Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONULAR RİSK ANALİZİ RİSK ANALİZİ ÜRETİM SÜRECİ (LIFE – CYCLE) DEĞERLENDİRMESİ ÜRETİM SÜRECİ (LIFE – CYCLE) DEĞERLENDİRMESİ KRİZ YÖNETİMİ KRİZ YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONULAR RİSK ANALİZİ RİSK ANALİZİ ÜRETİM SÜRECİ (LIFE – CYCLE) DEĞERLENDİRMESİ ÜRETİM SÜRECİ (LIFE – CYCLE) DEĞERLENDİRMESİ KRİZ YÖNETİMİ KRİZ YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 KONULAR RİSK ANALİZİ RİSK ANALİZİ ÜRETİM SÜRECİ (LIFE – CYCLE) DEĞERLENDİRMESİ ÜRETİM SÜRECİ (LIFE – CYCLE) DEĞERLENDİRMESİ KRİZ YÖNETİMİ KRİZ YÖNETİMİ STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD)

2 BAZI RİSK TİPLERİ Teknik Risk Teknik Risk yangınyangın patlamapatlama şimşekşimşek fırtınafırtına taşkıntaşkın işletme hatasıişletme hatası sabotajsabotaj VandalizmVandalizm Hava kirleticileriHava kirleticileri Su kirleticileriSu kirleticileri Toprak kirleticileriToprak kirleticileri RadyasyonRadyasyon Toksik maddelerToksik maddeler Güvenli olmayan alet ekipmanGüvenli olmayan alet ekipman

3 BAZI RİSK TİPLERİ Sosyal Risk Sosyal Risk bir kazanın sosyal sonuçlarıbir kazanın sosyal sonuçları yetersiz çalışma koşullarıyetersiz çalışma koşulları zayıf iş ilişkilerizayıf iş ilişkileri zayıf iş motivasyonuzayıf iş motivasyonu iş güvencesinde kayıpiş güvencesinde kayıp Pazar Riski Pazar Riski olumsuz kamu oyuolumsuz kamu oyu olumsuz tüketici davranışlarıolumsuz tüketici davranışları iş güzü üzerine olumsuz etkileriş güzü üzerine olumsuz etkiler Finansal Risk Finansal Risk anlaşma unsurlarıanlaşma unsurları iflasiflas mali hatamali hata sahtekarlıksahtekarlık hırsızlıkhırsızlık materyal zararlanmasımateryal zararlanması Bireysel kayıplarBireysel kayıplar

4 Faktörler Risk gönüllü olarak mı alınıyor? Risk gönüllü olarak mı alınıyor? Risk önlenebilir mi? Risk önlenebilir mi? Risk sonuçları nelerdir? Risk sonuçları nelerdir? Kaza olasılığı nedir? Kaza olasılığı nedir? Riske atılmayla kazanılacak avantajlar nelerdir? Riske atılmayla kazanılacak avantajlar nelerdir? İnsanlar riskin farkındalar mı? İnsanlar riskin farkındalar mı? Sonuçlar önlenebilir mi? Sonuçlar önlenebilir mi?

5 RİSK HESABI R(x) = P(x). D (x) R(x) = Risk P(x) = olasılık D = zarar X= kaza tipi Farklı kazaların toplam risk hesabı: Risk = ∑ P (X) D(X)

6 ÜRETİM SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ (LIFE – CYCLE ASSESMENT) Üretim Süreci Analizi Bir ürün, süreç ya da faaliyetin çevresel yüklerini, enerji ve materyal kullanımı ile çevreye saldığı atıklarının saptanması ve niceliğinin ölçülmesi yoluyla değerlendirmek, Bir ürün, süreç ya da faaliyetin çevresel yüklerini, enerji ve materyal kullanımı ile çevreye saldığı atıklarının saptanması ve niceliğinin ölçülmesi yoluyla değerlendirmek, Bu enerji ve materyal kullanımı ile atıkların çevre üzerine etkilerini değerlendirmek ve Bu enerji ve materyal kullanımı ile atıkların çevre üzerine etkilerini değerlendirmek ve Önlemler geliştirmek ve uygulamak Önlemler geliştirmek ve uygulamak amaçlarını kapsayan bir süreçtir.

7 KAPSAM Ham madde temini ve işlenmesi Ham madde temini ve işlenmesi Üretim Üretim Nakliye ve dağıtım Nakliye ve dağıtım Kullanım/yeniden kullanım/onarım/geri dönüşüm Kullanım/yeniden kullanım/onarım/geri dönüşüm Sonuç atığı Sonuç atığı

8 BİR ÜRETİM DEĞERLENDİRMESİ SONUCU “ÇEVRESEL PROFİL” OLARAK TANIMLANIR

9 AMAÇLAR Sistemin, tüm kaynak gereksinimi, enerji tüketimi ve çevresel yüklerine ilişkin kapsamlı bilgi temelini oluşturmak Sistemin, tüm kaynak gereksinimi, enerji tüketimi ve çevresel yüklerine ilişkin kapsamlı bilgi temelini oluşturmak Tüm üretim süreci içerisinde kaynak kullanımında ve emisyon miktarında en büyük azaltmanın nerede yapılabileceğini tanımlamak Tüm üretim süreci içerisinde kaynak kullanımında ve emisyon miktarında en büyük azaltmanın nerede yapılabileceğini tanımlamak Sistem girdi ve çıktılarını, alternatif ürünler, süreçler ya da faaliyetlerle karşılaştırmak Sistem girdi ve çıktılarını, alternatif ürünler, süreçler ya da faaliyetlerle karşılaştırmak

10 AŞAMALAR Kavramsal aşama Kavramsal aşama çalışma neden yapılacak?çalışma neden yapılacak? Kime ve nasıl sunulacak?Kime ve nasıl sunulacak? Analiz kapsamı Analiz kapsamı “Sistem sınırı” BEŞİKTEN MEZARA” “Sistem sınırı” BEŞİKTEN MEZARA” Envanter Envanter Değerlendirme Değerlendirme

11 Endüstri Sistemindeki Temel Bileşenler (SETAC 1990).

12 K/YK/BO AŞAMALARI

13 BİR LIFE CYCLE’IN TEMEL AŞAMALARI (SETAC 1990)

14 KULLANIM / YENİDEN KULLANIM/ BAKIM ONARIM Kullanım: Bir ürünün tüketimi, ekipman operasyonu, Bir ürünün daha sonra kullanımı için depolanması (buzdolabı) gibi. Kullanım: Bir ürünün tüketimi, ekipman operasyonu, Bir ürünün daha sonra kullanımı için depolanması (buzdolabı) gibi. Bakım Onarım: Kullanım alanında ya da başka alanda Bakım Onarım: Kullanım alanında ya da başka alanda Yeniden Kullanım: Kullanım alanında Yeniden Kullanım: Kullanım alanında aynı amaçla kullanımaynı amaçla kullanım farklı amaçla kullanımfarklı amaçla kullanım Yeniden Kullanım: Başka alanda Yeniden Kullanım: Başka alanda bağışbağış geri toplam (süt şişeleri)geri toplam (süt şişeleri) Geri Dönüşüm: Toplama, sınıflama, işleme Geri Dönüşüm: Toplama, sınıflama, işleme

15 ETKİ ANALİZİNDE LIFE CYCLE DEĞERLENDİRMESİNİN YERİ (White et al.)

16 KRİZ YÖNETİMİ (AFET YÖNETİMİ) (FELAKET YÖNETİMİ) Doğal Afetler Doğal Afetler ÇölleşmeÇölleşme KuraklıkKuraklık TaşkınlarTaşkınlar Toprak kaymalarıToprak kaymaları DepremlerDepremler FırtınalarFırtınalar TayfunTayfun Volkanik patlamalarVolkanik patlamalar Orman YangınlarıOrman Yangınları İnsan Aktiviteleri Sonucu İnsan Aktiviteleri Sonucu PatlamalarPatlamalar YangınlarYangınlar Hava, deniz, kara ve demiryolu kazalarıHava, deniz, kara ve demiryolu kazaları Maden kazalarıMaden kazaları

17

18 ÖRNEK: Yüzey akışı Yer altı suyu besleniminde düşüş Toprak taşınımı Tarımda verimlilik düşüşü Su kaynaklarında tuzluluk Sedimantasyon Taşkın alanı seviyesinde yükselme Mal ve can kaybı

19 ÖZET Çevresel bozunum insan yapımı çevrede ve doğal çevrede afet riskini artırır Çevresel bozunum insan yapımı çevrede ve doğal çevrede afet riskini artırır Çevresel değişiklikler doğal afet oluşumunu teşvik edebilir, bu durumda tekrar çevresel bozunuma neden olarak gelecekte başka bir felakete olan hassasiyeti artırır. Çevresel değişiklikler doğal afet oluşumunu teşvik edebilir, bu durumda tekrar çevresel bozunuma neden olarak gelecekte başka bir felakete olan hassasiyeti artırır. Potansiyel zararları dikkate alan çevre planlama ve yönetim çalışmaları ekstrem olaylara karşı doğanın dayanıklılığını artırır Potansiyel zararları dikkate alan çevre planlama ve yönetim çalışmaları ekstrem olaylara karşı doğanın dayanıklılığını artırır Alan kullanım politikaları felaket önlemeyi de kapsamalıdır Alan kullanım politikaları felaket önlemeyi de kapsamalıdır

20 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME “BÜTÜNCÜL ÇEVRE YÖNETİMİ (BÇY) SÜRECİ PRATİKTE KABUL GÖRMÜŞ İYİ BİR UYGULAMYKEN SÇD, BÇY İLKELERİNİ AMAÇLANAN PLANLAR VE POLİTİKALARLA BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAMADA BİR ARAÇTIR.

21 SÇD


"KONULAR RİSK ANALİZİ RİSK ANALİZİ ÜRETİM SÜRECİ (LIFE – CYCLE) DEĞERLENDİRMESİ ÜRETİM SÜRECİ (LIFE – CYCLE) DEĞERLENDİRMESİ KRİZ YÖNETİMİ KRİZ YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları