Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARİKATÜRLERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARİKATÜRLERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1 KARİKATÜRLERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI

2 KARİKATÜR NEDİR? NERELERDE KULLANILABİLİR?

3 Karikatür; çizgi ile mizah yapma sanatı olarak tanımlanır
Karikatür; çizgi ile mizah yapma sanatı olarak tanımlanır. Gazetelerde, dergilerde, TV’de, sergilerde, reklam afişlerinde, tişört ya da bir paket ambalajı v.b. şeylerde görülen, bazen gülünüp geçilen, bazen üzerinde tartışılan, düşünülen, izleyene yönelik bir iletişim aracıdır. Karikatür, haber verir, karikatür, eleştirir, karikatür, eğlendirir, karikatür, eğitir.

4 Eğitimde karikatürün yeri nedir?

5 Karikatür; istenirse eğitim- öğretimi ilginç hale getirebilir
Karikatür; istenirse eğitim- öğretimi ilginç hale getirebilir. Karikatür görseldir (göze hitap eder), sevimlidir, ilgi çekicidir, üzerinde tartışma fırsatı yaratılabilecek bir malzemedir. Karikatür gibi bir görsel yardımcı, eğitimcinin yazı tahtası üzerindeki işini fazlasıyla kolaylaştıracaktır.

6 Bir derste belli bir konu işlenirken giriş bilgileri olarak sunulan genel açıklamalarda veya konuya başlangıç noktası olarak yapılan girişlerde karikatür bir dikkat çekici araç olarak kullanılabilir. Bu, derste bir gülme olayı yaratacaktır ancak bu gülme ciddiyetsizliğin verdiği ortamın yaratılması anlamında değil aksine öğrenmeye doğru kişiyi çekme olayıdır. Tüm eğitimciler bilir ki bir dersin iyi öğrenilmesi ders atmosferi ile doğrudan ilgilidir. Karikatürle derste gülümsemeli bir atmosfer yaratılarak, kuru kuruya anlatılan dersten daha başarılı olması sağlanacaktır.

7 Karikatürler üzerine yapılan bazı araştırmalardan yararlanarak karikatürlerin eğitim amaçlı kullanım alanlarını okuma becerilerini geliştirme (Demetrulias, 1982), kelime becerisini geliştirme (Godstein, 1986), problem çözme (Jones, 1987) düşünme becerilerini (De Fren, 1988) geliştirme, motivasyon sağlama (Heintzmann, 1989), karmaşıklıkları giderme (Naylor &McMurdo, 1990), herkesçe doğruluğu kabul edilmiş bilimsel bilgilerin detaylandırılması (Guttierrez & Ogborn, 1992) bilimsel düşünceleri ulaşılabilir kılmak (Peacock, 1995) biçiminde özetlemektedirler.

8 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR
Matematik dendiğinde bir çok insanın aklına öğrenim hayatını zehir eden bir ders ve başarısız olunacağı kesin gözüyle bakılan sınavlar gelmekte ve bu olumsuz kanı mezun olduktan çok sonra dahi tüm yaşama yayılacak şekilde sürmektedir.

9 Özellikle küçük yaslarda matematik dersinin öğretimine somut deneyim ve işlemlerden de başlansa, zihinsel bir sistem olarak soyut düşünmeye yönelik olması çeşitli öğretim kademelerinde öğrencilerin en çok korktuğu ve başarısız olduğu bir ders olarak kabul edilmesine yol açmıştır (Uman, 1996).

10 Matematik öğretiminde başarının arttırılması etkili ve nitelikli bir matematik öğretimin gerçekleştirilmesi için matematiğe karşı var olan korku, kaygı ve olumsuz tutumların azaltılması ve giderilmesine yönelik alternatif öğrenme araçlar vardır. Bunlardan biri de karikatürlerdir.

11 Çocuklara sevdikleri bir şeyi öğretmek daha kolaydır. Bu yüzden matematiğe karsı tutum matematik eğitiminde çok önemlidir (Erktin ve Nazlı çiçek, 2002). Karikatürün mizahi yönünün olması sürekli eğlence arayışı içinde olan çocukların ilgisini çeker.Derslerde sıkılmalarını engelleyerek daha uzun süre konsantre olmalarını, zor olduğunu düşündükleri ve sevmedikleri matematik dersini sever duruma gelmelerini sağlar. Bu nedenlerden dolayı karikatürün eğitimde ve matematik dersinde kullanımı göz ardı edilemez.

12 Mizah ile matematik yapmak matematiği daha kolay, kullanışlı, anlamlı ve günlük hayatta kullanılabilir kılmaktadır. - Karikatürlerin eğlenceli olması rahat düşünmeyi ve matematikle daha ilgili olmayı sağlar. - Her şeyin içerisinde biraz mizahın yer alması onların hatırlanmasını kolaylaştırır. - Matematik çalışmaktan nefret eden insanlar için karikatürler yararlı ve eğlencelidir.

13 Karikatürlerin matematik ile etkileşimini göz önünde bulundurarak şu şekilde sınıflandırabiliriz: 1. Eğlence ve Dikkat Çekme Yönü Öne Çıkan Karikatürler Bu tür karikatürler genellikle matematiğe ve matematikçilere karşı var olan düşüncelerin, yargıların daha çok abartılı halleri ve hiciv edilebilecek yönlerinin işlendiği karikatürlerdir. Güldürme ve eğlendirme amacı ön plandadır.

14 2. Tartışma, Beyin Fırtınası, Araştırma ve Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürlerle Öğretim
Bu tür karikatürlerde matematiksel olgulara, kavramlara, ilke ve genellemelere ilişkin kritik noktaların üzerinde durularak onlar hakkında görünenden öte olan anlamların farkına varılması ve üzerinde düşünülerek akıl yürütülmenin sağlaması hedef alınmaktadır.

15 3.Kavram Karikatürleri Kavram karikatürleri yapısal açıdan bilinen karikatürlerden farklı bir formatta olup içerisinde mizahi ve abartılı unsurları barındırmamasına karşın, olay ve karakterlerin çizgiler ile anlatılıyor olması onlara karikatür özelliği yüklemektedir. Genellikle üç ya da daha fazla karakterin günlük bir olay hakkında karşılıklı soruları ya da fikirleri konuşma balonları biçiminde sunulmaktadır. Karikatürlere konu olan günlük olaylar matematik konularının uyarlamaları biçimindedir.

16 Her üç tür karikatürde;
Birinci tür; öğrenmeye dönük motivasyonu arttırmada, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirilmesinde, matematiğe karşı duyulan korku ve kaygıların azaltılmasında etkili bir biçimde kullanılabilirken; İkinci tür; karikatürler özellikle dikkati toplamada, kısa süreli beyin jimnastiği yaptırmada, konu, kavram ya da ünite ile ilgili merak uyandırmada, Üçüncü tür; karikatürler ise tartışma ve beyin fırtınasının planlandığı derslerde, kavram yanılgılarının belirlemesinde, bir alana ilişkin teorik bilgilerin yeniden ve derinlemesine yapılandırılmasında, öğrenme isteğinin sınıf ve hatta okul dışına taşınmasında, araştırma yapma alışkanlığının kazandırılmasında ve öğrenciler ile öğretmen arasında doğal bir iletişimin kurulmasında kullanılabilir.

17

18

19 Karikatürlere Ait Etkinlik Örneği
Bu kazanımı anlatmak için ip çekme oyunu kullanılmıştır. Karikatürde piknik yapan iki çocuk sayı doğrusu seklinde bir ipi çekmektedirler. Biri (-3) sayısından ipi tutarken diğeri (+2) sayısından ipi tutmaktadır. Piknik eşyaları da ayrı ayrı tam sayıları göstermektedir. Bu karikatürdeki amaç; örgencinin pozitif ve negatif tam sayıları açıklamasını sağlamaktır. Sayı doğrusuna tam sayıları yerleştirmesi için de piknik alanının yapıldığı ormandan hareket edilerek çeşitli hayvanlara tam sayı olarak numaralar verilmiştir. Papağanın sorduğu sorularla da etkinlik zenginleştirilmiştir.

20 Piknik Maceramız Etkinliğinin Uygulaması Piknik Maceramız Etkinliginin Karikatürü

21 Problemlerden bir diğeri ise; zirveye tırmanmaya çalışan bir dağcının hikâyesini anlatmaktadır. Çizilen karikatürde dağcının dinlendiği ve belirli dakikada belirli bir mesafeyi tırmandığı bilgileri verilmiştir. Bu problem hakkında farklı düşünen üç öğrenci çizilmiştir. Hangisinin doğru düşündüğünü öğrencilerin bulması istenmiştir.Bu etkinliğin amacı; farklı çözüm yöntemleri verilen bir problemin doğru çözümünü bulmak ve eğer varsa kendi çözüm yöntemlerini ortaya çıkarmaktır

22 Zirveye Ulaşmak Etkinliğinin karikatürü
Zirveye Ulaşmak Etkinliğinin uygulaması

23 Diğer bir etkinlik örneğinde ise zayıflamaya çalışan bir anne ile onun zayıflamasına yardımcı olan kızının arasında geçen diyalogları anlatan birbiriyle ilişkili iki karikatür kullanılmıştır. Karikatürde yine tam sayılarda çarpma işlemi göz önünde bulundurulmuştur. Öğrencilerin eğlenmelerini sağlamak için diyaloglarda mizah diline yer verilmiştir. Sorularla desteklenen bu karikatürdeki amaç; öğrencilerin tam sayılarla çarpma işlemini yapmalarını sağlamaktır.

24 Zayıflamak Kolay mı? Etkinliğinin Uygulaması
Zayıflamak Kolay mı? Etkinliğinin Karikatürleri

25 Öneriler Aslında matematiği eğlenceli hale getirmek ve öğrencilerin ilgisini çekmek çok da zor değildir. Önemli olan öğrenciye başarıyı yaşatmak, matematik yapabildiğine inandırmak ve tutumunu olumlu yönde değiştirerek matematiğe karsı olan ilgisini arttırmaktır. Bu konuda gerek devletin yaptığı çalımsalar, gerekse öğretmenlerin kendi çabaları sonucunda olumlu gelişmelerin ortaya çıkması sevindiricidir.Matematik dersinin farklı konularının öğretimi üzerine yapılan çoğu araştırma yeniliklerin habercisidir. Bu araştırma, öğretmenler için matematik öğretiminde alternatif bir yöntem sağlamaktadır.

26 Uygulama Süreci ile ilgili öğrencilerin, karikatürler hakkındaki görüşleri alınmıştır.

27

28

29 Öğretmenlere Yönelik Öneriler
Öğretmenlerin matematik konularını anlatmakta ya da yeni programa ayak uydurmakta karşılaştıkları güçlükleri yenmeleri için hizmet içi eğitim kursları ya da aktif öğrenme seminerleri verilmelidir. Bir sınıfta farklı yöntemler ile öğrenen örgencilerin olduğu unutulmamalı ve görselliğin öğrenmedeki ve hatırlamadaki etkisi asla göz ardı edilmemelidir.

30 Matematik dersinin zor ve öğrencinin kendini kapattığı bir ders olduğu düşünülürse öğrencinin ilgisini derse çekmenin ne kadar önemli ve bunun başarının birinci ilkesi olduğu üzerinde durulmalıdır. Derslerde hazır görseller kullanılacağı gibi, öğrencilerin öğrendikleri konular hakkında kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayacak etkinliklere de yer verilmelidir. Resim çizmeleri, hikâye anlatmaları, şiir yazmaları bunun için iyi birer örnek oluşturabilir. Öğretmenler bu etkinliklerden yararlanabilmelidir.

31

32

33

34

35

36

37 SEHRIBAN AY ARIKAN EBRU DAGLI ISMINUR SERTTAS SÜMEYYE BETÜL NAMAL

38


"KARİKATÜRLERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları