Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan İŞLETME İLKELERİ SORULAR Yrd. Doç. Dr. Didem Paşaoğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan İŞLETME İLKELERİ SORULAR Yrd. Doç. Dr. Didem Paşaoğlu."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan İŞLETME İLKELERİ SORULAR Yrd. Doç. Dr. Didem Paşaoğlu

2 1. İşletme kurma sürecinde yer alan “İş Planı”nın hazırlanması evresi, hangi aşamadan sonra gerçekleştirilir? a.Yatırım kararı b.Yatırım düşüncesi c.Ekonomik araştırma d.Teknik araştırma e.Örgütsel araştırma İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

3 1. İşletme kurma sürecinde yer alan “İş Planı”nın hazırlanması evresi, hangi aşamadan sonra gerçekleştirilir? a.Yatırım kararı b.Yatırım düşüncesi c.Ekonomik araştırma d.Teknik araştırma e.Örgütsel araştırma İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

4 2. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin amaçlarından biri değildir? a.Maliyetlerin düşürülmesi b.Satışların arttırılması c.Karların arttırılması d.Rakiplerin pazara girişinin engellenmesi e.Pazar payının düşürülmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

5 2. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin amaçlarından biri değildir? a.Maliyetlerin düşürülmesi b.Satışların arttırılması c.Karların arttırılması d.Rakiplerin pazara girişinin engellenmesi e.Pazar payının düşürülmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

6 3. Sanayi Devriminin en önemli sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? a.Sermayeye olan talebin azalması b.Sermayenin paylaşımının artması c.Sermayenin tek elde toplanması d.Sermaye sahipliğinin ve yöneticiliğin birbirinden ayrılması e.Üretim süreçlerinin sınırlar ötesinde yeniden konumlandırılması İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

7 3. Sanayi Devriminin en önemli sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? a.Sermayeye olan talebin azalması b.Sermayenin paylaşımının artması c.Sermayenin tek elde toplanması d.Sermaye sahipliğinin ve yöneticiliğin birbirinden ayrılması e.Üretim süreçlerinin sınırlar ötesinde yeniden konumlandırılması İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

8 4. Yöneticiler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a.Üst düzey yöneticilerin teknik yeteneğe ihtiyaçları yoktur b.Her yönetim kademesinde beşeri yetenek eşit öneme sahiptir c.İşletmelerde üst, orta ve alt düzeyde yöneticiler bulunmaktadır d.Alt düzey yöneticiler işlemsel (operasyonel) işlerle daha çok ilgilidirler e.Yöneticileri, yönetici olmayan çalışandan ayıran en önemli fark yetkidir İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

9 4. Yöneticiler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a.Üst düzey yöneticilerin teknik yeteneğe ihtiyaçları yoktur b.Her yönetim kademesinde beşeri yetenek eşit öneme sahiptir c.İşletmelerde üst, orta ve alt düzeyde yöneticiler bulunmaktadır d.Alt düzey yöneticiler işlemsel (operasyonel) işlerle daha çok ilgilidirler e.Yöneticileri, yönetici olmayan çalışandan ayıran en önemli fark yetkidir İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

10 5. İşletmelerde kuruluş yerinin belirlenmesi süreci hangi araştırma kapsamında yer alır? a.Teknik b.Finansal c.Yasal d.Örgütsel e.Ekonomik İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

11 5. İşletmelerde kuruluş yerinin belirlenmesi süreci hangi araştırma kapsamında yer alır? a.Teknik b.Finansal c.Yasal d.Örgütsel e.Ekonomik İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

12 6. Tekelleşmeye neden olduğu için ülkemizde yasalarla önlenen şirket birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? a.Kartel b.Holding c.Tröst d.Dikey bütünleşme e.Yatay bütünleşme İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

13 6. Tekelleşmeye neden olduğu için ülkemizde yasalarla önlenen şirket birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? a.Kartel b.Holding c.Tröst d.Dikey bütünleşme e.Yatay bütünleşme İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

14 8. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin insan kaynakları yönetimi fonksiyonuna ilişkin faaliyetler arasında yer almaz? a.Çalışanların işe alıştırılması b.Ücret ve maaş yönetimi c.Seçme ve yerleştirme d.Aktiflerin yönetimi e.Performans değerleme İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

15 8. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin insan kaynakları yönetimi fonksiyonuna ilişkin faaliyetler arasında yer almaz? a.Çalışanların işe alıştırılması b.Ücret ve maaş yönetimi c.Seçme ve yerleştirme d.Aktiflerin yönetimi e.Performans değerleme İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

16 9. Aşağıdakilerden hangisi “Örgütsel Araştırma” kapsamında yer almaz? a.Yapılacak işlerin belirlenmesi b.Yapılacak işlerin gruplandırılması c.İşgörenin belirlenmesi d.Yetki ve sorumlulukların verilmesi e.İşletme üretim kapasitesinin belirlenmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

17 9. Aşağıdakilerden hangisi “Örgütsel Araştırma” kapsamında yer almaz? a.Yapılacak işlerin belirlenmesi b.Yapılacak işlerin gruplandırılması c.İşgörenin belirlenmesi d.Yetki ve sorumlulukların verilmesi e.İşletme üretim kapasitesinin belirlenmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

18 10. Hangisi Uruguay görüşmelerinin getirdiği en büyük yenilik olarak sayılmaktadır? a.Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne dönüştürülmesi b.Küresel ısınmanın engellenmesi için gerekli düzenlemelerin sağlanması c.Ülkelerin yerel işgücünü piyasalarındaki düzenlemelere açıklık getirilmesi d.Küresel finansal konularda denetimler ve organizasyonlar yapılması e.İnsan hakları, çalışma adaleti ve sosyal hakların iyileştirilmesi için çalışmalar yapması İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

19 10. Hangisi Uruguay görüşmelerinin getirdiği en büyük yenilik olarak sayılmaktadır? a.Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne dönüştürülmesi b.Küresel ısınmanın engellenmesi için gerekli düzenlemelerin sağlanması c.Ülkelerin yerel işgücünü piyasalarındaki düzenlemelere açıklık getirilmesi d.Küresel finansal konularda denetimler ve organizasyonlar yapılması e.İnsan hakları, çalışma adaleti ve sosyal hakların iyileştirilmesi için çalışmalar yapması İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

20 11. Girdiyi çıktıya çeviren dönüşüm işlemlerine ne ad verilir? a.İşletme b.Yönetim c.Sistem d.Süreç e.Geribildirim İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

21 11. Girdiyi çıktıya çeviren dönüşüm işlemlerine ne ad verilir? a.İşletme b.Yönetim c.Sistem d.Süreç e.Geribildirim İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

22 12. Hangisi küreselleşmenin göstergeleri arasında yer almaz? a.Uluslararası ticaretin boyutu b.Çokuluslu işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin büyüklüğü c.Uluslararası sermaye hareketleri d.Doğrudan yabancı sermaye yatırımları e.Ülkelerdeki nüfusun ortalama yaşam süreleri İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

23 12. Hangisi küreselleşmenin göstergeleri arasında yer almaz? a.Uluslararası ticaretin boyutu b.Çokuluslu işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin büyüklüğü c.Uluslararası sermaye hareketleri d.Doğrudan yabancı sermaye yatırımları e.Ülkelerdeki nüfusun ortalama yaşam süreleri İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

24 13. Aşağıdakilerden hangisi ticaret sektöründe çalışan işletmelerin kullanmaya gerek duymadıkları işletme fonksiyonlarından biridir? a.Üretim b.Pazarlama c.Finans d.Muhasebe e.Yönetim İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

25 13. Aşağıdakilerden hangisi ticaret sektöründe çalışan işletmelerin kullanmaya gerek duymadıkları işletme fonksiyonlarından biridir? a.Üretim b.Pazarlama c.Finans d.Muhasebe e.Yönetim İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

26 14. Aynı iş kolunda faaliyet gösteren işletmelerin karlarını arttırmak amacıyla yaptıkları anlaşmalara ne ad verilir? a.Kartel b.Holding c.Konsern d.Konsorsiyum e.Birleşme İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

27 14. Aynı iş kolunda faaliyet gösteren işletmelerin karlarını arttırmak amacıyla yaptıkları anlaşmalara ne ad verilir? a.Kartel b.Holding c.Konsern d.Konsorsiyum e.Birleşme İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

28 15. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaretin boyutunun tanımı olarak kullanılmaktadır? a.Bir ülkedeki fon sahibi bir yatırımcının bir başka ülkedeki bir kişiye ya da kuruluşa sermaye aktarması b.Ülkeler arasında gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemlerinin toplamı c.Ülkeler arasında gerçekleşen ithalat işlemlerinin toplamı d.Ülkeler arasında gerçekleşen ihracat işlemlerinin toplamı e.Bir ülkedeki fon sahibinin bir başka ülkeye fiziki olarak yatırım yapması İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

29 15. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaretin boyutunun tanımı olarak kullanılmaktadır? a.Bir ülkedeki fon sahibi bir yatırımcının bir başka ülkedeki bir kişiye ya da kuruluşa sermaye aktarması b.Ülkeler arasında gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemlerinin toplamı c.Ülkeler arasında gerçekleşen ithalat işlemlerinin toplamı d.Ülkeler arasında gerçekleşen ihracat işlemlerinin toplamı e.Bir ülkedeki fon sahibinin bir başka ülkeye fiziki olarak yatırım yapması İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

30 16. Belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler barındıran, bu parçaların aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan bir bütünü ne ad verilir? a.Üretim b.Bileşen c.Sistem d.Süreç e.Çıktı İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

31 16. Belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler barındıran, bu parçaların aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan bir bütünü ne ad verilir? a.Üretim b.Bileşen c.Sistem d.Süreç e.Çıktı İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

32 17. Kâr elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip, verimli bir biçimde kullanan kişiye ne ad verilir? a.Yönetici b.Mühendis c.Girişimci d.Usta e.Formen İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

33 17. Kâr elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip, verimli bir biçimde kullanan kişiye ne ad verilir? a.Yönetici b.Mühendis c.Girişimci d.Usta e.Formen İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

34 18. Aşağıdakilerden hangisi birleşmelerin başarılı olmasını kolaylaştıran faktörlerden biri değildir? a.Görüşmelerin dikkatli yürütülmesi b.Temel faaliyetlere odaklanılması c.İşletmelerin kültürel açıdan benzerlik göstermesi d.Birleşme sonrasında kaynakların paylaşılması e.İşletmelerin iş kollarının farklı özellikler göstermesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

35 18. Aşağıdakilerden hangisi birleşmelerin başarılı olmasını kolaylaştıran faktörlerden biri değildir? a.Görüşmelerin dikkatli yürütülmesi b.Temel faaliyetlere odaklanılması c.İşletmelerin kültürel açıdan benzerlik göstermesi d.Birleşme sonrasında kaynakların paylaşılması e.İşletmelerin iş kollarının farklı özellikler göstermesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

36 19. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin planlama yaparken gözönüne alması gereken ekonomik duruma ait özellikler arasında yer alır? a.Çalışanların memnuniyet düzeyi b.Hedef pazardaki nüfusun yapısındaki değişiklikler c.Faaliyet gösterilen ülkedeki yasal düzenlemeler d.Faaliyet gösterilen ülkenin ekonomik durumu e.Hedef pazardaki kültürel değişimler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

37 19. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin planlama yaparken gözönüne alması gereken ekonomik duruma ait özellikler arasında yer alır? a.Çalışanların memnuniyet düzeyi b.Hedef pazardaki nüfusun yapısındaki değişiklikler c.Faaliyet gösterilen ülkedeki yasal düzenlemeler d.Faaliyet gösterilen ülkenin ekonomik durumu e.Hedef pazardaki kültürel değişimler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

38 20. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için yerine getirmesi gereken işlevlerinden biri değildir? a.Planlama b.Örgütleme c.Pazarlama d.Yöneltme e.Kontrol İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

39 20. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için yerine getirmesi gereken işlevlerinden biri değildir? a.Planlama b.Örgütleme c.Pazarlama d.Yöneltme e.Kontrol İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

40 21. Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik araştırmaları içinde yer almaz? a.Ekonomik araştırmalar b.Teknik araştırmalar c.Finansal araştırmalar d.Sektör ve faaliyet konusunu belirleme araştırmaları e.Örgütsel araştırmalar İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

41 21. Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik araştırmaları içinde yer almaz? a.Ekonomik araştırmalar b.Teknik araştırmalar c.Finansal araştırmalar d.Sektör ve faaliyet konusunu belirleme araştırmaları e.Örgütsel araştırmalar İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

42 22. Aşağıdakilerden hangisi ortak girişimlerin başarılı olmasına yardımcı olan unsurlardan biri değildir? a.Ortakların rollerinin belirlenmesi b.Üst yönetimin desteği c.Birleşme riski d.Kültürel farklılıkların ortadan kaldırılması e.İşbirliği için sorumlunun belirlenmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

43 22. Aşağıdakilerden hangisi ortak girişimlerin başarılı olmasına yardımcı olan unsurlardan biri değildir? a.Ortakların rollerinin belirlenmesi b.Üst yönetimin desteği c.Birleşme riski d.Kültürel farklılıkların ortadan kaldırılması e.İşbirliği için sorumlunun belirlenmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

44 23. Gümrük tarifelerinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? a.İthalata getirilen miktar kısıtlamalarıdır. b.İhracata getirilen miktar kısıtlamalarıdır. c.Ticarete konu olan malın üzerine konulan gümrük vergileridir. d.İthal edilebilecek ürün çeşidine getirilen kısıtlamalardır. e.İhraç edilecek ürün çeşidine getirilen kısıtlamalardır. İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

45 23. Gümrük tarifelerinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? a.İthalata getirilen miktar kısıtlamalarıdır. b.İhracata getirilen miktar kısıtlamalarıdır. c.Ticarete konu olan malın üzerine konulan gümrük vergileridir. d.İthal edilebilecek ürün çeşidine getirilen kısıtlamalardır. e.İhraç edilecek ürün çeşidine getirilen kısıtlamalardır. İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

46 24. Aşağıdakilerden hangisi üretim ile ilgili kişilerin görev ve sorumluluğunda olan başlıca konu ve faaliyetlerden değildir? a.Hedef pazarı belirleme b.Üretim planlama c.Ürün ve hizmet tasarımı d.Kalite kontrol e.Stok yönetimi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

47 24. Aşağıdakilerden hangisi üretim ile ilgili kişilerin görev ve sorumluluğunda olan başlıca konu ve faaliyetlerden değildir? a.Hedef pazarı belirleme b.Üretim planlama c.Ürün ve hizmet tasarımı d.Kalite kontrol e.Stok yönetimi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

48 25. Aşağıdakilerden hangisi “Teknik Araştırma” kapsamında yer alır? a.Talep tahmini ve pazar araştırması b.Kuruluş yerinin belirlenmesi c.İşletmenin tahmini gelirlerinin belirlenmesi d.Organizasyon şemasının belirlenmesi e.Üretim sistemi ve teknolojinin belirlenmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

49 25. Aşağıdakilerden hangisi “Teknik Araştırma” kapsamında yer alır? a.Talep tahmini ve pazar araştırması b.Kuruluş yerinin belirlenmesi c.İşletmenin tahmini gelirlerinin belirlenmesi d.Organizasyon şemasının belirlenmesi e.Üretim sistemi ve teknolojinin belirlenmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

50 26. Aşağıdakilerden hangisi satın alma stratejilerinin aşamalarından biri değildir? a.Satın alma stratejisinin formüle edilmesi b.Satın alınabilecek işletmelerin bulunması ve analiz edilmesi c.Satın almanın gerçekleşmesi d.Satın alma sonrası işletmelerin birleştirilmesi e.Satın alma sonrası işletmelerin iflas etmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

51 26. Aşağıdakilerden hangisi satın alma stratejilerinin aşamalarından biri değildir? a.Satın alma stratejisinin formüle edilmesi b.Satın alınabilecek işletmelerin bulunması ve analiz edilmesi c.Satın almanın gerçekleşmesi d.Satın alma sonrası işletmelerin birleştirilmesi e.Satın alma sonrası işletmelerin iflas etmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

52 27. Dünya Ticaret Örgütü hangi anlaşma sonucunda kurulmuştur? a.Uruguay Görüşmeleri b.Patent İşbirliği Anlaşması c.Kyoto Anlaşması d.Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması e.Avrupa Patent Sözleşmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

53 27. Dünya Ticaret Örgütü hangi anlaşma sonucunda kurulmuştur? a.Uruguay Görüşmeleri b.Patent İşbirliği Anlaşması c.Kyoto Anlaşması d.Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması e.Avrupa Patent Sözleşmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

54 28. Pazar ve tüketiciler hakkında sürekli ihtiyaç duyulan bilgilerin sistematik biçimde toplanması ve analiz edilmesine ne ad verilir? a.Pazarlama stratejisi b.Pazarlama araştırması c.Hedef pazarın belirlenmesi d.Pazarlama karması e.Pazarlama planlaması İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

55 28. Pazar ve tüketiciler hakkında sürekli ihtiyaç duyulan bilgilerin sistematik biçimde toplanması ve analiz edilmesine ne ad verilir? a.Pazarlama stratejisi b.Pazarlama araştırması c.Hedef pazarın belirlenmesi d.Pazarlama karması e.Pazarlama planlaması İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

56 29. Aşağıdakilerden hangisi “Örgütsel Araştırma” kapsamında yer alır? a.Talep tahmini ve pazar araştırması b.Organizasyon şemasının belirlenmesi c.İşletmenin tahmini gelirlerinin belirlenmesi d.Kuruluş yerinin seçimi e.Üretim sistemi ve teknolojinin belirlenmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

57 29. Aşağıdakilerden hangisi “Örgütsel Araştırma” kapsamında yer alır? a.Talep tahmini ve pazar araştırması b.Organizasyon şemasının belirlenmesi c.İşletmenin tahmini gelirlerinin belirlenmesi d.Kuruluş yerinin seçimi e.Üretim sistemi ve teknolojinin belirlenmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

58 30. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi sağlayan teknolojiler arasında yer almamaktadır? a.E-posta ve videokonferans teknolojisi b.İnternet ve web sayfaları c.İşletmelerin kullandıkları intranetler ve extranetler d.Maddeyi atomik ve moleküler seviyede kontrol eden teknolojiler e.Ulaştırma sektöründeki gelişmeleri ortaya çıkaran barkod, RFID gibi teknolojiler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

59 30. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi sağlayan teknolojiler arasında yer almamaktadır? a.E-posta ve videokonferans teknolojisi b.İnternet ve web sayfaları c.İşletmelerin kullandıkları intranetler ve extranetler d.Maddeyi atomik ve moleküler seviyede kontrol eden teknolojiler e.Ulaştırma sektöründeki gelişmeleri ortaya çıkaran barkod, RFID gibi teknolojiler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

60 31. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hızlı bir şekilde değişim gösteren dünyada rekabet avantajı sağlaması için yeniliğe ulaşmasını sağlayan işletme fonksiyonudur? a.Pazarlama b.Muhasebe c.Finans d.İnsan kaynakları e.Ar-Ge ve İnovasyon İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

61 31. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hızlı bir şekilde değişim gösteren dünyada rekabet avantajı sağlaması için yeniliğe ulaşmasını sağlayan işletme fonksiyonudur? a.Pazarlama b.Muhasebe c.Finans d.İnsan kaynakları e.Ar-Ge ve İnovasyon İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

62 32. Aşağıdakilerden hangisi “Teknik Araştırma” kapsamında yer almaz? a.Üretim sisteminin seçimi b.Kullanılacak teknolojinin seçimi c.İşletmenin tahmini gelirlerinin belirlenmesi d.Üretim yönteminin belirlenmesi e.Teknik maliyet çalışmalarının yapılması İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

63 32. Aşağıdakilerden hangisi “Teknik Araştırma” kapsamında yer almaz? a.Üretim sisteminin seçimi b.Kullanılacak teknolojinin seçimi c.İşletmenin tahmini gelirlerinin belirlenmesi d.Üretim yönteminin belirlenmesi e.Teknik maliyet çalışmalarının yapılması İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

64 33. İki işletmenin bir araya gelerek tek işletme haline gelmesine ne ad verilir? a.Birleşme b.Stratejik ortaklık c.Holding d.Kartel e.Konsorsiyum İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

65 33. İki işletmenin bir araya gelerek tek işletme haline gelmesine ne ad verilir? a.Birleşme b.Stratejik ortaklık c.Holding d.Kartel e.Konsorsiyum İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

66 34. Küresel kaynaklandırmanın tanımı aşağıdakilerden şıklardan hangisinde yer almaktadır? a.İşletmelerin üretimde kullanacakları malzemeleri ya da insan kaynaklarını en uygun sağlayabilecekleri ülkelerden satın almaları b.İşletmelerin kendilerine en fazla satış yapabilecekleri pazarları hedef pazar olarak seçmeleri c.İşletmelerin birden çok pazara yönelmesi d.İşletmelerin en fazla karlılık elde edebilecekleri yatırımları seçme yöntemi e.İşletmelerin bir başka ülkenin iş yapma biçimi ya da markasını kullanma hakkı İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

67 34. Küresel kaynaklandırmanın tanımı aşağıdakilerden şıklardan hangisinde yer almaktadır? a.İşletmelerin üretimde kullanacakları malzemeleri ya da insan kaynaklarını en uygun sağlayabilecekleri ülkelerden satın almaları b.İşletmelerin kendilerine en fazla satış yapabilecekleri pazarları hedef pazar olarak seçmeleri c.İşletmelerin birden çok pazara yönelmesi d.İşletmelerin en fazla karlılık elde edebilecekleri yatırımları seçme yöntemi e.İşletmelerin bir başka ülkenin iş yapma biçimi ya da markasını kullanma hakkı İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

68 35. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin girdileri arasında değildir? a.İnsan b.Makinalar c.Para d.Ödemeler e.Tesisler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

69 35. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin girdileri arasında değildir? a.İnsan b.Makinalar c.Para d.Ödemeler e.Tesisler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

70 36. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst fonksiyonudur? a)Üretim b)Pazarlama c)Finansman d)Halkla ilişkiler e)Yönetim İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

71 36. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst fonksiyonudur? a)Üretim b)Pazarlama c)Finansman d)Halkla ilişkiler e)Yönetim İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

72 37. İşletmenin fonksiyonlarından olan üretim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a)Hizmet işletmelerinde üretim sonucu ortaya çıkan ürün somut bir nitelik taşır. b)İşletmelerde üretim, bir dönüşüm sürecidir. c)Üretim sonucu ürün veya hizmetler tüketiciye fayda sağlar. d)Üretim sonucu ürün veya hizmetler işletmeye kâr sağlar. e)İşletmelerdeki üretim sonucunda bir değer yaratma fonksiyonu gerçekleştirilmiş olur. İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

73 37. İşletmenin fonksiyonlarından olan üretim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a)Hizmet işletmelerinde üretim sonucu ortaya çıkan ürün somut bir nitelik taşır. b)İşletmelerde üretim, bir dönüşüm sürecidir. c)Üretim sonucu ürün veya hizmetler tüketiciye fayda sağlar. d)Üretim sonucu ürün veya hizmetler işletmeye kâr sağlar. e)İşletmelerdeki üretim sonucunda bir değer yaratma fonksiyonu gerçekleştirilmiş olur. İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

74 38. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin özelliklerinden değildir? a)Gelir sağlama amacıyla kurulur. b)Varlığını sürekli bir biçimde sürdürme niyetindedir. c)Diğer işletmelerden bağımsız şekilde işletilir. d)İktisadi faaliyeti nakdi sermayeden çok bedeni çalışmaya dayanır. e)Esnaf işletmelerinden daha büyük ölçeklidir. İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

75 38. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin özelliklerinden değildir? a)Gelir sağlama amacıyla kurulur. b)Varlığını sürekli bir biçimde sürdürme niyetindedir. c)Diğer işletmelerden bağımsız şekilde işletilir. d)İktisadi faaliyeti nakdi sermayeden çok bedeni çalışmaya dayanır. e)Esnaf işletmelerinden daha büyük ölçeklidir. İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

76 39. Endüstri işletmeleri hangi ölçüte göre yapılan sınıflandırma içinde yer alır? a)Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler b)Faaliyet alanlarına göre işletmeler c)Büyüklüklerine göre işletmeler d)Hukuki yapılarına göre işletmeler e)Üretimde kullanılan teknolojiye göre işletmeler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

77 39. Endüstri işletmeleri hangi ölçüte göre yapılan sınıflandırma içinde yer alır? a)Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler b)Faaliyet alanlarına göre işletmeler c)Büyüklüklerine göre işletmeler d)Hukuki yapılarına göre işletmeler e)Üretimde kullanılan teknolojiye göre işletmeler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

78 40. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ekonomik fonksiyonlarına göre yapılan sınıflandırmada yer alır? a)Özel İşletmeler b)Ara tüketicilere mal ve hizmet üreten işletmeler c)Ticaret işletmeleri d)Pazarlama işletmeleri e)Ulusal işletmeler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

79 40. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ekonomik fonksiyonlarına göre yapılan sınıflandırmada yer alır? a)Özel İşletmeler b)Ara tüketicilere mal ve hizmet üreten işletmeler c)Ticaret işletmeleri d)Pazarlama işletmeleri e)Ulusal işletmeler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

80 41. Sınıflandırma ölçütü olarak üretim faktörlerinin ve sermayenin temin edildiği kaynakların kullanıldığı işletme sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? a)Faaliyet alanlarına göre işletmeler b)Ulusal kökenlerine göre işletmeler c)Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler d)Üretim faktörlerinin ağırlığına göre işletmeler e)Üreticilerin türüne göre işletmeler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

81 41. Sınıflandırma ölçütü olarak üretim faktörlerinin ve sermayenin temin edildiği kaynakların kullanıldığı işletme sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? a)Faaliyet alanlarına göre işletmeler b)Ulusal kökenlerine göre işletmeler c)Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler d)Üretim faktörlerinin ağırlığına göre işletmeler e)Üreticilerin türüne göre işletmeler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

82 42. Aşağıdakilerden hangisi “üretim araçlarının mülkiyetine göre” belirlenen işletme türlerinden birisi değildir? a)Karma işletmeler b)Yabancı sermayeli işletmeler c) Kamu işletmeleri d)Endüstri işletmeleri e) Özel işletmeler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

83 42. Aşağıdakilerden hangisi “üretim araçlarının mülkiyetine göre” belirlenen işletme türlerinden birisi değildir? a)Karma işletmeler b)Yabancı sermayeli işletmeler c) Kamu işletmeleri d)Endüstri işletmeleri e) Özel işletmeler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

84 43. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında kullanılan nicel ölçütlerden değildir? a)Sahip olunan sermaye b)Faaliyet karı c)Pazar yapısı d)Kuruluş yerinin büyüklüğü e)Üretim ve satış hacmi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

85 43. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında kullanılan nicel ölçütlerden değildir? a)Sahip olunan sermaye b)Faaliyet karı c)Pazar yapısı d)Kuruluş yerinin büyüklüğü e)Üretim ve satış hacmi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

86 44. İşletmelerin ürettikleri ürünlerin, endüstri malı ya da tüketim malı olarak kullanılmasına göre yapılan sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir? a)Ekonomik fonksiyonlarına göre işletmeler b)Faaliyet alanlarına göre işletmeler c)Tüketicilerin türüne göre işletmeler d)Üretimde kullanılan teknolojiye göre işletmeler e)Mülkiyete göre işletmeler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

87 44. İşletmelerin ürettikleri ürünlerin, endüstri malı ya da tüketim malı olarak kullanılmasına göre yapılan sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir? a)Ekonomik fonksiyonlarına göre işletmeler b)Faaliyet alanlarına göre işletmeler c)Tüketicilerin türüne göre işletmeler d)Üretimde kullanılan teknolojiye göre işletmeler e)Mülkiyete göre işletmeler İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

88 45. İşletmenin bireylere, topluluklara ve çevreye hesap verme gerekliliği tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a)Etik b)Sorumluluk c)Yetki ve güç d)Sosyal sorumluluk e)Yasal sorumluluk İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

89 45. İşletmenin bireylere, topluluklara ve çevreye hesap verme gerekliliği tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a)Etik b)Sorumluluk c)Yetki ve güç d)Sosyal sorumluluk e)Yasal sorumluluk İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

90 46. İşletmelerin bireyler ve toplum üzerinde olumsuz etkileri ve bu olumsuz etkiler hakkında bilgilendirme zorunluluğu vardır. Bu bilgilendirme zorunluluğu ne tür bir zorunluluktur? a)Kişisel sorumluluk b)Yasal sorumluluk c)Etik sorumluluk d)Sosyal sorumluluk e)Yeki ve güç sorumluluğu İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

91 46. İşletmelerin bireyler ve toplum üzerinde olumsuz etkileri ve bu olumsuz etkiler hakkında bilgilendirme zorunluluğu vardır. Bu bilgilendirme zorunluluğu ne tür bir zorunluluktur? a)Kişisel sorumluluk b)Yasal sorumluluk c)Etik sorumluluk d)Sosyal sorumluluk e)Yeki ve güç sorumluluğu İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

92 47. İşletme bazı kararlarından hangi sebep yüzünden vazgeçebilir? a)Çevresel sorumluluklar b)Yerel yönetimlerin uygulanması c)Faaliyetlerin sosyal etkilerinin zararları d)Yasal zorunluluklar e)Uluslararası standartlar İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

93 47. İşletme bazı kararlarından hangi sebep yüzünden vazgeçebilir? a)Çevresel sorumluluklar b)Yerel yönetimlerin uygulanması c)Faaliyetlerin sosyal etkilerinin zararları d)Yasal zorunluluklar e)Uluslararası standartlar İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

94 47. Yardımseverlik prensibinin dayanağı olan görüş nedir? a)Varlıklı bireyler hayırsever olmalı b)İhtiyaç sahiplerine bireysel katkı yapılabilir c)Yanındakinin kardeşin olduğu unutulmamalı ve korunmalı d)Zenginler eğitim kurumlarına destek vermeli e)Fakirlere yardım edilmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

95 47. Yardımseverlik prensibinin dayanağı olan görüş nedir? a)Varlıklı bireyler hayırsever olmalı b)İhtiyaç sahiplerine bireysel katkı yapılabilir c)Yanındakinin kardeşin olduğu unutulmamalı ve korunmalı d)Zenginler eğitim kurumlarına destek vermeli e)Fakirlere yardım edilmesi İşletme ve İşletmecilikle ilgili Kavramlar

96 Hazırlayan SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM


"Hazırlayan İŞLETME İLKELERİ SORULAR Yrd. Doç. Dr. Didem Paşaoğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları