Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ - 3 Critical Path Method ( CPM ) Kritik Yol Metodu ( KYM ) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM DALI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE ZAMAN YÖNETİMİ - 3 Critical Path Method ( CPM ) Kritik Yol Metodu ( KYM ) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM DALI."— Sunum transkripti:

1 PROJE ZAMAN YÖNETİMİ - 3 Critical Path Method ( CPM ) Kritik Yol Metodu ( KYM ) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

2 A-o-A ( OK DİAGRAMLI İŞ AĞI ) ÜZERİNDE CPM HESAPLARI İngilizce Kısaltmalar >>> ES : Early Start LS : Late Start EF : Early Finish LF : Late Finish İleriye doğru hesaplama ; 1 2 XtxXtx ES x EF x 3 YtyYty EF y ES y 1 2 LS x LF x 3 LF y LS y XtxXtx YtyYty Geriye doğru hesaplama ;

3 TÜRKÇE KISALTMALAR E : ERKEN, G : GEÇ, A : AÇMA, K : KAPAMA İleriye doğru hesaplama ; Geriye doğru hesaplama ; 1 2 EA x EK x 3 EK y EA y XtxXtx YtyYty 12 GA x GK x 3 GK y GA y XtxXtx YtyYty

4 CPM HESAPLAMALARI  EA = Erken Açma (ES-early start): Bir işin başlayabileceği en erken zaman.  EK = Erken Kapama (EF-early finish): Bir işinin bitebileceği en erken zaman.  GK = Geç Kapama (LF-late finish): Bir işin bitebileceği en geç zaman.  GA = Geç Açma (LS-late start): Bir işin toplamdaki süreyi etkilemeyecek şekilde başlayabileceği en geç zaman.

5 E : ERKEN, G : GEÇ, A : AÇMA, K : KAPAMA 12 EA x GA x EK x GK x 3 EK y GK y EA y GA y XtxXtx YtyYty TB = GA y – (EA x + t x ) veya TB = GA y – EK x TOPLAM BOLLUK (TB)

6 E : ERKEN, G : GEÇ, A : AÇMA, K : KAPAMA 12 EA x GA x EK x GK x 3 EK y GK y EA y GA y XtxXtx YtyYty SB X = EA y – (EA x + t) veya SB X = EA y - EK x SERBEST BOLLUK (SB) NOT : Bolluğu olan işlere ayrılmış olan kaynaklar (yönetici, ekip, ekipman, malzeme, para ) bolluk süresince Kritik İşlere kaydırılarak onların gecikme riskleri azaltılır.

7 OK DİAGRAMI ( A-o-A ) ÜZERİNDE CPM HESAPLARI 12 4 00 44 35 5 8813 4 3 710 6 4 1819 7 2 21 4 8 3 5 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 3 SB= 0 TB= 8 SB= 7 TB= 1 SB= 1 TB= 3 SB= 3 TB=1 SB=0

8 Kritik İş: Projenin zamanında bitmesi için gecikmemesi gereken işlerdir. Kritik bir iş gecikirse, proje bitiş tarihi de gecikir. Tanım gereği, Kritik İşlerde Bolluk yoktur ( TB = SB = 0 ) Kritik işlerin –projenin başından sonuna kadar- oluşturdukları kesintisiz yola «Kritik Yol» denir.

9 XY İŞEAGAEKGK İşin süresi Kritik İşlerTB=TFSB=FF 1-200444Kritik00 2-344884Kritik00 2-4447103-30 3-58813 5Kritik00 4-571013 3-33 4-671018194-87 5-613 18195-10 5-713 21 8Kritik00 6-7181921 2-11 TB = GK – (EA + SÜRE) SB = EK – (EA + SÜRE)

10 AĞ KISALTMA ( SIKIŞTIRMA ) / ( NETWORK COMPRESSION ) YARARLILIK EĞRİSİ : Süreye bağlı maliyet artışını gösterir. İşin doğrudan maliyeti tc Sıkıştırılmış süre tn Normal süre Sıkıştırılmış Maliyet cc Normal Maliyet cn Gereksiz sıkıştırma En kısa süre için en düşük sıkıştırma maliyet noktası Normal noktası Ekonomik değil Süre TEORİK EĞRİ Sıkıştırılmış Maliyet cc Normal Maliyet cn tc Sıkıştırılmış süre tn Normal süre Normal noktası Maliyet eğrisi=maliyet/süre Süre Doğrudan maliyetler En kısa süre için en düşük sıkıştırma maliyet noktası PRATİK EĞRİ

11 Örnek 1 Bir boru hattı için hafriyat yapılacaktır. Aşağıdaki verilere göre yararlılık veri eğrisini çiziniz.  Normal çalışma süreleri 8 saat/gün - 5 gün/hafta  Normal ücret 4 birim/gün  Normal çalışma koşulları 300 adamxgün kadar yapılacak iş var 10 adamdan oluşan bir ekibimiz var  Eğer 2 vardiya olursa; 1.vardiya için ücret: 4 birim / gün 2.vardiya için ücret: 5 birim / gün  Eğer 3 vardiya olursa; 1.vardiya için 4 birim / gün 2.vardiya için 5 birim / gün 3.vardiya için 6 birim / gün  Bir diğer alternatif 3 vardiyada 30 adam kullanmak, ancak, yetersizlikten dolayı bu alternatif verilen ücretler ile 360 adam-gün sürüyor.

12  Normal süre = tn=300/10 = 30 gün  Normal maliyet =cn=10*30*4 = 1200 birim  Eğer 2 vardiya uygulanırsa;  2 vardiya süresi =300/20 = 15 gün  2 vardiya maliyeti =10*15*4 = 600 birim =10*15*5 = 750 birim Toplam = 1350 birim  Eğer 3 vardiya uygulanırsa;  3 vardiya süresi =300/30 = 10 gün  3 vardiya maliyeti =10*10*4 = 400 birim =10*10*5 = 500 birim =10*10*6 = 600 birim Toplam = 1500 birim  Diğer alternatif;  Sıkıştırma süresi = 360 / (3*30) = 4 gün  Sıkıştırma maliyeti = 30*4*4 = 480 birim = 30*4*5 = 600 birim = 30*4*6 = 720 birim Toplam = 1800 birim VERİLER:  Normal çalışma süreleri –8 saat/gün - 5 gün/hafta  Normal ücret –4 birim/gün  Normal çalışma koşulları –300 adam x gün iş miktarı –10 adamdan oluşan bir ekip ÇÖZÜM:  Eğer 2 vardiya olursa: –1.vardiya için ücret: 4 birim / gün –2.vardiya için ücret: 5 birim / gün  Eğer 3 vardiya olursa: –1.vardiya için 4 birim / gün –2.vardiya için 5 birim / gün –3.vardiya için 6 birim / gün  Bir diğer alternatif 3 vardiyada 30 adam kullanmak ancak yetersizlikten dolayı bu alternatif verilen ücretler ile 360 adam x gün sürüyor.

13 1500 1800 1200 1350 4101530 SIKIŞTIRILMIŞ (tc, cc) NORMAL (tn, cn) 3 VARDİYA 30 ADAM 3 VARDİYA 10 ADAM 2 VARDİYA 10 ADAM 1 VARDİYA 10 ADAM DOĞRUDAN MALİYET SÜRE İlk aşamada işe ayrılmış kaynaklar ile iş, normal maliyet ve sürede bitirilebildi. Eğer daha hızlı sonuç isteniyorsa, ek kaynaklar ile iş daha kısa sürede ancak daha yüksek maliyet ile bitirilebilir. Buna ağ sıkıştırma veya kısaltma adı verilir.

14 AĞ KISALTMA ( SIKIŞTIRMA ) – MALİYET ANALİZLERİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 1 ) TÜM KISALTMALAR KRİTİK YOL ÜZERİNDE YAPILIR 2 ) KISALTMALAR BİRİM MALİYET BAZINDA İRDELENİR 3 ) BİRİM MALİYETİ DÜŞÜK İŞLERE ÖNCELİK VERİLİR 4 ) PROJEYE ÖZEL KISITLAR DA DEĞERLENDİRİLİR

15 ÖRNEK - 2  Alt yapı işleri yapan bir taşeron, aldığı bir işi en kısa sürede bitirmek istiyor. Bunun için ne kadar bir maliyet artışına katlanması gerekeceğini bilmek istiyor. Tablodaki verilerden yararlanarak hesaplayınız.

16 İş Normal Süresi (Ay) Hızlandırılmış süre * (Ay) Hızlandırma BİRİM Maliyeti TL / Ay 1-2542000 1-333- 2-3322500 2-4542000 2-544- 3-4323500 3-655- 4-71087500 5-766- 6-744- * Bir işin -eldeki kaynaklar çerçevesinde- bitirilebileceği en kısa süre. Bu işler daha fazla hızlandırılamaz !...

17 1 2 5 55 00 3 3 11 88 4 5 7 6 1317 915 21 4 10 3 5 5 4 6 3 TB= 0 SB= 0 TB= 6 SB= 0 TB= 5 SB= 5 TB= 4 SB= 0 TB= 6 SB= 6 TB= 4 SB= 4 TB= 0 SB= 0TB= 0 SB= 0 TB= 1 SB= 1 TB= 0 SB= 0 İş Normal Süresi (ay) Hızlandırılmış süre (Ay) Hızlandırma BİRİM Maliyeti TL / Ay 1-2542000 1-333- 2-3322500 2-4542000 2-544- 3-4323500 3-655- 4-71087500 5-766- 6-744-

18 1 2 4* 44 00 3 3 10 77 4 5 7 6 1216 814 20 4 10 3 5 5 4 6 3 TB= 0 SB= 0 TB= 6 SB= 0 TB= 4 SB= 4 TB= 4 SB= 0 TB= 6 SB= 6 TB= 4 SB= 4 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 1 SB= 1 TB= 0 SB= 0 I. HIZLANDIRMA: Maliyeti: 2000 TL İş Normal Süresi (ay) Hızlandırılmış süre (Ay) Hızlandırma BİRİM Maliyeti TL / Ay 1-2542000 1-333- 2-3322500 2-4542000 2-544- 3-4323500 3-655- 4-71087500 5-766- 6-744-

19 1 2 4* 44 00 3 3 99 66 4 5 7 6 1115 813 19 4 10 3 5 5 4 6 2* TB= 0 SB= 0 TB= 5 SB= 0 TB= 3 SB= 3 TB= 4 SB= 0 TB= 5 SB= 5 TB= 4 SB= 4 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 Maliyeti: 2500 TL II. HIZLANDIRMA: İş Normal Süresi (ay) Hızlandırılmış süre (Ay) Hızlandırma BİRİM Maliyeti TL / Ay 1-2542000 1-333- 2-3322500 2-4542000 2-544- 3-4323500 3-655- 4-71087500 5-766- 6-744-

20 1 2 4* 44 00 3 3 88 66 4 5 7 6 1114 812 18 4 10 2* 5 4* 4 6 2* TB= 0 SB= 0 TB= 4 SB= 0 TB= 3 SB= 3 TB= 3 SB= 0 TB= 4 SB= 4 TB= 3 SB= 3 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 Maliyeti: 2000 TL + 3500 TL = 5500 TL III. HIZLANDIRMA: İş Normal Süresi (ay) Hızlandırılmış süre (Ay) Hızlandırma BİRİM Maliyeti TL / Ay 1-2542000 1-333- 2-3322500 2-4542000 2-544- 3-4323500 3-655- 4-71087500 5-766- 6-744-

21 1 2 4* 44 00 3 3 88 66 4 5 7 6 1112 810 16 4 8* 2* 5 4* 4 6 2* TB= 0 SB= 0 TB= 2 SB= 0 TB= 3 SB= 3 TB= 1 SB= 0 TB= 2 SB= 2 TB= 1 SB= 1 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 Maliyeti: 2 x 7500 TL = 15000 TL IV. HIZLANDIRMA: İş Normal Süresi (ay) Hızlandırılmış süre (Ay) Hızlandırma BİRİM Maliyeti TL / Ay 1-2542000 1-333- 2-3322500 2-4542000 2-544- 3-4323500 3-655- 4-71087500 5-766- 6-744-

22  I. Hızlandırma: 2 000 TL / 1 Ay  II. Hızlandırma: 2 500 TL / 1 Ay  III. Hızlandırma: 5 500 TL / 2 Ay  IV. Hızlandırma: 15 000 TL / 2 Ay Toplam Maliyet: 25 000 TL / 5 Ay ( ! )  TAMAM MI, DEVAM MI ?... NOT: İş Kalemlerindeki hızlanmaların toplamı 6 Ay olduğu halde, İş Ağındaki hızlanma 5 Ay

23 ÖRNEK - 3  Bir inşaat şirketi, süresi bir yıl ve ihale bedeli 170 milyon $ olan bir işe teklif verecektir.  Tabloda veriler verilmiştir.  Siz de inşaat firması gibi gerekli hesaplamaları yaparak, ihaleye katılıp katılmama kararını veriniz.

24 İş Normal Süresi (Ay) Normal Maliyeti (Milyon $) Hızlandırılmış süre (Ay) Hızlandırma Yapıldıkta Sonra İşin TOPLAM Maliyeti (Milyon $) 1-239215 1-325110 2-455320 3-4420240 3-5524257 3-6---- 4-5220130 4-6430248 5-6624256 Normal sürenin toplam maliyeti= 137 milyon $

25 İş Normal Süre (Ay) Hızlandırılmış süre (Ay) Kazanılan süre (Ay) Hızlandırma Yapıldıkta Sonra İşin TOPLAM Maliyeti (Milyon $) Normal Maliyet (Milyon $) İşin Hızlandırma TOPLAM Maliyeti (Milyon $) İşin Hızlandırma BİRİM Maliyeti (Milyon $ / Ay) 1-232115966 1-321110555 2-45325833157.5 3-44224020 10 3-55235724 33 11 3-6------- 4-5211302010 4-64224830189 5-66245624328

26 1 2 3 33 00 3 2 24 4 6 5 10 88 16 5 4 0 5 4 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 2 SB= 0 TB= 4 SB= 4 TB= 0 SB= 0 TB= 2 SB= 2 TB= 3 SB= 3 2 6 TB= 0 SB= 0 İş Normal Süresi (Ay) 1-23 1-32 2-45 3-44 3-55 3-6- 4-52 4-64 5-66

27 1 2 2* 22 00 3 2 23 4 6 5 99 77 15 5 4 0 5 4 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 1 SB= 0 TB= 4 SB= 4 TB= 0 SB= 0 TB= 1 SB= 1 TB= 2 SB= 2 2 6 TB= 0 SB= 0 I. HIZLANDIRMA: Maliyeti: 6 milyon $

28 1 2 2* 22 00 3 2 22 4 6 5 88 66 14 4* 4 0 5 4 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 4 SB= 4 TB= 0 SB= 0 TB= 1 SB= 1 2 6 TB= 0 SB= 0 II. HIZLANDIRMA: Maliyeti: 7.5 milyon $

29 1 2 2* 22 00 3 2 22 4 6 5 88 66 13 4* 4 0 5 4 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 2 SB= 2 TB= 0 SB= 0 TB= 1 SB= 1 2 5* TB= 0 SB= 0 III. HIZLANDIRMA: Maliyeti: 8 milyon $

30 1 2 2* 22 00 3 2 22 4 6 5 88 66 12 4* 4 0 5 4 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 TB= 2 SB= 2 TB= 0 SB= 0 TB= 1 SB= 1 2 4* TB= 0 SB= 0 IV. HIZLANDIRMA: Maliyeti: 8 milyon $

31  Normal süreli proje maliyeti: 137 milyon $  I. Hızlandırma: 6 milyon $  II. Hızlandırma: 7.5 milyon $  III. Hızlandırma: 8 milyon $  IV. Hızlandırma: 8 milyon $ Hızlanmış Projenin Maliyeti ; 166.5 milyon $ / 12 Ay

32 Örnek 4:  Bir inşaat şirketinden yapımını üstlendiği işin 5 hafta önce bitirilmesi istenmektedir. Planlama bölümünün çıkardığı veriler tablodadır. İşin normal bitirilme süresini, normal maliyetini, kısaltılmış bitirme süresini, maliyet artışını ve toplam maliyeti bulunuz.

33

34

35 * Kritik işler

36

37

38

39 * Hızlandırmada kullanılabilecek kritik işler

40

41

42

43  Maliyet Artışları : 1. Hız ; 2 000$ ( 2-3 / 1H ) 2. Hız ; 3 000$ ( 3-5 / 1H ) 3. Hız ; 4 000$ ( 5-7 / 1H ) 4. Hız ; 5 000$ ( 1-2 / 1H ) 5. Hız ; 2 500$ ( 3-4 / 1H ) 5. Hız ; 8 000$ ( 7-9 / 1H )  Toplam Maliyet Artışı = 24 500$ / 5 Hafta  Normal Maliyet = 148 000$ ( 28 Haftada )  Toplam Maliyet = 172 500$ ( 23 Haftada )

44 Neden Aşağıdaki düşük maliyetli işler kısaltılmamış ? 2 - 4 ( 1500 TL / 1 Hafta ), 3 - 6 ( 2000 TL / 1H ) Çünkü, Bu işler K _ _ _ _ K Değil. Gerçekten de, ilk dört kısaltmada, 1 ) Kritik İşler 2 ) Birim Kısaltma Maliyeti sırası ( en düşük olan 1. ) ama 5. kısaltmada, yeni kritik olmuş ve maliyeti düşük ( 2500 TL ) olan ( 3 - 4 ) işi ile beraber, Hızlandırma Maliyeti yüksek ( 8000TL ) olan ( 7 - 9 ) işi de kullanılmıştır. Siz daha ekonomik bir veya birkaç adım atabilir misiniz ? 4. ÖRNEK Hakkında Değerlendirmeler :

45 BUGÜNLÜK BU KADAR, HOŞCAKALIN !...


"PROJE ZAMAN YÖNETİMİ - 3 Critical Path Method ( CPM ) Kritik Yol Metodu ( KYM ) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM DALI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları