Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: FATMA DENİZ FORMASYON 1.GRUP NO:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: FATMA DENİZ FORMASYON 1.GRUP NO:"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: FATMA DENİZ FORMASYON 1.GRUP NO:130685004
ÖĞRENME ALANI İNANÇ 7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI

2 Kazanımlar 1. Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar. 2. Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir. 3. Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur. 4. Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder. 5. Cinlerin varlığı ile ilgili Kur’an’dan örnekler verir. 6. Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur’an’ın öğütlerinden örnekler verir. 7. Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder.

3 Kazanımlar 8. Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar. 9. Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar. 10. Ahiretin varlığını Kur’an’dan örneklerle açıklar. 11. Allah’ın adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişkiyi fark eder. 12. Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasına nasıl katkı sağladığının farkında olur. 13. İnsanın dünya hayatında yaptıklarının karşılığı olduğunu günlük hayattan örneklerle açıklayarak iyi davranışlarda bulunmaya, kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur. 14. Nâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler

4 1.KAZANIM: Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar.

5 Röportaj Öğrenci:Acaba sizce Varlık Alemi nedir Suna hanım? UZMAN: Allah’ın dışındaki varlıkların tamamına âlem denir. Bu varlıkları duyularla algılayabilir veya akıl yoluyla düşünüp kavrayabiliriz. Âlemdeki bütün varlıkları yaratan ve evreni düzene koyan Allah’tır. Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bulunmaktadır. ÖĞRENCİ:Peki görebildiğimiz varlıklara birkaç örnek verebilir misiniz?

6 UZMAN: Tabi ki insan , taş ,yağmur ,kuş vb……
ÖĞRENCİ:Bu varlıklar arasında insanın önemi nedir sizce? UZMAN: Varlıklar arasında insanın özel bir yeri vardır. Çünkü insan akıllı bir varlıktır. Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin özelliktir. İnsan, aklı sayesinde düşünebilir, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilir. İnsan, iyi olanı anlama ve onu tercih etme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle varlıklar arasında yaptıklarından sorumlu tutulan tek varlık da insandır. Bu özelliklerinden dolayı insanın diğer varlıklardan daha üstün olduğu Kur’an-ı Kerim’de ifade edilmiştir.

7 ÖĞRENCİ:İnsanın diğer varlıklardan üstün olduğu ile ilgili Kur’an-ı Kerim’den bir örnek verebilir misiniz? UZMAN: Şöyle ki Kur’an-ı Kerim’de “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” Şeklinde ayeti kerime vardır.

8 ÖĞRENCİ: Peki biraz önce göremediğimiz varlıklardan bahsettiniz bunlar ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? UZMAN: Evet Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir.Bunların yanında göremediğimiz ve algılayamadığımız varlıklar da bulunmaktadır. Melek, cin ve şeytan görülmeyen varlıklar arasında yer alır. ÖĞRENCİ: Bu tür görünmeyen varlıklar ile ilgili olarak hangi kaynaklardan yararlanmamızı tavsiye edersiniz ?

9 UZMAN: Meleklerin, cinlerin ve şeytanın varlığına Allah Kur’an-ı Kerim’de bize bildirdiği için inanırız. Dolayısıyla faydalanacağımız kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. ÖĞRENCİ: Peki göremediğimiz başka varlıklar var mıdır, bunlara insanlar inanıyor mu? UZMAN: Evet vardır. Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka görülmesi gerekmez. İnsanın, görmediği hâlde varlığını kabul ettiği pek çok şey vardır. Örneğin, akıl, sevgi ve merhamet gözle görülmez. Ancak kimse bunların varlığını inkâr da etmez. Aynı şekilde elektrik akımını, havadaki ses dalgalarını da gözle görmemiz mümkün değildir. Bütün bu örnekler, varlıklar âleminin yalnızca gözle gördüklerimizden ibaret olmadığını ortaya koymaktadır.

10 ÖĞRENCİ: Peki efendim sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederim.
UZMAN:Ben teşekkür ederim

11 12. Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasına nasıl katkı sağladığının farkında olur.

12 ÖRNEK OLAY İbrahimin Sıkıntısı
İbrahim dersten çıkarken Selma'nın cebinden parasını düşürdüğünü fark etti. Fakat bunu ona söylemedi. Herkes sınıftan çıkıncaya kadar bekledi. Sınıf boşalınca hemen parayı aldı, kimse görmesin diye aceleyle cebine koydu. Fakat o andan itibaren içini huzursuzluk kapladı. Biraz sonra zil çaldı. Herkes içeri girdi. Sonra öğretmen geldi, derse başladı. Ancak İbrahim'in kafası hep Selma'nın parasında idi. Öğretmen derse başladığı halde bir türlü onu dinleyemiyordu. Çünkü; "Ya parayı benim aldığımı öğrenirlerse?!" diye düşünüyor, düşündükçe huzuru kaçıyordu. Bir ara, öğretmenin ahirete imanla ilgili anlattığı şeyler dikkatini çekti. Çünkü öğretmen; "herkesin, dünyada yaptıklarından ahirette sorumlu olacağından" bahsediyordu. Bu sözleri duyan İbrahim'in  huzuru iyiden iyiye kaçtı. Artık yerinde duramaz olmuştu.

13 "Bir an önce şu ders bitse de, Selma'nın parasını versem ve sıkıntıdan kurtulsam." diye düşünmeye başladı. Sıkıntılı geçen dakikaların sonunda nihayet zil çaldı. İbrahim birden heyecanlandı. Yaptığı işin kendisine verdiği huzursuzluk ders boyunca onu adeta perişan etmişti.  Herkes dışarı çıkarken İbrahim kısık ve titrek bir sesle: — Selma, dedi. Bu parayı önceki teneffüste sen düşürmüştün. Ben aldım ama hemen verememiştim, kusura bakma... diyebildi. Selma, parasını verdiği için İbrahim’e teşekkür etti. İbrahim ise, böylesine sıkıntılı bir durumdan kurtulduğu için Allah'a şükretti ve derinden bir "Oh!.." çekti. Aynı zamanda, dünyada yapılan işlerden ahirette sorumlu olunacağı inancının insanı nasıl etkilemiş olduğunu anladı. Bir daha böyle yanlış şeyler yapmamak üzere kendi kendine söz verdi.

14 1- Sizce ibrahim parayı sahibine vermede neden tereddüte düşmüştür?
2- İbrahim’i parayı sahibine vermede etkili olan ne olmuştur? 3- Bu örnek olayın ana teması nedir ? 4- Kendinizi selma’nın yerine koyarak neler hissedeceğini ve iyilik yapmanın insanları ne kadar mutlu ettiğini düşünün ve duygularınızı arkadaşlarınız ile paylaşın.

15 KAZANIMLAR 8. Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar. 2. Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir

16 “KIYAMET” İSİMLİ DRAMA
Konu: Kıyametin Kopuşu ve Sonrasında Yaşananlar Materyaller: Sûr (Boynuz) Amel Defteri, Terazi, Beyaz örtü Araç Gereç: Fon Müzik (Bedir Fon Müziği) Oyuncular: Öğrenci A, Öğrenci B, Kiramen Kâtibin, Rıdvan, Malik, Huzura çağırmakla görevli melek, tartıcı melekler, Allah’ın sorularını kula ileten melek, Ahmet bin Fatıma, cennetlik kul.

17 SAHNE I: KIYAMETİN KOPUŞU
I. Sûra I. Üfleniş (ölüm) Öğrenci A: “Kıyamet vakti geldiğinde, İsrafil (as) sura üfler. Bu üflemede göklerde ve yerde ne kadar canlı varsa hepsi onun vereceği şiddetli korkudan ölür. Ancak Allah’ın (cc) ölüm dışında bırakmış oldukları – ki onlar da, Cebrail (as), Mikail (as), İsrafil (as) ve Azrail (as) sağ kalır. Sonra Allah (cc), Azrail’e (as) sırasıyla, Cebrail (as), Mikail (as), İsrafil’in (as) ruhunu almasını emreder. Daha sonra Azrail’e (as) emir gelir o da kendi canını alır. . Öğrenci A : Bu kıyamet, Mü’minlerin üzerine sanki tatlı bir rüzgâr esintisi gibi hafif, kafirlerin üzerine ise şiddetli bir azap şeklinde gelir. Öğrenci A: "Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğunu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir, fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir."

18 II. Berzah âleminde bekleme ( 40 yıl)
Öğrenci A: Bütün mahlûkat, sûrun ilk üflenişinden sonra berzah âleminde kırk yıl bekleyecektir. Öğrenci A: Bu anlattıklarımızın delili şu âyet-i kerimedir: Öğrenci B: "...Sonra ona (sûra) bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar (bütün ölüler) ayağa kalkmış (etraflarına) bakıyorlar!" İşte o an herkes ayağa kalkmış mahşer meydanına gönderilmeyi beklemektedirler. Rasûlullah (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: "Ben peygamber olarak gönderildiğimde (o emir bana verildiğinde) İsrafil'e de üflemesi için sûr (denilen o boru) verildi. O, her an kendisine emredilecek olan üfleme emrini beklemektedir. Dikkat edin! Sûra üfürülmenin dehşetinden korkun." Zümer 39/68. III. İsrafil’in (AS) diriltilmesi Öğrenc A: Allah, sura ilk üflenişin ardından canını aldığı İsrafil’i yeniden sura üflemesi için diriltir.

19 SAHNE II: AHİRET HAYATI
I. Sûra II. üfleniş (Ba’s) Öğrenci A: Allah’tan gelen emir üzerine İsrafil A.S. sûra ikinci kez üfler. II. Mahşerde Toplanış (Haşr) Öğrenci A: Bugün bütün mahlûkat (insanlar, görevli melekler, cinler, şeytan) yeniden yaratılacak. İnsanlar, cinler, şeytan yeniden dirilmenin korkusu ve şiddetiyle, kalpleri buruk ve zelil bir halde, haklarında cennetlik ya da cehennemlik oldukları hükmünün verileceği mahşer meydanına gruplar halinde koşarlar.

20 Öğrenci A: İnsanlar ve cinler gibi şeytan da mahşer
meydanına boynu zincire vurulmuş bir halde getirilir. Öğrenci A: Resûl-i Ekrem (s.a.v) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: Öğrenci B:"Kıyamet (mahşer) günü insanlar (haklarında ne hüküm verilecek diye) gözlerini semaya diker ve beklerler. Sıkıntı ve kederlerinden terleri ağızlarına kadar varır." Öğrenci B: "Öyle ise, rabbine yemin olsun ki, muhakkak surette onları (insanları) şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları diz üstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız." (Meryem 19/68.)

21 SAHNE III: SORGULAMANIN YAPILMASI VE AMELLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI
I. Sorgulamanın Yapılması Öğrenci A: Sorgu sırası gelen bir kul huzura çağrılır. (Örnek: Ahmet bin Fatıma şeklinde) Huzura çağırmakla görevli melek: Ey Ahmed bin Fatıma! Yaratanına ve sahibine icabet et, seni sorguya çağırıyor." Öğrenci B: "Kıyamet günü, beş şeyden hesaba çekilmedikçe kişi Rabbinin huzurundan ayrılamaz: (Doğaçlama)  Ömrünü nasıl tükettiğinden, * Gençliğini nerede harcadığından, * Malını ne yolla kazandığından, * Malını nereye harcadığından, * İlmiyle ne derece amel ettiğinden?" Öğrenci A: Kişilerin iyi ve kötü amelleri sanki kamera kaydı gibi ortaya çıkarılır.

22 Öğrenci A: Bazı kişiler kötü amellerini inkâr edecektir.
Allah’ın sorularını kula ileten melek: “Sen, göz hakkıdır diye komşunun meyvesini çaldın. Bunu neden yaptın? “ Ahmet bin Fatıma: “Bunu ben mi yapmışım? Hayır, asla olamaz! Ben çalmadım.” Öğrenci A: Buna karşılık, kişinin organları amellerine şahitlik edecektir. Eller: “Hayır, hayır! Yalan söylüyorsun. Sen benimle hırsızlık yaptın.” Allah’ın sorularını kula ileten melek: “Sen, ……... öğretmenin dersinde kopya çekmişsin. Bunu neden yaptın?” Ahmet bin Fatıma: “Hayır, asla! Ben kopya çekmedim.” Gözler: “Hayır! Yalan söylüyorsun. Sen beni kullanarak arkadaşının kâğıdına baktın.”

23 II. Amellerin tartılması (Mizan)
Tartıcı melekler: “Allah Teala, seni işlediğin kötü amellerin gereği cehennemine attı.” III. Amel defterlerinin dağıtılması ve sırattan geçiş Öğrenci A: “Sorgusu biten kul, amel defterini sol tarafından alır ve sırat köprüsünden zorlanarak ve ateşin sıcağını hissederek geçer.” IV. Görevli Meleklerin (Rıdvan / Malik) kişiyi mekânına götürmek üzere köprünün sonunda beklemesi Öğrenci A: Sırat köprüsünün sonunda Cennet görevlisi Rıdvan ile Cehennem görevlisi Malik bekler. Öğrenci A: Daha önce sorgusu yapılan cennetlik kul cennete gitmek kolaylıkla ve huzur içerisinde sırattan geçer, Rıdvan himayesinde Cennete götürülür.

24 Öğrenci A: Ahmet bin Fatıma ise kötü amellerinin ağır
gelmesi nedeniyle sırattan zorlanarak geçer, Malik himayesinde Cehenneme götürülür. Öğrenci B: “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını (karşılık) görür. Kim de zerre kadar kötülük işlerse onun mükâfatını (karşılık) görür.” (Zilzal, 7-8) KAPANIŞ…


"HAZIRLAYAN: FATMA DENİZ FORMASYON 1.GRUP NO:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları