Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME REFORMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETMEN YETİŞTİRME REFORMLARI"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME REFORMLARI
HAZIRLAYANLAR: BEYZA ÖZER ÖZLEM BAĞCI

2 TÜRK ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ;
A) Cumhuriyet öncesi dönem B) Atatürk Dönemi ( ) ile 1960 Arasındaki Dönem C) 1960 ile 1980 Arasındaki Dönem D) 1980 Sonrası ve Günümüzdeki Durum

3 Cumhuriyet Öncesi Dönem;
Tanzimat Öncesi Dönem; Tanzimat Dönemi; Mutlakiyet Dönemi; Meşrutiyet Dönemi;

4 Tanzimat Öncesi Dönemde Öğretmen Yetiştirme;

5 Tanzimat Döneminde Öğretmen Yetiştirme (1839-1876)
Darülmuallim (16 Mart 1848)

6 Eğitim Bakanı Saffet Paşa;
Darülmuallimat (26 Nisan 1870 ) Darülmuallimin-i Sıbyan ‘Darülameliyat’ (1872)

7 Mutlakiyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme (1876-1908)
Darulmuallimin-i ‘Aliye’ (1878)

8 Meşrutiyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme (1908-1919)
Emrullah Efendi ( ) :(Tuba Ağacı) Satı Bey ( )

9 1960 ile 1982 Arasındaki Dönem Vekil öğretmenlik;
Uzaktan eğitim yoluyla (mektupla) öğretmen yetiştirme; Hızlandırılmış programla öğretmen yetiştirme ; Ücretli öğretmenlik ;

10 Sonuç Eğitimin gerçek yapısına uygun kişilikte öğretmenler yetiştirilememiştir, Bayan öğretmenlere değer verilmeye başlanmış ancak yeterli olmamıştır. Doğaya ve çevreye karşı duyarsız bir öğretmen kitlesi yetiştirilmiştir, Toplumun büyük çoğunluğu öğretmenin çabasını desteklemeden uzak kalmıştır Bir eğitim sorunu olarak öğretmen yetiştirme bir model, para sorunu değil, ciddi olarak ele alınması gereken Devletin temel sorunudur Ucuz ve Siyasi amaçlı öğretmen olma yolları aranmıştır. Genellikle niteliğe önem verilmeyen bir eğitim politikası izlenmiştir,

11 Kaynaklar SARACAOĞLU, Asuman Seda . Türk ve Japon Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması. İzmir. Ege Üniversitesi Basımevi. 1992 KOÇER, Hasan Ali. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Problemi ( ).Ankara. Yargıçoğlu Matbaası. 1967 BİNBAŞIOĞLU Cavit. Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara . Binbaşıoğlu Yayınevi. 1982 YILMAN Mustafa. Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Temelleri KOÇER,Hasan Ali. Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi ( ). MEB Yayınevi TEKELİ , İlhan. Eğitim Üzerine Düşünmek, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Paneli 23 Kasım 2000, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları


"ÖĞRETMEN YETİŞTİRME REFORMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları