Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN ŞERİFE HUŞ AYŞE AKPINAR KIZ TEKNİK ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN ŞERİFE HUŞ AYŞE AKPINAR KIZ TEKNİK ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1

2 HAZIRLAYAN ŞERİFE HUŞ AYŞE AKPINAR KIZ TEKNİK ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

3 ALAN SEÇMEK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? ALAN SEÇMEK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? Alan seçimi hayat boyu sürecek mesleğin de seçimi anlamındadır. Alan seçimi hayat boyu sürecek mesleğin de seçimi anlamındadır. Üniversiteye girişte lisede öğrenim gördüğü alana uygun tercih yapanların “Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları”farklı katsayılarla çarpılmaktadır. Üniversiteye girişte lisede öğrenim gördüğü alana uygun tercih yapanların “Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları”farklı katsayılarla çarpılmaktadır. Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler kendi alanlarında yüksek öğrenim görmeleri halinde “ek puan “ almaktadırlar. Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler kendi alanlarında yüksek öğrenim görmeleri halinde “ek puan “ almaktadırlar.

4 YANLIŞ KIYILARDA YÜZMEYELİM!!!!!!!!!! Yapacağımız yanlış bir alan seçimi üniversitede yanlış bölümlere, Yapacağımız yanlış bir alan seçimi üniversitede yanlış bölümlere, hayatta yanlış atılımlara, hayatta yanlış atılımlara, dolayısıyla mutsuz bir yaşama yol açacaktır. dolayısıyla mutsuz bir yaşama yol açacaktır.

5 ALAN SEÇİMİNİ NE ZAMAN YAPACAĞIZ? Sınıf geçme Yönetmeliğinin 10.Maddesi gereğince ders bitiminden itibaren yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede yapılır. Sınıf geçme Yönetmeliğinin 10.Maddesi gereğince ders bitiminden itibaren yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede yapılır. Nakil veya değişikliklerde bu süre biraz uzayabilir. Nakil veya değişikliklerde bu süre biraz uzayabilir. Ancak 9.sınıfın başında planlanırsa öğrenci alana kaynaklık eden derslerinin Ağırlıklı yıl sonu ortalamasını belli bir barajın üzerinde tutmaya çalışır. Ancak 9.sınıfın başında planlanırsa öğrenci alana kaynaklık eden derslerinin Ağırlıklı yıl sonu ortalamasını belli bir barajın üzerinde tutmaya çalışır.

6 ALANIMIZI BELİRLERKEN NELERİN ETKİLİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYUZ? 1) 9.Sınıf notlaının %60 ı 1) 9.Sınıf notlaının %60 ı 2) Öğrencinin kendi isteği 2) Öğrencinin kendi isteği 3) Velisinin yazılı isteği 3) Velisinin yazılı isteği 4 ) Öğrencinin ilköğretim diploma notunun %40 ı 4 ) Öğrencinin ilköğretim diploma notunun %40 ı

7 ÖĞRENCİ BAŞARISI NE DURUMDA OLMALI? A) Alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olanlar,istediği alana, B) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi olup,bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana, C) Bu şartları taşımayanlar.alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilirler.

8 ALAN SEÇİMİMİZİN ÜNİVERSİTE PUANINA ETKİSİ NEDİR? Lisede seçtiğimiz alana uygun bir tercih yaparsak “Ağırlıklı Ortaöğretim başarı Puanı” 0.12 katsayı ile çarpılır.(AOBPx0.06) Eğer seçtiğimiz alan dışında bir tercih yaparsak 0.12 katsayı ile çarpılır.(AOBPx0.12) Meslek Liseli adaylar alanlarına uygun tercih yaptıklarında ise 0.15’e ek olarak 0.06katsayı ile çarpılmaktadır.(AOBPx0.12x0.06) Görüldüğü gibi Alan Seçimimizi doğru yapmak büyük önem taşımaktadır.

9 NEDİR BU “AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI? NEDİR BU “AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI? Öğrencinin lisede 4 yıl sonunda aldığı notlardan hesaplanan bir “mezuniyet notu”belirlenir.Bu not kullanılarak o okulda her bir öğrenci için ortaöğretim başarı puanı tespit edilir.(OÖBP) Öğrencinin lisede 4 yıl sonunda aldığı notlardan hesaplanan bir “mezuniyet notu”belirlenir.Bu not kullanılarak o okulda her bir öğrenci için ortaöğretim başarı puanı tespit edilir.(OÖBP) OÖBP,okulun bir önceki yıl YGS ortalaması,okulun en düşük ve en yüksek OÖBP kullanılarak “ AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI” hesaplanır. OÖBP,okulun bir önceki yıl YGS ortalaması,okulun en düşük ve en yüksek OÖBP kullanılarak “ AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI” hesaplanır. Sınav sisteminde yapılan son değişiklikle okul başarısının YGS puanına etkisi %8’den % 18’e çıkarılmıştır. Sınav sisteminde yapılan son değişiklikle okul başarısının YGS puanına etkisi %8’den % 18’e çıkarılmıştır.

10 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

11 Alanın Tanımı: Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Amacı: Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda,sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

12 B İ L İŞİ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI DAL PROGRAMLARI

13 1. BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ 2. AĞ İŞLETMENLİĞİ 3. VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI 4. WEB PROGRAMCILIĞI

14 İSTİHDAM ALANLARI: Bilişim Teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ; 1.Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında,kamu kurum ve kuruluşlarında, 2.Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma kamu kurum ve kuruluşlarında, 3.Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma,kamu kurum ve kuruluşlarında, 4.Web tasarımı hizmeti veren ya da web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma,kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.

15 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 4 YILLIK YGS SINAVI İLE GİREBİLECEKLERİ BÖLÜMLER BİLGİ TEKNOLOJİSİ(YGS 1) BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ(YGS1) BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ(YGS 1) BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ(YGS)

16 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BİLİŞİM-YÖNETİM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

17 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

18 ALANIN TANIMI:Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI:Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan mesleklerde,sektörün ihtiyaçları,bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

19 ÇOCUK GEL İŞİ M İ VE E Ğİ T İ M İ ALANI DAL PROGRAMLARI

20 1.ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 2.ÖZEL EĞİTİM

21 İSTİHDAM ALANLARI:Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dalda kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe; 1. E rken Çocukluk Eğitimi kurumlarında, 2. Ö zel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışabilirler.

22 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 4 YILLIK YGS SINAVI İLE GİREBİLECEKLERİ BÖLÜMLER OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(YGS5) GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMELİĞİ(YGS4) İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ(YGS4)

23 ÜSTÜN YETENEKLİLER ÖĞRETMENLİĞİ(YGS6) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ(YGS 5) ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMELİĞİ(YGS 4) ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (YGS4) SOSYAL HİZMET (YGS5)

24 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÇOCUK GELİŞİMİ(2) SOSYAL HİZMETLER(Y.O)

25 GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ ALANI

26 TANIMI:Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri Alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. AMACI:Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri alanı altında yer alan dallarda,sektörün ihtiyaçları,bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

27 GÜZELL İ K VE SAÇ BAKIMI H İ ZMETLER İ ALANI DAL PROGRAMLARI

28 1.SAÇ BAKIMI 2.GÜZELLİK HİZMETLERİ 3.VÜCUT BAKIMI VE MASAJ

29 İSTİHDAM ALANLARI:Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1.Bayan ve Erkek kuaför salonlarında, 2.Güzellik salonları ve merkezlerinde, 3.Masaj salonları ve merkezlerinde, 4.Kaplıca ve banyo tesislerinde, 5.Termal otellerde,

30 6.SPA,thalosso terapi ve bakım merkezlerinde 7.Spor merkezleri ve salonlarında 8.Tv kanallarında, 9.Tiyatro salonlarında, 10.Sinema stüdyolarında, 11.Kozmetik satış noktaları, 12.Kozmetik imalatçıları, 13.Kamu kurum kuruluşları içerisindeki kuaför ve güzellik salonları vb.yerlerde çalışabilirler.

31 GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 4 YILLIK YGS SINAVI İLE GİREBİLECEKLERİ BÖLÜMLER KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ(YGS 4)

32 GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK KOZMETİK TEKNOLOJİSİ KUAFÖRLÜK TIBBİ VE AROMATİK BİLGİLER

33 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ ALANI

34 TANIMI:Mutfak araç,gereç ve ekipmanlarını kullanarak,hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek üretimi yapma ve servise hazır hale getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. AMACI:Aşçılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

35 Y İ YECEK İ ÇECEK H İ ZMETLER İ ALANI DAL PROGRAMLARI

36 1.MUTFAK 2.PASTACILIK 3.SERVİS 4.BAR 5.HOST-HOSTESLİK

37 İSTİHDAM ALANLARI:Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal\meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1. K onaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, 2. P astanelerde, 3. K urum mutfaklarında, 4. K afeterya,bar ve restoranlarda, 5. Y emek fabrikalarında, 6. U laşım araçlarının yiyecek içecek ünitelerinde, 7. F uar\kongre,otobüs\tren,havayollarının yer hizmetleri ve uçaklarda vb. yerlerde çalışabilirler.

38 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 4 YILLIK YGSINAVI İLE GİREBİLECEKLERİ BÖLÜMLER GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI(YGS KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ(YGS6)

39 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ(4) SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ(4) TURİZM REHBERLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE OTELCİLİK YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

40 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI AŞÇILIK HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK

41 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

42 TEKSTİL KONFEKSİYON BÖLÜMÜ

43 TANIMI: Tekstil Konfeksiyon sanayiinde, çağımızın moda ve teknolojik gelişmelerine dayalı olarak, bayan, erkek ve çocuk giyimlerinin modelini geliştiren, kalıplarını hazırlayıp serileştirme yapabilen, iş akışı planı hazırlayabilen, iş ve zaman etüdüne dayalı çalışmayı bilen, kullanılan araçların bakımını ve basit onarımını yapabilen, iş yerinde çevresi ile uyumlu çalışabilen, çalıştığı alandaki yenilikleri izlemeyi bilen, teknik eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir alandır.

44 Bu alanın dallarından birini başarı ile tamamlayarak “teknisyen” unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Tekstil Konfeksiyon sektöründe teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler. Ayrıca; yüksek öğretim kurumlarına devam etme hakkına sahiptirler.

45 TEKSTİL KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 4 YILLIK YGS SINAVI İLE GİREBİLECEKLERİ BÖLÜMLER TEKSTİL TASARIMI VE ÜRETİMİ (YGS6) MODA TASARIMI(YGS5)

46 TEKSTİL KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERİ KONFEKSİYON KOSTÜM TASARIMI MODA TASARIMI MODA VE TEKSTİL TASARIMI TEKSTİL

47 Grafik ve fotoğrafcılık alanı Grafik,baskı ve resim gibi grafik iletişim alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Grafik,baskı ve resim gibi grafik iletişim alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. ÇALIŞMA ALANLARI ÇALIŞMA ALANLARI Grafik tasarımcısı,amblem,ambalaj tasarımı,afiş, pankart,reklam şirketlerinde,matbaa, gazete,fotoğraf stüdyolarında çalışabilirler. Grafik tasarımcısı,amblem,ambalaj tasarımı,afiş, pankart,reklam şirketlerinde,matbaa, gazete,fotoğraf stüdyolarında çalışabilirler.

48 GRAFİK VE FOTOĞRAFÇILIK ALANINDA SEÇİLEBİLECEK DALLAR GRAFİKFOTOĞRAFÇILIK

49 Grafik ve Fotoğrafcılık alanından mezun olan öğrencilerin YGS Sınavı ile seçebilecekleri bölümler Grafik Tasarımı(ygs5) Resim Öğretmenliği Resim Öğretmenliği 2 yıllık sınavsız geçiş yapabilecekleri bölümler 2 yıllık sınavsız geçiş yapabilecekleri bölümler Endüstri ürünleri tasarımı Endüstri ürünleri tasarımı Fotoğrafçılık ve kameramanlık Fotoğrafçılık ve kameramanlık Mimari ve dekoratif sanatlar Mimari ve dekoratif sanatlar Grafik tasarımı Grafik tasarımı

50 TEKNİK LİSE’DE BULUNAN BÖLÜMLERİMİZ

51 GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI

52 TANIMI:Gıda Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik Eğitim ve Öğretim verilen alandır. AMACI:Gıda Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları,Türk Gıda Mevzuatına uygun üretim yapabilen,bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

53 GIDA TEKNOLOJ İ S İ ALANI DAL PROGRAMLARI

54 1.SÜT İŞLETMECİLİĞİ 2.ZEYTİN İŞLETMECİLİĞİ

55 İSTİHDAM ALANLARI:Gıda Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ; Süt ürünleri üreten işletmelerde Zeytin ürünleri üreten işletmelerde Kamu ve özel laboratuarlarda Kalite kontrol laboratuarlarında vb.yerlerde çalışabilirler.

56 Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Ev ekonomisi yüksek okulu Beslenme ve diyetetik Aşçılık Gıda Teknolojisi Zeytin Endüstrisi Et Endüstrisi Süt ve Süt Ürünleri

57 GIDA TEKNOLOJİSİ MEZUNLARININ GİREBİLECEKLERİ (4) YILLIK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI GIDA TEKNOLOJİSİ MEZUNLARININ GİREBİLECEKLERİ (4) YILLIK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI GASTRONOMİ VE MUTFAK SAN(YGS5) GASTRONOMİ VE MUTFAK SAN(YGS5) BESLENME VE DİYETETİK (YGS2) BESLENME VE DİYETETİK (YGS2) GIDA TEKNOLOJİSİ ((YGS2) GIDA TEKNOLOJİSİ ((YGS2) YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ(YGS6) YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ(YGS6)

58 GIDA TEKNOLOJİSİ(YGS2) GIDA TEKNOLOJİSİ(YGS2) YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİGİ(YGS6) YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİGİ(YGS6) GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI(YGS4) GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI(YGS4)

59 HEPİNİZİN MUTLU BİR HAYAT ADIMINDA DOĞRU SEÇİMİ YAPMANIZ DİLEĞİYLE…..

60


"HAZIRLAYAN ŞERİFE HUŞ AYŞE AKPINAR KIZ TEKNİK ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları