Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics BÖLÜM İÇERİĞİ 22 İş sizlik, Enflasyon ve Uzun Dönem Büyüme İşsizlik İşsizliğin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics BÖLÜM İÇERİĞİ 22 İş sizlik, Enflasyon ve Uzun Dönem Büyüme İşsizlik İşsizliğin."— Sunum transkripti:

1 1 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics BÖLÜM İÇERİĞİ 22 İş sizlik, Enflasyon ve Uzun Dönem Büyüme İşsizlik İşsizliğin Ölçümü İşsizlik Oranının Bileşenleri İşsizliğin Maliyeti Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi Enflasyonun Maliyeti Uzun Dönem Büyüme Çıktı ve Verimlilik Artışı İleriye Bakış

2 2 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics çalışan 16 yaş ve üzeri (1) bir başkası ya da kendi için haftada1 saat ve üzeri ücret karşılığı çalışmış (2) ücret karşılığı olmaksızın bir aile teşebbüsünde 15 saat ve üzeri çalışmış (3) bir işi varken ücretli veya ücretsiz geçici olarak işyerinde bulunmayan kişidir. işsiz 16 yaş ve üzerinde çalışmayan ancak çalışmaya hazır ve geçmiş 4 hafta içinde iş bulabilmek için özel çaba göstermiş bir kişidir. İşsizlik İşsizliğin Ölçümü

3 3 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics işgücüne dahil olmayan Çalışmak istemeyen ya da iş aramaktan vazgeçen bir kişidir. işgücü Çalışan ve işsizlerin toplamıdır. İşgücü = çalışan + işsiz Nüfus = işgücü + işgücüne dâhil olmayanlar İşsizlik İşsizliğin Ölçümü

4 4 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics İşsizlik İşsizliğin Ölçümü işsizlik oranı İşsiz kişi sayısının işgücündeki toplam kişi sayısına oranıdır. işgücüne katılım oranı İşgücünün 16 yaş ve üzeri toplam nüfusa oranıdır.

5 5 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics Umudu kırılmış çalışan etkisi Kişilerin çalışmak isterken iş bulamamaktan ötürü cesaretlerini kaybederek iş aramayı durdurmaları, böylece işsiz ve işgücü sınıflanmasından çıkmasıyla ölçülen işsizlik oranındaki azalıştır. İşsizlik İşsizlik Oranının Bileşenleri Umudu Kırılmış İşçiler (Çalışanlar)

6 6 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics İşsizliğin çeşitli maliyetlerini tartışırken işsizliği üç çeşit olarak sınıflandırmak yararlı olacaktır: Friksiyonel (geçici) işsizlik Yapısal İşsizlik Konjonktürel işsizlik İşsizlik İşsizliğin Maliyetleri Belli Ölçüde İşsizlik Kaçınılmazdır

7 7 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics friksiyonel (geçici) işsizlik İşsizliğin işgücü piyasasının normal işleyişinden dolayı ortaya çıkan kısmı; kısa dönem iş/beceri eşleşmesi sorununu belirtmek için kullanılır. yapısal işsizlik İşsizliğin ekonominin yapısındaki değişimden dolayı ortaya çıkan ve belli endüstrilerde önemli kayıpla sonuçlanan kısmıdır. İşsizlik İşsizliğin Maliyetleri Friksiyonel, Yapısal ve Konjonktürel İşsizlik doğal işsizlik oranı Ekonominin doğal işleyişinin sonucu olarak ortaya çıkan işsizliktir. Bazen friksiyonel ve yapısal işsizliğin toplamı olarak kabul edilir. konjonktürel işsizlik Resesyon ve buhran dönemlerinde işsizlikteki artıştır.

8 8 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics İşsizliğin maliyeti ne topluma aynı ölçüde yansır ne de kolayca ölçülebilir. 1930 buhranının sosyal sonuçları belki de kavranması en zor olan olaydır. Az sayıda kişi bu dönemden zarar görmeden kurtulabildi. En alt tabakada fakirler ve işgücünün yaklaşık yüzde yirmi beşinden oluşan tam anlamıyla işsizler mevcuttu. Hala işini sürdürmekte olanlar bile kendilerini yarı zamanlı çalışır buluyorlardı. Borsa çöktüğünde pek çok kişi tasarruflarının tümünü ya da bir kısmını kaybetti ve bankalar iflas etti. İşsizlik İşsizliğin Maliyetleri Sosyal Sonuçlar

9 9 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics tüketici fiyat endeksi (TÜFE) İşgücü istatistik bürosu tarafından her ay tipik kentli tüketicinin satın aldığı piyasa sepetini temsil eden mal grubunu kullanılarak hesaplanan fiyat endeksi. Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi

10 10 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics TÜFE Piyasa sepeti tipik bir tüketicinin parasını çeşitli mal ve hizmetler arasında nasıl bölüştürdüğünü göstermektedir. Tüketicinin parasının çoğu konut, ulaşım, gıda ve içeceğe gitmektedir. ▲ ŞEKİL 22.1 TÜFE Piyasa Sepeti Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi

11 11 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics üretici fiyat endeksleri (ÜFE’ler) Üreticinin üretim sürecinin her aşamasında karşı karşıya olduğu fiyatların ölçümüdür. Bunlar üreticilerin ürünler için üretim sürecinin son değil her aşamasında karşı karşıya oldukları fiyatın endeksleridir. Endeksler üretim sürecindeki çeşitli aşamalar için ayrı ayrı hesaplanır. Tamamlanmış mallar, ara materyaller ve ham materyaller kendi içinde de alt kategorileri içeren üç ana kategoridir. Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi

12 12 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics Enflasyonla birlikte kişilerin maaş, ücret, kâr, faiz ve kira gelirleri artış gösterir. Ücret işgücünün, kira arazinin fiyatıdır. Enflasyon durumunda girdi fiyatları da dâhil olmak üzere pek çok fiyat artış gösterir. Böylece enflasyon kendi kendine bir kişinin satınalma gücünü düşürmez. Enflasyon Enflasyonun Maliyetleri

13 13 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics reel faiz oranı Kredi faiz oranı ile enflasyon oranının farkı. Enflasyon Enflasyonun Maliyetleri Enflasyon Gelirin Dağılımını Değiştirebilir Enflasyonun gelir dağılımı üzerine etkisini düşünürken beklenen ve beklenmeyen enflasyon ayrımı üzerinde de durulmalıdır. Eğer enflasyon bekleniyorsa, kontrat ve anlaşmalar enflasyonun beklenen değeri göz önüne alınarak yazılmışsa enflasyonun gelir dağılımı üzerine etkisi söz konusu olmaya bilir.

14 14 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics Beklenen enflasyonla bile ilişkilendirilebilecek maliyetler olabilir. Bunlardan biri ayak uydurma amaçlı yönetsel maliyetlerdir. İktisatçılar enflasyonun maliyetinin derecesini yıllarca tartıştılar. Gerçek iktisadi maliyeti ne olursa olsun insanlar enflasyondan hoşlanmazlar. Enflasyon Enflasyonun Maliyetleri Yönetsel Maliyetler ve Etkinsizlik Bir Numaralı Halk Düşmanı mı?

15 15 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics çıktı büyümesi Ekonominin tümünün büyüme oranı. kişi başına çıktı büyümesi Ekonomide kişi başına çıktıdaki büyüme oranı. verimlilik büyümesi İşçi başına çıktının büyüme oranı. Uzun Dönem Büyüme

16 16 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics Verimlilik 1950 ve 1960’ larda sonraki dönemlere göre daha hızlı artmıştır. ▲ ŞEKİL 22.2 İşçi Saat Başına Çıktı (Verimlilik), 1952 I–2007 IV Uzun Dönem Büyüme Üretim ve Verimlilik Artışı

17 17 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics İşçi başına sermaye 1980’lere kadar artmış daha sonra biraz düzleşmiştir. ▲ ŞEKİL 22.3 İşçi Başına Sermaye, 1952 I–2007 IV Uzun Dönem Büyüme Üretim ve Verimlilik Artışı


"1 of 28 © 2012 Pearson Education PART IV Concepts and Problems in Macroeconomics BÖLÜM İÇERİĞİ 22 İş sizlik, Enflasyon ve Uzun Dönem Büyüme İşsizlik İşsizliğin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları