Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Çocuk servisi Olgu Sunumu 4 Haziran 2014 Çarşamba İnt. Dr. Ersin Kılıç

2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 04 Haziran 2014 İnt.Dr. Ersin Kılıç

3 15 aylık , erkek hasta Şikayeti: Hırıltılı solunum

4 15 gün önce akşam evde kabak çekirdeği yerken şiddetli öksürüğü olmuş,
Sonrasında rahatlamış , o gece rahat uyumuş. Diğer günler normalmiş

5 31 mayıs akşamında akşam muz yerken tekrar şiddetli öksürüğü ve hırıltılı solunumu başlamış.
Morarması olmamış.

6 Özgeçmiş Prenatal: Annenin ilk gebeliği. Gebelik süresince patoloji saptanmamış. Natal: Miadında, sezeryanla, 3500 gr olarak doğmuş. Postnatal: Doğar doğmaz ağlamış. Küvez bakımı almamış. İkter, siyanoz öyküsü yok. Beslenme: ilk 6ay sadece anne sütü almış aydan sonra ek gıdalara geçilmiş. Halen anne sütü almaya devam ediyor. Geçirdiği Hastalıklar: Bilinen bir hastalık öyküsü yok. Aşılar: Düzenli, tam olarak yapılıyormuş. Alerji: yok.

7 Soygeçmiş Anne: 28 Y, ev hanımı, sağ – sağlıklı
Baba: 35 Y, kalite müdürü, sağ – sağlıklı 1.çocuk: Hastamız Anne – baba arasında akrabalık yok.

8 Fizik Muayene Ateş: 36.3 C Nabız: 120/ dk Sol. Sayısı: 40 / dk
TA: 85 / 50 mmHg Boy: 89cm (50-75 p) Kilo: 11 kg (50-75 p)

9 Genel durum: İyi, orta Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, ikter, siyanoz, peteşi, purpura, pigmentasyon bozukluğu yok. Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Kafa yapısı simetrik. Boyunda kitle ve LAP yok. Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik. Konjonktivalar ve skleralar doğal. Göz kürelerin her yöne hareketi doğal. Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Burun tıkanıklığı, akıntısı yok. Orofarenks ve tonsiller hafif hiperemik Kardiyovasküler: S1, S2 doğal. S3 yok.AFN her iki alt ekstremitede alınıyor. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralıkta.

10 Solunum sistemi: Toraks deformitesi yok. Retraksiyon yok
Solunum sistemi: Toraks deformitesi yok. Retraksiyon yok. Akciğer sesleri sağda hafif azalmış olarak duyuluyor(sola göre),bilateral expiryum uzunluğu mevcut, ral yok, ronküs yok. Gastrointestinal sistem: Batın normal bombelikte. Barsak sesleri doğal. Palpasyonla defans, rebound yok. Hepatomegali yok. splenomegali yok. Traube alanı açık. Genitoüriner sistem: Haricen kız. Anomali yok. Nöromüsküler sistem: Bilinç açık. Koopere, oryante, çevreyle ilgili. Emme, yakalama ve moro refleksleri canlı. Ense sertliği, kernig, brudzunski negatif. Babinski, klonus negatif. Kranial sinir muayeneleri doğal. Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonusu doğal.

11 Laboratuvar bulguları
WBC:13400 NEU:5600 HGB:12.0 HCT:36,1 PLT: Üre:15 Kre:0.49 Ca:9.7 Na:136 K:4.74 AST:36 ALT:12 Total protein:7.0 Albümin:4.21

12

13 Ön tanı?

14 Hasta yabancı cisim aspirasyonu ön tanısıyla Çocuk Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisine danışıldı.

15 Çocuk Göğüs Hastalıkları tarafından tipik öykü veren hastaya rijid bronkoskopi önerildi.

16 Hastaya; Yabancı cisim aspirasyonu ön tanısı ile genel anestezi altında Rijit Bronkoskopi yapıldı.

17 Yapılan rijid bronkoskobi sonucu;
Larenks, vokal kordlar doğal. Trakeada yabancı cisim görülmedi. Sağ sisteme girildi, tüm lob ve segment ağızları açık izlendi, yabancı cisim izlenmedi. Sol sisteme girildi, tüm lob ve segment ağızları açık izlendi, yabancı cisim izlenmedi.

18 Hastaya post-op PA A.C grafisi çekildi.

19

20 Hastadaki havalanma artışı ve bronkoskobi bulguları pnömoni olarak değerlendirilip, hasta antibiyoterapisi düzenlenerek ayaktan tedavi alacak şekilde taburcu edildi. Hasta acil durumlar anlatılarak 2 hafta sonra göğüs cerrahisi ve Ç. göğüs hastalıkları poliklinik kontrolüne çağrıldı.

21 ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONU

22 Yabancı cisim aspirasyonu
İnspirasyonla birlikte burun ya da ağız yoluyla ani olarak trakeobronşiyal sisteme yabancı cisim kaçması ve yerleşmesi olarak tanımlanan yabancı cisim aspirasyonu hayatı tehdit edebilen ve acil müdahale gerektiren bir durumdur.

23 Trakeaya kaçan yabancı cisim, solunum yollarını tamamen kapatabilecek büyüklükte olduğunda, asfiksi nedeniyle ani ölüme neden olabileceği gibi, obstrüksiyonun azalması veya obstrüksiyona neden olan yabancı cismin karinanın daha distaline ilerlemesi durumunda ise bulgu ve semptomların azalması da mümkündür.

24 Yabancı cisim aspirasyonlarının %80’i üç yaşından küçük çocuklarda meydana gelir.
1 yaş altı çocuklarda ölümlerin 5. en sık nedeni olup, 0-3 yaş grubu çocuk ölümlerinin %7’sinden sorumludur.

25 Çocuklar -oyuncak parçası -vida -kalem kapağı -metal para -anahtar
-pil... -fındık, fıstık, çekirdek ve kabukları, karpuz çekirdeği... -mısır, ceviz... -sakız -sert şeker -sebze parçası vb. Çocuklar

26 Klinik Sıklıkla beslenme sırasında ani bir öksürük ve boğulma epizodunu takiben hışıltı, öksürük ve stridor şeklinde ortaya çıkar. Öksürük başlangıçta spazmodik, kuru ve irritatiftir. Nöbetler halinde gelir. Yabancı cisim bronşa yerleştikten sonra öksürük şiddetini ve özelliğini kaybedebilir.

27 Klinik Bazı olgular sadece ani başlayan öksürük şikâyetiyle başvurabilirler. Akut aspirasyon ile yabancı cisim havayolunu tamamen tıkayıp ölüme neden olabilir.

28 Fizik muayenede; solunum seslerinde azalma, raller, asimetrik solunum sesleri saptanabileceği gibi, tamamen normal de bulunabilir.

29 Aspire edilen yabancı cisimlerin çoğu radyolusent gıda maddeleri olduğundan akciğer grafilerinde saptanamazlar. Akciğer grafisi obstrüksiyonun derecesine bağlı olarak fokal havalanma fazlalığını veya atelektaziyi ortaya koyabilir. Esas problem… expiryumda!! İçeride hava hapsi olur!!!

30 TEDAVİ Eğer hikaye ve fizik muayene ile tanı konulabilmişse başka bir tetkike ihtiyaç yoktur. Bu çocuklar derhal bronkoskopi yapılan bir merkeze sevk edilmelidir. Fleksibl bronkoskopi ile yabancı cisim daha kolay saptanır, daha distal hava yolları ve üst loplar gibi ulaşılması zor bölgeler daha rahat değerlendirilir.

31 Fakat fleksibl bronkoskopi ile yabancı cisim çıkarılması zordur, Lümeni ek aparatların (forseps,basket balon vs)geçmesi için dar,cisim extraksiyonu limitli,ancak tanıda faydalı. Bu nedenle rijid bronkoskopi tercih edilir.

32 Rijit Bronkoskopi ; Esas tedavi yöntemidir, Genel anestezi altında uygulandığından uyumsuz hastalarda avantajlıdır. Geniş lümenli, Hasta ventile edilebilir.

33 CERRAHİ Rigit bronkoskopi başarısız olursa bronkotomi,segmental rezeksiyon

34 Komplikasyonlar Uzamış obstrüksüyona bağlı olarak atelektazi, kronik infeksiyona bağlı bronşiektazi ve akciğer apsesi gelişebilir. Bronkoskopiyle yabancı cisim çıkarılması sırasında nadiren pnömotoraks ve pnömomediastinum gelişebilir.

35 Komplikasyonlar Obstrüktif amfizem Atelektazi Bronşial striktür
Pnömoni Hemoptizi Polip Bronşektazi Abse Bronkoplevral fistül Azalmış akciğer perfüzyonu Trakeobronşial fistül

36 TEŞEKKÜRLER …


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları