Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
Acil yardım ve afet yönetimi bölümünde, itfaiye ve afet yönetimiyle ilgili eğitim verilmektedir. Sağlık kuruluşları, itfaiye teşkilatı, Sivil Savunma ve Kızılay gibi kurumlarda çalışabilecek yönetici adaylarını yetiştiren programdır. Bölümde okumak isteyenlerin sorumluluk sahibi, soğukkanlı, yardım etmeyi seven, iletişim becerileri olan kişiler olmaları gerekir. Mezunlar, itfaiye teşkilatı, sağlık kuruluşları, Sivil Savunma, Kızılay ve Sivil toplum örgütlerinde çalışabilirler.

2 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, hammaddesi ağaç olan malzemenin işlenerek değerlendirilmesi, ağaçtan elde edilen ürünlerin tasarlanması, buna ilişkin üretimin planlanması ve ürünlerin kalite kontrolü alanında çalışacak mühendisler yetiştiren bölümdür. Bölümde okumak isteyenlerin matematik ve fen derslerinde başarılı, işletmeye ilgi duyan, tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş, iletişim becerisine sahip kişiler olmaları gerekir. Mezunlar, başta mobilya endüstrisi olmak üzere ağacı hammadde olarak kullanılan deniz araçları, oyuncak, hediyelik eşya, müzik enstrümanları, ahşap işleme makineleri gibi endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren tüm özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.

3 AKTÜERYA-AKTÜERYA BİLİMLERİ
Sigorta şirketleri ve sosyal güvenlik kurumlarında istatistik ve olasılık hesapları yaparak sigorta rizikolarını ve primlerini hesaplayarak sigorta sözleşmelerinin ilkelerini saptayan kişilere “Aktüer” denir. Aktüerya programının amacı da, bu kurumlar için gerekli olan aktüerleri yetiştirmek ve bu konuda araştırmalar yapmaktır. Bu alanda okumak ve ileride aktüer olarak çalışmak isteyen kişilerin, matematik konularına ilgi duyan, sayılarla uğraşmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekir Aktüerya mezunları genellikle sigorta şirketlerinde çalışırlar. SSK, Emekli Sandığı, Bağkur gibi sosyal güvenlik kurumlarında da görev alabilirler. Ayrıca büyük sanayi kuruluşlarında danışman olarak da görev yapabilirler.

4 BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
Bu bölüm, sularda yaşayan canlıların hayatının incelenmesi, insanlar için yararlı olanların avlanma yöntemlerinin belirlenmesi, bunların özel olarak üretilmesi, balıkçılığa uygun gemi yapımı, onarımı yöntemi ile su altı tekniği konularında çalışacak, nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla eğitim yapan bir bölümdür. Bu programa girmek isteyen kişilerin, fen bilimlerine olduğu kadar işletme ve ekonomi konularına da ilgi duyması ve insanlarla iyi iletişim kurması gerekir. İç ve dış sularda faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel kuruluşta görev alabilirler. Avlanma yöntemleri ve avlanmada kullanılacak alet ve makinelerin projelendirilmesi ve yapımı alanında da çalışabilirler

5 BESLENME VE DİYETETİK Beslenmenin sağlığa etkisi, bireylerin gereksinimlerine uygun beslenme programlarının düzenlenmesi, hastalıklardan korunma ve hastalık süresinde beslenme şekilleri, toplu beslenme sistemleri için besinlerin alınmasından tüketilmesine kadar geçen süreçlerin incelenmesi, toplumun besleme konusunda bilinçlendirilmesi konusunda eğitim ve araştırma yapar. Mezunlar diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında, toplu beslenme yapan kuruluşlarda, beslenme eğitimcisi olarak eğitim kurumlarında, araştırma ve endüstri kuruluşlarında çalışabilirler.

6 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ-BİLGİSAYAR/ENFORMATİK
Bilgisayar mühendisliği programı, bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konusunda eğitim ve araştırma yapar. Bu bölümde okumak isteyenlerin, normalin üstünde bir akademik yeteneğe, üstün bir sayısal düşünme gücüne ve sağlam bir mantığa sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir. Yönetim, eğitim, endüstri, ticaret, sağlık ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarında sistem çözümleyicisi, uygulama programcısı olarak çalışırlar. Yazılım üreten ve pazarlayan şirketlerde bilgi-işlem merkezlerinde yönetmen, yazılım uzmanı olarak görev alabilirler.

7 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
Bu bölümlerin amacı bilgisayar programlama, bilişim teknolojileri, internet, işletme, finans, ekonomi, muhasebe ve iş idaresi konularında bilgi ve beceri sahibi kişiler yetiştirmektir. Bu alanlarda çalışmak isteyenlerin mekanik, sayısal ve sözel yeteneğe sahip kişiler olmaları gerekir. Mezunlar, işletmelerin bilgi işlem bölümlerinde, çalıştıkları kurumların yönetim, finansman ve pazarlama departmanlarında görev alabilirler.

8 BİTKİSEL ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Programın amacı, besin olarak yararlanılan tarla ve bahçe bitkilerinin üretimi, verimlerinin artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi alanında çalışacak nitelikli personel yetiştirmektir. Bölümde okumak isteyenlerin araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş, fen bilimlerine ilgi duyan, dokunma ve koku alma duyuları güçlü, bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekir. Mezunlar, özel kurumların yanısıra Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı kurumlar ile Araştırma Enstitülerinde çalışabilirler.

9 BİYOKİMYA Biyokimya; biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Canlı yaşamı ile ilgili fizik, kimya, biyoloji, gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış ve girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesi bölümün amacını oluşturmaktadır. Mezunlar gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler,tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayilerinde üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laoratuvarlarında görev alabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında, üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamalarında biyokimyager olarak çalışırlar. Projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında yönetici olarak görev alırlar.

10 BİYOTEKNOLOJİ Bitki, hayvan ve mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma elde etmek veya varolan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlere biyoteknoloji denmektedir. Bölümde okumak isteyenlerin bilimsel çalışmayı seven, sabırlı, araştırıcı, laboratuvar ortamlarında çalışmayı seven kişiler olmaları gerekir. Mezunlar sağlık, gıda, ilaç, tarım ve çevre sektöründe, aşı üretim tesislerinde çalışabilirler.

11 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
Programın amacı, sağlık alanında kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarımı, üretim, geliştirme, bakım ve onarım faaliyetlerini yapabilecek elemanlar yetiştirmektir. Mezunlar sağlık kuruluşlarında ölçme ve görüntüleme (EKG, EMG, EEG, röntgen, ulrason, MR cihazları) amacıyla kullanılan cihaz ve sistemlerin yapım aşamasında tasarımcı olarak çalışabileceği gibi, sağlık kuruluşlarında cihazların montajından bakım onarımına kadar geçen aşamalarda da görev alabilirler.

12 BİYOMÜHENDİSLİK Biyomühendislik; moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ile mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bunlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı yeni bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Biyomühendislik programı, biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Biyoteknolojinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarda ve tarım sektöründe araştırmacı ve yönetici olarak çalışabilirler. Gıda, ilaç, sağlık, tarım sektörü, çevre sektörü, genetik, tanı ve tedavi merkezleri, aşı üretim tesisleri bunlardan bazılarıdır.

13 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Biyosistem mühendisliği, mühendislik bilimlerinin biyolojik sistemlere ve süreçlere uygulanmasını içeren mühendislik dalıdır. Tarımsal üretimde biyolojik süreçtir. Alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin fen derslerinde başarılı, mekanik yeteneği olan, doğayı seven, yaratıcı, çevre sorunlarına duyarlı kişiler olması gerekir. Biyosistem mühendisleri sulama, tarım atıklarının arıtılması, tarım makineleri ve tarım alanında yapılacak inşaatlar olmak üzere farklı alanlarda iş bulma olanağına sahiptir.

14 CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ
Cevher Hazırlama Mühendisliği, üretilen doğal kaynakların metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını izleyen bir meslektir. Bu bölümden mezun olanlar, metalurjik zenginleştirme, altın, platin ve değerli metaller üretimine yönelik zenginleştirme, demir-çelik, cam, seramik, termik santraller, katı yakıt üretimi, nükleer hammadde üretimi ile toprak ıslah çalışmasında görev alacaklardır.

15 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ Bu programın amacı; doğal kaynakların korunması ve iyi bir biçimde kullanılmasını sağlamak, endüstri atıklarının en aza indirilmesi ve arıtılması, çevre düzenlemesi tasarımları geliştirmek, yerleşim alanlarını planlamak konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Mezunlar Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım, Sağlık Bakanlıkları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, iller Bankası ve belediyelerde çalışabilecekleri gibi özel sektörde de boya, seramik, çimento, deri ve deterjan endüstrisinde atıkların arıtılması ve çevreyi kirletmemesi üzerinde çalışırlar.

16 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Bu programda denizcilik sektöründeki kurumlara yönetim-finansman konularında bilgi ve beceri sahibi kişiler yetiştirilir. Bu alanda okumak ve çalışmak isteyen kişilerin sayısal dersler kadar ekonomi ve yönetim konularına ilgili, en az bir yabancı dili (özellikle İngilizce) çok iyi konuşabilen ve yazabilen, gerektiğinde açık havada ve denizde uzun süre kalabilecek beden gücüne sahip olmaları gerekir. Mezunlar karada gemiyle ilgili işleri yürüten kuruluşlarda (armatör firmalar, acenteler, broker ve kiralama firmaları, liman işletmeleri, tersaneler, marina işletmeleri, lojistik firmaları) görev alırlar.

17 DERİ MÜHENDİSLİĞİ Bu program, çeşitli hayvan derilerinin ekonomik değer kazanmasını sağlayan ve bu alandaki teknolojinin geliştirilmesini inceleyen bölümdür. Deri mühendisliği programında öğrencilere bu alanda kullanılan makinelerin tasarımı, kurulması gibi eğitimin yanında, deri kimyası gibi konularda da bilgi ve beceri kazandırılır. Bu bölümde okuyacak olan kişilerin, temel bilimlerle ilgili mekanik yeteneği olan, yaratıcı kişiler olmaları gerekir. Özel sektöre ait deri işletmeleri ve çiftliklerde çalışabilirler

18 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Elektrik – Elektronik programının amacı; kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan sistem ve aletlerin yapımı, geliştirilmesi ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır. Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik, fizik, kimya gibi fen derlerinde başarılı, üstün bir akademik yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları beklenir. Elektriğin üretim ve dağıtımıyla ilgili işlerle bilgisayar yapımı, iletişim sistemleri tasarımı, robot yapımı, tıbbi cihazların yapımı gibi görevlerde, kamu ve özel sektörün ilgili kuruluşlarında iş bulabilirler.

19 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
Bu mühendislik programının amacı; zayıf akımlarla çalışan ve özellikle haberleşme alanında kullanılan aletlerin ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi ve bakımını yapacak olan teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik, fizik ve kimya derslerinde başarılı, üstün bir akademik ve sayısal yeteneğe sahip, dikkatli, merak duygusu yüksek, sabırlı ve yaratıcılık yeteneği olan kimseler olmaları gerekir. PTT, Türk Telekom, TRT, Türkiye Elektrik Kurumu, Türk Kablo, TELETAŞ gibi kamu kuruluşlarıyla özel sektörde çalışabilirler.

20 ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Endüstri Sistemleri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak sistemleri tasarlayan bir bilim alanıdır. Endüstri Sistemleri Mühendisleri, çalışmalarında sistem yaklaşımı ve sistem düşüncesi doğrultusunda, matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve bilişim bilimleri, sosyal ve doğa bilimleri bilgileri ile mühendislik analiz ve tasarım prensiplerini gelişen bilgisayar ve yazılım teknolojilerini de entegre ederek bir arada kullanma becerilerine sahiptirler. Mezunlar endüstri, işletme, sistem ve üretim mühendislerinin çalıştıkları yerlerde çalışabilirler.

21 ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu şekilde üretilmesi ve tüketiciye sunulmasını sağlayan, uygulayan, strateji geliştiren mühendisler yetiştirir. Bu alanda okumak ve çalışmak isteyen kişilerin matematik ve fizik derslerinde başarılı, araştırmacı, yenilikçi, disiplinli kişiler olmaları gerekir.Enerji ve çevre sorunlarına duyarlı, problem çözme yeteneğine sahip olmaların da beklenir. Mezunlar Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Türkiye Elektrik Kurumu, Devlet Su işleri, Türk Petrol Rafinerileri, BOTAŞ, Atom Enerjisi Kurumu gibi yerlerde çalışabilirler.

22 ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar, işletme ve organizasyon konularının birlikte verildiği bir programdır. Bu alanda okumak isteyenlerin temel bilimlerle ilgili mekanik ve sayısal yeteneği olan, ayrıntılarla uğraşabilen, ekonomi ve işletme konularına da ilgi duyan kişiler olmaları gerekebilir. Mezunlar sağlık, turizm, bankacılık ve finans kuruluşlarında bilgisayar ağ yönetimi, sistem analizi ve tasarımı, e-ticaret, veri tabanları sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, yazılım geliştirme ve danışmanlık gibi çok geniş bir alanda çalışabilirler.

23 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Endüstri mühendisliği,ürün ve hizmet üreten endüstri kuruluşlarının verimliliğini yükseltmek için, insan, makine ve malzemeden oluşan sistemlerin etkili bir biçimde kullanılmasını sağlayan, yöntem ve teknikleri araştıran, geliştiren bir programdır. Endüstri mühendisliği bölümünde okumak isteyenlerin fen derslerinde başarılı, sosyal bilimlere ilgi duyan, üstün bir analiz ve sentez yapabilme, uzak görüşlülük, yaratıcılık, mekanik planlama, pratiklik ve çabuk karar verme özelliğine sahip olması gerekir. Ürün ve hizmet üreten kamu ve özel sektör kurumlarında (fabrikalar, finans, eğitim, sağlık kurumları) iş bulabilirler.

24 ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ENDÜSTRİYEL TASARIM
Endüstri ürünleri tasarımı bölümü, endüstride üretilmesi düşünülen bir eşyanın kullanılışlılığını, estetik yönlerini de gözardı etmeksizin, biçimini; bunun hangi madde kullanılarak ve nasıl bir süreç izlenerek yapılacağı konusunda araştırma ve eğitim yapar. Bu bölümde okumak ve çalışmak isteyen kişilerin, matematik ve fizik dersleriyle sosyoloji, psikoloji, sanat tarihi gibi sosyal derslere de ilgi duymaları gerekir. Ayrıca tasarladıkları iki boyutlu çizimleri üç boyutlu nesneler hale dönüştürecek yeteneklere, yaratıcı ve sistematik düşünce yapısına sahip olmalıdırlar. Mezunların çalşıma alanları çok geniştir. Endüstri ve sanayinin ürettiği bir çok ürünün (otomobil, ev eşyaları, çeşitli makinalar vb.) tasarımını yaparlar.

25 ERGOTERAPİ Ergoterapi  anlamlı ve amaçlı aktivitelerle  sağlığı ve refahı  geliştiren  kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.  Ergoterapistler kişi ve toplulukların  istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini  geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını  daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek  bu amaca  ulaşırlar. Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle  toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır. Ergoterapi,  ev, okul, işyeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi  kamu, özel veya  gönüllü kuruluşları içeren  geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir.

26 FİNANS MATEMATİĞİ Günümüzde, işletmeciliğin hızla gelişmesine paralel olarak işletmelerdeki finansal yönetim de ayrı bir yetki alanı ve bir uzmanlık haline gelmiştir. Finansal yöneticilerin önemli bir kısmının işletmelerdeki görevi, para akışını sağlamak, kar planlaması, sermaye artışı ve yatırım gibi konulardır. Hem ülkemizdeki hem de Avrupa finans pazarındaki gelişme ve büyüme bu konularda sadece ekonomi bilgisinin yeterli olmadığını, ekonomi- finans ve matematik bilgilerini kullanıp, sorunlara çözüm üretebilecek nitelikli insan gücüne ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Mezunlar muhasebe, bankacılık, sigortacılık, borsa, endüstri ve eğitim sektörlerinde çalışabilirler.

27 FİZİK MÜHENDİSLİĞİ Fizik bilgilerinin teknolojinin ve endüstrinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi konusunda eğitim yapar. Özellikle telekomünikasyon ve elektronik alanında elde edilen bilgilerin sentezini yapar ve uygulanabilir özellik kazandırırlar. Telekomünikasyona lazer optiğinin, endüstriye süper iletkenliğin sokulması buna örnek olarak verilebilir. Enerji, kalite kontrol, sağlık fiziği, çevre sorunları, bilgisayar ve otomasyon alanlarında çalışabilirler. Aynı zamanda PTT, TCDD,gibi kuruluşlarla, hastanelerde ve elektronik aletleri üreten işletmelerde çalışabilirler.

28 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup, tedavi edilmesi gereken kimselere, çeşitli tedavi yöntemleri uygulayarak hastayı mümkün olduğu kadar bağımsız ve toplumda kendi işini görür duruma getirme konusunda eğitim ve araştırma yapar. Fizyoterapistler rehabilitasyon merkezi olan sağlık kuruluşlarının ve hastanelerin fizik tedavi, ortopedi, nöroloji (sinir), yanık, kardiyoloji (kalp), pediatri (çocuk hastalıkları), kadın doğum kliniklerinde görev alabilirler. Uzman hekimlerle özel klinik de açabilirler.

29 GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAK. MÜHENDİSLİĞİ
Her tip yüzer taşıtın ve bunlarda kullanılacak makine sistemlerinin tasarımı, projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik olarak üretimi konularında çalışacak mühendisleri yetiştirir. Bu alanda okumak isteyen kişilerin fen derslerinde başarılı, şekil-uzay ve mekanik yeteneğe sahip, yaratıcı kişiler olmaları gerekir. Mezunlar kamu ve özel sektöre ait tersanelerde çalışabilirler. Ayrıca gemiz dizaynı yapan özel mühendislik bürolarında da iş bulabilirler.

30 GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Gemi makineleri işletme mühendisliği, gemilerde, elektrik üretim sistemleri, kazan sistemleri, itici güç sistemleri ve bu sistemlerin operasyonları, bakım, tutum ve onarımlarıyla sorumlu mühendislik dalıdır. Gemi makineleri işletme mühendisleri ayrıca, gemilerde bulunan atık su sistemleri, yakıt transfer sistemleri, aydınlatma sistemleri, ve tatlı su sistemlerinin, düzenli olarak çalışmasından ve bakım-tutumundan da sorumludurlar. Dünya ticari ve askeri deniz filolarındaki gemiler, hiçbir şekilde, gemi makineleri işletme mühendisleri olmadan yürütülemez. Mezunlar gemi makineleri, içten yanmalı makineler, türbinler, güç ve yük aktarma ve kumanda sistemleri, basınçlı kaplar, ısıtma havalandırma iklimlendirme, kazanlar, kompresörler, arıtma ve ayrıştırma sistemleri, akışkan depolama ve aktarma sistemleri ve kumanda kontrol sistemleri tasarım, projelendirme, projelerin uygulanması ve denetim işlerini yaparlar.

31 GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
Programın amacı, gemi ve deniz tasıtlarının projenlendirmesinde, denizin içinde ve dibinde bulunan canlı ve cansız zenginliklerin (petrol, doğalgaz, ve deniz ürünlerinin) aranması ve üretilmesinde, deniz kirliliğinin önlenmesinde kullanılan her türlü yapı ve aracın (gemi platformu vb.) tasarımı ve üretilmesi alanında eğitim ve araştırma yapmaktır. Mezunlar tersanelerde, gemi ve yat dizayn bürolarında, deniz taşımacılığı ile ilgili şirketlerde çalışılabilir. Deniz Mühendisleri denizde bulunan hammaddelerin bulunması ve işletilmesinde kullanılacak araçları tasarlar ve en ekonomik yolla üretimi planlar. Ayrıca, denizde seyreden taşıtların yapım, onarım ve yönetimi konularında liman ve kıyı yapıları inşaatında ve deniz kirliliğini önleme teknolojisi alanında mühendislik hizmetleri verirler.

32 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
Genetik ve Biyomühendislik programının amacı; temel genetik bilimi ile biyomühendislik eğitimini birlikte vererek iki konuda da bilgi ve beceri sahibi olan elemanlar yetiştirmektir. Bu bölümde okumak, bu alanda çalışmak isteyenlerin, özellikle biyolojiye ilgi duyan, laboratuvar çalışması yapmaktan hoşlanan, araştırmayı seven kişiler olmaları gerekir. Sanayi kuruluşları, klinik tıp, adli tıp, tanı merkezleri ve kamu kuruluşlarıyla uluslararası araştırma merkezleri ve laboratuvarda çalışabilirler. Ayrıca IVF klinikleri, tüp bebek merkezleri de çalışabilecekleri yerler arasındadır.

33 GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
Geleneksel, Jeodezi, Fotogrametri, Ölçme, Kartografya ve Uzaktan Algılama konuları ile birlikte, mekansal/coğrafi bilgi elde edildikten sonra, analizi, izlenmesi, görselleştirilmesi, iletilmesi, saklanması, yönetimi, kalite güvencesi ile bu bilgilerden yeni bilgiler üretilmesi süreçleri izler. Bir sistem kavramına dayanması gereken bu sürecin bilim, teknoloji ve uygulamalar bütünü GEOMATİK olarak adlandırılır. Geomatik, yer yuvarıağı ve yer yüzü ile ilgili konum bilgilerinin üretiminden kullanılmasına etkin bir iş akışını oluşturmanın bilimi ve teknolojileri bütünüdür. Geomatik Mühendisliği, arazi yönetimi kapsamında kadastro, taşınmaz mal değerleme ve geliştirilmesi kavramları ve bunlara bağlı arazi/kent bilgi sistemi düzenlemelerini de içermektedir.

34 GERONTOLOJİ Gerontoloji (yaşlanma ve yaşlılık bilimi) yaşlanmanın bedensel,psikolojik ve toplumsal yönlerini araştıran bir bilim dalıdır. Bölümün amacı yaşlılığın sosyoekonomik, sosyokültürel, sosyopolitik ve sosyopsikolojik problemlerini birey,aile, toplum ve ülke açılarından ele alacak, bu sorunlara çözüm üretecek kişileri yetiştirmek ve bu alanlarda çalşmalar yapmaktır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus sayısı artmaktadır. Değişen aile yapısı yaşlıların ev dışındaki kurumlarda bakımını gerektirmektedir. Mezunlar devlete ve özel sektöre bağlı huzur evleri ve hastanelerde çalışabilmektedir.

35 GIDA MÜHENDİSLİĞİ Gıda mühendisliği bölümü, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi, kaynakların nitelik ve nicelik olarak korunması, artıklarından yeni besin oluşturulması, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma ve eğitim yapar. Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret bakanlıklarında, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler.

36 GÜVERTE Güverte bölümünün amacı, öğrencilere gemi kullanma ve gemi içi yönetim ile ilgili bilgi ve yetenekler kazandırmaktır. Güverte Bölümü mezunları, uzakyol seferi yapan gemilerde IV. Zabit’ten Kaptan’a kadar olan görevlerde çalışabilmekte, ayrıca denizcilik işletmelerinin denizcilikle ilgili teknik bilgi gerektiren kademelerinde de çok iyi koşullarla iş bulabilmektedirler.

37 HAVACILIK ELEKTRİK-ELEKTRONİĞİ
İleri teknoloji ile üretilmiş olan uçakların ve diğer hava taşıtlarının bakım ve onarımında (elektrik ve elektronik sistemleriyle ilgili) çalışacak nitelikli eleman yetiştirir. Bu alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin, matematik ve fizik derslerinde başarılı, şekil-uzay ve mekanik yeteneğe sahip, dikkatli, titiz ve ayrıntılarla uğraşabilen kişiler olmaları gerekir. Yolcu ve kargo taşımacılığı yapan havacılık şirketlerinin bakım merkezleri, hava ikmal bakım merkezleri ile tüm uçak veya helikopter sahibi şirketlerde teknik bakım elemanı olarak çalışabilirler. Silahlı kuvvetler de çalışabilecekleri yerler arasındadır.

38 HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
Bu programın amacı; hava ve uzay araçlarının tasarım, üretim ve test edilmesi konularında ihtiyaç duyulan mühendisleri yetiştirmek bu alanda araştırma yapmaktır. Bu alanda çalışmak isteyenlerin matematik ve fizik derslerinde başarılı, tasarım gücüne, şekil-uzay ve mekanik yeteneğe sahip ve havacılığa ilgi duyan kişiler olmaları gerekir. ROKETSAN, ASELSAN, AVELSAN, USAŞ, THY’ye ait ikmal bakım ve onarım merkezleri gibi kuruluşlarda çalışabilirler.

39 HARİTA MÜHENDİSLİĞİ Yeryüzünün biçim ve büyüklüğünün metrik anlamda ölçülmesi ve bu verilerin değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade edilmesini sağlayan bölümdür. Bu bölümde okumak ve çalışmak isteyenlerin bedence sağlıklıı ve açık havada çalışmaktan hoşlanan, fen derslerinde başarılı, el-göz koordinasyonu (alet kullanımı için) iyi olan lkişiler olması gerekir. Bayındırlık, Tarım, Ulaştırma, Orman, Enerji bakanlıklarında, DSİ, Karayolları, Tapu Kadastro ve harita müdürlüklerinde, silahlı kuvvetlerde ve belediyelerde iş bulabilirler.

40 HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Bu programın amacı; yerkabuğu içindeki suların aranıp bulunmasını, yatay ve düşey dağılışlarını, hareketlerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, bu sulardan yararlanma yollarını araştırmaktır. Bu programın diğer bir amacı da yer altı suyunun sağlanması konusunda teknik insan gücünü yetiştirmektir. DSİ, MTA, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü, belediyeler gibi kamu kuruluşlarıyla bu konudaki özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.

41 İÇ MİMARLIK İç mimarlık bölümünün amacı; mekan düzenlemelerine çağdaş, fonksiyonel, estetik ve ekonomik çözümler getirecek, bu konudaki sorunları çağdaş yöntemlerle araştıracak, malzeme ve teknolojik gelişmeleri bu araştırmalar doğrultusunda uygulamaya geçirecek elemanlar yetiştirmektir. Kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda iç mekan tasarımcısı olarak iş bulabilecekleri gibi serbest olarak da çalışabilirler.Hazır mutfak, mobilya, ev tekstili üreten fabrikalarda tasarımcı olabilirler. Vitrin tasarımcılığı, sahne-ekran tasarımcılığı gibi işlerde de istihdam edilebilir.

42 İSTATİSTİK Belirli bir alana ait istatistiksel verilerin toplanması, düzenlenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması tekniklerinin öğretilmesine yönelik öğretim yapan bir bölümdür. İstatistiği öğrenmedeki amaç, bir araştırmada elde edilen verilerin uygun istatiksel yöntemler kullanılarak yorumlanacağını bilmektir. Mezunlar Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, kamuoyu araştırma şirketlerinde, Bankacılık ve Sigorta Sektöründe, çeşitli kuruluşların planlama departmanlarında çalışabilirler.

43 İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
İstatistik, herhangi bir bilimsel olaydaki değişkenlerin birbiriyle ilişkisini sayısal yolla ifade etmenin yollarını gösteren bir disiplindir. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programının amacı; bilgisayar kullanarak istatistik işlemlerin yapılması konusunda bilgi ve beceri sahibi olabilecek elemanları yetiştirmektir. Mezunlar kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda bilgi-işlem servislerinde, araştırma-geliştirme bölümlerinde iş bulabilirler. İş bulma olanakları geniştir.

44 İMALAT MÜHENDİSLİĞİ İmalat ürün geliştirme, imalat sürecinin seçilmesi, süreçlerin yönetimi, taşıma ve dağıtım, sistem entegrasyonu ve müşteri desteği gibi birçok halkadan oluşmaktadır. İşletmeler bunları gerçekleştirirken, malzeme, para, zaman, mekan, işgücü gereksinimi ve çevre kirliliğini en azda tutarak en verimli şekilde yapılmasını talep etmektedirler. İmalat mühendisliği programı da; bu alanda uzmanlaşacak kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlar üretim yapan her türlü sanayi kuruluşu (otomobil, beyaz eşya, makine) çalışabilecekleri gibi üretim teknolojisi geliştirmeye yönelik olarak da çalışabilirler.

45 İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Bu program, işletmelerin teknik kadroları ile, sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki bağı kurabilecek işletmeyi bir bütün olarak yorumlayabilecek, geniş bir bakış açısına ve yüksek bir analiz gücüne sahip olan, problemlere zamanında etkin ve pratik çözümler getirebilen, zamanını ve elindeki tüm değerleri verimli olarak kullanabilen yönetim elemanları yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapar. İşletme mühendisi, ürün ve hizmet üreten işletmelerdeki mühendis ve işletmeci gruplar arasında köprü görevi görür, iki farklı bakış açısını, bağdaştırmaya çalışır. Mezunlar kamu ve özel sektöre ait her tür kurumda üretim faaliyetiyle finansman, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe gibi birimlerin koordinasyonunun sağlar.

46 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
Bu programın amacı; ölçümler yaparak yeraltında bulunan maddelerin aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması konusunda araştırma yapacak insan gücü yetiştirmektir. Depremle ilgili araştırmalar da, bu bölümün ilgilendiği konular içerisindedir. Mezunlar MTA, Türkiye Petrolleri AŞ, Türkiye Kömür İşletmeleri, yabancı petrol şirketleri özel maden ve sondaj şirketleriyle büyükşehir belediyelerinde çalışabilirler. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de çalışabilecekleri yerler arasındadır.

47 JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
Harita Mühendisliği olarak da bilinen bu bölümün amacı, yeryüzünün biçim ve boyutlarının ortaya çıkarılması ile yeryüzündeki noktaların fiziksel, küresel ve doğrusal pozisyonlarının en keskin biçimde ölçülmesidir. Bu mühendislik teknik görevleri, büyük arazilerin ayrıntılı ölçümlerinin yapılması, yol yapılacak arazilerin inşaat koşullarına uygunluk açısından ölçülmesi, yer altı ve madencilik çalışmaları için konum, biçim, derinlik, hacim vb. konularında ayrıntılı bilgi verecek ölçümlerin yapılıp haritalarının çizilmesidir. Mezunlar, Bayındırlık, Ulaştırma, Tarım, Orman, Enerji Bakanlıklarında, Tapu Kadastro ve Harita Müdürlüklerinde, Belediyelerde iş bulabilirler.

48 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Jeoloji mühendisi, yeraltı doğal kaynaklarını ve jeotermik enerjiyi araştırıp bularak, rezervlerini hesaplamak, kent, liman, havaalanı ve barajların yapılacağı karayolları, tünel ve demiryollarının geçeceği yerlerin en uygun jeolojik özellikleri taşıması için gerekli inceleme ve araştırma yapmaktadır. Mezunların çalıştıkları başlıca kuruluşlar, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Afet İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Deprem Araştırma Enstitüsüdür Özel sektörde iş bulma imkanı da yol, baraj, köprü vb. yapan şirketlerde eskiye oranla daha çoktur.

49 KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ
Doğal çevrenin insanlar için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi, ayrıca kentsel ve tarımsal yapılanmanın nasıl olması gerektiği konularında eğitim veren programdır. Belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Park ve Bahçeler Genel Müdürlüğü gibi devlete bağlı kurumlarda ve toplu konut ve inşaat şirketlerinde çalışabilirler.

50 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Bu programın amacı, kimya biliminin sağladığı bulguların endüstriye uygulanması, üretim yapacak tesislerin tasarımı, kimyasal maddelerin işlenmesinden, ürünlerin pazarlanmasına kadar geçen süreçte değerlendirme, denetim ve geliştirme çalışmalarının yapılması gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim vermek ve araştırma yapmaktır. Çeşitli işletme ve fabrikalarda (tekstil, gıda, kağıt, gübre, rafineri ve petrokimya, ilaç ve kozmetik), işletme, plan-proje ve kontrol ünitelerinde çalışabilirler.

51 KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ
Kimya ve Süreç Mühendisliği, üretimlerde bilgisayarlardan yararlanarak, üretimin tasarımından her safhadaki denetiminden ve buralardaki süreç kontrol araçlarını kullanabilen elemanların yetiştirildiği bölümdür. Mezunlar Özel ve Kamu Proje Büroları, Petrokimya Sektörü , Otomotiv Sektörü, Gıda Sektörü, Çimento ve Refrakter Sektörü, Seramik Sektörü , İlaç Sektörü , Tekstil Sektörü , Boya Sektörü , Cam Sanayii, Metal ve Kaplama Sanayi, Gübre Sektörü , Lastik ve Kauçuk Sektörü gibi endüstri alanlarında çalışabilirler.

52 KONTROL MÜHENDİSLİĞİ Kontrol mühendisliği programının amacı; ulaşım, büyük oteller, iş merkezleri, bankalar ve sanayinin her dalında kalitenin ve verimliliğin arttırılmasını sağlayan otomasyon sistemleriyle, hava, ısı ve basıncı kontrol eden aletlerin tasarımı konularında kuramsal bilgiye sahip elemanlar yetiştirmektir. Mezunlar kontrol sistemlerini tasarlayan ve üreten işletmelerde araştırma, tasarım ve üretim mühendisi olarak çalışabilecekleri gibi çeşitli fabrika ve endüstriyel işletmelerde bakım, onarım işlerinde çalışabilirler.

53 MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
Matematik mühendisliği bölümü endüstri, mühendislik ve ekonomi problemlerinin çözümü konularında eğitim ve araştırma yapmaktadır. Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin özellikle matematikte başarılı olmaları, işletme, muhasebe ve ekonomi gibi konulara da ilgi duymaları gerekir. Ayrıca bir olayın bütün ayrıntılarını ele alan ve bunları bilgisayar diline dökebilen kişiler olmaları gerekir. Mezunlar bankacılık, sigortacılık, bilişim, gıda, giyim, ilaç gibi çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar. Firmaların muhasebe ve bilgi işlem bölümlerinde sistem uzmanlığı, web tasarımı, program yazılımı ve bilgisayar donanımı üzerine görev alabildikleri gibi uygulama ya da yazılım geliştirme üzerine de çalışabilirler.

54 MADEN MÜHENDİSLİĞİ Maden mühendisliği programı, yeraltında ve yerüstünde bulunan madenleri araştıran ve araştırma sonuçlarını ekonomik açıdan değerlendirerek üretime geçilmesine yada geçilmemesine karar veren ve üretilen cevherin zenginleştirilmesi konusunda çalışmalar yapacak mühendisleri yetiştirir. Türkiye kömür İşletmeleri, MTA, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, DSİ gibi kurumlarda çalışabilirler.

55 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Makine mühendisliği programı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapar. Makine mühendisi, yaratıcılık ve tasarım gücüne, uzay ilişkileri yeteneğine, el becerisine ve teknik resim alanında çizim yeteneğine de sahip olmalıdır. Kamu ve özel sektöre ait sanayi ve inşaat (ısıtma ve çalışma sistemleri) alanında çalışabildikleri gibi ithalat-ihracat yapan firmalarda danışman ve pazarlamacı olarak çalışabilirler. Serbest makine mühendisi olarak da bu sektörde görev alabilirler

56 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Bu program, optik-elektrik ve elektronik, makine ve bilgisayar mühendisliklerini bütünlük içinde öğrenciye sunmakta ve bu alandaki uzmanlarla birlikte ürün tasarımı gerçekleştirebilecek mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleri ile iş gören yüksek teknolojili fabrikalarda ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde iş bulabilirler. Otomatik odaklamalı fotoğraf makineleri, bulaşık ve çamaşır makineleri, taşıtlarda kullanıla akıllı sürüş ve seyir denetim sistemleri mekatronik ürün örnekleridir.

57 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Metalurji; metalbilim demektir. Metalurji mühendisliği bölümü, bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların endüstrinin istediği hammadde durumuna gelmeleri için gerekli yöntem ve tekniklerin uygulanması, seramik ve plastik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Kamu ve özel sektöre ait demir-çelik, alüminyum, döküm fabrikalarda, madeni eşya, makine ve taşıt araçları imalatı yapan yerlerde çalışabilirler. Savunma sanayi, havacılık ve biyomedikal alalar da iş bulabilecekleri yerlerdir.

58 METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Bu program, atmosfer olayları konusunda araştırma ve eğitim yapar. Meteoroloji bölümünde okumak isteyenlerin, matematik, fizik, kimya derslerinde başarılı, şekil uzay ilişkilerini görebilen, astronomi ve coğrafyaya ilgi duyan, el ve göz koordinasyonu olan, sabırlı, dikkatli ve iyi gözlemci olmaları gerekir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ, Çevre ve Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları, Kandilli rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışabilirler

59 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Bu programın amacı, canlı ile ilgili güncel ve temel konuları araştıracak, çeşitli biyolojik olayların molekül yapısı ve hücre işlevleri ile ilişkisini inceleyecek ve araştırmalarını sürdürecek elemanlar yetiştirmektir. TÜBİTAK, ilaç firmaları, gıda sektörü ve kamu sektöründe Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ve üniversiteler mezunların çalışabilecekleri yerlerdir. Ayrıca tarım sektörü ve çevre kirliliğinin engellenmesi üzerine de çalışmalar yapabilirler. Ayrıca kanser, AIDS gibi hastalıkların korunma ve tedavi yöntemlerinin bulunması, kalıtımsal hastalıkların belirlenmesi, bozuk genlerin onarılıp hastalıkların tamamıyla ortadan kaldırılması bu bölüm mezunlarının yaptığı çalışmalardır.

60 MÜCEVHERAT MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün amacı; değerli metallerin üretimini ve işlenmesini bilen, değerli taşları tanımlayabilen, dış ticaret, hukuk, işletme ve tasarım bilgisine sahip, mücevher üretimini ve üretimde kullanılan ekipmanları tanıyan mühendisler yetiştirmektir. Bu bölümde okumak, bu alanda çalışmak isteyenlerin, temel fen ve matematik derslerinin yanı sıra ekonomi ve hukuk alanlarına ilgi duyan, yaratıcı, iletişim becerilerine sahip kişiler olmaları gerekir. Mezunlar mücevherat sanayinin yanı sıra sentetik kristal üretim ve Ar-Ge birimlerinde, uluslar arası mücevherat sertifikasyonu, ticareti ve ekspertiz alanlarında çalışma imkanına sahiplerdir.

61 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
Sabancı Üniversitesindeki bölümlerden biridir. Öğrenciler tercihleri doğrultusunda ÖSYM tarafından Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültesine yerleştrilirler. İlk iki yıl ortak dersler okutulduktan sonra, öğrenciler istekleri doğrultusunda aşağıda listedeki bölümlerden birini seçerek eğitimlerine devam ederler. Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Üretim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği

62 NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
Nükleer enerji; atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan bir enerjidir. Bu programın amacı; nükleer enerjinin üretilmesi, geliştirilmesi ve barışçı amaçlarla kullanılması ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır. Bu bölümde okumak isteyenlerin, üstün bir akademik yeteneğe sahip, araştırma ve incelemeye meraklı kişiler olmaları gerekir. Mezunlar nükleer enerjisi mühendisi olarak TÜBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi gibi kuruluşlarda ve üniversitelerde çalışabilirler. Ayrıca özel sektörde genel enerji, ısı, simülasyon ve modelleme gibi alanlarda da iş bulabilirler.

63 ODYOLOJİ Bölümün amacı işitme kaybını tespit eden, derecesini belirleyen ve ihtiyaç duyuluyorsa kullanılacak işitme cihazının tespitini yapacak odyologlar yetiştirmektir. Odyologlar aynı zamanda denge ve baş dönmesi sorunu olan hastaların tanı ve tedavisinde de görev almaktadırlar. Bu bölümde okumak isteyenlerin, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sabırlı, insanlarla iletişim kurabilen kişiler olmaları gerekmektedir. Odyologlar üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastanelerde çalışabilecekleri gibi kendi işini kurma olanağına da sahiplerdir.

64 ORMAN MÜHENDİLİĞİ Bölüm orman alanlarının saptanması, haritalarının hazırlanması, yeni orman arazilerinin belirlenmesi, ağaçlandırmalar yapılması, kesilecek ağaçların belirlenmesi, planlı ağaç kesiminin sağlanması, orman zararlıları ve yangınları ile savaşılması ve ormanın yararlarının halka anlatılması gibi konularda eğitim verir. Mezunlar genellikle Tarım ve Orman Bakanlığında iş bulabilmektedirler. Orman ürünleri sektöründe iş bulma şansları vardır.

65 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
Otomotiv sektöründe üretimin tüm aşamalarını bilen, üretimi planlayacak, denetleyecek mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan bölümdür. Bu alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin fen derslerinde başarılı, yaratıcı, mekanik ilgisi olan kişiler olmaları gerekmektedir. Mezunlar gördükleri derslerden dolayı makine mühendisi olarak da çalışabilirler. Otomotiv fabrikalarında, tasarım bürolarında, otomotiv yan sanayisinde, servis istasyonlarında iş bulabilirler.

66 PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ
Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü, petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji gibi doğal kaynakların bulunması, çıkarılması ve üretimi konularında eğitim ve araştırma yapar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol işleri Genel Müdürlüğü, TPAO, ve bağlı şirketlerinde, MTA enstitüsünde DSİ’de, TEDAŞ, BOTAŞ ve özel petrol şirketlerinde çalışabilirler.

67 PEYZAJ MİMARLIĞI Bu program, doğal çevrenin bilinçli olarak insan için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda eğitim yapar. Kentlerdeki parklar, bahçeler, tarım alanlarının nerede bulunması gerektiği ve nasıl düzenlenmesi konusunda bilgi üretirler. Mezunlar Belediyeler, toplu konut şirketleri, Kültür ve Tarım Bakanlığı, Park ve Bahçeler genel Müdürlüğü’nde çalışabilirler. Buralarda kent bahçeleri, çocuk oyun alanları, meydan, park, otoyol peyzaj tasarımları, milli parklar gibi yerlerin tasarımını yapar.

68 PİLOTAJ Pilotaj bölümünde akademik altyapıya sahip, havacılık ve uzay bilimlerinin mevcut ve gelecekteki hedeflerine hizmet edebilecek bilgi ve beceriyle donanmış pilotların sektöre kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu bölümde okumak isteyenlerin havacılığa ilgi duymalarının yanında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmaları gerekmektedir. Mezunlar ulusal veya uluslar arası havayolları ve genel havacılık endüstrisinde istihdam edilebilmektedirler.

69 POLİMER MÜHENDİSLİĞİ Polimer malzemelerin (plastik, kauçuk, fiber v.s.) tasarımı, üretimi, sektörlerin istediği şekilde işlenmesi, bu malzemelerin geliştirilmesi, uygulanması ve kalite kontrolünü yapabilecek uzmanların yetiştirildiği bölümdür. Polimer malzemeler uzay ve havacılık, savunma ve silah, otomotiv, makine, tekstil, oyuncak, kozmetik, tıp ve eczacılık gibi çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Mezunlar da bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşların üretim, araştırma geliştirme, kalite kontrol, satış ve pazarlama bölümlerinde görev alabilirler.

70 RAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün amacı raylı sistemler teknolojileri hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip yetişmiş mühendis ihtiyacını karşılamaktır. Raylı sistemler mühendisliği bünyesinde makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve inşaat mühendisliği bölümlerini bir arada barındıran disiplinler topluluğudur. Bu bölümde okumak isteyenlerin, mekanik ve matematiksel düşünme yeteneğine sahip, sorunları analiz edip çözümleme becerisi olan, fen derslerinde başarılı kimseler olmaları gerekir. Mezunlar, ülkemizde son yıllarda gelişme göstermeye başlayan raylı sistemler alanında ihtiyaç olan uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılayacaklardır.

71 SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ Bu programın amacı; hem geleneksel seramik hem ileri teknoloji seramiği üretimi yapan sektörlere seramik mühendisi yetiştirmektir. Seramik mühendisi, seramik yapımında kullanılacak malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek, malzemeyi seçme, pişirme, sırlama ve diğer yapım işlerinde uygulacacak metodları belirler. Ayrıca seramik imalinde kullanılacak olan fırın ve makinelerin tasarım çalışmaları ile bu teknolojilerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapar. Mezunlar kamu ve özel sektöre bağlı olarak çalışan seramik üreten işletmelerde iş bulma imkanına sahiptirler. Ayrıca atölye açarak serbest olarak da çalışabilirler.

72 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Belirli bir zaman ve belirlenen maliyet sınırları içinde, karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, üretimi, kontrolü ve tasarımına yönelik eğitim veren bir mühendislik dalıdır. Özellikle üretimlerde uygulanan birçok mühendisliğin entegtrasyonunu (otomobil üretiminse makine, bilgisayar, elektronik mühendisi olması) sağlamaktadır. Bu alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin sayısal düşünme gücüne sahip, mekanik planlama yeteneği gelişmiş ve iletişim becerileri yüksek yaratıcı, sabırlı, işbirliğine yatkın kişiler olması gerekir. Endüstri mühendislerinin çalıştığı birçok iş kolunda çalışabilirler.

73 TARIM İŞLETMECİLİĞİ Tarım işletmelerinin (çiftlikler, tarım kredi kooperatifleri, tohum ve tohumculuk işletmeleri ) günümüz koşullarına göre yeniden organizasyonunu ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlayacak yöneticileri yetiştirmek bölümün amacıdır. Mezunlar tarıma dayalı sanayinin tüm alanlarında çalışabilmektedirler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Kredi, Tarım Satış ve Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde, ayrıca zirai ilaç ve tohum pazarlama hizmetlerinde çalışabilirler.

74 TARIM MAKİNELERİ Tarım makineleri bölümü tarım makinelerinin imalatı, kullanımı ve geliştirilmesi konusunda eğitim verir.Yeni tarım aletlerinin ve makine protiplerini imal edilmesi ve varolan makinelerin geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunur. Mezun olan tarım mühendisleri; Tarım ve Köyişleri bakanlığı, Ziraat Bankası ve diğer bazı bankalarda, tarım kredi kooperatiflerinde, belediyelerde, tarım makinaları ile traktör imalatçı ve bayilerinde, bakım onarım, yedek parça ve pazarlama şirketleri ile özel çiftliklerde, seracılık işletmeleri ile teknolojisi üretimi ve pazarlaması yapan şirketler ile bunun gibi kurumlarda iş bulmakta ve çalışmaktadırlar.

75 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ziraat fakültesinin bir bölümü olan tarımsal biyoteknoloji programında amaç tarımda verimi arttırmak için bitki ve hayvan mikroorganizmalarının tamamını ya da bir kısmını kullanarak yeni bir organizma elde etmek, var olan organizmaların genetik yapısıyla oynayarak değişiklikler yapmak gibi alanlarda uygulamalar yapmaktır.Bitki üretiminde hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı bitki türlerinin üretilmesi, gıda alanında bazı enzimlerin üretilmesi bunlara örnektir. Tarım ilaçları sanayisinde, araştırma laboratuvarlarında, Tarım ve Köyişleri bakanlığına ait kuruluşlarda, tohum üretme çiftliklerinde, entegre gıda üretimi yapılan fabrikalarda çalışabilirler.

76 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ Tekstil mühendisliği programının amacı; tekstil sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve araştırma geliştirme çalışmalarında görev alacak elemanları yetiştirmektir. Tekstil fabrikalarının kuruluşu, dokuma hammaddelerinin değişik tekniklerle işlenmesi, bu alanda yeni teknikler geliştirilmesi konusunda araştırma ve eğitim yapar. Özel kuruluşlarda ya da kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Çalıştıkları kuruma göre teknik ve idari yöneticilik, üretimde kalite kontrol, planlama, ürün geliştirme, satış ve pazarlama gibi işleri üstlenirler.

77 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
Ziraat fakültelerinin bir bölümü olan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme programının amacı, en üst düzeyde verim alabilmek için bitki-toprak-su sistemleri üzerinde ve toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik ve minerolojik özellikleriyle ilgili araştırmalar yaparak çiftçiye yardımcı olmak ve alanda çalışan elemanlar yetiştirmektir. Bölüm mezunları ziraat mühendisi unvanıyla mezun olurlar. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası, Devlet su İşleri, tarım ilaç firmaları, resmi ve özel toprak analiz laboratuvarları, gübre fabrikaları, özel çiftlikler ve seralar çalışabilecekleri yerlerdir.

78 TÜTÜN EKSPERLİĞİ Bu programın amacı; tütün bitkisinin yetiştirilmesinden, sigara oluncaya kadar geçen süreç içindeki tüm işlemlerde çalışacak olan nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Bu bölümde okumak isteyenlerin, hem tarımsal hem de endüstriyel üretim faaliyetlerinden hoşlanması, temel ve sosyal bilimlere ilgi duyması gerekir. Ayrıca, bu alanda çalışmak isteyen kişinin, düşüncelerini başkalarına aktarabilme ve başkaları ile olumlu ilişkiler kurabilme gücüne sahip olması beklenir. Tütün eksperleri Tekel Genel Müdürlüğünde ve özel sektöre ait tütün işletmelerinde çalışabilirler.

79 SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Bu programın amacı; suda yaşayan ve besin değeri olan canlıların özelliklerini incelemek, su ürünlerinin arttırılması, korunması, elde edilen ürünlerin işlenmesi ile ilgili tesisleri projelendirme, ürünlerinin pazarlanması gibi konularda çalışacak insan gücü yetiştirmektir. Bu bölümde çalışmak isteyenlerin, inceleme ve araştırma merakı olan kimseler olmaları gerekir. Açık havada çalışmaktan hoşlanma, canlı varlıklarla ilgilenme aranan özelliklerdir. Mezunlar su ürünleri üretme çiftliklerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda çalışabilirler

80 SÜT TEKNOLOJİSİ Ziraat fakültelerinin bir bölümü olan Süt Teknolojisi bölümünün amacı, insanların beslenmesinde çok önemli bire yeri olan sütün üretiminin arttırılması, kaliteli süt ürünlerinin üretilmesi, süt işletmelerinin kurulması-organizasyonu, süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır. Bölüm mezunları süt ve süt ürünlerinin üretimini yapan kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda çalışabilirler. Buralarda üretim bölümünde yer alabilecekleri gibi, yönetim ve organizasyon bölümünde de çalışabilirler.

81 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Şehir bölge planlama bölümü, şehre ya da belli bir bölgeye, toplumsal ve ekonomik gelişmelere göre yapılacak konutların eğitim, sağlık, endüstri ve ticaretle ilgili yapı, park, yeşil alanların estetik kurallara uygun olarak planlanmasını gerçekleştirecek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır . Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematikte başarılı, çizim yeteneği ve estetik görüşe sahip, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tarih ve sanat tarihine ilgi duymaları gerekir. Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman, Enerji bakanlıkları ve belediyelerde planlamacı olarak çalışabilirler.

82 UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİĞİ
Bu bölümün amacı; uçakların emniyetli bir biçimde inip kalkmasını sağlayan hava limanlarındaki elektronik cihazların monte edilmesi, kullanımı ve bakımıyla birlikte, uçaktan çeşitli nedenlerle sökülmüş olan elektronik parçaların onarılarak kullanılır hale gelmesini sağlayacak olan teknik elemanların yetiştirilmesidir. Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik ve fizik derslerinde başarılı, mekanik ve şekil, uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip olmaları gerekir. THY, HAVAŞ, USAŞ, ASELSAN gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Özel hava yollarında da iş bulabilirler.

83 UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM
Uçak gövde-motor bakımının amacı; uçakların gövdelerinin ve motorlarının yapımında çalışacak ara insan gücü yetiştirmektir. Bu bölümde okumak isteyenlerin, temel bilim derslerinde başarılı, mekanik, şekil algısı ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen kişiler olmaları gerekir. Ayrıca tam teşekküllü bir hastaneden uluslar arası standartlarda yürütmeyi engelleyecek ruhsal ve bedensel engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu istenmektedir. Mezunlar uçak fabrikaları, askeri ve sivil hava limanlarında iş bulabilirler. Sivil havacılığın ülkemizde gelişmesi bölüm mezunlarının iş olanaklarını genişletmektedir.

84 UÇAK MÜHENDİSLİĞİ Uçak mühendisliği, Türkiye Uçak Sanayinin geliştireceği yeni tip uçakların dizayn ve imalatı, askeri ve sivil uçakların bakım ve onarımı konularında mühendisler yetiştirmeyi, uçak ve havacılıkla ilgili bir takım araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmeyi amaçlayan bölümdür. Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik, fizik, kimya derslerinde başarılı, normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip, havacılığa ilgi duyan, dikkatli, şekil çizme yeteneği olan yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Mezunlar THY, Silahlı Kuvvetler, TUSAŞ ve özel hava şirketlerinde çalışabilirler. Özel sektör de makine mühendisi olarak da iş bulabilirler.

85 UZAY MÜHENDİSLİĞİ Uzay mühendisliği, dünya çevresindeki uzaydan ekonomik,bilimsel ve teknolojik amaçlı hizmet ve ürün sağlamak için kullanılan insanlı ve insansız hava uzay araçlarıyla ilgili eğitim veren bir bölümdür. Bu araçların tasarımı, yapımı, görev ve yol planlarının hesaplanması ve kontrollerinin yapılması konusunda çalışacak mühendislerin yetiştirildiği programdır. Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik ve fizik derslerinde başarılı, güçlü bir dikkate, mekanik yeteneğe ve kuramsal düşünme gücüne sahip kişiler olması gerekir. Mezunlar Türksat uydusu ile hizmet veren yerlerde, Silahlı kuvvetlerde, THY, ASELSAN, ROKETSAN gibi kuruluşlarda iş bulabilirler.

86 GEMİ VE YAT TASARIMI Gemi ve Yat tasarımı, disiplinler arası bir uzmanlık alanıdır. Mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı ve gemi inşaatı ve makineleri mühendisliği disiplinlerinin arakesitinde oluşmuş yeni bir teknik disiplindir. Yat tasarımı disiplininin çalışma ve etkinlik alanı, yatların yanında styling ve iç mekan tasarımının lider rollere soyunduğu deniz araçlarının tümünü kapsamaktadır. Yat tasarımı, bir “tasarım” programıdır ve çağın bugünkü gereksinimi, bu disiplinin özellikle “mimarlık ve endüstri ürünü” kimliği belirgin olan deniz araçlarının tasarım sorunlarını çözmesidir.

87 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Yazılım mühendisliği programında, bilgisayar programcılığı yanında yazılım tasarımı alanında da uzmanlaşma eğitimi verilir. Yazılım mühendisi, mühendislik alanındaki en etkin yazılımları gerçekleştirmekle sorumludur. Yazılım mühendisi, kurumların ve kişilerin kullandıkları veya kullanacakları programlarda ne istediklerini, neye ihtiyaç duyacaklarını dikkate alarak, önce o konuyla ilgili bilgisayar programı hazırlar, daha sonra da program kullanıcılarının anlayabileceği bir dile dönüştürerek yazılımını yapmış olur. Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı kamu ve özel kuruluşlarda sistem analisti ve programcısı, yazılım uzmanı ve web tasarımcısı olarak çalışabilirler.

88 ZOOTEKNİ Ziraat fakültelerinin bir bölümü olan Zootekni programının amacı, insanların beslenmesi için çok önemli olan hayvansal ürünler (et, süt, yumurta, bal) ile farklı sanayi dallarında kullanılan deri, kıl ve yapağısından yararlanılan hayvanların kaliteli ve ucuz bir şekilde üretilmesi için hayvan yetiştirme, hayvan ıslahı, hayvan besleme, yemler ve yem teknolojisi konusunda araştırma yapmak ve bu alanda yetişecek insanları yetiştirmektir. Eğitimini tamamlayanlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, havan üretme çiftliklerinde, yem fabrikalarında iş bulabilirler. Hayvansal ürünlerin işlenildiği gıda üretimi yapılan entegre tesislerde de (et-süt işleme gibi) iş bulma olanakları vardır.


"ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları