Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITMA VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITMA VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU"— Sunum transkripti:

1 ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITMA VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU
ÇIRAKLIK EĞİTİMİ ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITMA VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU

2 Türkiye’de Çıraklık Eğitimi ve Önemi

3 Çıraklık eğitimi Yetkili otoritelerce kabul edilmiş çıraklık standartlarına göre düzenlenmiş çırak yada kanuni vasisi ile işveren yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış bir çıraklık sözleşmesi esaslarına göre, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını çırakta, ilke olarak iş içerisinde geliştirme sürecidir. (DOĞAN Hıfzı 1996)

4 ÇIRAKLIK EĞİTİMİNİN AMACI
Zorunlu temel eğitimini tamamladıktan sonra, gerçek iş ortamında fiilen çalışmak suretiyle meslek öğrenmek isteyen 15 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili işgücü haline getirmek, çıraklık eğitiminin temel amacıdır.

5 ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR ?
14 Yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış, en az ilköğretim okulu mezunu olan; bünyesi ve sağlığı gireceği, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olanlar çıraklık eğitimine alınırlar.Yaşları 19’u geçmiş olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar da yaşlarına ve seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimi programına alınabilir.

6 A. Yasal Düzenlemelerin Çırak Öğrencilere Tanıdığı Haklar; 1
A.Yasal Düzenlemelerin Çırak Öğrencilere Tanıdığı Haklar; 1. Sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmışlardır. 2. Askerlik işlemleri eğitimlerinin sonuna kadar ertelenmektedir. 3. İşyerlerinden ücret almaları sağlanmıştır. 4. Bütün öğrencilik haklarından faydalanmaktadırlar. 5. Meslekî ve Teknik Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim Kurumlarına açık öğretime devam ederek yatay ve dikey geçiş yapabilecektir.

7 B. Yasal Düzenlemelerin İşverenlere Tanıdığı Haklar;
Aday çırak ve çırakların sigorta primleri Devlet tarafından karşılanmaktadır. İş hayatına çalışma disiplini getirilmiştir. Aday çırak ve çıraklar, sözleşme ile işyerine bağlandıkları için gelişigüzel işyeri değiştirememektedirler. İşyeri açma belirli kurallara bağlanmıştır. Kayıt dışı işyeri açılması önlenmiştir. Kanun kapsamına giren işyerlerinde kanunda belirtilen sınırlar içerisinde ve Bakanlıkça tespit edilen esas ve ölçülere göre çırak, teknik ve meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptıran gerçek ve tüzel kişilere Gelir ve Kurumlar Vergilerinden fona ödedikleri meblağın % 50’si teşvik primi olarak fondan iade edilmesi karara bağlanmıştır.

8 Çıraklık eğitiminin en önemli katkıları;
İş hayatında çalışma disiplinin sağlanması, Çırak öğrencilerin sosyal güvenlik kapsamına alınması, Ülke çapında mesleki standartların sağlanması, İşyeri açmanın belli bir düzene bağlanması, Meslek analizine dayalı olarak günümüzde geçerli mesleklerin belirlenmesi, Yapılan işlerin kalite ve veriminin yükselmesi,

9 Eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılması
Çıraklık eğitimi sistemi ile hızlı bir sanayileşme süreci içerisinde bulunan ülkemizde, ihtiyaç duyulan vasıflı ara insan gücünün süratli, ekonomik ve etkin bir şekilde karşılanmasına önemli katkı sağlayacaktır.

10 ÜLKEMİZDE EĞİTİMİ ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ DÜZENLEYEN YASAL DAYANAKLAR Ülkemizde çıraklık eğitimi, tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “2089 Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu” ile kanuni esaslara bağlanmıştır. Ancak istenilen sonuçlar alınamamıştır Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile çıraklık ve meslek eğitiminin günümüz şartlarına göre bir sistem bütünlüğü içinde düzenlenmesi amaçlanmıştır. 5362Sayılı Meslek Kuruluşları Kanununa tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna tabi işyerlerinde çalışan çırak yaşındaki gençlerin, çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmış il ve meslek dallarında çalışan gençlerin çıraklık eğitimi görmesi zorunludur.

11 3308 sayılı Kanun; çıraklık, örgün ve yaygın mesleki ve teknik öğretim kurumlarında işgücünün mesleki eğitimi için üç temel yaklaşımı benimsemiştir. Bu yaklaşımlar şunlardır; Çıraklık eğitimi (İkili eğitim sistemi) Tam ve yarı zamanlı okul sistemi Yaygın Meslek Eğitimi (Meslek Kursları)

12 3308 Sayılı Kanunun amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:
Zorunlu eğitimden sonra çeşitli sebeplerle eğitime devam etmeyen veya eğitimin çeşitli kademelerinden ayrılan gençlere düzenli ÇIRAKLIK EĞİTİMİ ile mesleki eğitim vermek, Çıraklık eğitimi veya meslek liselerine devam etme imkânı bulamamış, istihdam için gerekli temel yeterliklere sahip olmayan genç ve yetişkinleri meslek kursları yoluyla istihdama hazırlamak, Çalışan insan gücünün iş verimini yükseltmek ve yeni teknolojilere uyumunu sağlamak amacıyla GELİŞTİRME VE UYUM KURSLARI açmak,

13 İş hayatının mesleki eğitimi planlama, geliştirme ve değerlendirme süreçlerine katılımını sağlamak,
Mesleki eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için yeni finansman kaynakları sağlamak, Araştırmalarla mesleki eğitimi sürekli destekleyip gelişmesine yardımcı olmak, Meslek Lisesi öğrencilerinin beceri eğitiminin, işletmelerde gerçek iş ortamında yapılmasına imkân vermek, Kısacası bu kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

14 Bu eğitimi tamamlayan vatandaşlarımız:
İyi bir vatandaştan beklenen davranışları kazanacak, Çeşitli mesleklerdeki ortak iş ve işlemleri öğrenecek, Çalışma disiplininin anlam ve önemini kavrayacak, Ortak bir genel kültür edinecek, Çalışma hayatına uyum sağlamaya yardımcı olacak tutum ve davranışlar kazanacaklardır.

15 ÇIRAKLIK EĞİTİMİNİN UYGULANDIĞI YERLER
3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu’nun 2. maddesine göre çıraklık eğitimi aşağıdaki işyerleri ve kuruluşlarda uygulanmaktadır: 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre kurulmuş meslek kuruluşlara üye işyerleri, 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na göre kurulmuş meslekî kuruluşlara üye işyerleri ve işletmeler Döner sermayeli işyerleri, Mal ve hizmet üreten kamu kuruluşları.

16 MESLEKÎ EĞİTİM MERKEZİ
MÜDÜRLÜKLERİ Meslekî Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan il ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.

17 Bu müdürlüklere ek olarak bir de vakıflarımız bulunmaktadır
Bu müdürlüklere ek olarak bir de vakıflarımız bulunmaktadır. Ankara Ostim Çıraklık Vakfı, çıraklık eğitimi almak isteyenlere birçok imkan sunmaktadır. İmkanı olmayan öğrencilere vakıf bünyesinde barınma, yiyecek, giyecek ve aynı zamanda burslar vermektedir. Yine bu vakıf da “istihdam garantili meslek edindirme kursları” da faaliyet göstermektedir.

18 Mesleki ve teknik eğitimin sadece meslek liselerinde verilmediğini, meslek edinmek için çıraklık okullarının da olduğunu, Yaygın eğitim kapsamında yaş ne olursa olsun meslek kurslarıyla da meslek sahibi olunabileceğini, UNUTMAYALIM!..

19 Nitelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez bir unsurdur!.

20 Nitelikli iş gücüne sahip olmanın yolu ise iyi planlanmış mesleki eğitimle mümkündür!!

21 Ülkemizin ise hızla ilerleyen teknolojiye ayak uydurabilmesi, öncelikle mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi ile mümkün olacaktır. Çünkü…

22 TÜRKİYE, gelişmekte olan sanayisinde istihdam etmek için nitelikli işgücü sıkıntısı çekmektedir.

23 “Çıraklığını yapmadığımız işin, ustalığını
yapamayız!..”

24 VE ASIL UNUTULMAMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ KONU……

25 "TÜRKİYE'NİN SORUNU İŞSİZLİK DEĞİL, MESLEKSİZLİKTİR."

26 Bu Eğitim Sonunda verilen Belgeler:

27

28

29


"ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITMA VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları