Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. DÖNEM TÜRKÇE PERFORMANS GÖREVİ HAZIRLAYAN:EMRE CAN YARTUN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. DÖNEM TÜRKÇE PERFORMANS GÖREVİ HAZIRLAYAN:EMRE CAN YARTUN"— Sunum transkripti:

1 2. DÖNEM TÜRKÇE PERFORMANS GÖREVİ HAZIRLAYAN:EMRE CAN YARTUN
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKÖĞRETİM OKULU 2. DÖNEM TÜRKÇE PERFORMANS GÖREVİ HAZIRLAYAN:EMRE CAN YARTUN ÖĞRETMEN:ŞÜKRÜ ŞİMŞEK NO:630-SINIF7/A

2 1.DURUM(HAL)ZARFLARI

3 Bir cümlede birden çok belirteç bulunabilinir.
SORU1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir durum vardır? A)Düğün havanın kararmasıyla başladı. B)Beklediğimiz başarı geç geldi. C)İşlerini çabuk bitirip hemen dışarı çıktı. D)Kısa sürede herkesin gönlünü kazandı.

4 CEVAP:C

5 SORU2:Temiz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır?
A)Komşumuz temiz bir araba almış. B)Onun temiz bir kalbi vardı. C)Çocuklar temiz odayı kirletti D)Makine bulaşıkları çok temiz yıkamış.

6 CEVAP:D

7 SORU3:Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf görevinde kullanılmıştır?
A)Kırık dökük eşyaları sattık. B)Çocukluğumu hayal meyal hatırlıyorum. C)Yalan yanlış bilgilerle karşıma gelme. D)Yolun ortasında kısa kısa çizgiler var.

8 CEVAP:B

9 SORU4:Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin anlamını durum yönüyle tamamlayan bir sözcük kullanılmıştır? A)Yarışmacılardan biri üzüntüden ağladı. B)Dün akşam çok eğlendik. C)Yolcu otobüsü yavaşça durdu. D)dürüst insanları pek severim.

10 CEVAP:C

11 Nasıl ışıl ışıl olur yağmurdan sonra açınca güneş.
SORU:5 Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki zarf türlerinden hangisinin örneği yoktur? A)Durum (hal)zarfı B)Zaman zarfı C)Soru zarfı D)Miktar zarfı

12 CEVAP:D

13 SORU:6 Aşağıdaki dizelerde eylemi durum bakımından belirteç kaç sözcük vardır?
Tüm çocuklarına dünyanın Babalı çocuklar dilerim Doyasıya yaşayabilsinler diye Çocuklarını Sapanla kırılsın camlar Tırmansınlar elma dallarına GÖNÜLLERİNCE…

14 CEVAP:C

15 2.ZAMAN ZARFLARI

16 SORU:1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil zaman yönünden belirten bir sözcük kullanılmıştır?
A)Bir gün bu şehirden gidecekti. B)Geçip gitmiş milyonlarca yıl. C)Kümese doğru usulcacık yaklaştı. D)Onların gönülleri güneş doludur.

17 CEVAP:A

18 SORU:2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi zaman bakımından belirten bir sözcük kullanılmamıştır?
A)Bazen içimden çalışmak gelmiyor. B)Ablam henüz yemeği hazırlamamıştır. C)Memur,gelen evrakları peş peşe imzaladı. D)Ragıp amca bize ara sıra uğradı.

19 CEVAP:A

20 SORU:3 “Rahat” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?
A)Rahat bir yolculuk yaptık. B)Bütün dertlerden uzak,rahat yaşıyoruz. C)Bu koltuklar çok rahat. D) Rahat insanlarda stres olmaz.

21 CEVAP:D

22 SORU:4 Aşağıdaki altı çizili ikilemelerinden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)Konuyu enine boyuna tartıştık. B)Masanın başında derin derin düşünüyordu. C)Dalgın dalgın sağa sola bakıyordu. D)Uçsuz bucaksız ovalarda yol aldık.

23 CEVAP:D

24 SORU:5 BU Cümledeki hangi kelime zarftır? A)ÇABUK B)BU C)HİÇBİR B)GÜZEL
Bu güzel şehrin hiçbir Köşesi çabuk UNUTULAMAZ…

25 CEVAP:A

26 SORU:6 Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme zarf olarak kullanılmamıştır?
A)Hafta sonu ev, köşe bucak temizlendi. B)Aşağıdaki öte böreği dolaba yerleştirdik. C)Kalın ince demeden bütün odunları kestik. D)Geç saatlerde yorgun argın döndük.

27 CEVAP:B

28 3. MİKTAR (azlık-çokluk) zarfları

29 Başını kapıdan dışarı çıkarmaz,dışarıya hiç bakmaz.
SORU:1 Mehmet in cümlesindeki altı çizili kelimelerin türleri nedir? A) B) C) D) Başını kapıdan dışarı çıkarmaz,dışarıya hiç bakmaz. İSİM İSİM SIFAT ZARF İSİM ZARF ZARF ZARF

30 CEVAP:C

31 SORU:2 Baloncuktaki cümlesindeki altı çizili kelimelerin türü nedir?
A)ZARF B)İSİM C)SIFAT D)ZAMİR Doktorlar çok doğru söylemişler;insan yemeyi ne kadar az Yerse,o kadar sağlıklı ve neşeli olur.

32 CEVAP:A

33 Burada zaman durmuş gibi ;tarihi satır satır okumak mümkün.
SORU:3 Bu cümledeki altı çizili kelimelerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A)İSİM-İSİM-SIFAT B)ZAMİR-İSİM-ZARF C)ZAMİR-EDAT-ZARF D)ZARF-İSİM-ZARF

34 CEVAP:C

35 Biz yeşil bahçenin küçük fidanları
Gün gelince dal dal büyüyeceğiz Gölgemizde oturup dinlenenlere Büyük büyük ağaçlardan doğduğumuz Masallar söyleyeceğiz. SORU:4 Bu mısradaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf görevindedir? A)Küçük B)Dal dal C)Gölgemizde D)Büyük büyük

36 CEVAP:C

37 SORU:5 Verilen ödevi……………yaptı.
Boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse Farklı bir zarf ortaya çıkar? A)Az önce B)Dün C)Sessizce D)Şimdi

38 CEVAP:C

39 SORU:6 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf‘tır?
A)Garsondan şekersiz kahve istedi. B)Ona biraz para verdim. C)Yemek çok lezzetli olmuş. D)Neşesiz halin beni üzüyor.

40 CEVAP:C

41 4.YER -YÖN ZARFLAR

42 Artık değişti yeryüzü Kaç kez doğdu güneş kara topraklardan Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem, Nice büyük olsa, nice küçük olsa sömüreceklerin Kanlı parmaklarını daha yavaş sal. SORU:1 Dörtlükte aşağıdaki zarf (belirteç)çeşitlerinden hangisi yoktur? A-)Zaman zarfı B-)Ölçü zarfı C-)Yer –yön zarfı D-)Durum zarfı

43 CEVAP:C

44 SORU:2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı (belirteci) yoktur?
A-)Bana ne zaman yardım edeceksin. B-)Yukarı kata yeni taşındılar. C-)Aşağısı çok karanlık görünüyor. D-)Dağcılar akşama doğru geri döndü.

45 CEVAP:D

46 Zamanla nasıl değişiyor insan
Hangi resmime baksam ben değilim. SORU:3 Bu dizilerdeki soru sözcüklerinin türü sırasıyla hangisinde verilmiştir? A-)Sıfat, zarf B-)Zarf,sıfat C-)Zarf ,zamir D-)Zamir,sıfat

47 Cevap:B

48 SORU:4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ölçü zarfı vardır?
A-)Babam işten daha dönmedi. B-)Bu öğrenci sınıfta pek konuşmaz. C-)Televizyondaki film şimdi başladı. D-)Yeni bir eser yazmaya henüz hazır değilim.

49 CEVAP:B

50 SORU:5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf
kullanılmamıştır? A-)Zaman zaman yoğunluğumuz artıyor. B-)Dağınık evi çarçabuk topladı. C-)Hasta,yatağından doğrulamadı. D-)Çok uyuduğundan gözleri şişmiş.-

51 CEVAP:C

52 SORU:6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer –yön zarfı kullanılmamıştır?
A-)Dışarı çıkınca rahatladık. B-)Ailece piknikten geri döndük. C-)Onu içeriye almadık. D-)Ders çalışmak için yukarı çıktı.

53 CEVAP:A

54 5.SORU ZARFI

55 SORU:1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmamıştır?
A-)Sen benimle neden konuşmuyorsun? B-)Bu kadar sorunun üstesinden nasıl geleyim? C-)Yurt dışına ne zaman çıkacaksınız? D-)Bu kitapları nereden aldın?

56 CEVAP:D

57 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmıştır?
A-)Nasıl bir istekte bulundu? B-)Vezneden ne kadar para almış? C-)Hangi yolu kullanmalıyız? D-)Neden hiç konuşmuyorsun? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmıştır?

58 CEVAP:D

59 SORU:3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı (belirteç) yoktur?
A-)Bana ne zaman yardım edeceksin? B-)Bu resim tablosunu kaça aldın? C-)Neden sende bizimle gelmiyorsun? D-)Bu güzel çiçekleri nasıl yetiştirdin?

60 CEVAP:B

61 SORU:4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı yoktur?
A-)Geziye beni neden çağırmadınız? B-)Bayramda sen niye şiir okumadın? C-)Bu paketleri tek başına nasıl taşıyacaksın? D-)O konu hangi kitapta anlatılıyordu?

62 CEVAP:D

63 SORU:5 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf değildir?
A-)Her insan kendi geleceğini düşünür. B-)Babam bu elbiseyi geri götürecek. C-)yeni arkadaşım bize sıcak davrandı. D-)bu paketler sabahleyin geldi.

64 CEVAP:A

65 SORU:6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?
A-)Olanlardan hiç ona bahsettin mi? B-)İstediğim kitapları ne zaman getirirsin? C-)Bu saatte nereye gidiyorsun? D-)Adaylardan hangisini seçtiniz?

66 CEVAP:B


"2. DÖNEM TÜRKÇE PERFORMANS GÖREVİ HAZIRLAYAN:EMRE CAN YARTUN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları