Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E 1908–1923. II. Abdulhamit Döneminin Sonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E 1908–1923. II. Abdulhamit Döneminin Sonu."— Sunum transkripti:

1 MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E 1908–1923

2 II. Abdulhamit Döneminin Sonu

3 Yıl 1908-II. Meşrutiyet’in İlanı * II. Abdulhamid, Kanuni Esasi’yi ilan etti. Osmanlı Mebusan Meclisi yeniden açıldı. İttihat ve Terakki Cemiyetinin uzun yıllar süren çabaları sonucu; * 31 Mart Vakası (13 Nisan 1909) sonucunda iktidara İttihat ve Terakki geçti. * 27 Nisan’da Sultan II. Abdulhamit tahttan indirildi.

4 Yıl Trablusgarp Savaşı İtalya - Osmanlı Devleti Sonuç: - On iki ada İtalya’nın eline geçti

5 I.B alkan Savaşı 1912 Balkan Devletleri – Osmanlı Devleti Savaşın sebepleri: - Balkan devletlerinin kendi aralarında Osmanlı’ya karşı ittifak yaparak Osmanlı topraklarını ele geçirmek istemeleri. -Rusya’nın Balkanlar’da takip ettiği politika.

6 Savaşın sonuçları: - Osmanlı, çok sayıda asker, silah ve sivil kaybetti. - Arnavutluk, Makedonya kaybedildi. - Bulgarlar Çatalca’ya kadar ilerledi. - Edirne, Kırklareli kaybedildi.

7 II. Balkan Savaşı 1913 Yunanistan, Sırbistan ve Romanya-Bulgaristan Savaşın sebepleri: - Bulgarların fazla toprak almasını kabul etmeyen ülkeler Bulgaristan’a savaş açtı. Savaşın sonuçları: - Durumdan yararlanan Osmanlı, Edirne ve Kırklareli’yi geri aldı. - Bulgarlar Çatalca’ya kadar ilerledi.

8

9 Birinci Dünya Savaşı

10 SAVAŞIN TARAFLARI İtilaf Devletleri İttifak Devletleri

11 Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler - Makedonya Cephesi - Kafkasya Cephesi - Çanakkale Cephesi - Romanya (Galiçya) Cephesi - Yemen- Hicaz (Arabistan) Cephesi - Sina (Suriye) - Filistin Cephesi - Kanal Cephesi - Irak Cephesi

12

13 Sarıkamış Harekatı 22 Aralık Ocak Enver Paşa, Doğu Cephesi’nde Rusların imhasını hedef aldı Harbinde kaybedilen toprakları geri almak istiyordu. (Kars, Ardahan, Batum)

14 Enver Paşa Başkomutan Vekili

15 Sonuç: askerimiz şehit oldu. - Şehitlerimizin çoğu donarak vefat etmiştir. - Rus ordusunun kaybı ’dir. - Doğu Anadolu işgale uğradı.

16

17 Şehitlerimizin başındaki Rus askerler.

18 Çanakkale Savaşı Deniz Harekatı 18 Şubat-18 Mart 1915

19 - Kara Harekatı 25 Nisan 1915

20 Sonuç:

21 Ç A N A K K A L E G E Ç İ L M E Z !

22 - Yeni devletler kuruldu. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI - Almanya yenildi, Osmanlı da yenilmiş kabul edildi. - Alman, Osmanlı, Avusturya-Macaristan ve Rus İmparatorlukları yıkıldı.

23 - Mondoros Mütarekesi ile işgale uğradık. KAYIPLARIMIZ - Toplam bilinen şehit. - Sayısı bilinmeyen yaralı ve kayıp.

24 E R M E N İ M E S E L E S İ

25 Osmanlı'da Ermeni Olayları S O Y K I R I M M I ? T E H C İ R M İ ?

26 S O Y K I R I M N E D İ R ?

27 Soykırım; Irk, siyasal görüş, din, sosyal durum gibi farklı özellikleri ile diğerlerinden ayırt edilebilen bir topluluğun veya bireylerinin; önemli sayıda, sistemli ve planlı bir şekilde yok edilmeleridir.

28 Hitler’in Yahudi Soykırımı Saddam Hüseyin’in Halepçe Katliamı Srebrenitsa Katliamı

29 T E H C İ R N E D İ R ?

30 Tehcir; Bir kişinin-topluluğun güvenliğini sağlamak üzere, devlet eli ve iradesi ile daha uygun yerlere geçici veya kalıcı olarak göç ettirilmesidir. Tehcir, sınırdışı etmez, sınır içinde yer değiştirtir. Kelime ve kavramın kökeni Kur’an-ı Kerim’deki Haşr Sure’sine dayanır.

31 1915 Tehcirinin Sebepleri - Ermeniler yurdun her yerinde isyan çıkarıyor, suikastler yapıyordu. - Osmanlı’nın savaştığı Rusya yanlı davranışları ve İHANETLERİ. - Hükümetin, İtilaf ordularının Çanakkale’ye çıkarma yapmasından önce cephe gerisinin güvenliğini sağlama endişesi.

32 - Anadolu‘daki Ermeni nüfusunun büyük bir kısmı kafileler şeklinde yola çıkarıldı. - Suriye çölünde kurulan toplama kamplarına sevkedilen Ermenilerin bir bölümü yolda açlık ve hastalıktan öldü. - Bir kısmı da o dönemlerde sık görülen dağ eşkıyalarının saldırıları sonucu ölmüştür.

33 İstanbul’un İşgali 1918 Mondoros Mütarekesi sonucu; - Osmanlı teslim oldu Kasım 1918’de İngilizler İstanbul’a asker çıkardı. - Bu, 465 yıl sonra İstanbul’a ilk kez yabancı düşman askerinin girişidir.

34 Düşman gemilerinin boğazda demirleyişini ve askerlerinin karaya çıkışını pencereden izleyen Mustafa Kemal, yanındakilere o ünlü sözünü söyler:

35 GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER!

36 İstanbul’dan Anadolu’ya Geçiş -M. Kemal, işgalin ardından 6 ay boyunca İstanbul’da kurtuluş için çareler aradı, arkadaşlarıyla toplantılar yaptı. -9. Ordu Müfettişliğine atanan Mustafa Kemal, Samsun'a, bölgede iç huzuru sağlamak, silah ve cephaneleri toplamak ve vatandaşlara silah dağıtılmasını engellemek üzere gönderildi.

37 K U R T U L U Ş S A V A Ş I –

38 - 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket eden, Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı.

39 - Halkın ve ordunun bir an önce teşkilatlandırılmasının zorunlu hale geldiğini gören M. Kemal, 25 Mayıs’ta Samsun’un Havza ilçesine geçti. - M. Kemal, 28 Mayıs’ta askeri ve mülki amirlerle Müdafaayı Hukuk Cemiyetlerine gönderdiği yazıda işgali protesto için her tarafta mitingler yapılmasını, halka felaketin büyüklüğünün anlatılmasını istedi.

40 -M. Kemal, Samsun’a çıktığında yurdumuz işgal altındaydı.

41 - İngilizler, M.Kemal’in yeniden İstanbul’a çağrılmasını istedi. - Anadolu’da işgal karşıtı yüzlerce miting yapıldı. - Mustafa Kemal ise arkadaşları ile beraber kongre hazırlıklarını sürdürüyordu.

42 AMASYA TAMİMİ22 Haziran 1919 ERZURUM KONGRESİ23 Temmuz-7 Ağustos 1919 SİVAS KONGRESİ4-11 Eylül 1919 K O N G R E L E R

43 - Bu kongrelerde milli iradeye dayalı hükümet kurulması, milletin kendi kaderini kendisinin belirlemesi esası kabul edildi. - Tüm illere telgraflar çekilerek halk adına karar verecek temsilciler seçilmesi istendi. - Seçilen temsilcilerin toplanma yeri Ankara’ydı.

44 N E D E N A N K A R A ? - Yurdumuzun tam ortasında ve cephelere de eşit uzaklıktaydı. Haberleşme ve ulaşım olanakları iyiydi.

45 MUSTAFA KEMAL’İN ANKARA’YA GELİŞİ 27 ARALIK Ankara’da büyük bir coşku ile karşılandı.

46 - Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Kurtuluş Savaşı dönemindeki en önemli olaylardan biridir. - Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu, Türk ordusunun kurulup hazırlanması çalışmaları Ankara’da yapılmıştır. - Ankara milli mücadelenin merkezi haline geldi. Ankara o günlerde başkentlik görevini üstlendi.

47 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN KURULUŞU 23 NİSAN İllerde seçilen temsilciler ve son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın bazı üyeleri Ankara'ya geldiler Nisan 1920 Cuma günü, Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazından sonra saat 13.45’te, Meclis muhteşem bir törenle açıldı. - Ankara'ya gelebilen 115 milletvekili Meclis salonunda toplandı.

48

49 - TBMM, Mustafa Kemal Paşa'yı meclis başkanlığa seçti. - Mustafa Kemal Paşa, TBMM başkanlığını Cumhurbaşkanı seçildiği gün olan 29 Ekim 1923 tarihine kadar sürdürdü. - 2 Mayıs 1920’de Bakanlar Kurulu yasası çıktı bakan ve TBMM Başkanı M. Kemal’den oluşan Meclis hükümeti kuruldu.

50 - TBMM ile birlikte, millî egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti doğmuş oldu. - Birinci TBMM'nin iki temel hedefi, kesin zaferi kazanmak ve yeni devletin kalıcılığını gerçekleştirmekti. - Öncelikle, ülke topraklarının yabancı işgalinden kurtarılması gerekiyordu.

51 - Meclisin açılmasıyla birlikte İstanbul Hükumeti’nin etkisi İstanbul’la sınırlı kaldı. - Ankara'da oluşturulan Meclis ve hükümet, fiilen Türkiye'nin yönetimini ele aldı. - Kuvvay-i Milliye birlikleri tasfiye edildi. - İsyanları önlemek ve asker kaçaklarını durdurmak için İstiklal Mahkemeleri kuruldu.

52 SAVAŞILAN CEPHELER Doğu Cephesi (Ermenistanla Savaş) - 28 Ekim 1920'de Kazım Karabekir komutasındaki Türk kuvvetleri, 10 gün süren bir harekât sonunda Ermenistan'ı kesin yenilgiye uğrattı Doğu sınırımız bugünkü halini aldı. - 2 Aralık’ta Rusya, Ermenistan’ı işgal etti.

53 Kazım Karabekir Paşa

54 Güney Cephesi (Fransızlarla Savaş) - Maraş’ta, Sütçü İmam’ın başlattığı mücadele sonunda Maraş’ta tutunamayan Fransızlar şehri terk etmek zorunda kaldı (12 Şubat 1920). - Urfa şehrinde Ali Saip Bey tarafından teşkilatlandırılan direniş sonucunda Fransızlar şehri boşalttılar. (11 Nisan 1920) - Antep’te 1 Nisan 1920’de Fransızlara karşı direniş başladı. TBMM ile Ankara Antlaşması’nı yapan Fransızlar, işgal ettikleri yerleri boşalttılar.

55 Sütçü İmamŞahin Bey

56 Batı Cephesi (Yunanistan’la Savaş) - Savaşlar, İzmir-Bursa-Balıkesir-Kütahya-Eskişehir hattında gerçekleşti. - Batı Cephesi komutanı İsmet Bey, Ocak 1921'de I. İnönü; Mart 1921'de II. İnönü Muharebelerini kazanarak Yunan ilerlemesini durdurdu. - İnönü zaferleri, milli ordu projesinin başarısını kanıtladı. Milli Mücadelenin kazanılacağına olan inancı arttırdı.

57 - Ancak, Temmuz 1921'de Yunan Kuvvetleri, ordumuzu Kütahya-Eskişehir Savaşlarında yenilgiye uğratarak Ankara’nın 70. km batısına kadar ilerledi. - Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak’ın gayretleriyle, ordumuz Sakarya ırmağının doğusuna çekildi. - Meclis’in Kayseri’ye taşınması gündeme geldi.

58 Fevzi Çakmak

59 - Yunan taarruzları başarısız oldu. Sakarya Meydan Savaşı 23 Ağustos-13 Eylül Eylül’de Türk ordusunun karşı atağı başladı Eylül’e kadar Sakarya’nın doğusundaki tüm Yunan kuvvetleri temizlendi. - Yunan ordusu, Eskişehir-Afyon’un doğusuna kadar çekildi. - Bu savaş sonrasında T.B.M.M., Mustafa Kemal'e mareşallik rütbesi ve gazi ünvanı vermiştir.

60

61 Başkomutanlık Meydan Savaşı (Büyük Taarruz) Ağustos Mustafa Kemal, meclis kararıyla Başkomutan oldu ve savaşı bizzat yönetti. - Genel seferberlik ilan edildi. Savaş hazırlıkları 1 yıl kadar sürdü. - “Hattı müdafa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” sözü, savaşın ana ilkesi olmuştur. - Her asker bulunduğu yeri sonuna kadar savunacak, izin almadan geri çekilen idam edilecekti.

62 T A A R R U Z - 26 Ağustos sabaha karşı başlayan taarruz, 30 Ağustos’ta Yunan ordularının bozguna uğramasıyla sonuçlandı. - Yunan orduları Ege’ye sürüldü. 9 Eylül’de İzmir’in işgali sona erdi. - Büyük Taarruz, yaklaşık 200 yıldan sonra Türk ordusunun galibiyetiyle sonuçlanan ilk taarruz savaşıdır. - Türk tarafı Lozan'da toplanan barış konferansına önemli bir diplomatik avantajla katılmıştır.

63 Mustafa Kemal taarruzu izlerken.

64

65 9 Eylül’de Muzaffer Türk Ordusu yeniden İzmir’de...

66 L O Z A N A N T L A Ş M A S I - Lozan Barış Konferansı 8 ay sürmüş ve Türk tarafının kayıtsız şartsız bağımsızlık talebi nedeniyle çetin geçmiştir. - Görüşmelerde Türkiye'yi İsmet inönü temsil etmiştir. - Konferans sonunda Türkiye’nin bugünkü sınırları belli olmuştur.

67 İsmet Paşa, Lozan Antlaşması’nı imzalarken.

68 C U M H U R İ Y E T ’ İ N İ L A N I 2 9 E K İ M Mustafa Kemal Paşa, 28 Ekim gecesi arkadaşlarını toplayarak Cumhuriyet ile ilgili düşüncesini açıkladı ve İsmet inönü ile o gece, devletin niteliğinin cumhuriyet olduğunu saptayan bir yasa tasarısı hazırladı. - Tasarıda: "Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir." gibi esaslar vardı.

69 - 29 Ekim 1923 Pazartesi akşamı saat 20.30'da kanun kabul edildi. Artık Türk Devletinin adı konmuştu: T Ü R K İ Y E CUMHURİYETİ

70 - Mustafa Kemal Atatürk, ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. - Türk devleti yok olmamış, yerine çağdaş bir devlet biçimiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. - Cumhuriyetin ilanı, Türk kurtuluş mücadelesinin askeri ve siyasi alanda zafere ulaşmasının bir sonucudur.

71 CUMHURİYET’İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER - Atatürk, Türkiye'yi "Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak" amacıyla bir dizi devrim yaptı. * Halifeliğin kaldırılması. * Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi. * Şapka ve kıyafet devrimi. * Tekke, zâviye ve türbelerin kapatılması.

72 * Soyadı kanunu. * Yeni saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü. * Türk Medeni Kanunu. * Laiklik ilkesi. * Öğretimin birleştirilmesi. * Yeni Türk harflerinin kabulü. * Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması.

73


"MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E 1908–1923. II. Abdulhamit Döneminin Sonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları