Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2 DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 Diyarbakır İlinin kuruluşu, önceleri M. Ö
Diyarbakır İlinin kuruluşu, önceleri M.Ö.3000 yılına kadar uzandığı bilinirken, son zamanlarda Çayönü kazıları ile yapılan araştırmalar sonucunda uygarlık geçmişinin M.Ö.7500 yıllarına kadar uzandığı belirlenmiştir. Diyarbakır ve çevresinde Hurriler, Mitanniler, Hititler, Asurlar, Medler, Persler, Büyük İskender, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar hüküm sürmüştür. Diyarbakır yöresinin en eski adı Asur kaynaklarında Amidi olarak geçer. Yunanca ve Latince kaynaklarda bu ad, Amido ya da Amida olarak yazılır. Arap akınları sırasında bölgeye yerleşen Bekr adındaki bir aşiret nedeniyle yörenin adı Bekr diyarı anlamında Diyar-ı Bekr olarak söylenmiştir. Günümüzdeki ismini, Atatürk’ün 1937’de halka yaptığı konuşma esnasında, şehrin adından Diyarbakır olarak bahsetmesiyle 10 Aralık 1937 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile bu ismi almıştır.

3 Diyarbakır ilinde yüzey şekilleri oldukça sadedir
Diyarbakır ilinde yüzey şekilleri oldukça sadedir. Çevresi yüksekliklerle kuşatılmıştır. Ortası çukur bir havza durumundadır. Diyarbakır havzası denen bu çukur alanın eksenini batı-doğu doğrultulu geniş Dicle Vadisi oluşturur. Kuzeyden Güneydoğu Toroslar yayı ile kuşatılmıştır. Bu dağlar Doğu Anadolu Bölgesi'yle Güneydoğu Anadolu'ya birbirinden ayırır. Diyarbakır havzasının güneybatısında ise Karacadağ kütlesi yükselir. Urfa-Diyarbakır il sınırı üstündeki bu kütle, koyu renkli lavların yığılmasıyla oluşmuş eski bir volkan kütlesidir. Koni biçiminde olmadığından fazla heybetli görülmez. Yüksekliği, en yüksek noktası olan Kolubaba doruğunda metreyi bulur. Karacadağ'ın lavları, doğu yönünde Dicle Vadisi'ne kadar uzanır.

4 İlimizin ekonomisi tarıma dayanır
İlimizin ekonomisi tarıma dayanır. Brüt gelirin % 40’ı tarımdan ve % 10’u sanayiden temin edilir. Diyarbakır’da 650 bin hektara yakın bir alan ekilmektedir. Tahıl başta gelen ürünüdür. Sebze ve meyvecilik gelişmektedir. İlimizde ekilen belli başlı tarım ürünlerimiz buğday, arpa, kırmızı mercimek ve pamuktur. Son yıllarda sulu tarıma geçiş çalışmalarının hızlanmasıyla pamuk ekimi ağırlık kazanmaya başlamıştır. İlimizde üretilen Golda türü pamuk Türkiye’nin en iyi pamuğudur. İlimizde irili ufaklı 240 civarında imalat sanayinde işletme bulunmaktadır. Son yıllarda sulu tarıma geçişte yaşanan gelişmeler sonucu tarıma dayalı sanayide hareketlilik yaşanmıştır. İlimizde Çin seddinden sonra dünyanın en uzun ikinci surları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra dünyanın en eski camilerinden olan Ulu cami bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde 3 adet müze hizmet vermektedir. Bunlar; Diyarbakır Arkeoloji, Ziya Gökalp ve Cahit Sıtkı Tarancı Müzeleridir. (www.diyarbakir.gov.tr;

5 Diyarbakır Surları Bugünkü kenti çevreleyen surların yapımına Milattan önce 3 binli yıllarda başlanmış olsa da, ağırlıklı olarak Romalılar döneminde inşa edilmiştir. M.Ö 69’da kenti ele geçiren Romalılar, her yönden süren saldırılar karşısında Diyarbakır’ı bir “askeri garnizon” olarak yeniden düzenlemişlerdir. Costantinos 349 tarihinden başlayarak Amida’nın etrafını yeniden surlarla çevirmiştir. Surlar, Nisibis (Nusaybin) halkının Diyarbakır’a iltica etmesinden sonra tarihleri arasında genişletilerek bugünkü konumuna getirilmiştir. Diyarbakır surları bu anlamda “tarihin taşlarla yazıldığı bir kent”i simgeler. Diyarbakır’la buluşan her toplumun, Diyarbakır’da yaşayan her inancın bu surlarda izlerini görmek mümkündür. Diyarbakır’la birlikte tarih sahnesine çıkmış batısındaki Efes, Fasilis, Truva ile güneyindeki Ninova ve Babil şehirleri bugün yaşamayan şehirlerdir. Diyarbakır ise içindeki insanları ve eski kadim yapılarıyla yaşayan bir şehirdir.

6 ARKEOLOJİK SİTLER (HÖYÜK, YERLEŞİM YERL. SARNIÇ)
DİYARBAKIR’IN TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARI ESER ÖRNEKLER SAYISI CAMİ, TÜRBE, MESCİT Ulu Camii, Hz Süleyman, Behram Paşa, Fatih Paşa Camileri… 95 KİLİSE Meryem Ana, Surp Sarkis Gregorian Kiliseleri… 23 HAN-KERVANSARAY Hasanpaşa Hanı,çifte Han (Borsa Han), Sülüklü Han, Deliller Hanı 10 HAMAM Paşa, Çardaklı, Deva, Vahap Ağa Hamamları… 18 MEDRESE Mesudiye, Zinciriye, Hani Hatuniye, Ali Paşa Medreseleri… 5 ÇARŞI Kuyumcular Çarşısı, Buğday Pazarı, 3 KALE Diyarbakır Kalesi, Asur Kalesi, Silvan Kalesi… 14 KÖPRÜ On Gözlü, Malabadi, Haburman Köprüleri… 29 MAĞARA Hilar, Hasuni, Bırkleyn Mağaraları… 9 ARKEOLOJİK SİTLER (HÖYÜK, YERLEŞİM YERL. SARNIÇ) Amida, Körtik Tepe, Ziyarettepe Höyükleri… 280 KONUT ve KÖŞKLER İskender Paşa, behram Paşa, Cahit Sıtkı Tarancı, Gazi Köşkü, Erdebil Köşkü, Pamuk Köşkü 495 ÇEŞME-KAPLICA Hatun Kasta, Kurdoğlu, İskender Paşa Çeşmeleri, Çermik Kaplıcaları… 65 İDARİ YAPI Eski Tekel Binası, Valilik Binası… 81 DİĞER YAPILAR Yıkılan ve Niteliği belli olmayan… 19 TOPLAM 1.146

7 DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR V.
ADNAN HURATA DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR V. DEMOGRAFİK DURUMDA DEĞİŞİM SÜTUNLARINDA YAŞ GRUPLARININ ORANLARI YÜZDE OLARAK HESAPLANACAK…

8 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI
DÖNEM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ VE TEKNİK OKUL BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (1) DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (3) ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (4) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 1 2 3 4 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF

9 FATİH PROJESİ KAPSAMINDA VERİLEN
İlçe Adı İLKOKUL ORTAOKUL GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ ve TEKNİK ORTAÖĞRETİM TABLET BİLGİSAYAR SAYISI AKILLI TAHTA SAYISI PROJEKSİYON SAYISI ÇOK AMAÇLI YAZICI DOKÜMAN KAMERA TOPLAM

10 ÖRGÜN EĞİTİM - OKULLAŞMA ORANLARI
ORTAÖĞRETİM DÖNEM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM NET İL SIRALAMASI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF K E T STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF

11 İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKULLAR
DÖNEM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEK VE TEKNİK EĞİTİM İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKUL SAYISI (1) TÜM OKUL SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF

12 ORTAÖĞRETİMDE OKULU TERK ÖĞRENCİ ORANI
DÖNEM ORTAÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ TEKNİK TERK ÖĞRENCİ SAYISI (1) TÜM ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF

13 PANSİYONLU OKULLARIN KAPASİTE VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI
DÖNEM TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM ve REHBERLİK HİZ.GEN.MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM OKUL SAYISI KULLANIM KAPASİTESİ (1)  PANSİYON KAPASİTESİ (2)  ORANI % (1/2)

14 KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ORANI
ULUSAL/ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLER (YARIŞMA, OLİMPİYATLAR, BİLİMSEL ETKİNLİKLER v.b) KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ORANI ORTAÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM DÖNEM ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (1) ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/3) TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI (3) (2/3)


"DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları