Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 1 BORSA İSTANBUL BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI (BİST BAP)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 1 BORSA İSTANBUL BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI (BİST BAP)"— Sunum transkripti:

1 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 1 BORSA İSTANBUL BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI (BİST BAP) http://www.borsaistanbul.com

2 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 2 Sermaye piyasası mevzuatında “Nitelikli Yatırımcı” olarak tanımlanan yatırımcılar tarafından satın alınabilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç işlemlerinin (birinci el) gerçekleştirildiği Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ve ikinci el sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin gerçekleştirildiği piyasadır. BİST BAP

3 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 3 Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; Borçlanma araçları, Menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, Kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri, Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir. BİST BAP İŞLEM GÖREN ARAÇLAR

4 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 4 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar, BİST BAP İŞLEM YAPANLAR

5 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 5 1.Kesin Alım Satım Pazarı 2.Repo - Ters Repo Pazarı 3.Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarı 4.Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı 5.Pay Senedi Repo Pazarı 6.Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı 7.Uluslararası Tahvil Pazarı Kesin Alım Satım PazarıRepo - Ters Repo PazarıBankalararası Repo - Ters Repo PazarıMenkul Kıymet Tercihli Repo PazarıPay Senedi Repo PazarıNitelikli Yatırımcıya İhraç PazarıUluslararası Tahvil Pazarı BİST BAP PAZARLARI

6 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 6 Kesin Alım Satım Pazarı Kesin Alım Satım Pazarı İkinci el sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin organize ve şeffaf bir piyasada işlem görmelerini sağlamakta ve likiditelerini artırmaktadır. BİST BAP PAZARLARI

7 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 7 Repo - Ters Repo Pazarı Repo - Ters Repo Pazarı Dünyadaki sayılı organize repo pazarlarından biri olan Repo-Ters Repo Pazarı sabit getirili menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alımını organize piyasa koşulları içinde güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. BİST BAP PAZARLARI

8 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 8 Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarı Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarı Bankaların organize piyasa koşulları içerisinde geri alım vaadiyle satım ve geri satım vaadiyle alım işlemlerini zorunlu karşılık ayırmak zorunda olmadan gerçekleştirmelerinin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. BİST BAP PAZARLARI

9 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 9 Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı Organize piyasa içerisinde, tercih edilen menkul kıymetler üzerinde repo yapılmasına ve sonrasında bu menkul kıymetlerin alıcıya teslimine olanak vermektedir. Belirli bir süre için menkul kıymetin el değiştirmesine imkan veren Pazar vadeli ve spot piyasa arasında menkul kıymet akışkanlığını sağlayarak etkin faiz oluşumuna hizmet etmektedir. BİST BAP PAZARLARI

10 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 10 Pay Senedi Repo Pazarı Pay Senedi Repo Pazarı Aracı kuruluşlara ve yatırımcılara; portföylerindeki pay senetlerini repo yoluyla ödünç vererek fon temin edebilmeleri, ters repo yoluyla pay temin edilebilmeleri, imkânları sağlanmıştır. BİST BAP PAZARLARI

11 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 11 Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı Yalnızca sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan “Nitelikli Yatırımcı” lar tarafından satın alınabilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç işlemlerinin gerçekleştirildiği Pazar’dır. Pazar’da ihracı tamamlanan borçlanma araçları, Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmeye başlarlar. BİST BAP PAZARLARI

12 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 12 Uluslararası Tahvil Pazarı Uluslararası Tahvil Pazarı Uluslararası Tahvil Pazarı’nda Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçları (“Eurotahvil”) işlem görmektedir. BİST BAP PAZARLARI

13 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 13 BAP Endekslerinin hesaplanmasındaki ana amaç, sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıların yatırım yaptıkları kıymetlerin fiyat ve getirilerindeki gelişmeleri basit ve anlaşılabilir göstergeler yardımı ile izleyebilmelerini sağlamaktır. BİST BAP ENDEKSLERİ

14 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 14 1.BIST BAP Fiyat Endeksleri 2.BIST BAP Performans Endeksleri 3.BIST BAP Portföy Performans Endeksleri BİST BAP ENDEKSLERİ

15 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 15 BIST BAP Fiyat Endeksleri Yalnızca, piyasa faiz oranlarının değişmesinden kaynaklanan fiyat değişimi hakkında fikir verir. BİST BAP ENDEKSLERİ

16 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 16 BIST BAP Performans Endeksleri Hem faiz oranlarındaki değişim, hem de vadeye kalan gün sayısındaki değişimden kaynaklanan fiyat dalgalanmalarını esas alarak toplam getiri hakkında fikir verir. BİST BAP ENDEKSLERİ

17 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 17 BIST BAP Portföy Performans Endeksleri Aynı gün valörlü işlemlerin gerçekleştiği seans saatleri içinde anlık olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda karakteristik vadelerdeki fiyatlar değil, piyasada işlem gören gerçek kağıtların fiyatları kullanılmaktadır. BİST BAP ENDEKSLERİ

18 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 18 BIST BAP Portföy Performans Endeksleri Aynı gün valörlü işlemlerin gerçekleştiği seans saatleri içinde anlık olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda karakteristik vadelerdeki fiyatlar değil, piyasada işlem gören gerçek kağıtların fiyatları kullanılmaktadır. BİST BAP ENDEKSLERİ

19 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 19

20 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 20 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) https://www.takasbank.com.tr 1992 İMKB Takas ve Saklama A.Ş. kuruldu.

21 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 21 Sermaye piyasası ve borsa mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmetleri vermek ve Bankacılık Kanunu ve diğer bankacılık düzenlemeleri çerçevesinde yatırım bankacılığı işlemleri ile iştigal etmektir. AMACI

22 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 22 Ödenmiş sermayesi 600.000.000.-TL A ve B grubu paylarını temsilen çıkarılan pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. SERMAYE YAPISI Borsa İstanbul A.Ş.% 62,25 13 adet Banka% 17,78 40 adet Aracı Kurum% 19,97 Ortak sayısı 56

23 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 23 YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI 9 KİŞİ Yönetim Kurulu, çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmek, görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmek amacıyla kendisine bağlı olarak faaliyet gösterecek komiteler kurabilir.

24 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 24 Kredi Komitesi (3) Denetim Komitesi (2) Kurumsal Yönetim Komitesi (2) Risk Yönetim Komitesi (2) KOMİTELER

25 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 25 Borsa İstanbul Anonim Şirketi sermayesindeki kamu payı yüzde ellinin altına düşünceye kadar Bankanın her türlü hesap ve işlemlerinin denetimi yalnızca, Sermaye Piyasası Kurulunun listesindeki bağımsız denetim kuruluşları arasından Hazine Müsteşarlığınca seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşunca yapılır. Banka, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporu, eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunar. BAĞIMSIZ DENETİM

26 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 26 İŞTİRAKLER Borsa İstanbul A.Ş.% 0,15 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.% 64, 90 Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. % 4,1 Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. % 10,50 S.W.I.F.T.SCRL% 0,32 SASE-Sarajevo Menkul Kıymetler Borsası %5

27 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 27

28 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 28 HESAP DÖNEMİ TAKVİM YILIDIR. Bilanço, Kâr-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu Raporu Denetim Raporu

29 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 29 KAR DAĞITIMI Bankanın bir hesap dönemi işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, bütün giderler, karşılıklar, vergi, amortismanlar ve diğer kanuni ve mali yükümlülükler çıktıktan sonra kalan safi kârın; a)Yüzde beşi, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. b) Kalanından Genel Kurulca belirlenecek oranda birinci kâr payı ayrılır ve ödenmiş sermaye içindeki payları nispetinde ortaklara dağıtılır. c) Safi kârın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın; ortaklara, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline dağıtılacak kısmın belirlenmesine yahut kısmen veya tamamen yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir. Yönetim Kurulu gerekli görür ise bu konuda Genel Kurula önerilerde bulunabilir.

30 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 30 KAR DAĞITIMI ç) Bu maddenin (c) bendi uyarınca dağıtılması kararlaştırılan kâr payının, ödenmiş sermayenin yüzde beşini aşan kısmının onda biri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince genel kanuni yedek akçeye eklenir. d) Bu maddenin (c) bendi uyarınca, tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerine, Banka personeline dağıtılmasına karar verilen kâr payının ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Kâr payı ancak safi kârdan ödenir. Bu maddenin (a) bendinde belirtilen yedek akçeler ayrılmadan kâr payı belirlenemez.

31 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 31 HİZMETLER Piyasa İşletimi ve Nakit Kredi Piyasa İşletimi Nakit Kredi Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Takas ve Saklama Saklama Hizmetleri Takas Hizmetleri Teminat YönetimiTeminat Yönetimi Merkezi Karşı Taraf

32 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 32 HİZMETLER Varlık Transferi Numaralandırma Veri Yayın Nakit Muhabirliği Teminat Vekilliği Fon Değerleme ve Raporlama Repo-Ters Repo Takip ve Raporlama Aracı Kurum Blokaj Kapalı Aracı Kurum İşlemleri Pay Devri İlan Platformu

33 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 33


"YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 1 BORSA İSTANBUL BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI (BİST BAP)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları