Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYBARS AK ORTAOKULU TEK SINAV SİSTEMİ NELER GETİRİYOR? 8.Sınıfın sonunda yapılacak olan SBS 700 puan üzerinden değerlendirilecek. 6-7 ve 8. sınıf sonunda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYBARS AK ORTAOKULU TEK SINAV SİSTEMİ NELER GETİRİYOR? 8.Sınıfın sonunda yapılacak olan SBS 700 puan üzerinden değerlendirilecek. 6-7 ve 8. sınıf sonunda."— Sunum transkripti:

1

2 AYBARS AK ORTAOKULU

3 TEK SINAV SİSTEMİ NELER GETİRİYOR? 8.Sınıfın sonunda yapılacak olan SBS 700 puan üzerinden değerlendirilecek. 6-7 ve 8. sınıf sonunda hesaplanacak olan Yılsonu Başarı Puanlarının (YBP) yarısı (%50’si) doğrudan Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP’ye) eklenecek. Öğrencinin 6, 7 ve 8. Sınıf, Yılsonu Başarı Puanları (YBP) her sınıf için 100 üzerinden hesaplanacak ve 700 puanlı SBS ile birleştirilecek. Bu şekilde elde edilen puan toplamı ikiye bölünerek OYP bulunacak.

4 ORTA Ö ĞRETİME YERLEŞTİRME PUANI (OYP) NASIL BULUNACAK? OYP = 6 + 7 + 8 (YBP) + SBS / 2 Örnek OYP Hesaplamaları: Örnek 1: Ali’nin puanları: 6.sınıf YBP: 100 7.sınıf YBP: 100 8.sınıf YBP: 100 SBS Puanı: 700 OYP =(100+100+100+700)/2 = 1000 / 2 = 500 OYP = 500 Örnek 2: Ayşe’nin puanları: 6.sınıf YBP: 90 7.sınıf YBP: 85 8.sınıf YBP: 75 SBS Puanı: 650 OYP = (90+85+75+650)/2 = 900 / 2 = 450 OYP = 450

5 YENİ SINAV SİSTEMİNE GÖRE Yeni puan hesaplamada; çok tartışılan “okuldaki en yüksek öğrenci başarısını ölçü alma” uygulamasından da vazgeçiliyor. Böylece okuldaki en başarılı öğrencinin başarısından diğer öğrenciler etkilenmeyecek. Bu sistemde öğrencinin okul başarısı; sonuç olarak OYP’yi % 30 etkilerken SBS başarısı % 70 etkili olacak. Ortaöğretim kurumlarına (liselere) yerleştirme işlemi Orta Öğretime Yerleştirme Puanına (OYP) göre yapılacak.

6 YILSONU BAŞARI PUANI (YBP) NASIL HESAPLANIR? DERSLER HAFTALIK DERS SAATİ YILSONU NOTU AĞIRLIKLI YILSONU NOTU TÜRKÇE5955 x 95 = 475 MATEMATİK4854 x 85 = 340 FEN VE TEKNOLOJİ4804 x 80 = 320 SOSYAL BİLGİLER3953 x 95 = 285 YABANCI DİL4904 x 90 = 360 DİN KÜLT.ve AHLAK BİL.21002 x 100 = 200 GÖRSEL SANATLAR11001 x 100 = 100 MÜZİK1951 x 95 = 95 BEDEN EĞİTİMİ2902 x 90 = 180 TEKNOLOJİ ve TASARIM2902 x 90 = 180 TOPLAM 28 2536 YILSONU BAŞARI PUANI 2536 / 28 = 90,57

7 10 SORUDA SBS’Yİ ÖZETLEYELİM

8 1-SBS’ DE YER ALACAK TESTLER VE KATSAYILARI NEDİR? DERSLERKATSAYILARI TÜRKÇE4 MATEMATİK4 FEN BİLGİSİ3 SOSYAL BİLGİLER3 Y.DİL1

9 2-SORULARIN KAPSAMI NASIL OLACAK? Her ne kadar yeni SBS’de sadece 8. sınıf konuları sorulacak dense de gerçekte bu konuda kesin bir çizgi çizmek zor. Çünkü sarmal ö ğ retim sistemine göre hazırlanmı ş olan yeni Müfredat Programlarında aynı konular hem 6 hem 7 hem de 8. Sınıflarda birbirini tamamlamaktadır. Bu nedenle sadece 8. sınıf konularına çalı ş ılarak SBS’de yüksek ba ş arı elde etmek zor olabilir.

10 3-SBS’YE HERKES KATILMAK ZORUNDA MI ? Seviye Belirleme Sınavı zorunlu bir sınav değildir. Ancak; merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede kullanılacak puana etkisi bakımından öğrencilerin bu sınavlara girmesi tavsiye edilmektedir.

11 4-BÜTÜN SORULARI DOĞRU CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ KAÇ PUAN ALACAK? SBS puanı 100-700 aralığında gelecek. Böylece hem her üç yılın okul başarısı (YBP) (100) tam puan hem de SBS’de bütün soruları yaparak (700) tam puan bir öğrenci toplamda yine 500 puan almış olacak.

12 5-SEVİYE BELİRLEME SINAVINDA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULACAK? Seviye Belirleme Sınavlarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden soru sorulacaktır.

13 6-SBS’DE HANGİ DERSLERDEN SORU SORULMAYACAK? Seviye Belirleme Sınavında; Müzik, Beden Eğitimi, Resim İş Seçmeli Dersler Rehberlik ve Sosyal etkinliklerden soru sorulmayacaktır. Ancak bu derslerden alınan notlar Yıl Sonu Başarı Puanına katılacaktır.

14 7-SBS İLE GİRİLECEK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HANGİLERİDİR? FEN LİSELERİ SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ ÖZEL OKULLAR ANADOLU MESLEK LİSELERİ

15 8-SBS’DE KAÇ SORU SORULACAK? DERSLER 8.Sınıf Türkçe 23 Matematik 14 20 Geometri6 Fen Bilgisi Fizik10 20 Kimya4 Biyoloji6 Sosyal Bilgiler Tarih 20 Yabancı Dil 17 Toplam 100 Soru Sınav Süresi 120 Dakika

16 9-SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇLARI SINIF GEÇMEDE KULLANILABİLECEK Mİ? Seviye Belirleme Sınav sonuçları yalnızca ortaöğretim kurumlarına geçişte kullanılabilecektir. Sınıf geçmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

17  HER YIL OLDUĞU GİBİ 2003 YILINDA DA HAZİRAN AYINDA MERKEZİ SİSTEMLE YAPILACAK. 10-SBS NE ZAMAN YAPILACAK?

18  8. SINIF SBS’YE 1.098.285 ADAY KATILMIŞTIR. 1.042.148 8.SINIF ÖĞRENCİSİ TERCİH YAPMA HAKKINI ELDE ETMİŞ, 677 ÖĞRENCİ DE TÜM SORULARI DOĞRU YANITLAMIŞTIR. 9 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN SBS’YE GİREN ADAY SAYILARI

19 LİSE ADI 1.YERL. TABAN PUAN KONTJ. GALATASARAY LİSESİ 496 100 İSTANBUL LİSESİ 495180 ATATÜRK FEN LİSESİ 491104 KABATAŞ ERKEK LİSESİ (İNG.) 489120 CAĞALOĞLU A.L. 488180 YAŞAR ACAR FEN L. 480104 ADNAN MENDERES A.L 481150 FAHREDDİN KERİM GÖKAY 458150 FLORYA TEVFİK ERCAN A.L. 458180 ATAKÖY CUMHURİYET A.L. 450150 KÜÇÜKÇEKMECE A.L. 444150

20 VERİMLİ ÖĞRENME

21 22.04.201520 Başarının 3 Anahtarı 1.Kendine güven duyma. 2. Ulaşılabilir bir hedef belirleme. 3.Sistemli çalışma.

22 SINAVA HAZIRLANMAK B İ R EK İ P İŞİ D İ R S İ Z FUTBOLCUSUNUZ Ö Ğ RETMENLER İ N İ Z ANTRENÖR A İ LELER İ N İ Z DE TARAFTARLAR

23 KULLANARAK ÖNE GEÇT İĞİ N İ GÖRDÜM HENRY FORD BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOK ÇOK ÇALIŞMAK DEĞİL ETKİLİ ÇALIŞMAK GEREKİR PEK ÇOK İ NSANIN, D İĞ ERLER İ N İ N BO Ş A HARCADI Ğ I ZAMANI

24 BA Ş ARAB İ LMEK İ Ç İ N ÖNCEL İ KLE BA Ş ARACA Ğ INIZA YÜREKTEN İ NANIN

25 AKLIMI SEVEYİM... BEN ÇALIŞMADAN DA BAŞARILI OLURUM! Bazıları, kendine güven ile hava atmayı birbirine karıştırırlar. Oysa başarının en kolay ve en kısa yolu ÇALIŞMAKTIR. DEHANIN % 1 İ LHAM, % 99’U TERD İ R. DEHANIN % 1 İ LHAM, % 99’U TERD İ R. %1 İLHAM %99 TER

26 Çalı ş madan ba ş arılı olabilir miyim? Yatarak ba ş ar ı ya ula ş anlar sadece TAVUKLARDIR.

27 26 DERSLERE NASIL ÇALI Ş MALIYIZ?

28 27 Masaya; canlı, atak ve istekli oturarak,

29 28 Ders ayrımı yapmadan,

30 22.04.201529 Ezberlemeden, öğrenmeyi ve kavramayı isteyen bir tutum içerisinde,

31 30 Dikkatinizi, yalnızca, çalıştığınız ders ve konu üzerinde yoğunlaştırarak,

32 31 İyice anlaşılmayan bölüm geçiştirilmeden, gerektiğinde yardım alarak

33 Tekrarlamayı kolaylaştırmak, konunun özünü kavramak ve anlaşılıp anlaşılmadığını sınamak için sırasıyla kısa notlar tutarak,

34 33 AMAN D İ KKAT!! İ NSAN Ö Ğ REND İ KLER İ N İ ÇOK ÇABUK UNUTUR!.. % 100 Öğrendiğimiz bir bilginin 20 Dakika içerisinde ---------  % 50’sini 60 Dakika içerisinde ---------  % 70’ini 1 Gün sonunda ----------------  % 80’ini UNUTURUZ!!!

35 Bir gün anneniz veya babanız size duymak istemedi ğ iniz bir söz söylemi ş oldu ğ u için çalı ş mak istemeyeceksiniz,

36 bir başka gün öğretmeninizle aranızda istenmeyen bir diyalog olduğu için çalışmaya isteksiz olacaksınız,

37 bir başka gün canınız sıkkın olduğu için,

38 bir diğer gün hava içinizi kararttığı için,

39 bir başka gün arkadaşlar size bir yere gitmeyi önerdiği için vb. vb.. Bu listeyi her gün için birden çok sebeple doldurmak mümkündür.

40 39 Dört mevsim.... (Ders çalışmayanlar için!) EYLÜL-EKİM –KASIM: SONBAHAR ARALIK-OCAK-ŞUBAT: KIŞ MART-NİSAN-MAYIS : İLKBAHAR HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS : YAS

41 22.04.201540 LAFTA DEĞİL HAFTADA KAÇ SAAT 1 HAFTA = 168 SAAT UYKU = 56 SAAT OKUL-DERSHANE = 40 SAAT YEMEK = 14 SAAT TV İZLEME = 10 SAAT KONUŞMA = 10 SAAT BİLGİSAYAR = 8 SAAT NE YAPACAĞIM DİYE DÜŞÜNME = 7 SAAT BÖYLE OLSA BİLE ÇALIŞMA İÇİN EN AZ 23 SAAT ZAMANINIZ VAR DEMEKTİR.


"AYBARS AK ORTAOKULU TEK SINAV SİSTEMİ NELER GETİRİYOR? 8.Sınıfın sonunda yapılacak olan SBS 700 puan üzerinden değerlendirilecek. 6-7 ve 8. sınıf sonunda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları