Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akciğer Rezeksiyonu Sonrasında Gelişen Plevral Komplikasyonlar Semih Halezeroğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akciğer Rezeksiyonu Sonrasında Gelişen Plevral Komplikasyonlar Semih Halezeroğlu."— Sunum transkripti:

1 Akciğer Rezeksiyonu Sonrasında Gelişen Plevral Komplikasyonlar Semih Halezeroğlu

2 2

3

4 4

5 Postoperatif plevral komplikasyonlar Ampiyem Pnömotoraks Rezidüel plevral boşluk Şilotoraks Uzayan hava kaçağı BOS sızıntısı

6 POSTOPERATIF AMPIYEM

7 7 Plevral ampiyem insidansı Pulmonary infection 57% Postoperative 20% After trauma 6% Spontaneous px 3% Esophageal perforation 2% After thoracentesis 2% Subdiaphragmatic infection 2% Undetermined 8% Shields Ed. General Thoracic Surgery, 5th Ed., 2000. Page 710

8 8 Faktörler Tanıda gecikme Uygunsuz AB İnflamatuar akciğer hastalıkları BPF Yabancı cisim Kronik enfeksiyon Yetersiz drenaj Tüpün erken çıkartılması

9 9 Postoperatif Ampiyem Torasik Post-resectional – Pneumonectomy – Lobectomy – Segmentectomy – Wedge resection Non-resectional – Esophageal – Mediastinal – Cysts – Diaphragm – Rupture of lung absecess, infected pleural bleb Kardiyak cerrahi Abdominal Cerrahi – Gastric or pancreatic – Perforated intraabdominal viscus – Diverticulum of colon – Appendiceal abscess – Peritonitis

10 10 Tedavinin esasları 1. Ampiyem boşluğunun tedavisi – Chest tube drainage – Irrigation / lavage – Chest physiotherapy – VATS – Open decortication – Myoplasty – Thoracomyoplasty – Eloesser flap 2. Varsa fistülün kapatılması – Reclosure – Transsternal approach – Contralateral approach – Myoplasty – Omentoplasty – Thoracomyoplasty – Carena resection – Transcervical approach

11 11 Rezeksiyon Wedge resection Segmentectomy Lobectomy – Upper lobectomy - serious – Lower lobectomy - mild Pneumonectomy – With BPF – Without BPF

12 12 Pnömonektomiden daha küçük rezeksiyon Empyema space BPF - Stabilize the patient stable Sterilize cavity with irrigation Observation Closure(?) myoplasty unstable Irrigation + supportive Eloesser (?) BPF + Stabilize the patient stable Close the bronchus myoplasty, apical thoracoplasty unstable Stoma AB + chest tube succes fail

13 13 Post-pnömonektomi ampiyem PP empyema space BPF - Acute (space large) Irrigation VATS? Open drainage Chronic (space narrow) Irrigation Rib resection+myoplasty BPF + Chest tube drainage + Proper antibiotics

14 14 If fails Post-pnömonektomi ampiyem + BPF

15 15 Bronchogenic carcinoma and postoperative empyema: is survival really enhanced? Minasian H; Lewis CT; Evans SJ BMJ 2(6148):1329-31 A Peterson, M Kirsh and H Sloan The Annals of Thoracic Surgery, Vol 31, 240-243, No, it is not!

16 16 Harabolmuş akciğer için uygulanan pnömonektomi sonrası ampiyem p<0.03 p<0.02 Halezeroğlu et al. Ann Thorac Surg 1997;64:1635-8

17 17 Fistülün kapatılması Endoscopy – Fibrin glue, Aethoxysklerol Open the thorax and reclose the bronchus – Omentoplasty Transsternal-transpericardial approach Closure of left BPF from the right side Carena resection

18 18 Postoperatif Ampiyem Sureyyapasa : 24 ay (2004&2006) Torakotomi sayısı – Lung resection: 804 Pneumonectomy: 169 Lx, Sx, Wx: 635 – Diğer intratorasik işlemler: 273 – Total: 1.077 torakotomi Ampiyem: 21/1.077 (1.9%) PP ampiyem: 11/169 (6.5%) – +BPF: 8 (4.7%) – - BPF: 3 (1.8%) Pnömenektomi harici ampiyem : 10/908 (1.1%)

19 19 PP ampiyemde mortalite Sureyyapasa: 24 ay (2004&2005) 169 hastanın 11’inde ampiyem gelişti (%6,5) – 8’ inde BPF var 2 mortalite (%25) – Sağ sleeve pnömonektomi – TB destroyed lung – 3’ünde BPF yok Mortalite yok – %18 mortalite

20 20 Surgery for postoperative empyema Sureyyapasa: 24 months (2004&2005) 5 surgical interventions in 10 patients Postlobectomy BPF: reclosure, n:2 VATS: 2 Decortication:1 No mortality due to empyema in 10 patients

21 21

22

23 23 Dr. Leo Eloesser 1881-1976 Transposition of a tonguelike pedicled skin flap from the chest wall into the depths of an incision that communicates with an empyema or peripheral lung abscess; used to prevent scar closure of the tract to insure long-term mandatory dependent drainage.

24 24 Stoma

25 25

26 26

27 27 Stoma

28 28

29 29

30 30

31 31 Plevral boşluğun irrigasyonu

32 32

33 33

34 34

35 35 Closure of left BPF through right thoracotomy trachea R. bronchus

36 36 BPF closed

37 37

38 38 40 y.o., male, right pneumonectomy BPF 1 month later Empyema + BPF

39 39 Thoracoplasty

40 40 Geç dönem PP ampiyem + BPF

41 41 Torako-miyoplasti

42 42 Postoperatif ampiyemden sakınmak için öneriler Preoperatif önlemler – Cerrahiden önce hastanın durumunu optimize et Hemoglobin level, Albumin level, glycose Enfeksiyon kontrolü/ balgam üretimi Hastayı yürürken görg Operasyon esnasında dikkat! – Operasyon başlamadan önce profilaksi yapıldı mı sor. – Ameliyat süresini mümkün olduğunca kısalt – Yapışıklıkları ayırırken dikkatli ol – Gereksiz kan transfüzyonu yapma Postoperatif önlemler – Neoadjuvan tedavi alanlarda özellikle dikkatli ol – Erken eksübe et – Mümkün olduğu kadar erken mobilize et – Gerektiğinde önleyici plevral irrigasyon yap Daima olaslığı akılda tut

43 POSTOPERATİF ŞİLOTORAKS

44

45 Aşırı miktarda lenf sıvısının plevral boşlukta yer alması Genellikle duktus torasikusun veya büyük dallarından birinin rüptürüne bağlıdır Sebepler – Neoplasmlar, – trauma, cerrahi – İnfeksiyon – venöz tromboz

46 Duktus torasikus anatomisi Sisterna şiliden başlar Toraksa aortik hiatusdan girer Vertabranın ön yüzünden yukarı ilerler Özefagusun arkasında aort ve azigos arasındadır T5-T7 seviyesinde aortun arkasından sola geçer ve ösefagusun solundan yukarı ilerler. Klavikulanın üzerinde subclavian-internal jugular ven bileşkesinde venöz sisteme girer

47 T5 - T6 seviyesinin altındaki yaralanmalar sağda, bu seviyenin üzerindeki yaralanmalar solda şilotoraksa sebep olur

48 Postoperatif şilotoraks insidansı %1’in altında Mortalite oranı %50’ye yakındır. Aşırı miktarda kalori, sıvı ve protein kayıpları beslenme bozukluluklarına, dehidratasyona ve immunolojik bozukluklara sebep olur. Plevral ve perikardiyal sıvı birikimi hastada kardiyoplumoner sorunlara yol açar.

49 Bir akciğer rezeksiyonundan sonra gelişen plevral efüzyonlarda şilotoraks akla getirilmelidir. Sıklıkla ameliyattan 2 gün ile 4 hafta sonrasında gelişir.

50 Tanı Öykü – cerrahi – Akciğer rezeksiyonu +- mediastinal lenf nodu disseksiyonu Sıvının görünümü – Açık süt görünümünde, vizköz Laboratuar – Kan testleri genellikle normal – Plevral sıvı analizi tanıyı doğrular Triglyceride > 110 mg/dl (99% sensitive) Cholesterol/triglyceride <1

51 Konservatif tedavi Başlangıç tedavisi konservatiftir Göğüs tüp drenajı Ekspanse akciğer kaçağı bloke edebilir Yeterli beslenme ve sıvı – Düşük yağ içerikli ve medium chain-triglyceride ilk tercihtir – NPO veTPN şilöz üretimi azaltır %25-75 hasta 10-14 günde düzelir Etilefrine

52 Cerrahi tedavi 1-3 hafta konservatif tedaviden sonra Günlük 200-500ml drenaj durumunda DT’un direkt ligasyonu DT’un supradiaphragmatic mass ligasyonu VATS Pleurodesis Fibrin glue

53

54 Kontrlateral Pnömoraks %0.8 KOAH’lı hastalar Ameliyat öncesi anestezi uyarılmalı – Azot kullanmaktan sakınmak – Yüksek basınçlı ventilasyondan kaçınmak – Basıncın ani yükselmesi – CO2 yükselmesi Acil göğüs tüp drenajı

55 Rezidüel hava boşluğu Genellikle asemptomatik Seri filmlerle takip Sıvı birikiminde daha dikkatli olmak Drenaj nadiren gerekir

56 Uzayan hava kaçağı KOAH’lı hasta grubunda İnkomplet fissürlerin ayrılmasında Doku yapıştırıcılar Proflaktik pnömeperitoneum Plevral tent


"Akciğer Rezeksiyonu Sonrasında Gelişen Plevral Komplikasyonlar Semih Halezeroğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları