Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. 2 Eğitimde Bilgisayarın Kullanımı Öğrenme-Öğretme Sürecinde Eğitim Araştırmalarında Eğitim Hizmetlerinin Yönetiminde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. 2 Eğitimde Bilgisayarın Kullanımı Öğrenme-Öğretme Sürecinde Eğitim Araştırmalarında Eğitim Hizmetlerinin Yönetiminde."— Sunum transkripti:

1 1 EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

2 2 Eğitimde Bilgisayarın Kullanımı Öğrenme-Öğretme Sürecinde Eğitim Araştırmalarında Eğitim Hizmetlerinin Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme Hizmetlerinde Rehberlik Hizmetlerinde

3 3 Özel Öğretmen olarak Bilgisayarlar Birebir etkileşim Birebir etkileşim Öğretim etkisi  bilgisayar Öğretim etkisi  bilgisayar Hazır programlar Hazır programlar Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgisayarlar

4 4 Bilgisayarda Etkileşimli Öğrenme Kendi kendine öğrenme Kendi kendine öğrenme Konu seçiminde serbestlik Konu seçiminde serbestlik Hazır programlar + diğer öğretim teknikleri Hazır programlar + diğer öğretim teknikleri Öğretmen  yol gösterici Öğretmen  yol gösterici Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgisayarlar

5 5 Bilgisayarda Deneme ve Egzersiz Bilginin kalıcılığının sağlanması Bilginin kalıcılığının sağlanması Öğretmen gözetiminde bilgisayar uygulaması Öğretmen gözetiminde bilgisayar uygulaması Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgisayarlar

6 6 Benzeşim Aracı olarak Bilgisayar Tehlikeli ve karmaşık olaylar, varlıklar ve olgular Tehlikeli ve karmaşık olaylar, varlıklar ve olgular Karar verme, rol yapma, motivasyon sağlama vb. Karar verme, rol yapma, motivasyon sağlama vb. Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgisayarlar

7 7 Oyun aracı olarak Bilgisayar Küçük çocukların öğrenmesinin doğal ve zorunlu bir parçası Küçük çocukların öğrenmesinin doğal ve zorunlu bir parçası Psikomotor becerileri, bireysel yeterlikler vb. Psikomotor becerileri, bireysel yeterlikler vb. Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgisayarlar

8 8 Ders Sunu aracı olarak Bilgisayar İçeriğin öğrenciye sunulması İçeriğin öğrenciye sunulması – Datashow – Akıllı tahta – Bilgisayar – Bilgisayarda hazırlanmış materyal veya hazır program Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgisayarlar

9 9 Öğretim Amacı olarak Bilgisayar Bilgisayarda temel kavramları öğrenme Bilgisayarda temel kavramları öğrenme Hazır programları kullanmayı öğrenme Hazır programları kullanmayı öğrenme Bilgisayar programlamayı öğretme Bilgisayar programlamayı öğretme Bilgisayar çevre ünitelerini kullanmayı öğretme Bilgisayar çevre ünitelerini kullanmayı öğretme Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgisayarlar

10 10 Öğretmene Yardımcı Araç olarak Bilgisayar Günlük, yıllık ve ünite planı hazırlama Günlük, yıllık ve ünite planı hazırlama Ders materyali geliştirme Ders materyali geliştirme Arşivleme Arşivleme Internet üzerinden gelişmelerin takibi Internet üzerinden gelişmelerin takibi Araştırma yapma Araştırma yapma Kelime işlemci, tablolama, çizim, grafik ve sunu programları, veritabanları Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgisayarlar

11 11 Öğrenciye Yardımcı Araç olarak Bilgisayar Bilgilerin kalıcı olması Bilgilerin kalıcı olması Pekiştirme Pekiştirme Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgisayarlar

12 12 Eğitim Araştırmalarında Bilgisayardan Faydalanma Verilerin değerlendirilmesi Verilerin değerlendirilmesi Veritabanlarından tarama Veritabanlarından tarama Literatür Taraması Literatür Taraması Araştırma tasarımı Araştırma tasarımı

13 13 Eğitim Hizmetlerinin Yönetiminde Bilgisayardan Faydalanma Personel bilgilerinin takibi Personel bilgilerinin takibi Yazışmalar Yazışmalar Demirbaş takibi Demirbaş takibi Bordro Bordro Öğrenci işleri Öğrenci işleri Sınav programı Sınav programı Yıllık ders planlarının hazırlanması Yıllık ders planlarının hazırlanması Ders dağıtım çizelgesi Ders dağıtım çizelgesi

14 14 Ölçme ve Değerlendirme Hizmetlerinde Bilgisayardan Faydalanma Öğrencinin bilgi düzeyinin saptanması Öğrencinin bilgi düzeyinin saptanması Öğrencinin öğretim faaliyetlerinin izlenmesi Öğrencinin öğretim faaliyetlerinin izlenmesi Öğrenme güçlüğünün belirlenmesi Öğrenme güçlüğünün belirlenmesi Öğrenci başarı seviyesinin belirlenmesi Öğrenci başarı seviyesinin belirlenmesi

15 15 Rehberlik Hizmetlerinde Bilgisayardan Faydalanma Psikolojik ölçme araçlarının saklanması Psikolojik ölçme araçlarının saklanması Ölçme aracı öğrenci puanının hesaplanması Ölçme aracı öğrenci puanının hesaplanması Profil yaratılması Profil yaratılması Öğrenci kişisel dosyalarının saklanması Öğrenci kişisel dosyalarının saklanması

16 16 Eğitim Uygulamaları Türleri Öğretici Araç Öğrenci Bilgisayarın eğitim alanındaki farklı rolleri

17 17 Bilgisayar öğretme rolünü üstlenir ve öğretmen gibi davranır. Öğrenci dersi bilgisayardan öğrenir. Öğretici Uygulamaları

18 18 Öğretici Uygulamaları Bilgisayar öğretsel içeriği sunar. Öğrenciden konu ile ilgili bir soruyu yada problemi yanıtlaması istenir. Bilgisayar, belirlenmiş kriterlere göre öğrencinin yanıtını değerlendirir. Bilgisayar değerlendirme sonucuna göre bir sonraki adımda ne yapılacağına karar verir.

19 19 Öğretici Uygulamalarına Örnekler Alıştırma-Uygulama Öğreticiler Simülasyonlar Öğretici Oyunlar Problem Çözme Yazılımı

20 20 Araç Uygulamaları Bilgisayar, kalem, mikroskop veya piyano gibi bir öğretsel araçtır. Öğrenciler hesaplama yapabilir Veya bir kelime işlemci kullanarak Dokümanlar oluşturabilir.

21 21 Araç Uygulamalarına Örnekler Kelime İşlemci Hesap Tablosu Veritabanı Masaüstü Yayıncılık Elektronik Ansiklopediler

22 22 Öğrenci Uygulamaları Bilgisayar öğrenci konumundadır, öğrenci ise öğretmen konumuna geçmiştir. Bilgisayarın bir işlemi gerçekleştirmesi için öğrencinin ona Ne yapacağını öğretmesi gerekir.

23 23 Öğrenci Uygulamalarına Örnekler Programlama Dilleri (Pascal, C, Basic vb.) Yazarlık Dilleri

24 24 Bilgisayar Destekli Eğitim Öğretimi Destekleyici Araç Yönetim Uygulamaları Alıştırma Uygulama Bire-Bir Öğretim Benzeşim Öğretici Oyunlar Problem Çözme Ofis Otomasyonu Veri Tabanı Tablolaştırma Ofis Uygulamaları Çizim Programları Yazarlık Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

25 Örnek Time Maps Tarihsel dünya haritası http://www.timemaps.c om/demo/launch.html 25

26 İlk ders bitti. 10 dakika ara 26

27 27 Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavramlardan biridir. Bu yüzden, farklı amaçlarla dahi olsa, eğitim ortamında bilgisayar kullanımı genellikle BDE olarak adlandırılır.

28 28 Bilgisayar... – BDÖ: Bilgisayar Destekli Öğretim – BDE: Bilgisayara Dayalı Eğitim – BDÖ: Bilgisayar Destekli Öğrenme – BÖU: Bilgisayarların Öğretsel Uygulamaları – BTÖ: Bilgisayar Tabanlı Öğretim Bilgisayarın eğitim alanına verdiği destek değişik biçimlerde ifade edilebilmektedir.

29 29 Bilgisayarın Rolü Bilgisayarlar öğretmenler için, materyal geliştirmede kullanabilecekleri araçlar olabilirler. Öğretmen bilgisayar yardımı ile bir öğretim materyali hazırlayabilir. Ancak, burada bilgisayarın rolü, BDE’deki rolünden oldukça farklıdır. BDE’de bilgisayar bir öğretici, bir alıştırma yaptırıcı, bir uygulatıcı veya bir olayın benzerini canlandırıcı olarak kullanılır.

30 30 BDE Ne Değildir? Eğitimde kullanılan bir çok yararlı bilgisayar uygulaması, BDE uygulaması olarak değerlendirilmez. Eğitimde kullanılan bir çok yararlı bilgisayar uygulaması, BDE uygulaması olarak değerlendirilmez.

31 31 BDE Ne Değildir? Öğretmenlere ve öğrencilere rapor veya ödev hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi). Kayıtları düzenlemek, ve saklamak için bir veritabanı programının kullanılması (Ms Access, MySQL gibi). Hesap tablolarının sayısal bilgileri tutmakta, hesaplama yapmakta veya grafik oluşturmada kullanılması (Ms Excel gibi). Sunum programları yoluyla asetat ya da bilgisayar yoluyla sunum hazırlanması (PowerPoint gibi).

32 32 BDE Nedir? BDE, bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir. BDE, bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir.

33 33 BDE Nedir? BDE, BDE, Etkileşim Etkileşim Öğretmenin rehber Öğretmenin rehber Bilgisayar ortam Bilgisayar ortam Etkinlikler Etkinlikler

34 34 BDE’yi Etkileyen Faktörler Öğrenci motivasyonu Öğrenci motivasyonu Etkileşim Etkileşim Bireysel öğrenme farklılıkları Bireysel öğrenme farklılıkları Ders yazılımının türü, kapsamı ve niteliği Ders yazılımının türü, kapsamı ve niteliği Öğretmenin BDE’yi algılama biçimi, tutumu, beklentisi ve değişen rolü Öğretmenin BDE’yi algılama biçimi, tutumu, beklentisi ve değişen rolü Ders programının eğitim programı ile bütünleşmesi ile bilgisayar destekli eğitim uygulamasının okul içinde yürütülme biçimi Ders programının eğitim programı ile bütünleşmesi ile bilgisayar destekli eğitim uygulamasının okul içinde yürütülme biçimi

35 35 Öğretimin kalite ve etkinliğinin arttırılması Öğretimin kalite ve etkinliğinin arttırılması Araştırma, öğretim vb. aktivitelerin düzenlenmesinde yaşanan zaman sorunlarının aşılması Araştırma, öğretim vb. aktivitelerin düzenlenmesinde yaşanan zaman sorunlarının aşılması Derslerin çekiciliğinin artırılması Derslerin çekiciliğinin artırılması Farklı ön bilgilere sahip çok sayıda öğrenciye ulaşma gerekliliği Farklı ön bilgilere sahip çok sayıda öğrenciye ulaşma gerekliliği İçeriği farklı biçimlerde sunarak erişim olanaklarını arttırma İçeriği farklı biçimlerde sunarak erişim olanaklarını arttırma Esnek bir öğrenme ortamı yaratma Esnek bir öğrenme ortamı yaratma Yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurma Yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurma Neden BDE?

36 36 Daha çok sayıda öğrenciye iletilmesi olanağı Daha çok sayıda öğrenciye iletilmesi olanağı Daha kısa zamanda daha etkin öğrenme Daha kısa zamanda daha etkin öğrenme Değerlendirme ve not verme işlemlerinin minimuma indirgenmesi Değerlendirme ve not verme işlemlerinin minimuma indirgenmesi Öğrenciler ve öğreticiler arasında iletişimde artış Öğrenciler ve öğreticiler arasında iletişimde artış Daha az rutin işlem Daha az rutin işlem Öğrencilerin kendi öğrenimleri hakkında daha fazla sorumluluk alması Öğrencilerin kendi öğrenimleri hakkında daha fazla sorumluluk alması Edinilmesi pahalı veya imkansız olan doküman, resim ve bilgiye erişim Edinilmesi pahalı veya imkansız olan doküman, resim ve bilgiye erişim BDE’nin Öğretmenler Açısından Yararları

37 37 Kendi adımları ile kendi seviyelerinde çalışabilmeleri olanağı Kendi adımları ile kendi seviyelerinde çalışabilmeleri olanağı Etkileşimli olarak öğrenme ve kendi öğrenme süreçlerine katılmaya teşvik Etkileşimli olarak öğrenme ve kendi öğrenme süreçlerine katılmaya teşvik Genellikle anlık uygun dönüt Genellikle anlık uygun dönüt Genellikle eğlenceli, değişik ve ilginç bulunması Genellikle eğlenceli, değişik ve ilginç bulunması Gerçek örneklerle çalışma ve/veya pratik yapma olanağı Gerçek örneklerle çalışma ve/veya pratik yapma olanağı Çok geniş bir bilgi yelpazesine erişim Çok geniş bir bilgi yelpazesine erişim Grafik, ses, animasyon ve çoklu medyanın görsel ve dinamik bir çalışma ortamı sağlaması Grafik, ses, animasyon ve çoklu medyanın görsel ve dinamik bir çalışma ortamı sağlaması BDE’nin Öğrenciler Açısından Yararları

38 38 Uzun vadede öğretim tutarları azalabilir Uzun vadede öğretim tutarları azalabilir Çalışanlar daha fazla öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir Çalışanlar daha fazla öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir Kurumsal olarak öğrenci ve destekleyenlerin gözünde değeri artacaktır Kurumsal olarak öğrenci ve destekleyenlerin gözünde değeri artacaktır Değerlendirme yüzdelerinde kalite artacaktır Değerlendirme yüzdelerinde kalite artacaktır Alanın ve zamanın esnek kullanımı sağlanacaktır Alanın ve zamanın esnek kullanımı sağlanacaktır Uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi için fırsat yaratacaktır Uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi için fırsat yaratacaktır BDE’in Eğitim-Öğretim Kurumlarına Katkıları

39 39 Okullarda Bilgisayar Sistem ve Öğretmenler değişime kapalı Sistem ve Öğretmenler değişime kapalı Kötü deneyimler Kötü deneyimler Bilgisayarların yararları konusunda ikna olmama Bilgisayarların yararları konusunda ikna olmama Hala etkin kullanılmıyor Hala etkin kullanılmıyor Müfredata entegrasyon Müfredata entegrasyon Teknoloji Planlaması Teknoloji Planlaması......

40 40 BDE’nin Dezavantajları  Bilgisayar başında uzun süre kalma  Diğer çocuklarla ve yetişkinlerle olan ilişkilerdeki azalma Gelişimde Sınırlama

41 41 BDE’nin Dezavantajları  Görüntü için sınırlı bir ekran  Sağa-sola veya yukarı-aşağı kaydırma  Çoğu zaman rahatsız edici ve dikkat dağıtıcıdır. Kısıtlı Ekran Görüntüsü

42 42 BDE’nin Dezavantajları  İhtiyacınız olan bilgisayardan gerekli yazılıma kadar her şeye para ödemeniz gerekir. Fiyat

43 43 BDE’nin Dezavantajları  Müfredatla ve belirlenen hedeflere uyması zorunludur Müfredatla İlgisi

44 44 BDE’nin Dezavantajları  Az sayıda kaliteli ama pahalı yazılımlar Yazılım Azlığı

45 45 BDE’nin Dezavantajları  Belirli bir işletim sistemi veya donanım türü gereksinimi olabilir! Uyumluluk

46 46 BDE’nin Dezavantajları  Kopyalanarak kullanım, kaliteli ürün girişimlerini engellemektedir. Kullanım Hakları

47 47 BDE’nin Dezavantajları  Yazılımların çoğu yalnızca bilişsel alana yönelik.  Duyuşsal ve devinsel alana yönelik çok eksik  Sınırlı dönütler öğrencinin yaratıcılığını sınırlayabilmektedir. Sınırlı Hedefler

48 48 KAYNAKLAR Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. & Smaldino, S. E. Instructional Media and Technologies for Learning (Seventh Edition). http://cwx.prenhall.com/heinich/http://cwx.prenhall.com/heinich/ History of Computers http://www.pitt.edu/~poole/historyofcomputers.htm Price, R.V. (1990). Computer-aided Instruction: A guide for authors. Pasific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company. Pictures http://dir.coolclips.com/Technology/Computers/ Yıldırım, S. (2000). Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ve Yazılım Değerlendirme İLkeleri. Eğitim Teknolojisi Kılavuzu. (1999). M.E.B. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.


"1 EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. 2 Eğitimde Bilgisayarın Kullanımı Öğrenme-Öğretme Sürecinde Eğitim Araştırmalarında Eğitim Hizmetlerinin Yönetiminde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları