Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME İLKELERİ SORULAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME İLKELERİ SORULAR"— Sunum transkripti:

1 İŞLETME İLKELERİ SORULAR
Yrd. Doç. Dr. Didem Paşaoğlu

2 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
1. İşletme kurma sürecinde yer alan “İş Planı”nın hazırlanması evresi, hangi aşamadan sonra gerçekleştirilir? Yatırım kararı Yatırım düşüncesi Ekonomik araştırma Teknik araştırma Örgütsel araştırma

3 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
1. İşletme kurma sürecinde yer alan “İş Planı”nın hazırlanması evresi, hangi aşamadan sonra gerçekleştirilir? Yatırım kararı Yatırım düşüncesi Ekonomik araştırma Teknik araştırma Örgütsel araştırma

4 2. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin amaçlarından biri değildir?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 2. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin amaçlarından biri değildir? Maliyetlerin düşürülmesi Satışların arttırılması Karların arttırılması Rakiplerin pazara girişinin engellenmesi Pazar payının düşürülmesi

5 2. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin amaçlarından biri değildir?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 2. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin amaçlarından biri değildir? Maliyetlerin düşürülmesi Satışların arttırılması Karların arttırılması Rakiplerin pazara girişinin engellenmesi Pazar payının düşürülmesi

6 Sermayeye olan talebin azalması Sermayenin paylaşımının artması
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 3. Sanayi Devriminin en önemli sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Sermayeye olan talebin azalması Sermayenin paylaşımının artması Sermayenin tek elde toplanması Sermaye sahipliğinin ve yöneticiliğin birbirinden ayrılması Üretim süreçlerinin sınırlar ötesinde yeniden konumlandırılması

7 Sermayeye olan talebin azalması Sermayenin paylaşımının artması
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 3. Sanayi Devriminin en önemli sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Sermayeye olan talebin azalması Sermayenin paylaşımının artması Sermayenin tek elde toplanması Sermaye sahipliğinin ve yöneticiliğin birbirinden ayrılması Üretim süreçlerinin sınırlar ötesinde yeniden konumlandırılması

8 4. Yöneticiler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 4. Yöneticiler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Üst düzey yöneticilerin teknik yeteneğe ihtiyaçları yoktur Her yönetim kademesinde beşeri yetenek eşit öneme sahiptir İşletmelerde üst, orta ve alt düzeyde yöneticiler bulunmaktadır Alt düzey yöneticiler işlemsel (operasyonel) işlerle daha çok ilgilidirler Yöneticileri, yönetici olmayan çalışandan ayıran en önemli fark yetkidir

9 4. Yöneticiler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 4. Yöneticiler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Üst düzey yöneticilerin teknik yeteneğe ihtiyaçları yoktur Her yönetim kademesinde beşeri yetenek eşit öneme sahiptir İşletmelerde üst, orta ve alt düzeyde yöneticiler bulunmaktadır Alt düzey yöneticiler işlemsel (operasyonel) işlerle daha çok ilgilidirler Yöneticileri, yönetici olmayan çalışandan ayıran en önemli fark yetkidir

10 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
5. İşletmelerde kuruluş yerinin belirlenmesi süreci hangi araştırma kapsamında yer alır? Teknik Finansal Yasal Örgütsel Ekonomik

11 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
5. İşletmelerde kuruluş yerinin belirlenmesi süreci hangi araştırma kapsamında yer alır? Teknik Finansal Yasal Örgütsel Ekonomik

12 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
6. Tekelleşmeye neden olduğu için ülkemizde yasalarla önlenen şirket birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? Kartel Holding Tröst Dikey bütünleşme Yatay bütünleşme

13 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
6. Tekelleşmeye neden olduğu için ülkemizde yasalarla önlenen şirket birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? Kartel Holding Tröst Dikey bütünleşme Yatay bütünleşme

14 Çalışanların işe alıştırılması Ücret ve maaş yönetimi
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 8. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin insan kaynakları yönetimi fonksiyonuna ilişkin faaliyetler arasında yer almaz? Çalışanların işe alıştırılması Ücret ve maaş yönetimi Seçme ve yerleştirme Aktiflerin yönetimi Performans değerleme

15 Çalışanların işe alıştırılması Ücret ve maaş yönetimi
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 8. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin insan kaynakları yönetimi fonksiyonuna ilişkin faaliyetler arasında yer almaz? Çalışanların işe alıştırılması Ücret ve maaş yönetimi Seçme ve yerleştirme Aktiflerin yönetimi Performans değerleme

16 9. Aşağıdakilerden hangisi “Örgütsel Araştırma” kapsamında yer almaz?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 9. Aşağıdakilerden hangisi “Örgütsel Araştırma” kapsamında yer almaz? Yapılacak işlerin belirlenmesi Yapılacak işlerin gruplandırılması İşgörenin belirlenmesi Yetki ve sorumlulukların verilmesi İşletme üretim kapasitesinin belirlenmesi

17 9. Aşağıdakilerden hangisi “Örgütsel Araştırma” kapsamında yer almaz?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 9. Aşağıdakilerden hangisi “Örgütsel Araştırma” kapsamında yer almaz? Yapılacak işlerin belirlenmesi Yapılacak işlerin gruplandırılması İşgörenin belirlenmesi Yetki ve sorumlulukların verilmesi İşletme üretim kapasitesinin belirlenmesi

18 Küresel ısınmanın engellenmesi için gerekli düzenlemelerin sağlanması
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 10. Hangisi Uruguay görüşmelerinin getirdiği en büyük yenilik olarak sayılmaktadır? Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne dönüştürülmesi Küresel ısınmanın engellenmesi için gerekli düzenlemelerin sağlanması Ülkelerin yerel işgücünü piyasalarındaki düzenlemelere açıklık getirilmesi Küresel finansal konularda denetimler ve organizasyonlar yapılması İnsan hakları, çalışma adaleti ve sosyal hakların iyileştirilmesi için çalışmalar yapması

19 Küresel ısınmanın engellenmesi için gerekli düzenlemelerin sağlanması
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 10. Hangisi Uruguay görüşmelerinin getirdiği en büyük yenilik olarak sayılmaktadır? Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne dönüştürülmesi Küresel ısınmanın engellenmesi için gerekli düzenlemelerin sağlanması Ülkelerin yerel işgücünü piyasalarındaki düzenlemelere açıklık getirilmesi Küresel finansal konularda denetimler ve organizasyonlar yapılması İnsan hakları, çalışma adaleti ve sosyal hakların iyileştirilmesi için çalışmalar yapması

20 11. Girdiyi çıktıya çeviren dönüşüm işlemlerine ne ad verilir? İşletme
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 11. Girdiyi çıktıya çeviren dönüşüm işlemlerine ne ad verilir? İşletme Yönetim Sistem Süreç Geribildirim

21 11. Girdiyi çıktıya çeviren dönüşüm işlemlerine ne ad verilir? İşletme
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 11. Girdiyi çıktıya çeviren dönüşüm işlemlerine ne ad verilir? İşletme Yönetim Sistem Süreç Geribildirim

22 12. Hangisi küreselleşmenin göstergeleri arasında yer almaz?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 12. Hangisi küreselleşmenin göstergeleri arasında yer almaz? Uluslararası ticaretin boyutu Çokuluslu işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin büyüklüğü Uluslararası sermaye hareketleri Doğrudan yabancı sermaye yatırımları Ülkelerdeki nüfusun ortalama yaşam süreleri

23 12. Hangisi küreselleşmenin göstergeleri arasında yer almaz?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 12. Hangisi küreselleşmenin göstergeleri arasında yer almaz? Uluslararası ticaretin boyutu Çokuluslu işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin büyüklüğü Uluslararası sermaye hareketleri Doğrudan yabancı sermaye yatırımları Ülkelerdeki nüfusun ortalama yaşam süreleri

24 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
13. Aşağıdakilerden hangisi ticaret sektöründe çalışan işletmelerin kullanmaya gerek duymadıkları işletme fonksiyonlarından biridir? Üretim Pazarlama Finans Muhasebe Yönetim

25 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
13. Aşağıdakilerden hangisi ticaret sektöründe çalışan işletmelerin kullanmaya gerek duymadıkları işletme fonksiyonlarından biridir? Üretim Pazarlama Finans Muhasebe Yönetim

26 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
14. Aynı iş kolunda faaliyet gösteren işletmelerin karlarını arttırmak amacıyla yaptıkları anlaşmalara ne ad verilir? Kartel Holding Konsern Konsorsiyum Birleşme

27 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
14. Aynı iş kolunda faaliyet gösteren işletmelerin karlarını arttırmak amacıyla yaptıkları anlaşmalara ne ad verilir? Kartel Holding Konsern Konsorsiyum Birleşme

28 Ülkeler arasında gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemlerinin toplamı
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 15. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaretin boyutunun tanımı olarak kullanılmaktadır? Bir ülkedeki fon sahibi bir yatırımcının bir başka ülkedeki bir kişiye ya da kuruluşa sermaye aktarması Ülkeler arasında gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemlerinin toplamı Ülkeler arasında gerçekleşen ithalat işlemlerinin toplamı Ülkeler arasında gerçekleşen ihracat işlemlerinin toplamı Bir ülkedeki fon sahibinin bir başka ülkeye fiziki olarak yatırım yapması

29 Ülkeler arasında gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemlerinin toplamı
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 15. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaretin boyutunun tanımı olarak kullanılmaktadır? Bir ülkedeki fon sahibi bir yatırımcının bir başka ülkedeki bir kişiye ya da kuruluşa sermaye aktarması Ülkeler arasında gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemlerinin toplamı Ülkeler arasında gerçekleşen ithalat işlemlerinin toplamı Ülkeler arasında gerçekleşen ihracat işlemlerinin toplamı Bir ülkedeki fon sahibinin bir başka ülkeye fiziki olarak yatırım yapması

30 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
16. Belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler barındıran, bu parçaların aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan bir bütünü ne ad verilir? Üretim Bileşen Sistem Süreç Çıktı

31 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
16. Belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler barındıran, bu parçaların aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan bir bütünü ne ad verilir? Üretim Bileşen Sistem Süreç Çıktı

32 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
17. Kâr elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip, verimli bir biçimde kullanan kişiye ne ad verilir? Yönetici Mühendis Girişimci Usta Formen

33 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
17. Kâr elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip, verimli bir biçimde kullanan kişiye ne ad verilir? Yönetici Mühendis Girişimci Usta Formen

34 Görüşmelerin dikkatli yürütülmesi Temel faaliyetlere odaklanılması
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 18. Aşağıdakilerden hangisi birleşmelerin başarılı olmasını kolaylaştıran faktörlerden biri değildir? Görüşmelerin dikkatli yürütülmesi Temel faaliyetlere odaklanılması İşletmelerin kültürel açıdan benzerlik göstermesi Birleşme sonrasında kaynakların paylaşılması İşletmelerin iş kollarının farklı özellikler göstermesi

35 Görüşmelerin dikkatli yürütülmesi Temel faaliyetlere odaklanılması
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 18. Aşağıdakilerden hangisi birleşmelerin başarılı olmasını kolaylaştıran faktörlerden biri değildir? Görüşmelerin dikkatli yürütülmesi Temel faaliyetlere odaklanılması İşletmelerin kültürel açıdan benzerlik göstermesi Birleşme sonrasında kaynakların paylaşılması İşletmelerin iş kollarının farklı özellikler göstermesi

36 Çalışanların memnuniyet düzeyi
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 19. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin planlama yaparken gözönüne alması gereken ekonomik duruma ait özellikler arasında yer alır? Çalışanların memnuniyet düzeyi Hedef pazardaki nüfusun yapısındaki değişiklikler Faaliyet gösterilen ülkedeki yasal düzenlemeler Faaliyet gösterilen ülkenin ekonomik durumu Hedef pazardaki kültürel değişimler

37 Çalışanların memnuniyet düzeyi
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 19. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin planlama yaparken gözönüne alması gereken ekonomik duruma ait özellikler arasında yer alır? Çalışanların memnuniyet düzeyi Hedef pazardaki nüfusun yapısındaki değişiklikler Faaliyet gösterilen ülkedeki yasal düzenlemeler Faaliyet gösterilen ülkenin ekonomik durumu Hedef pazardaki kültürel değişimler

38 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
20. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için yerine getirmesi gereken işlevlerinden biri değildir? Planlama Örgütleme Pazarlama Yöneltme Kontrol

39 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
20. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için yerine getirmesi gereken işlevlerinden biri değildir? Planlama Örgütleme Pazarlama Yöneltme Kontrol

40 Ekonomik araştırmalar Teknik araştırmalar Finansal araştırmalar
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 21. Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik araştırmaları içinde yer almaz? Ekonomik araştırmalar Teknik araştırmalar Finansal araştırmalar Sektör ve faaliyet konusunu belirleme araştırmaları Örgütsel araştırmalar

41 Ekonomik araştırmalar Teknik araştırmalar Finansal araştırmalar
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 21. Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik araştırmaları içinde yer almaz? Ekonomik araştırmalar Teknik araştırmalar Finansal araştırmalar Sektör ve faaliyet konusunu belirleme araştırmaları Örgütsel araştırmalar

42 Ortakların rollerinin belirlenmesi Üst yönetimin desteği
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 22. Aşağıdakilerden hangisi ortak girişimlerin başarılı olmasına yardımcı olan unsurlardan biri değildir? Ortakların rollerinin belirlenmesi Üst yönetimin desteği Birleşme riski Kültürel farklılıkların ortadan kaldırılması İşbirliği için sorumlunun belirlenmesi

43 Ortakların rollerinin belirlenmesi Üst yönetimin desteği
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 22. Aşağıdakilerden hangisi ortak girişimlerin başarılı olmasına yardımcı olan unsurlardan biri değildir? Ortakların rollerinin belirlenmesi Üst yönetimin desteği Birleşme riski Kültürel farklılıkların ortadan kaldırılması İşbirliği için sorumlunun belirlenmesi

44 İthalata getirilen miktar kısıtlamalarıdır.
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 23. Gümrük tarifelerinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? İthalata getirilen miktar kısıtlamalarıdır. İhracata getirilen miktar kısıtlamalarıdır. Ticarete konu olan malın üzerine konulan gümrük vergileridir. İthal edilebilecek ürün çeşidine getirilen kısıtlamalardır. İhraç edilecek ürün çeşidine getirilen kısıtlamalardır.

45 İthalata getirilen miktar kısıtlamalarıdır.
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 23. Gümrük tarifelerinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? İthalata getirilen miktar kısıtlamalarıdır. İhracata getirilen miktar kısıtlamalarıdır. Ticarete konu olan malın üzerine konulan gümrük vergileridir. İthal edilebilecek ürün çeşidine getirilen kısıtlamalardır. İhraç edilecek ürün çeşidine getirilen kısıtlamalardır.

46 Hedef pazarı belirleme Üretim planlama Ürün ve hizmet tasarımı
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 24. Aşağıdakilerden hangisi üretim ile ilgili kişilerin görev ve sorumluluğunda olan başlıca konu ve faaliyetlerden değildir? Hedef pazarı belirleme Üretim planlama Ürün ve hizmet tasarımı Kalite kontrol Stok yönetimi

47 Hedef pazarı belirleme Üretim planlama Ürün ve hizmet tasarımı
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 24. Aşağıdakilerden hangisi üretim ile ilgili kişilerin görev ve sorumluluğunda olan başlıca konu ve faaliyetlerden değildir? Hedef pazarı belirleme Üretim planlama Ürün ve hizmet tasarımı Kalite kontrol Stok yönetimi

48 25. Aşağıdakilerden hangisi “Teknik Araştırma” kapsamında yer alır?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 25. Aşağıdakilerden hangisi “Teknik Araştırma” kapsamında yer alır? Talep tahmini ve pazar araştırması Kuruluş yerinin belirlenmesi İşletmenin tahmini gelirlerinin belirlenmesi Organizasyon şemasının belirlenmesi Üretim sistemi ve teknolojinin belirlenmesi

49 25. Aşağıdakilerden hangisi “Teknik Araştırma” kapsamında yer alır?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 25. Aşağıdakilerden hangisi “Teknik Araştırma” kapsamında yer alır? Talep tahmini ve pazar araştırması Kuruluş yerinin belirlenmesi İşletmenin tahmini gelirlerinin belirlenmesi Organizasyon şemasının belirlenmesi Üretim sistemi ve teknolojinin belirlenmesi

50 Satın alma stratejisinin formüle edilmesi
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 26. Aşağıdakilerden hangisi satın alma stratejilerinin aşamalarından biri değildir? Satın alma stratejisinin formüle edilmesi Satın alınabilecek işletmelerin bulunması ve analiz edilmesi Satın almanın gerçekleşmesi Satın alma sonrası işletmelerin birleştirilmesi Satın alma sonrası işletmelerin iflas etmesi

51 Satın alma stratejisinin formüle edilmesi
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 26. Aşağıdakilerden hangisi satın alma stratejilerinin aşamalarından biri değildir? Satın alma stratejisinin formüle edilmesi Satın alınabilecek işletmelerin bulunması ve analiz edilmesi Satın almanın gerçekleşmesi Satın alma sonrası işletmelerin birleştirilmesi Satın alma sonrası işletmelerin iflas etmesi

52 27. Dünya Ticaret Örgütü hangi anlaşma sonucunda kurulmuştur?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 27. Dünya Ticaret Örgütü hangi anlaşma sonucunda kurulmuştur? Uruguay Görüşmeleri Patent İşbirliği Anlaşması Kyoto Anlaşması Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Avrupa Patent Sözleşmesi

53 27. Dünya Ticaret Örgütü hangi anlaşma sonucunda kurulmuştur?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 27. Dünya Ticaret Örgütü hangi anlaşma sonucunda kurulmuştur? Uruguay Görüşmeleri Patent İşbirliği Anlaşması Kyoto Anlaşması Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Avrupa Patent Sözleşmesi

54 Pazarlama araştırması Hedef pazarın belirlenmesi Pazarlama karması
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 28. Pazar ve tüketiciler hakkında sürekli ihtiyaç duyulan bilgilerin sistematik biçimde toplanması ve analiz edilmesine ne ad verilir? Pazarlama stratejisi Pazarlama araştırması Hedef pazarın belirlenmesi Pazarlama karması Pazarlama planlaması

55 Pazarlama araştırması Hedef pazarın belirlenmesi Pazarlama karması
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 28. Pazar ve tüketiciler hakkında sürekli ihtiyaç duyulan bilgilerin sistematik biçimde toplanması ve analiz edilmesine ne ad verilir? Pazarlama stratejisi Pazarlama araştırması Hedef pazarın belirlenmesi Pazarlama karması Pazarlama planlaması

56 29. Aşağıdakilerden hangisi “Örgütsel Araştırma” kapsamında yer alır?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 29. Aşağıdakilerden hangisi “Örgütsel Araştırma” kapsamında yer alır? Talep tahmini ve pazar araştırması Organizasyon şemasının belirlenmesi İşletmenin tahmini gelirlerinin belirlenmesi Kuruluş yerinin seçimi Üretim sistemi ve teknolojinin belirlenmesi

57 29. Aşağıdakilerden hangisi “Örgütsel Araştırma” kapsamında yer alır?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 29. Aşağıdakilerden hangisi “Örgütsel Araştırma” kapsamında yer alır? Talep tahmini ve pazar araştırması Organizasyon şemasının belirlenmesi İşletmenin tahmini gelirlerinin belirlenmesi Kuruluş yerinin seçimi Üretim sistemi ve teknolojinin belirlenmesi

58 E-posta ve videokonferans teknolojisi İnternet ve web sayfaları
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 30. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi sağlayan teknolojiler arasında yer almamaktadır? E-posta ve videokonferans teknolojisi İnternet ve web sayfaları İşletmelerin kullandıkları intranetler ve extranetler Maddeyi atomik ve moleküler seviyede kontrol eden teknolojiler Ulaştırma sektöründeki gelişmeleri ortaya çıkaran barkod, RFID gibi teknolojiler

59 E-posta ve videokonferans teknolojisi İnternet ve web sayfaları
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 30. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi sağlayan teknolojiler arasında yer almamaktadır? E-posta ve videokonferans teknolojisi İnternet ve web sayfaları İşletmelerin kullandıkları intranetler ve extranetler Maddeyi atomik ve moleküler seviyede kontrol eden teknolojiler Ulaştırma sektöründeki gelişmeleri ortaya çıkaran barkod, RFID gibi teknolojiler

60 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
31. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hızlı bir şekilde değişim gösteren dünyada rekabet avantajı sağlaması için yeniliğe ulaşmasını sağlayan işletme fonksiyonudur? Pazarlama Muhasebe Finans İnsan kaynakları Ar-Ge ve İnovasyon

61 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
31. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hızlı bir şekilde değişim gösteren dünyada rekabet avantajı sağlaması için yeniliğe ulaşmasını sağlayan işletme fonksiyonudur? Pazarlama Muhasebe Finans İnsan kaynakları Ar-Ge ve İnovasyon

62 32. Aşağıdakilerden hangisi “Teknik Araştırma” kapsamında yer almaz?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 32. Aşağıdakilerden hangisi “Teknik Araştırma” kapsamında yer almaz? Üretim sisteminin seçimi Kullanılacak teknolojinin seçimi İşletmenin tahmini gelirlerinin belirlenmesi Üretim yönteminin belirlenmesi Teknik maliyet çalışmalarının yapılması

63 32. Aşağıdakilerden hangisi “Teknik Araştırma” kapsamında yer almaz?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 32. Aşağıdakilerden hangisi “Teknik Araştırma” kapsamında yer almaz? Üretim sisteminin seçimi Kullanılacak teknolojinin seçimi İşletmenin tahmini gelirlerinin belirlenmesi Üretim yönteminin belirlenmesi Teknik maliyet çalışmalarının yapılması

64 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
33. İki işletmenin bir araya gelerek tek işletme haline gelmesine ne ad verilir? Birleşme Stratejik ortaklık Holding Kartel Konsorsiyum

65 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
33. İki işletmenin bir araya gelerek tek işletme haline gelmesine ne ad verilir? Birleşme Stratejik ortaklık Holding Kartel Konsorsiyum

66 İşletmelerin birden çok pazara yönelmesi
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 34. Küresel kaynaklandırmanın tanımı aşağıdakilerden şıklardan hangisinde yer almaktadır? İşletmelerin üretimde kullanacakları malzemeleri ya da insan kaynaklarını en uygun sağlayabilecekleri ülkelerden satın almaları İşletmelerin kendilerine en fazla satış yapabilecekleri pazarları hedef pazar olarak seçmeleri İşletmelerin birden çok pazara yönelmesi İşletmelerin en fazla karlılık elde edebilecekleri yatırımları seçme yöntemi İşletmelerin bir başka ülkenin iş yapma biçimi ya da markasını kullanma hakkı

67 İşletmelerin birden çok pazara yönelmesi
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 34. Küresel kaynaklandırmanın tanımı aşağıdakilerden şıklardan hangisinde yer almaktadır? İşletmelerin üretimde kullanacakları malzemeleri ya da insan kaynaklarını en uygun sağlayabilecekleri ülkelerden satın almaları İşletmelerin kendilerine en fazla satış yapabilecekleri pazarları hedef pazar olarak seçmeleri İşletmelerin birden çok pazara yönelmesi İşletmelerin en fazla karlılık elde edebilecekleri yatırımları seçme yöntemi İşletmelerin bir başka ülkenin iş yapma biçimi ya da markasını kullanma hakkı

68 35. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin girdileri arasında değildir?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 35. Aşağıdakilerden hangisi  işletmelerin girdileri arasında değildir? İnsan Makinalar Para Ödemeler Tesisler

69 35. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin girdileri arasında değildir?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 35. Aşağıdakilerden hangisi  işletmelerin girdileri arasında değildir? İnsan Makinalar Para Ödemeler Tesisler

70 36. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst fonksiyonudur? Üretim
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 36. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst fonksiyonudur? Üretim Pazarlama Finansman Halkla ilişkiler Yönetim

71 36. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst fonksiyonudur? Üretim
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 36. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst fonksiyonudur? Üretim Pazarlama Finansman Halkla ilişkiler Yönetim

72 İşletmelerde üretim, bir dönüşüm sürecidir.
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 37. İşletmenin fonksiyonlarından olan üretim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hizmet işletmelerinde üretim sonucu ortaya çıkan ürün somut bir nitelik taşır. İşletmelerde üretim, bir dönüşüm sürecidir. Üretim sonucu ürün veya hizmetler tüketiciye fayda sağlar. Üretim sonucu ürün veya hizmetler işletmeye kâr sağlar. İşletmelerdeki üretim sonucunda bir değer yaratma fonksiyonu gerçekleştirilmiş olur.

73 İşletmelerde üretim, bir dönüşüm sürecidir.
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 37. İşletmenin fonksiyonlarından olan üretim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hizmet işletmelerinde üretim sonucu ortaya çıkan ürün somut bir nitelik taşır. İşletmelerde üretim, bir dönüşüm sürecidir. Üretim sonucu ürün veya hizmetler tüketiciye fayda sağlar. Üretim sonucu ürün veya hizmetler işletmeye kâr sağlar. İşletmelerdeki üretim sonucunda bir değer yaratma fonksiyonu gerçekleştirilmiş olur.

74 Gelir sağlama amacıyla kurulur.
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 38. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin özelliklerinden değildir? Gelir sağlama amacıyla kurulur. Varlığını sürekli bir biçimde sürdürme niyetindedir. Diğer işletmelerden bağımsız şekilde işletilir. İktisadi faaliyeti nakdi sermayeden çok bedeni çalışmaya dayanır. Esnaf işletmelerinden daha büyük ölçeklidir.

75 Gelir sağlama amacıyla kurulur.
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 38. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin özelliklerinden değildir? Gelir sağlama amacıyla kurulur. Varlığını sürekli bir biçimde sürdürme niyetindedir. Diğer işletmelerden bağımsız şekilde işletilir. İktisadi faaliyeti nakdi sermayeden çok bedeni çalışmaya dayanır. Esnaf işletmelerinden daha büyük ölçeklidir.

76 Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 39. Endüstri işletmeleri hangi ölçüte göre yapılan sınıflandırma içinde yer alır? Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler Faaliyet alanlarına göre işletmeler Büyüklüklerine göre işletmeler Hukuki yapılarına göre işletmeler Üretimde kullanılan teknolojiye göre işletmeler

77 Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 39. Endüstri işletmeleri hangi ölçüte göre yapılan sınıflandırma içinde yer alır? Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler Faaliyet alanlarına göre işletmeler Büyüklüklerine göre işletmeler Hukuki yapılarına göre işletmeler Üretimde kullanılan teknolojiye göre işletmeler

78 Ara tüketicilere mal ve hizmet üreten işletmeler Ticaret işletmeleri
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 40. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ekonomik fonksiyonlarına göre yapılan sınıflandırmada yer alır? Özel İşletmeler Ara tüketicilere mal ve hizmet üreten işletmeler Ticaret işletmeleri Pazarlama işletmeleri Ulusal işletmeler

79 Ara tüketicilere mal ve hizmet üreten işletmeler Ticaret işletmeleri
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 40. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ekonomik fonksiyonlarına göre yapılan sınıflandırmada yer alır? Özel İşletmeler Ara tüketicilere mal ve hizmet üreten işletmeler Ticaret işletmeleri Pazarlama işletmeleri Ulusal işletmeler

80 Faaliyet alanlarına göre işletmeler Ulusal kökenlerine göre işletmeler
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 41. Sınıflandırma ölçütü olarak üretim faktörlerinin ve sermayenin temin edildiği kaynakların kullanıldığı işletme sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? Faaliyet alanlarına göre işletmeler Ulusal kökenlerine göre işletmeler Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler Üretim faktörlerinin ağırlığına göre işletmeler Üreticilerin türüne göre işletmeler

81 Faaliyet alanlarına göre işletmeler Ulusal kökenlerine göre işletmeler
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 41. Sınıflandırma ölçütü olarak üretim faktörlerinin ve sermayenin temin edildiği kaynakların kullanıldığı işletme sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? Faaliyet alanlarına göre işletmeler Ulusal kökenlerine göre işletmeler Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler Üretim faktörlerinin ağırlığına göre işletmeler Üreticilerin türüne göre işletmeler

82 Yabancı sermayeli işletmeler Kamu işletmeleri Endüstri işletmeleri
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 42. Aşağıdakilerden hangisi “üretim araçlarının mülkiyetine göre” belirlenen işletme türlerinden birisi değildir? Karma işletmeler Yabancı sermayeli işletmeler Kamu işletmeleri Endüstri işletmeleri Özel işletmeler

83 Yabancı sermayeli işletmeler Kamu işletmeleri Endüstri işletmeleri
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 42. Aşağıdakilerden hangisi “üretim araçlarının mülkiyetine göre” belirlenen işletme türlerinden birisi değildir? Karma işletmeler Yabancı sermayeli işletmeler Kamu işletmeleri Endüstri işletmeleri Özel işletmeler

84 Kuruluş yerinin büyüklüğü Üretim ve satış hacmi
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 43. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında kullanılan nicel ölçütlerden değildir? Sahip olunan sermaye Faaliyet karı Pazar yapısı Kuruluş yerinin büyüklüğü Üretim ve satış hacmi

85 Kuruluş yerinin büyüklüğü Üretim ve satış hacmi
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 43. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında kullanılan nicel ölçütlerden değildir? Sahip olunan sermaye Faaliyet karı Pazar yapısı Kuruluş yerinin büyüklüğü Üretim ve satış hacmi

86 Ekonomik fonksiyonlarına göre işletmeler
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 44. İşletmelerin ürettikleri ürünlerin, endüstri malı ya da tüketim malı olarak kullanılmasına göre yapılan sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomik fonksiyonlarına göre işletmeler Faaliyet alanlarına göre işletmeler Tüketicilerin türüne göre işletmeler Üretimde kullanılan teknolojiye göre işletmeler Mülkiyete göre işletmeler

87 Ekonomik fonksiyonlarına göre işletmeler
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 44. İşletmelerin ürettikleri ürünlerin, endüstri malı ya da tüketim malı olarak kullanılmasına göre yapılan sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomik fonksiyonlarına göre işletmeler Faaliyet alanlarına göre işletmeler Tüketicilerin türüne göre işletmeler Üretimde kullanılan teknolojiye göre işletmeler Mülkiyete göre işletmeler

88 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
45. İşletmenin bireylere, topluluklara ve çevreye hesap verme gerekliliği tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Etik Sorumluluk Yetki ve güç Sosyal sorumluluk Yasal sorumluluk

89 İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar
45. İşletmenin bireylere, topluluklara ve çevreye hesap verme gerekliliği tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Etik Sorumluluk Yetki ve güç Sosyal sorumluluk Yasal sorumluluk

90 Yeki ve güç sorumluluğu
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 46. İşletmelerin bireyler ve toplum üzerinde olumsuz etkileri ve bu olumsuz etkiler hakkında bilgilendirme zorunluluğu vardır. Bu bilgilendirme zorunluluğu ne tür bir zorunluluktur? Kişisel sorumluluk Yasal sorumluluk Etik sorumluluk Sosyal sorumluluk Yeki ve güç sorumluluğu

91 Yeki ve güç sorumluluğu
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 46. İşletmelerin bireyler ve toplum üzerinde olumsuz etkileri ve bu olumsuz etkiler hakkında bilgilendirme zorunluluğu vardır. Bu bilgilendirme zorunluluğu ne tür bir zorunluluktur? Kişisel sorumluluk Yasal sorumluluk Etik sorumluluk Sosyal sorumluluk Yeki ve güç sorumluluğu

92 47. İşletme bazı kararlarından hangi sebep yüzünden vazgeçebilir?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 47. İşletme bazı kararlarından hangi sebep yüzünden vazgeçebilir? Çevresel sorumluluklar Yerel yönetimlerin uygulanması Faaliyetlerin sosyal etkilerinin zararları Yasal zorunluluklar Uluslararası standartlar

93 47. İşletme bazı kararlarından hangi sebep yüzünden vazgeçebilir?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 47. İşletme bazı kararlarından hangi sebep yüzünden vazgeçebilir? Çevresel sorumluluklar Yerel yönetimlerin uygulanması Faaliyetlerin sosyal etkilerinin zararları Yasal zorunluluklar Uluslararası standartlar

94 47. Yardımseverlik prensibinin dayanağı olan görüş nedir?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 47. Yardımseverlik prensibinin dayanağı olan görüş nedir? Varlıklı bireyler hayırsever olmalı İhtiyaç sahiplerine bireysel katkı yapılabilir Yanındakinin kardeşin olduğu unutulmamalı ve korunmalı Zenginler eğitim kurumlarına destek vermeli Fakirlere yardım edilmesi

95 47. Yardımseverlik prensibinin dayanağı olan görüş nedir?
İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar 47. Yardımseverlik prensibinin dayanağı olan görüş nedir? Varlıklı bireyler hayırsever olmalı İhtiyaç sahiplerine bireysel katkı yapılabilir Yanındakinin kardeşin olduğu unutulmamalı ve korunmalı Zenginler eğitim kurumlarına destek vermeli Fakirlere yardım edilmesi

96 SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM 


"İŞLETME İLKELERİ SORULAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları