Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BORSA İSTANBUL BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BORSA İSTANBUL BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI"— Sunum transkripti:

1 BORSA İSTANBUL BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
(BİST BAP) YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY YRD.DOÇ.DR. (YMM-BD-DU) E. YASEMİN. YEGİNBOY

2 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP Sermaye piyasası mevzuatında “Nitelikli Yatırımcı” olarak tanımlanan yatırımcılar tarafından satın alınabilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç işlemlerinin (birinci el) gerçekleştirildiği Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ve ikinci el sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin gerçekleştirildiği piyasadır. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

3 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP İŞLEM GÖREN ARAÇLAR Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; Borçlanma araçları, Menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, Kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri, Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

4 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP İŞLEM YAPANLAR Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar, YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

5 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP PAZARLARI 1.Kesin Alım Satım Pazarı 2.Repo - Ters Repo Pazarı 3.Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarı 4.Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı 5.Pay Senedi Repo Pazarı 6.Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı 7.Uluslararası Tahvil Pazarı   YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

6 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP PAZARLARI Kesin Alım Satım Pazarı İkinci el sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin organize ve şeffaf bir piyasada işlem görmelerini sağlamakta ve likiditelerini artırmaktadır.  YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

7 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP PAZARLARI Repo - Ters Repo Pazarı Dünyadaki sayılı organize repo pazarlarından biri olan Repo-Ters Repo Pazarı sabit getirili menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alımını organize piyasa koşulları içinde güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

8 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP PAZARLARI Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarı Bankaların organize piyasa koşulları içerisinde geri alım vaadiyle satım ve geri satım vaadiyle alım işlemlerini zorunlu karşılık ayırmak zorunda olmadan gerçekleştirmelerinin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

9 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP PAZARLARI Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı Organize piyasa içerisinde, tercih edilen menkul kıymetler üzerinde repo yapılmasına ve sonrasında bu menkul kıymetlerin alıcıya teslimine olanak vermektedir. Belirli bir süre için menkul kıymetin el değiştirmesine imkan veren Pazar vadeli ve spot piyasa arasında menkul kıymet akışkanlığını sağlayarak etkin faiz oluşumuna hizmet etmektedir. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

10 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP PAZARLARI Pay Senedi Repo Pazarı Aracı kuruluşlara ve yatırımcılara; portföylerindeki pay senetlerini repo yoluyla ödünç vererek fon temin edebilmeleri, ters repo yoluyla pay temin edilebilmeleri, imkânları sağlanmıştır. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

11 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP PAZARLARI Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı  Yalnızca sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan “Nitelikli Yatırımcı” lar tarafından satın alınabilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç işlemlerinin gerçekleştirildiği Pazar’dır. Pazar’da ihracı tamamlanan borçlanma araçları, Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmeye başlarlar. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

12 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP PAZARLARI Uluslararası Tahvil Pazarı Uluslararası Tahvil Pazarı’nda Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçları (“Eurotahvil”) işlem görmektedir. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

13 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP ENDEKSLERİ BAP Endekslerinin hesaplanmasındaki ana amaç, sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıların yatırım yaptıkları kıymetlerin fiyat ve getirilerindeki gelişmeleri basit ve anlaşılabilir göstergeler yardımı ile izleyebilmelerini sağlamaktır. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

14 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP ENDEKSLERİ 1.BIST BAP Fiyat Endeksleri  2.BIST BAP Performans Endeksleri  3.BIST BAP Portföy Performans Endeksleri    YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

15 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP ENDEKSLERİ BIST BAP Fiyat Endeksleri Yalnızca, piyasa faiz oranlarının değişmesinden kaynaklanan fiyat değişimi hakkında fikir verir.     YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

16 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP ENDEKSLERİ BIST BAP Performans Endeksleri Hem faiz oranlarındaki değişim, hem de vadeye kalan gün sayısındaki değişimden kaynaklanan fiyat dalgalanmalarını esas alarak toplam getiri hakkında fikir verir.     YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

17 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP ENDEKSLERİ BIST BAP Portföy Performans Endeksleri Aynı gün valörlü işlemlerin gerçekleştiği seans saatleri içinde anlık olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda karakteristik vadelerdeki fiyatlar değil, piyasada işlem gören gerçek kağıtların fiyatları kullanılmaktadır.     YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

18 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BİST BAP ENDEKSLERİ BIST BAP Portföy Performans Endeksleri Aynı gün valörlü işlemlerin gerçekleştiği seans saatleri içinde anlık olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda karakteristik vadelerdeki fiyatlar değil, piyasada işlem gören gerçek kağıtların fiyatları kullanılmaktadır.     YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

19 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

20 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)
https://www.takasbank.com.tr 1992 İMKB Takas ve Saklama A.Ş. kuruldu. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

21 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
AMACI Sermaye piyasası ve borsa mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmetleri vermek ve Bankacılık Kanunu ve diğer bankacılık düzenlemeleri çerçevesinde yatırım bankacılığı işlemleri ile iştigal etmektir. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

22 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
SERMAYE YAPISI Ortak sayısı 56 Ödenmiş sermayesi TL  A ve B grubu paylarını temsilen çıkarılan pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Borsa İstanbul A.Ş. % 62,25  13 adet Banka % 17,78 40 adet Aracı Kurum % 19,97 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

23 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI 9 KİŞİ Yönetim Kurulu, çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmek, görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmek amacıyla kendisine bağlı olarak faaliyet gösterecek komiteler kurabilir. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

24 Kurumsal Yönetim Komitesi (2) Risk Yönetim Komitesi (2)
KOMİTELER Kredi Komitesi (3) Denetim Komitesi (2) Kurumsal Yönetim Komitesi (2) Risk Yönetim Komitesi (2) YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

25 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
BAĞIMSIZ DENETİM Borsa İstanbul Anonim Şirketi sermayesindeki kamu payı yüzde ellinin altına düşünceye kadar Bankanın her türlü hesap ve işlemlerinin denetimi yalnızca, Sermaye Piyasası Kurulunun listesindeki bağımsız denetim kuruluşları arasından Hazine Müsteşarlığınca seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşunca yapılır. Banka, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporu, eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunar. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

26 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
İŞTİRAKLER Borsa İstanbul A.Ş. % 0,15 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. % 64, 90 Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. % 4,1  Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. % 10,50 S.W.I.F.T.SCRL % 0,32 SASE-Sarajevo Menkul Kıymetler Borsası %5 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

27 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

28 HESAP DÖNEMİ TAKVİM YILIDIR.
Bilanço, Kâr-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu Raporu Denetim Raporu YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

29 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
KAR DAĞITIMI Bankanın bir hesap dönemi işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, bütün giderler, karşılıklar, vergi, amortismanlar ve diğer kanuni ve mali yükümlülükler çıktıktan sonra kalan safi kârın; Yüzde beşi, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. b) Kalanından Genel Kurulca belirlenecek oranda birinci kâr payı ayrılır ve ödenmiş sermaye içindeki payları nispetinde ortaklara dağıtılır. c) Safi kârın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın; ortaklara, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline dağıtılacak kısmın belirlenmesine yahut kısmen veya tamamen yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir. Yönetim Kurulu gerekli görür ise bu konuda Genel Kurula önerilerde bulunabilir. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

30 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
KAR DAĞITIMI ç) Bu maddenin (c) bendi uyarınca dağıtılması kararlaştırılan kâr payının, ödenmiş sermayenin yüzde beşini aşan kısmının onda biri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince genel kanuni yedek akçeye eklenir. d) Bu maddenin (c) bendi uyarınca, tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerine, Banka personeline dağıtılmasına karar verilen kâr payının ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Kâr payı ancak safi kârdan ödenir. Bu maddenin (a) bendinde belirtilen yedek akçeler ayrılmadan kâr payı belirlenemez. YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

31 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY
HİZMETLER Piyasa İşletimi ve Nakit Kredi Piyasa İşletimi Nakit Kredi Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Takas ve Saklama Saklama Hizmetleri Takas Hizmetleri Teminat Yönetimi Merkezi Karşı Taraf YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

32 HİZMETLER Varlık Transferi Numaralandırma Veri Yayın Nakit Muhabirliği
Teminat Vekilliği Fon Değerleme ve Raporlama Repo-Ters Repo Takip ve Raporlama Aracı Kurum Blokaj Kapalı Aracı Kurum İşlemleri Pay Devri İlan Platformu YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY

33 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY


"BORSA İSTANBUL BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları