Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Performans Denetimi – Sosyal etkililiğe ilişkin bilgiler Visa Paajanen Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Performans Denetimi – Sosyal etkililiğe ilişkin bilgiler Visa Paajanen Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu."— Sunum transkripti:

1 Performans Denetimi – Sosyal etkililiğe ilişkin bilgiler Visa Paajanen Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu

2 2 sosyal etkililik ~ ”hükümet düzeyinde etkililik” 3 E: ekonomiklik, verimlilik, etkililik Politika bağlamında konulan hedeflere ulaşma ve bu yolda alınan politika önlemlerinin başarısı => Siyasi düzeyde hesap verebilirlik Bağlam - sosyal etkililik

3 3 Denetim: sosyal etkililiğe ilişkin bilgiler Bütçe (Meclis kararları): sosyal etkililik hedefleri Merkezi Hükümet Kesin Hesapları: hedeflere ulaşma UDK: sosyal etkililiğe ilişkin bilgilerin denetimi Hükümetin meclise sunduğu yıllık faaliyet raporu Denetim meclise ayrı bir raporun parçası olarak sunuluyor

4 4 History of sosyal etkililik denetim in UDK 1st attempt: - ->2006 Governments annual report (Final Central Government Accounts) was denetimed on basis of denetims done in UDK - in Governments report ministries described in 10-15 pages ahievement of sosyal etkililik goals - denetim findings were every time same: - Governments report does not provide useful information on sosyal etkililik - there are no indicators or at least they are not presented - raporlama is just describeing operations - no cause and effect analysies :

5 5 UDK’da sosyal etkililik denetiminin tarhiçesi 2. girişim, özel konular 2007-2008: - Sorunlar nedeniyle hükümet özel konuları yıllık rapor içinde bildirmeye karar verdi.Tüm idari sektörde 1 veya 2 konu vardı. - Hükümetin yıllık raporunun daha kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyordu. - UDK bu tematik raporları denetledi (denetim raporlarına ve dış kaynaklara dayalı olarak) - denetim bulguları değişmedi (fakat UDK çok sayıda örnek edinmiş oldu): - Neden- sonuç bağlantısı yok (önlemler ise tam zıttı) - Asıl materyal (mevcut) raporun dışında bırakılıyor (temelde “olumsuz”) - Raporlama şu anki operasyonlara odaklanır - Etkililik hedefleri yok

6 6 UDK’da sosyal etkililik denetimi 3. girişim, birinci evreye geri dönüş: - Tematik raporlamadaki kötü deneyimler nedeniyle hükümet bir önceki yönteme geri döndü. - UDK denetim yöntemini de değiştirdi. Bütçede konan hedeflerle faaliyet raporundaki bildirimler arasında karşılaştırmaya gitti.

7 7 Denetim yöntemi Ana denetim sorusu: Merkezi Hükümet Kesin Hesapları Raporu sosyal etkililik ve buna ulaşma konusunda doğru ve adil bilgiler sunuyor mu (bir idari sektörde)? Operasyonel sorular: 1. sosyal etkililik hedefleri bütçede sunulmuş mu? 2. Bu hedefler esaslı ve işlevsel mi (yönetim ve izleme için)? 3. Raporlama ve bilgiler bütçeden konan bütün hedeflerle ilgili olarak sunulmuş mu? ( Merkezi Hükümet Kesin Hesapları Raporu ) 4. 3. sorudaki raporlama ve bilgilerin kalitesi yüksek mi?

8 8 Denetim yöntemi Tüm idari sektörler => bilgilerin yeterliliği Yetki paylaşımına dayalı => denetim ve denetim belgelendirmesinde yalınlaştırılmış yapı (1) UDK’nın denetim ve uzmanlık çalışmalarından edinilen kriterler; (2) diğer araştırma ve değerlendirmeler, (3) Hükümet Mali Kontrol Biriminin desteği UDK’nın müstakil bir rapor halinde meclise sunduğu merkezi hükümet kesin hesapları raporu 2010 (www.vtv.fi)www.vtv.fi

9 9 Temel bulgular Raporlama kalitesi ve hedef koyma kalitesi arasında açık bir bağlantı vardır. Bir bakanlık başarıyı tanımlayan açık hedefler koymuş ve yönlendirme faaliyetleri uyguluyorsa raporlamanın kalitesi de yüksektir. - İyi formüle edilmiş hedefler doğal olarak daha iyi raporlama sağlar Tek başına raporlamayı iyileştirmek mümkün değildir. Sürecin tamamına dikkat edilmesi gerekir - Bütün önemli konular ve fonların uygulanması alanlarında hedefler ve raporlama olmalıdır

10 10 Bulgular Raporlamadaki sorunlar aynı kaldı - raporlama sıklıkla faaliyetlerin tanımlanmasıyla sınırlı kalıyor, bakanlık faaliyetleriyle arasında ilişki kurulmuyor. - olumsuz gelişmelerle veya tam olarak ulaşılamayan hedeflere ilişkin raporlama yapılmıyor - Bütçede sunulan hedeflerle kesin hesap raporları arasında büyük boşluklar var - fonların uygulanması ve fon miktarları ile hedeflere ulaşmaya ilişkin raporlama arasında bağlantı yok.


"Performans Denetimi – Sosyal etkililiğe ilişkin bilgiler Visa Paajanen Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları