Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEP MERZİFON REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BEP HAZIRLAMA SEMİNER PROGRAMI PSK. DAN. PSK. DAN. SELÇUK ALKOÇ YASEMİN KABAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEP MERZİFON REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BEP HAZIRLAMA SEMİNER PROGRAMI PSK. DAN. PSK. DAN. SELÇUK ALKOÇ YASEMİN KABAL."— Sunum transkripti:

1 BEP MERZİFON REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BEP HAZIRLAMA SEMİNER PROGRAMI PSK. DAN PSK. DAN. SELÇUK ALKOÇ YASEMİN KABAL GÖRME ENG. SNF. ÖĞRT. DERYA KURUTLU

2 BEP BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROĞRAMI

3 Farkına varma (Öğretmenin bilgi toplaması, ilk değerlendirmeyi yapması)
Okul yönetimi, rehber öğretmen, öğretmen, anne-baba ve öğrencinin sorunu değerlendirmeleri Uygulanmakta olan eğitim programına devam edilmesi Program uygulanırken düzenlemeler yapılarak öğrencinin kaydettiği ilerlemelerin izlenmesi ve incelenmesi Özel yardım ve destek sağlanması GÖNDERME SÜRECİ

4 GÖNDERME SÜRECİ Sağlanan her türlü yardım ve destek hizmetlerine karşın öğrencinin verilen eğitim hizmetleri ve uygulanan eğitim programından yararlanamaması durumunda, yapılan tüm çalışmalar ve verilen destek hizmetleri raporlaştırılarak, eğitim incelemesinin yapılması amacıyla öğrenciyle ilgili Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu’ nun veya Bireysel Gelişim Raporu ’ nun doldurulması ve R.A.M ‘a gönderilmesi RAM’da Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’ nun Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu veya Bireysel Gelişim Raporu ’ nu inceledikten sonra öğrenci için randevu vermesi. Öğrenci velisinden inceleme ve yerleştirme izninin alınması . Veli görüşme formunun doldurulması ve (varsa) tıbbı tanılama ile ilgili raporun incelenmesi. Öğrencinin Oyun ve gözlem odasında gözlemlenmesi ve uygun olduğunda teste alınması

5 EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU ve BİREYSEL GELİŞİM RAPORU İSTEME KOŞULLARI
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNE OKUL VE KURUMLAR TARAFINDAN İLK KEZ YAPILACAK BAŞVURULARDA, “EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (OKULÖNCESİ, İLKÖĞRETİM VEYA ORTAÖĞRETİM FORMU)” KULLANILACAKTIR. DAHA ÖNCE YERLEŞTİRME KARARI ALINMIŞ OLUP, OKUL/KURUMLARI TARAFINDAN YENİDEN İNCELEMESİ YA DA DESTEK EĞİTİM RAPORUNUN YENİLENMESİ İSTENİLEN BİREYLER İÇİN İSE BİREYSEL GELİŞİM RAPORUNUN (EK-4) DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. * Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 18/02/2010 tarih, B.08.0.ÖRG /872 sayılı ve Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu konulu resmi yazısı

6 EĞİTSEL TANILAMA Eğitsel Tanılama nedir? MADDE 4 : ee) Tanılama: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecini, Madde 7: (2) Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması rehberlik ve araştırma merkezinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. Bu tanılamada bireyin; Özürlü Sağlık Kurulu Raporu , Zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri , Eğitim performansı, ihtiyacı , Eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi, Bireysel Gelişim Raporu dikkate alınır. YÖNLENDİRME

7 YÖNLENDİRME YÖNLENDİRME KARARI Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından öğrenci için en az sınırlandırılmış eğitim ortamı, eğitsel gereksinimleri ve yerleştirme seçenekleri göz önünde bulundurularak ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURUL RAPORU hazırlanır. YÖNLENDİRME KARARI Rehberlik Ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan bireysel incelemede elde edilen veriler (Uygulanan Test ve Teknikler) Veliden alınan bilgiler (veli görüşme formu) tıbbi sonuçlar Okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeninin doldurarak göndermiş olduğu Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu veya Bireysel Gelişim Raporu’ ndan elde edilen bilgiler Oyun ve gözlem odasında elde edilen gözlemler sonucu Bireyin performansının belirlenmesi için yapılan çalışmalar

8 YERLEŞTİRME ÖĞRENCİNİN KAYDININ YAPILACAĞI
ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURUL RAPORU İLÇE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULU YERLEŞTİRME KARARI ÖĞRENCİNİN KAYDININ YAPILACAĞI OKULUN BEP GELİŞTİRME BİRİMİ Madde 12 2/a: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği sınıf olmak üzere, özel eğitim sınıfı, gündüzlü özel eğitim okulu/kurumu, yatılı özel eğitim okulu/kurumu gibi en az sınırlandırılmış ortamdan en çok sınırlandırılmış ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacak şekilde yerleştirilmelerine dikkat edilir. Madde 12 2/f: Eğitimin her aşamasında, bireyin gelişimi ve eğitim performansı doğrultusunda durumuna uygun yeni bir okula veya kuruma yerleştirmesi kararı alınır.

9 Bireyselleştirilmiş eğitim programı nedir?
Bireyselleştirilmiş eğitim programı; özel gereksinimli öğrencilerin eğitsel gereksinimlerin karşılanmasından sorumlu olan aile, öğretmen ve diğer ekip üyelerine yardımcı olan bir araçtır.

10 BEP NE DEĞİLDİR ? Bireysel çalışma kâğıtları değildir.
Yalnızca öğretmeni ilgilendiren bir çalışma programı değildir. Sınıfta problem olarak görülen öğrenciden kurtulma aracı değildir. Bireyi özel olarak etiketleyen bir karar dosyası değildir. Öğrencinin yalnız akademik performansıyla ilgilenen bir gelişim yada kayıt tablosu değildir. Öğretmene ve aileye ek yükler getiren bir ekonomi programı değildir Öğrenciye yapabildiklerinden daha fazla ödev-çalışmayı zorunlu hale getiren bir ev ödevi-çalışma programı değildir.

11 BEP Neden Hazırlanmalı?
Özel gereksinimli öğrencinin ona sunulan hizmetlerden en üst düzeyde yararlanması BEP hazırlama ve uygulama sürecinin sağlıklı işletilmesinden geçer.

12 BEP’İN YARARLARI Bireye uygun eğitim hizmetlerinin sunulması,
Bireye uygun ve gerçekçi amaçların belirlenmesi, Bu amaçlarının karşılanıp karşılanmadığını ortaya koymak olarak sıralanabilir. Ayrıca, BEP’ in yararları, ebeveyn, çocuk, öğretmen ve toplum açısından da sıralanabilir.

13 Öğrenci açısından; 1.Öğrenci açısından;
Öğrencinin engelinden kaynaklanan farklı gereksinimlerin neler olduğu belirlenir ve sağlanacak özel eğitim hizmetleriyle öğrencinin bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderileceği açığa kavuşturulur. BEP bireyi bağımsız bir yaşama hazırlar.

14 Anne – baba açısından 2.Anne-baba açısından;
Ebeveynle okul personeli arasında iletişim aracı görevi görür ve çocuğun gereksinimleri, nelerin sağlanabileceği ve karşılaşılacak sonuçların neler olabileceği konusunda her iki tarafta da eşit söz hakkı sağlar. Ebeveynlerle okul arasındaki görüş farklılıklarının çözümlenmesi konusunda önemli yarar sağlamaktadır.

15 Öğretmen açısından 3.Öğretmen açısından;
Öğretmenin çocuğun hedeflenen amaçlar doğrultusunda ilerlemesini belirlemede uygulama ve değerlendirme aracı olarak işlev görmesine olanak sağlar. Sınıf ortamı, sınıf dışından danışmanlarla ve diğer disiplinlerden gelen kişilerle paylaşılarak sınıf öğretmenin alternatifler geliştirmesini sağlar. Öğretmen için bir plan ve kılavuz görevi görür.

16 BEP HAZIRLAMA AŞAMALARI 1. BEP HAZIRLAYACAK EKİBİN OLUŞTURULMASI
Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda, özel eğitim gerektiren bireyler için, BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur. Bu birimlerin, yakın çevrelerinde birim kurulamayan kurumlardaki özel eğitim gerektiren bireylere de destek sağlar.

17 BEP’i BEP Geliştirme Birimi Hazırlar.
Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, Aile, Özel eğitim gerektiren öğrenci, Rehber öğretmen-psikolojik danışman, Eğitim programları hazırlamakla görevli öğretmen, Özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni,

18 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
Başkan, 1.Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları planlar. 2.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, bireyin gereksinimleri doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar. 3. Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri izler, gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eşgüdümlü çalışır.

19 Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen
Kurumun olanaklarına ve bireyin gereksinimlerine göre hazırlanan bireysel eğitim planlarını, kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlar ile özel eğitim kurumlarında uygular. 1.Değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesinde görüşünü bildirir. 2.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir.

20 Öğretmen 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. 2.Planlanan eğitim programlarını uygulamaya dönüştürür. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı önerileri hazırlar.

21 Aile 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi sürecinde gereksinimleri iletir. 2.Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtir. 3.Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç gereç desteği sağlar.

22 Özel Eğitim Gerektiren Birey
1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanışı sırasında kendi gereksinim ve isteklerini belirtir. 2.Çalışmalara etkin biçimde katılır. 3.Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir.

23 Rehber Öğretmen Psikolojik Danışman
1.Bireyin özel eğitim gereksinimleri doğrultusunda görüşünü belirtir ve bireye rehberlik yapar. 2.Bireyin gelişimini izler.

24 Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen
1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. 2.Değerlendirme ölçekleri geliştirir. Gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için başkan ile eş güdümlü çalışır. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireyselleştirilmiş eğitim programı önerileri hazırlar. 4.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene danışmanlık yapar

25 Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının öğeleri nelerdir?
Öğrencinin o andaki eğitsel işlevde bulunma veya performans düzeyi. Eğitsel performans düzeyi, bulunduğu gelişim evresi ve yaş gibi faktörleri dikkate alınarak belirlenen, bir yılın sonunda gerçekleşecek uzun dönemli amaçlar. Uzun dönemli amaçlara ulaşmayı sağlayacak kısa dönemli amaçlar.

26 Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının öğeleri nelerdir?
Öğrenciye sağlanabilecek özel eğitim ve destek hizmetler. Öğrenciye sunulacak olan hizmetlerin ne zaman başlayacağını, devam edeceği ve biteceği süreyi, değerlendirme zamanlarını belirten bir zaman çizelgesi. Öğrenciye sunulacak hizmetlerden sorumlu olan kişiler. BEP’in objektif ölçütlere dayalı olarak hangi araçlarla ve nasıl değerlendirileceği.

27 BEP; İLK TOPLANTI GÜNDEMİ
Birim üyelerinin selamlaşması ve tanışması, Toplantının amacının ve varsa bir önceki toplantı tutanağının gözden geçirilmesi, Özel eğitim ve BEP’e ilişkin hakların ve süreçlerin gözden geçirilmesi, Daha önce bir BEP uygulanmışsa; Değişimin sonuçları, Gereksinimlerin birbirinden nasıl etkilendiği, Genel müfredat içinde çocuğun yetersizliğinin, eğitime katılımını ve gelişimini nasıl etkilediği, Öğrencinin performansının değerlendirilmesi, Genel müfredata göre nerede olduğu, Güçlü yanları, Eğitimsel gereksinimleri, Gereksinim öncelikleri, Öğrenme özellikleri, Uzun dönemli ve kısa dönemli amaçların geliştirilmesi, Destek hizmetlerin belirlenmesi, Sorumluluklarının belirlenmesi ve ilgili personelin bilgilendirilmesi, Toplantıya katılanların ve toplantı sırasında alınan kararların, yapılan tartışmaların yazılı olarak, kaydedilmesi ve uyuşma sağlanamayan kararların gözden geçirilmesi, Sonraki BEP toplantısının gündemine ilişkin öneriler. KARAR ALIRKEN; Tüm üyelerin kararlara katılmasına özen gösterin. “Bu karara katılmayan var mı?” sorusunu sorun. Katılmayan varsa, kararda ısrarcı olmak yerine, bir kez daha değerlendirin. Tüm bunlara karşın kararlara katılmayan üyenin katılmadığı kararla ilgili olarak fikrini yazılı olarak beyan etmesini sağlayın.

28 BEP TOPLANTI TUTANAĞI Öğrencinin ; Tarih: Adı Soyadı:
Sınıfı: Cinsiyeti: Toplantı No: Numarası : Yaşı : BEP toplantısına katılanlar GÜNDEM : Adı/soyadı imza Öğrenci ……… …… Anne-Baba ……… ……  KARARLAR: Sınıf öğretmeni ……… ……… Özel Eğitim Öğretmeni ……… ……… Rehber öğretmen ……… ……… Birimi Başkanı ……… ……… Diğer katılımcılar Adı Soyadı Görevi Bir sonraki BEP toplantı tarihi:

29 ETKİLİ BİR BEP İÇİN ÖNERİLER
Bireyi ve aileyi sürece katın! 2.Kullanımı kolay bir format geliştirin! BEP yazılırken BEP’in uygulanmasında görev alacak olanların mutlaka sürece katılmış olmalarına özen gösterin! 4. BEP yazımında açık ve anlaşılır bir dil kullanın! 5. BEP yazarken kısa, öz ifadeler kullanın! 6. Yapılabilecekler konusunda gerçekçi olun! Tamamlanması yıllar alacak bir BEP yazmak yerine, en çok bir yılı yansıtacak amaçlar esas alınmalıdır. Tüm formları saklayabileceğiniz ve bilgileri kaydedebileceğiz bir BEP dosyası hazırlayın!

30 ÖĞRENCİ İÇİN BEP DOSYASININ HAZIRLANMASI

31 BEP DOSYASI ÖN KAPAK

32 BEP GELİŞTİRME BİRİMİNE ULAŞAN BİLGİLER
ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı Numarası FOTOĞRAF Cinsiyeti Yaşı Ev Adresi Ev Telefonu Adı Soyadı Adresi İş Telefonu Cep Telefonu Anne Baba Diğer Kişi Birim Başkanı BEP GELİŞTİRME BİRİMİNE ULAŞAN BİLGİLER Tarih Nereden Geldiği Açıklama Gönderme Raporu Yöneltme Raporu Yerleştirme Raporu İzleme / Yeniden Değerlendirme

33

34

35 BEP DOSYASI ARKA KAPAK

36 Bu dosyanın kapağındaki bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
BEP GELİŞTİRME BİRİMİ ÜYELERİ GÖREVİ / KONUMU ADI SOYADI Birim Başkanı Özel Eğitim Gerektiren Birey Aile Öğretmen Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen Rehber Öğretmen-Psikolojik Danışman Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi temsilcisi Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen YÖNERGE Bu dosyanın kapağındaki bilgileri eksiksiz olarak doldurun. Dosyadaki bilgileri güncelleyin. BEP toplantısı tutanaklarını tarih sırasına göre dosyalayın. Dosyayı, öğrencinin kayıtlı olduğu okulda koruyun. Öğrencinin yer değiştirmesi halinde dosyayı gönderin. Kurumda dosyanın bir özetini bulundurun. Diğer kurumlardan istenilen bilgileri özet olarak gönderin, dosyanın bütünlüğünün bozulmamasına özen gösterin.

37 5. ÖĞRENCİNİN PERFORMANSININ BELİRLENMESİ
DAVRANIŞ KAVRAMLAR SAYISAL SÖZEL ZAMAN ÖZBAKIM BECERİLERİ

38 DEĞERLENDİRME FORMLARINA ÖRNEKLER

39

40

41

42

43

44

45

46

47 DEĞERLENDİRME SORULARINA ÖRNEKLER

48 BÜYÜK -KÜÇÜK

49 UZUN - KISA

50 GENİŞ - DAR

51 ALTINDA - ÜSTÜNDE

52 RENKLER

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66


"BEP MERZİFON REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BEP HAZIRLAMA SEMİNER PROGRAMI PSK. DAN. PSK. DAN. SELÇUK ALKOÇ YASEMİN KABAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları