Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Performans Yönetimi Dengeli Puan Kartı Yöntemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Performans Yönetimi Dengeli Puan Kartı Yöntemi"— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Performans Yönetimi Dengeli Puan Kartı Yöntemi
İkinci Bölüm Performans Ölçme ve değerlendirme güz

2 Örgütsel Performans Yönetimi
Performans yönetimi, şirket hedeflerinin sonuçlara dönüşmesi sürecidir Performans yönetimi sadece bireylerle ilgilenmez; takımlar, programlar, süreçlere odaklanır, yani örgütü bir bütün olarak ele alır İyi geliştirilmiş bir performans yönetim sistemi, örgüt içerisinde sağlıklı ve sonuç odaklı bir yapıyı sürdürebilmek için bireysel ve örgütsel performansı birlikte yükseltmeyi hedefler Etkili örgütsel performans yönetimi bireyler ve yöneticilerin işbirliğini arttırarak örgütsel verimliliği arttırır

3 Örgütsel Performans Yönetiminin Faydaları
Örgütün gerçekten hangi sonuçlara ulaşmak istediğini belirler Olayları kişisellikten çıkarır: yöneticiler davranışlara ve sonuçlara bakarlar, kişiliklere değil Beklentileri belirler: Tek tek bireylerin de beklentilerinin çok yüksek olduğu bir toplumda, ölçülebilir sonuçlarla örgüt beklentilerinin gerçekçi olup olmadığı belirlenir Terfiler ve ödüller ölçülebilir sonuçlara dayandırılacağı için çalışanlar arasında eşitliği sağlar Örgüt hedefleri ve sonuçları birbirine daha akılcı tabanlarla bağlandığından üretim ve süreç yönetimi iyileşir

4 Örgütsel Performans Yönetiminin Faydaları
İşlemlerden sonuçlara kadar bakış açısını iyileştirir Performans artışının göstergesi olarak örgüt hedeflerine ulaşmada yapılan katkılara bakılır Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki ilişki ve geribildirimler artar Performans yıl sonunda ölçülüp geçilen bir konu değil, devamlı bir süreç olarak algılanmaya başlanır Müşteri odaklı bakış açısını destekler

5 Örgütsel Performans Yönetiminin Faydaları
Alt sistemler arasındaki iletişimi kuvvetlendirir – departmanlar, süreçler, takımlar ve çalışanlar  Kıyaslama ve planlama için kriterler belirler Örgüt bünyesinden en alt hedeflerden – günlük üretim hedefleri, iş sırasında oluşan hataların azaltılması, beklemeler - en üst hedeflere doğru – örgütün tüm hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve sıfır hataya yaklaşma- bir ilerleme izlenir

6 Önemli Örgütsel Performans Yönetimi Modelleri
Dengeli Puan Kartı Yöntemi Kıyaslama (Benchmarking) İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması Sürekli İyileştirme Kültürel Değişiklik ISO 9000 Bilgi Yönetimi Öğrenen Örgütler Hedef Bazlı Yönetim Çıktı Odaklı Değerlendirme Program Geliştirme Stratejik Planlama Toplam Kalite Yönetimi

7 Önemli Örgütsel Performans Yönetimi Modelleri
Dengeli Puan Kartı Yöntemi Müşteri bakış açısı, işletme içi süreçler, öğrenme-büyüme ve finansal durumlar olmak üzere dört göstergeye odaklanarak stratejik örgüt hedeflerine ulaşmak amacıyla süreçleri devamlı takip eder Kıyaslama (Benchmarking) Örgütsel performansta bir bakış açısı yakalamak amacıyla hizmet yada endüstri işletmeleri arasında standart ölçüler belirleyerek kıyaslamalar yapmaktır Yapılan bu kıyaslamalar, işletmenin hedeflerine ulaşmak için pazarın neresinde olduğunu ve kalitesinin rakiplerine göre ne durumda olduğunu gösterir

8 Önemli Örgütsel Performans Yönetimi Modelleri
İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması Örgüt yapısının ve iş süreçlerinin tamamının radikal bir şekilde yeniden tasarlanması, bu yolla örgüt performansının yükseltilmesidir Sürekli iyileştirme Gereksiz aktiviteler ve doğrulama işlemleri çıkartılarak, müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla, sürekli ve devamlı iyileştirilmeler yapılmasıdır Kültürel değişim Örgütün eski alışkanlıklarından ve davranışlarından kurtulması, yeni ve dinamik bir yapıya geçmesi amacıyla; Temel değerler, kurallar ve davranışların değiştirilmesidir Örgütsel dönüşümdür

9 Önemli Örgütsel Performans Yönetimi Modelleri
ISO 9000 Kalite konusunda uluslararası kabul görmüş temel standartlardan oluşur Başvuran şirketler belirli dönemlerde denetimlerden geçerek ISO belgesini almaya hak kazanır Bilgi yönetimi Örgütsel hedeflere ulaşmak amacıyla kritik bilgilerin toplanması ve yönetimidir Bilgi yönetimi genellikle bilgi sistemleri ve teknolojinin desteğiyle yapılır Öğrenen örgütler İş süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla örgüt performansını yükseltmek amaçlanır Bu doğrultuda her konuda düzenlenen eğitimlerle uzmanlaşma sağlanır

10 Önemli Örgütsel Performans Yönetimi Modelleri
Hedef bazlı yönetim Örgüt hedefleri doğrultusunda her birim için alt hedefler belirlenir Çalışanlar hedeflere ulaşmak için neler yaptıklarını zaman çizelgeleri, kayıtlar gibi somut çalışmalarla gösterirler Daha çok bir planlama stratejisidir Çıktı odaklı değerlendirme Gittikçe daha çok yaygınlaşan ve genellikle kar amacı gütmeyen işletmeler tarafından tercih edilen bir yöntemdir Ulaşılmak istenen çıktıyı, hedef gruba sonuçlar yardımıyla anlatmak ve daha iyisinin yapılabilmesi için bu çıktılar üzerinden değerlendirme yapmaktır

11 Önemli Örgütsel Performans Yönetimi Modelleri
Program geliştirme Genellikle çok fazla uygulama bulunan örgütlerde yararlanılan bir yöntemdir Genel performansı iyileştirmek amacıyla programların her biri incelenir ve sorunlar belirlenip giderilmeye çalışılır Sorunların düzeltilemediği ya da düzeltmenin çok masraflı olduğu durumlarda programın durdurulmasına karar verilir Stratejik planlama İzlenecek stratejik yolun, misyon, vizyon, örgüt değerleri ve toplam hedeflerin belirlenmesidir İzlenecek yol, hedeflere ulaşmak için gerekli hareket planlarının yapılmasıyla belirlenir

12 Önemli Örgütsel Performans Yönetimi Modelleri
Toplam kalite yönetimi Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgüt süreçlerinin her birinde sürekli ve devamlı iyileştirmeler yapmaktır Özellikle süreç ölçümleri ve kontrolleri yapılır

13 Dengeli Puan Kartı Yöntemi
Dengeli puan kartı yöntemi, yönetimin «performans» ile neyi anlatmak istediğini belirler ve bu amaçlara ulaşılıp ulaşılamadığını ölçer Örgütün misyon ve vizyonunu birer «hedef seti»ne dönüştürerek bu hedeflere ulaşma doğrultusunda performans standartları belirler

14 Dengeli Puan Kartı Yöntemi
Firmalar dört anahtar perspektifi kapsayan puan kartları yaratabilir Finansal Amaçlar — Paydaşlarımıza nasıl bakacağız? Müşteri Sonuçları — Müşterilerimiz bizi nasıl algılıyor? İçsel İşletme Süreçleri — Hangi alanlarda mükemmel olacağız? Öğrenme ve Gelişim — Büyüme ve gelişmeye nasıl devam edilebilir?

15 Dengeli Puan Kartı Yöntemi
Dengeli puan kartları yaklaşımı geçen on yıllık süreç içinde yaygınlaşmaya başlamıştır Organizasyonlar bazı puan kartı türlerini üründen, program performansına, içsel çalışan değerlendirmesi ve değerlendirme süreçlerine kadar her şeyde kullanabilmektedir Apple Computer gibi çok büyük şirketler performans hedeflerini oluşturmada ve takip etmede puan kartını kullanırlar

16 Dengeli Puan Kartı Yönteminin Avantajları
Hem finansal hem de finansal olmayan veya soyut ölçümlerin birlikte değerlendirilmesine imkan verir E-işletmede son derece önemli olan müşteri tatminini değerlendirir Amaç odaklı bir sistemdir Eylem yönelimli bir sistemdir ve işletmenin performansını izler ve geliştirir

17 Dengeli Puan Kartı Yöntemi
Dengeli puan kartlarının oluşturulması  kısa sürede mümkün değildir Çünkü kurumun stratejilerine ulaşmadaki performansını ölçmek için oluşturulan ve uygulamaya geçirilmesi uzun süre alabilen bir yapıdır Sonuçta oluşturulan bu yapı kağıt üstünde kalmamalı kurum yönetimine entegre edilmelidir Bu bağlamda puan kartlarının belli bir olgunluğa erişmesi ve üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması için zaman gerekecektir

18 Dengeli Puan Kartı Yöntemi - Örnek Bir banka denetim birimi
Aksiyon Planları: Denetim planı gerçekleştirime çalışmalarına denetlenen birim çalışanlarından katılım Denetlenen birimlerin denetimler hakkında görüşlerini almak,

19 Dengeli Puan Kartı Yöntemi
Aksiyon Planları: -Denetlenen birimden denetim kanıtı talep edilirken belirli süre içerisinde gönderilmesinin istenmesi (en fazla 3 gün) Denetim çalışmaları içerisinde zorunlu olmadığı sürece yıllık izin kullanılmaması, denetimler arasında yıllık izinlerin kullanılması -Denetim planı yapılırken; yıllık izin, eğitim, tatiller ,diğer gibi durumlarında değerlendirmeye alınması, - Her denetim başlangıcında BT Denetim prosedürlerinin okunmasına 1 gün süre ayrılması

20 Dengeli Puan Kartı Yöntemi
Aksiyon Planı: -Denetime özgü eğitim verilmesi, -Denetim süresi içerisine denetime hazırlık çalışma süresinin de eklenmesi -Alınan Sertifikalar için personele sertifika tazminatı ödenmesi -Kendi içerisinde grup olarak BT Denetim çalışmalarını yürüten BT Denetim ekibinin ayda bir defa toplanması ve kendi denetimleri kapsamında edindikleri bilgileri aktarması


"Örgütsel Performans Yönetimi Dengeli Puan Kartı Yöntemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları