Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015. 2 Diyarbakır İlinin kuruluşu, önceleri M.Ö.3000 yılına kadar uzandığı bilinirken, son zamanlarda Çayönü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015. 2 Diyarbakır İlinin kuruluşu, önceleri M.Ö.3000 yılına kadar uzandığı bilinirken, son zamanlarda Çayönü."— Sunum transkripti:

1 DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015

2 2 Diyarbakır İlinin kuruluşu, önceleri M.Ö.3000 yılına kadar uzandığı bilinirken, son zamanlarda Çayönü kazıları ile yapılan araştırmalar sonucunda uygarlık geçmişinin M.Ö.7500 yıllarına kadar uzandığı belirlenmiştir. Diyarbakır ve çevresinde Hurriler, Mitanniler, Hititler, Asurlar, Medler, Persler, Büyük İskender, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar hüküm sürmüştür. Diyarbakır yöresinin en eski adı Asur kaynaklarında Amidi olarak geçer. Yunanca ve Latince kaynaklarda bu ad, Amido ya da Amida olarak yazılır. Arap akınları sırasında bölgeye yerleşen Bekr adındaki bir aşiret nedeniyle yörenin adı Bekr diyarı anlamında Diyar-ı Bekr olarak söylenmiştir. Günümüzdeki ismini, Atatürk’ün 1937’de halka yaptığı konuşma esnasında, şehrin adından Diyarbakır olarak bahsetmesiyle 10 Aralık 1937 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile bu ismi almıştır.

3 3 Diyarbakır ilinde yüzey şekilleri oldukça sadedir. Çevresi yüksekliklerle kuşatılmıştır. Ortası çukur bir havza durumundadır. Diyarbakır havzası denen bu çukur alanın eksenini batı-doğu doğrultulu geniş Dicle Vadisi oluşturur. Kuzeyden Güneydoğu Toroslar yayı ile kuşatılmıştır. Bu dağlar Doğu Anadolu Bölgesi'yle Güneydoğu Anadolu'ya birbirinden ayırır. Diyarbakır havzasının güneybatısında ise Karacadağ kütlesi yükselir. Urfa-Diyarbakır il sınırı üstündeki bu kütle, koyu renkli lavların yığılmasıyla oluşmuş eski bir volkan kütlesidir. Koni biçiminde olmadığından fazla heybetli görülmez. Yüksekliği, en yüksek noktası olan Kolubaba doruğunda 1.957 metreyi bulur. Karacadağ'ın lavları, doğu yönünde Dicle Vadisi'ne kadar uzanır.

4 4 İlimizin ekonomisi tarıma dayanır. Brüt gelirin % 40’ı tarımdan ve % 10’u sanayiden temin edilir. Diyarbakır’da 650 bin hektara yakın bir alan ekilmektedir. Tahıl başta gelen ürünüdür. Sebze ve meyvecilik gelişmektedir. İlimizde ekilen belli başlı tarım ürünlerimiz buğday, arpa, kırmızı mercimek ve pamuktur. Son yıllarda sulu tarıma geçiş çalışmalarının hızlanmasıyla pamuk ekimi ağırlık kazanmaya başlamıştır. İlimizde üretilen Golda türü pamuk Türkiye’nin en iyi pamuğudur. İlimizde irili ufaklı 240 civarında imalat sanayinde işletme bulunmaktadır. Son yıllarda sulu tarıma geçişte yaşanan gelişmeler sonucu tarıma dayalı sanayide hareketlilik yaşanmıştır. İlimizde Çin seddinden sonra dünyanın en uzun ikinci surları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra dünyanın en eski camilerinden olan Ulu cami bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde 3 adet müze hizmet vermektedir. Bunlar; Diyarbakır Arkeoloji, Ziya Gökalp ve Cahit Sıtkı Tarancı Müzeleridir. (www.diyarbakir.gov.tr; http://www.diyarbakirkulturturizm.gov.tr)www.diyarbakir.gov.trhttp://www.diyarbakirkulturturizm.gov.tr

5 5 Diyarbakır Surları Bugünkü kenti çevreleyen surların yapımına Milattan önce 3 binli yıllarda başlanmış olsa da, ağırlıklı olarak Romalılar döneminde inşa edilmiştir. M.Ö 69’da kenti ele geçiren Romalılar, her yönden süren saldırılar karşısında Diyarbakır’ı bir “askeri garnizon” olarak yeniden düzenlemişlerdir. Costantinos 349 tarihinden başlayarak Amida’nın etrafını yeniden surlarla çevirmiştir. Surlar, Nisibis (Nusaybin) halkının Diyarbakır’a iltica etmesinden sonra 367-375 tarihleri arasında genişletilerek bugünkü konumuna getirilmiştir. Diyarbakır surları bu anlamda “tarihin taşlarla yazıldığı bir kent”i simgeler. Diyarbakır’la buluşan her toplumun, Diyarbakır’da yaşayan her inancın bu surlarda izlerini görmek mümkündür. Diyarbakır’la birlikte tarih sahnesine çıkmış batısındaki Efes, Fasilis, Truva ile güneyindeki Ninova ve Babil şehirleri bugün yaşamayan şehirlerdir. Diyarbakır ise içindeki insanları ve eski kadim yapılarıyla yaşayan bir şehirdir.

6 6 ESERÖRNEKLERSAYISI CAMİ, TÜRBE, MESCİTUlu Camii, Hz Süleyman, Behram Paşa, Fatih Paşa Camileri…95 KİLİSEMeryem Ana, Surp Sarkis Gregorian Kiliseleri…23 HAN-KERVANSARAYHasanpaşa Hanı,çifte Han (Borsa Han), Sülüklü Han, Deliller Hanı10 HAMAMPaşa, Çardaklı, Deva, Vahap Ağa Hamamları…18 MEDRESEMesudiye, Zinciriye, Hani Hatuniye, Ali Paşa Medreseleri…5 ÇARŞIKuyumcular Çarşısı, Buğday Pazarı,3 KALEDiyarbakır Kalesi, Asur Kalesi, Silvan Kalesi…14 KÖPRÜOn Gözlü, Malabadi, Haburman Köprüleri…29 MAĞARAHilar, Hasuni, Bırkleyn Mağaraları…9 ARKEOLOJİK SİTLER (HÖYÜK, YERLEŞİM YERL. SARNIÇ) Amida, Körtik Tepe, Ziyarettepe Höyükleri…280 KONUT ve KÖŞKLER İskender Paşa, behram Paşa, Cahit Sıtkı Tarancı, Gazi Köşkü, Erdebil Köşkü, Pamuk Köşkü 495 ÇEŞME-KAPLICAHatun Kasta, Kurdoğlu, İskender Paşa Çeşmeleri, Çermik Kaplıcaları…65 İDARİ YAPIEski Tekel Binası, Valilik Binası…81 DİĞER YAPILARYıkılan ve Niteliği belli olmayan…19 TOPLAM 1.146 DİYARBAKIR’IN TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARI

7 ADNAN HURATA DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR V. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 PANSİYONLU OKULLARIN KAPASİTE VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI 13

14 14


"DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015. 2 Diyarbakır İlinin kuruluşu, önceleri M.Ö.3000 yılına kadar uzandığı bilinirken, son zamanlarda Çayönü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları