camlardan sarkmak öğrencilerin göstermemeleri gereken davranışlardır. DAVRANIŞ, DÜZEN VE KIYAFET KURALLARI DAVRANIŞ: Öğrenciler temiz giyimli ve iyi davranış içinde olmalıdırlar. Sıradan ve düzeysiz davranış ve konuşmalar; diğer öğrencilerin öğrenme hakkını engelleyen sınıf içi düzensizlik ve kuralsızlıklar öğrencilerinden beklenmeyen ve olması durumunda ciddi uyarıları gerektiren yanlış davranışlardır.

18 KİŞİSEL BAKIM: Öz bakım, çağdaş bir insanın en önemli özelliğidir. Beden temizliğine özen gösterilmeli; Yaş grubu yükseldikçe beden temizliğini koruyacak yardımcı malzemeler kullanılmalıdır. Ancak, tüm yardımcı kozmetiklerin esas temizlik gerçekleşmedikçe faydasız olduğu hatırlanmalıdır. Hijyen, sağlığı korumanın ve bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yoludur. Bu amaçla, yemeklerden önce ve sonra, tuvalete girmeden önce ve sonra eller sabunla yıkanarak temizlenmelidir. Öğrencilerin gerek kişisel, gerek okul ve arkadaşlarına ait eşya, kitap, araç ve gerece özen göstermesi gerekir Sahibi bulunmayan eşyalar, ihtiyaç sahiplerine gönderilir. Öğrencilerin kaybolan eşyaları konusunda müdür yardımcılarına başvurmaları kendi sorumluluklarıdır. OKULUN YAPISI Okulumuz 2500 m2 lik bir alana kurulu olup, okulumuzda; 1 voleybol sahası, 1basketbol sahası, 1fen laboratuarı, 1 kütüphane(Ödeneği alınmış yeni kurulacak olan Z kütüphane), 1 çok amaçlı salon ve 1yemekhane bulunmaktadır.

19 ‘İnsan ancak çalıştığını kazanır.’ Hz. Mevlana
YARDIMCI PERSONEL ADI SOYADI GÖREVİ Nuri DEMİRAL VHKİ AYNUR KOLTUK Hizmetli Aslı ŞAHİN İşkur Personeli Fatma KARAMAN ‘İnsan ancak çalıştığını kazanır.’ Hz. Mevlana

20 Okul Aile Birliği Başkanı
Eğitim öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşabilmesi için okul aile birliği arasındaki bütünleşmeyi, gerçekleştirmek ve güçlü bir iletişim ağı kurmak gereklidir. Okul Aile Birliği bu bağı oluşturmak, öğrenci veli arasındaki işbirliğini gerçekleştirmek, okul aktivitelerinde aktif rol almak, öneriler sunarak okulun gelişimine ve tanıtımına dair ve örnek öneriler sunmak üzere çalışmalar yapar. ADI SOYADI GÖREVİ Nurcan ATACAN Okul Aile Birliği Başkanı Nuri DEMİRAL Başkan Yardımcısı Meryem BEKÇİ Üye Melek GÜLDAL Meryem ATACAN

21 ÖĞRETMENİN SORUMLULUKLARI
Tarih boyunca öğretmenin sorumluluklarının neler olduğu tartışılmıştır. İnsan bir fabrika kurabilir, aya çıkabilir… ama iyi yetişmiş bir insan birçok fabrikalar kurabilir, gezenlerde seyahatleri hayal edebilir. Mesele bu kadar önemli olunca öğretmene yüklenen misyonda bu denli ağır olmuştur. Bazı öğretmenlerimiz okulun binasını, temizliğini dahi yaptıklarını anlatırlar. Öğrenciler bazen evde bulamadıkları şefkati öğretmenlerinin kollarında ararlar. Öğretmen toplumsal kalkınma için bireylerin eğitimi için çalışır. Örnek tavır ve davranışlarıyla öğrenciler için model olurlar. Milli Eğitim Bakanlığının denetiminde planlanan dersleri okuturlar. Öğrencilerine yeni ufuklar kazandırırlar. Öğrencilerine bireysel farklılıklarına göre hedefler verirler. Toplum kuralları ve bunlara nasıl uyulacağını öğrencilerine benimsetirler. Yönetmeliklere göre sınavları yaparlar. Öğrencilerin başarıları için velilerle işbirliği yaparlar. Okul sınırları içinde öğrencilerin davranışlarını takip eder Öğretmenlerin Nöbet Görevi Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin nöbet tutmaları sağlanır. Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez.(İhtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. ) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer.

22 Yoklama Fişi Öğretmen derse girdiğinde ilk beş dakika içerisinde yoklama yapar, gelmeyenlerin okul numarasını yoklama fişine yazar. Yoklama fişine numarası yazılan öğrenci o derse girmemiş sayılır. Yoklama fişleri son dersten sonra, sorumlu müdür yardımcısına teslim edilir. Müdür yardımcısı, e-okul sistemine günlük yoklama bilgilerinin girişini yapar. Sınıf Defterinin Doldurulması Öğretmen derse girdiğinde o gün işleyeceği dersin konusunu, etkinliğin adı ve kazanımla birlikte yıllık plana göre sınıf defterine yazar. Ders defteri son ders saatinden sonra sorumlu müdür yardımcısına teslim edilir. Sorumlu müdür yardımcısı ders defterini kontrol ettikten sonra onaylar. Boş Derslerin Doldurulması Okulumuzda boş ders bulunmamaktadır. Öğretmenlerin sevkli ya da raporlu olduğu durumlarda, okul idaresinin bilgisi dahilinde , öğretmeni olmayan sınıflara, nöbetçi öğretmenler derse girerler.

23 FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU/ORTAOKULU ZAMAN ÇİZELGESİ
KIŞ DÖNEMİ GİRİŞ ÇIKIŞ YAZ DÖNEMİ 1. DERS 08:30 09:10 1. TENEFÜS 09:30 1.TENEFÜS 2.DERS 10:10 2.TENEFÜS 10:20 10:25 3.DERS 11:00 11:05 3.TENEFÜS 11:10 11:20 4.DERS 11:50 12:00 ÖĞLE ARASI 12:40 4.TENEFÜS 13:00 5.DERS 13:20 13:40 5.TENEFÜS 13:30 13:50 6.DERS 14:10 14:30 6.TENEFÜS 14:20 14:40 7.DERS 15:00 15:20 7.TENEFÜS 15:10 15:30 8.DERS 15:50 16:10

24 ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35.maddesine göre Zümre öğretmenler kurulu,  okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.Bu ilgili yönetmeliğin ilk maddesidir. Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler. Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır. Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur. Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.

25 OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU
Okul zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Gerektiğinde okul veya kurum müdürünün çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir. Kurul, dönem başları ile ders yılı sonunda ve zümre başkanının önerisi üzerine okul veya kurum müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere ve ilgili kurullara duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Okul zümre başkanları kurulunda; Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması, Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması, Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin alanlarında hizmet içi eğitime alınmalarının kurum müdürlüğüne önerilmesi, Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, Millî eğitim müdürleri ihtiyaç duyulması hâlinde okul zümre başkanlarıyla toplantı yapabilir.

26 OKULUMUZDA OLUŞTURULAN KURULLAR VE TOPLANTILAR
Öğretmenler Kurulu; Okul yöneticileri ve öğretmenlerden oluşur. Gerektiğinde okul yönetimince öğrenci temsilcisi ve okul-aile birliği temsilcileri de kurul toplantılarına gözlemci olarak katılmaları sağlanabilir. Yıl içerisinde en az üç defa toplanır. Okulumuz da oluşturulan diğer kurullar; Sınıf /şube öğretmenler kurulu, Zümre öğretmenler Kurulu, Okul zümre başkanları kurulu, Disiplin kurulu, Onur kurulu, Davranış değ. Kurulu, Sosyal etkinlik kurulu, Yazı inceleme ve değerlendirme kurulu, Öğrenci disiplin ve onur kurulu, Bilim, danışma, sanat proje vb. diğer kurullar oluşturulmuştur. Okulumuzda oluşturulan kurullar, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimini artırmak, okul ve çevre işbirliğini gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Okulumuzda oluşturulan kurullar, eğitim-öğretim yılı içerisinde mevzuat hükümlerine göre toplantılar yapmakta, toplantıda alınan kararlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır

27 BAYRAK TÖRENİ VE RESMİ TÖRENLER
Bayrak törenleri, Okul Müdürünün denetim ve gözetiminde müdür yardımcısı, beden eğitimi öğretmeni ve müzik öğretmeni ile diğer görevli öğretmenlerce hazırlanıp yürütülür. Törenlerde; Okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ile tören alanında bulunan diğer görevliler kılık kıyafet yönetmeliğine uygun bir şekilde hazır ol duruşunda katılırlar. Törenlerde yapılan konuşmalar, İstiklal Marşı’nın söylenmesinden önce bitirilir. Törenlerde komutlar, beden eğitim öğretmeni veya okul yönetimince görevlendirilen öğretmen tarafından verilir. İstiklal Marşı’nın ilk kıtası, usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde; törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir. Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından, hızlı bir şekilde direğe çekilir. Okulumuz da her pazartesi 08:15’te ile Cuma günleri 14:15’te İstiklal Marşı eşliğinde bayrak törenleri yapılır. Bunun dışında resmi törenler de, resmi tatilden bir önceki gün 14:15’te ve resmi tatilden sonraki ilk iş günü sabah 08:15’te İstiklal Marşı eşliğinde bayrak törenleri düzenlenir. *‘Düşünmek ve söylemek kolaydır fakat yapmak ve bilhassa muvaffakiyetle neticelendirmek çok güçtür.’ Ziya GÖKALP

28 ANMA KUTLAMA GÜNLERİ Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Atatürk Haftası
10 – 16 Kasım Öğretmenler Günü 24 Kasım Sivil Savunma Günü 28 Şubat İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü 12 Mart Çanakkale Zaferi 18 Mart Kutlu Doğum Haftası 20 – 26 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

29 KILIK KIYAFET DÜZENİ Okulumuzda belirlenmiş okul kılık-kıyafet düzeni uygulanır. Öğrencilerimiz kendi yaş gruplarına göre düzenlenmiş okul giysilerini giyer. Baharla birlikte öğrencilerimizin yaz kıyafet uygulamaları okul yönetimi tarafından kendilerine bildirilir. Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyer. Ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamaz. Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz. (yüzük, künye, zincir, küpe, bilezik ve abartılı tokalar) Öğrencilerimiz belirli dönemlerde okul yönetiminin vereceği karara göre okula serbest kıyafet veya eşofman ile gelir.

30 İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez,
Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez, Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez, Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz, Okul öncesi eğitim ve ilkokulda okul içinde baş açık bulunur. DERS ZİYARETLERİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI Okul Müdürümüz Ahmet TORUN Eğitim Öğretim yılı içerisinde ders ziyaretleri gerçekleştirmektedir. Okulumuz idareci ve öğretmenleri, alanlarıyla ilgili düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmaktadır. KAYIT KABUL İŞLEMLERİ Kayıtlar, çalışma takviminde belirlenen süreler içinde yapılır. Okulumuzun İlk okul ve ortaokul kayıt ve kabul işlemleri elektronik ortamda yapılır. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

31 HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

32 HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

33 Okulumuzda ders programları mevcut öğretmen kadrosu esas alınarak, seçmeli derslerde velilerin de görüşleri alınarak okul idaresi tarafından eğitim öğretim dönemlerinin başında uygun bir şekilde hazırlanır. 2012/2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

34 2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ve GÖREVLİ ÖĞRETMENLER
FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU/ORTAOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİ İLKOKUL Spor Kulübü: Salih VURAL Sivil Savunma Kulübü: Cüneyt ÖZTÜRK Trafik Kulübü: Resmiye TÜRKKAN Çocuk Hakları Kulübü: Özlem BAYIROĞLU Sağlık Temizlik Beslenme ve Kızılay Kulübü: Harun KAYA Bilinçli Tüketici Kulübü: Gürsel HIZLI Yeşilay Kulübü:Telat MEMİÇ Resim Kulübü: Özgür TEKİN Bilişim Teknolojileri Kulübü: R. Tanju YILMAZ ORTAOKUL Spor Kulübü: Murat TURAN Sivil Savunma Kulübü: Uğur TOPÇU Kültür Edebiyat Kulübü Ve Basın Yayın Kulübü: Sevim MIDIK Matematik Kulübü: Esra BİRİNCİ Sağlık Temizlik Beslenme ve Kızılay Kulübü: Meryem SEMİZ Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübü: Fatih YAY

35 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokulun bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden  55.00, diğer derslerin her birinden puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması olanlar "Teşekkür" , puan ve yukarı olanlar "Takdir“ belgesi ile ödüllendirilir. İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın; a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler "İftihar Belgesi“ ile ödüllendirilir. c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul da ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir. ç) İftihar Belgesi, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. İlkokullarda okul yönetiminin olur tarih ve sayısı, ortaokullarda ise Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası belgenin tarih ve numarası olarak kabul edilir. İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır. Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.

36 DİSİPLİN YAKLAŞIMIMIZ
Okulumuzdaki disiplin anlayışımız; “Saygı”, “Sorumluluk” ve “Adil Olmak” değerleri esasına dayandırılmıştır. Aile, eğitimin etkin bir parçasıdır. “Eğitim ailede başlar, ailenin desteği ile okulda sürer.” ilkesinden hareketle, velilerimizin de bu sürecin içerisinde kaynak kişi ya da çözüm sürecinin aktif bir katılanı olarak yer almaları söz konusudur. Öğrenci başarısı ve davranışlarının izlenmesinde, öğrencilerin olumlu yönlerinin fark edilmesi esastır. Hiçbir öğrencinin kimliği ve kişiliğine yıkıcı eleştiride bulunulmaz. Disiplin yaptırımlarının takibinde süreklilik ve tutarlılık gereklidir. Bu yaptırım ve sonuçlar izlenir, sonuçlar uygulanırken adil davranılır. Öğrencilere yönelik ödüllendirme ve yaptırımların herkes tarafından iyi anlaşılması önemlidir. Öğrencilerin davranışlarının niteliklerine göre: a) Uyarma, b) Kınama , c) Okul Değiştirme yaptırımlarından biri uygulanabilir.

37 DEVAM-DEVAMSIZLIK Okula Devamsızlık:
Her öğrencinin okula devamı esastır. Devamsızlık durumunda Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yönergeleri takip edilir. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında çocukların devamsızlıkları, e-Okul sistemine işlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir. Okul öncesi eğitim kurumlarında; a) Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır. b) Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 30 gün okula devam etmeyen çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir.

38 İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur.
a) İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri ile okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, maarif müfettişleri, muhtarlar ve mülki amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. b) Normal ve ikili öğretim yapılan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır. c) İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince e-Okuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-Okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir. ç) Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-Okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki veya yurt dışında adresi tespit edilemeyen öğrencilerin kayıtları, yaşları öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar e-Okul sisteminde pasif hâle getirilir. d) Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir. (4) Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.

39 KAYBOLAN EŞYALAR Kimi zaman dikkatsizlikten kimi zaman art niyetli kişiler yüzünden okul içerisinde araç gereçler veya öğrencilerin kişisel eşyaları kaybolabilmektedir. Bu tarz bir durumla karşılaşan kişilerin sınıf içerisine veya eşyayı en son hatırladığı yere iyice bakmalı daha sonra okul idaresine haber vermelidir. Çünkü çoğu zaman kaybolduğunu zannettiğimiz şey en yakın yerden çıkar. Etraflıca arama yapıldıktan sonra eşyanın kaybolduğuna kanaat getirdiysek dediğimiz gibi okul idaresine başvurulmalıdır. Daha sonra idarede okuldaki diğer personele haber verir temizlik esnasında eşyanın görülüp görülmediğini sorar ve etraflı bir arama daha yapılır. Herhangi bir eşya kaybolduğu zaman okuldaki personel ile toplantı yapılır. Okula değerli eşyaların getirilmemesi konusunda öğrencilere uyarılarda bulunulur. OKULUMUZDA SİVİL SAVUNMA UYGULAMALRI Okulumuz; yangına karşı acil durum tatbikatları, yangın eylem planı, her katta mevcut olan yangına müdahale ekipmanları, söndürme fıskiyeleri; her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen deprem ve acil durum tatbikatları, depreme dayanıklı ve kolay tahliye edilebilir yapısı ile öğrencilerinin okul dışı belirlenmiş emniyetli alanlara geçişini güven içinde sağlayacak olanaklara sahiptir.

40 Web Sitesi Adreslerimiz
İlkokul: Ortaokul Kurumsal Facebook Sayfamız: Kurumsal facebook sayfamız, bu yıl, sosyal medya aracılığı ile paydaşlarımızı ve siz değerli velilerimizi aktif kılmak üzere kullanılmaya başlanmıştır. Adres; Sayfamızı beğen butonuna tıkladığınızda, tüm güncel bilgilere facebook sayfanızdan ulaşabileceksiniz. E-okul: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmî okullarda kullanılması zorunlu dijital öğrenci takip sistemidir. Öğretmenlerimiz tarafından K12 net’e girilmiş bilgiler gerekli kontrollerin ardından e okul’a aktarılır. Öğrencilerimizin karne, ara karne, öğrenci gözlem formları, devamsızlıkları e –okul’dan takip edilir.

41 KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Okulumuz kütüphanesi çok yakında hizmete girecektir

42 ÖĞRENCİ ULAŞIM HİZMETLERİ
Okulumuzda 464 öğrenci öğrenim görmektedir. Bunların 390 tanesi kendi imkanlarıyla okulumuza gelmektedir. Geriye kalan 74 öğrenci 7 yerleşim biriminden 7 taşıma aracıyla okulumuza taşınmaktadır.

43 YALIKÖY-CİVİL-KERİMLİ
SERVİS GÜZERGAHLARI Rutin ev-okul arası servis güzergahı haricinde dershane veya herhangi bir sebepten dolayı araçtan inmek isteyenin beyanı dikkate alınmaz. Sadece öğrenci velilerinin imzalı dilekçe ile öğrencisinin istediği yerde indirilmesini isteyenlerin yazılı beyanları dikkate alınmaktadır. NO ADI SOYADI TELEFON GÜZERGAH 1 Veli YAVUZ EDE- AKINCILAR 2 Recep CAN KARASAKAL-KARADEMİR 3 Turan ŞAHİN YALIKÖY-CİVİL-KERİMLİ 4 Zafer ŞAHİN KARADEMİR-SAHİL 5 Fahri KERTMEN DEMİRCİ MAHALLESİ 6 Halil KÜÇÜK ÖZLÜ-YUKARI MAH. 7 Ahmet YANIKÖMER ÖZLÜ ORTA MAHALLE

44 FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU/ORTAOKULU
YEMEK HİZMETLERİ Öğrencilerimiz yemek ihtiyaçlarını kantinden gidermektedirler. Taşımalı gelen öğrencilere tabldot yemek dağıtılmaktadır. Kantin ayda bir Okul idaresi öğretmen ve okul aile birliği üyesinden oluşan komisyon tarafından denetlenmektedir. FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU/ORTAOKULU İLETİŞİM BİLGİLERİ : Adres:Demirci Mahallesi Şehit Halil Doboğlu Sokak No29 Tirebolu/GİRESUN Telefon: Web: /


"FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU/ORTAOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları