Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİT’İN SOSYAL KÜLTÜREL KATKILARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİT’İN SOSYAL KÜLTÜREL KATKILARI"— Sunum transkripti:

1 BİT’İN SOSYAL KÜLTÜREL KATKILARI

2 Bugün ne öğreneceğiz ??? “Bilgi Toplumu” Ne Demektir?
Dijital Vatandaş Nasıl Olunur?

3 BİLGİ TOPLUMU NEDİR? Temel üretim faktörünün bilgi olduğu, bilginin işlenmesinde ve depolanmasında da bilgisayar ve iletişim teknolojilerini baz alan bir toplum yapısıdır.

4 BİLGİ TOPLUMU NEDİR? Ekonomik değerlendirmeler yıllardır 3 sektörde yapıldı : Tarım, Sanayi ve Hizmet. Eğer ekonominiz bilgi üretiyor, işliyor ve satıyorsa “BİLGİ TOPLUMU”nda yaşıyorsunuz demektir. TARTIŞALIM: Türkiye BİLGİ TOPLUMU mudur?

5 Bir ülke bilgi toplumu nasıl olur?
1- Sağlıklı ve Üretken Sanayi Toplumuna Sahipse. 2-Bilgiyi; üretip, işleyen ve kullanan Yapıya Sahipse. 3- Bilgiye; hızlı ve kolay ulaşabilen kullanıcı gücüne sahipse. 4- Toplum bireylerinin; bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanma yeterliliğine sahipse. 5- Teknolojik alt yapısı varsa. Bir ülke bilgi toplumu ülkesidir.

6 E-devlet nedir? TANIM 1 : E‐Devlet, devletin vatandaşlara karşı yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karışlıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir.

7 E-devlet nedir? TANIM 2 : VATANDAŞIN DEVLETE KARŞI GÖREV VE HİZMETLERİ
DEVLETİN VATANDAŞA KARŞI GÖREV VE HİZMETLERİ

8 E-DEVLET UYGULAMALARINA ÖRNEKLER:
e‐Okul Askerlik Durum Belgesi Sorgulama Vergi Cezası Sorgulama Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı

9 NİÇİN E-DEVLET KULLANILIR?
Bireysel katılımı artırır. Kağıt bağımlılığı ve kullanımı azaltır. insan yanlışları en aza indirilecektir. Hem kamu hem de vatandaş için karar almada kolaylık ve hız sağlanacaktır. Devletin hızlı ve etkin bir şekilde işlemesini sağlar. Kamunun hizmet verdiği vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırır. Zamandan kazanç sağlar. Maliyetler düşürerek verimliliği arttırır. Ekonomik gelişimi destekler.

10 DİJİTAL VATANDAŞLIK Dijital vatandaşlık en genel kapsamda teknoloji kullanımına ilişkin davranış farkındalıkları olarak tanımlanmaktadır. Dijital vatandaşlık teknolojiyi kullanırken etik ve uygun davranışlarda bulunma ve bu konuda bilgilenmeyi içermektedir.

11 DİJİTAL VATANDAŞ Nasıl olunur?
Bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, Teknoloji kullanırken, davranışlarının etik sonuçlarını bilen, Ahlaki olarak kararlar alabilen, Teknolojiyi kötüye kullanmayarak başkalarına zarar vermeyen, Sanal dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru davranışı teşvik eden vatandaştır.

12 karikatürler

13 DİJİTAL VATANDAŞLIĞIN BOYUTLARI
1- Dijital Erişim (Herkes İçin İnternet): Herkesin elektronik topluma tam katılımın sağlanmasıdır.

14 DİJİTAL VATANDAŞLIĞIN BOYUTLARI
2- Dijital Ticaret: Elektronik ortamlarda ticaret yapma yeterliliğe sahip olma anlamına gelir.

15 DİJİTAL VATANDAŞLIĞIN BOYUTLARI
3- Dijital İletişim: İletişim Teknolojilerinin tümünden faydalanarak iletişimde bulunma anlamına gelir.

16 DİJİTAL VATANDAŞLIĞIN BOYUTLARI
4- Dijital Okuryazarlık: Öğrenme – öğretme sürecinin artık teknoloji kullanılarak da gerçekleştirildiğinin farkında olmadır.

17 DİJİTAL VATANDAŞLIĞIN BOYUTLARI
5- Dijital Etik: Sanal dünyada gösterilen davranışın ya da işin elektronik standardının da olduğunun farkında olmadır. Örneğin, siber zorbalık, sanal küfürleşme, gibi birçok olumsuz davranıştan kaçınmalıyız.

18 DİJİTAL VATANDAŞLIĞIN BOYUTLARI
6- Dijital Kanun: Sanal dünyada yapılan işlerin elektronik sorumluluğunun olduğu ve kanunlarla yaptırım altına alındığı anlamına gelir. Örneğin, yasak yayınlar, yasadışı organ ve uyuşturucu satışı, intihara meyilli hale getiren web siteleri sanal dünyada yapılması kanunen yasaktır.

19 DİJİTAL VATANDAŞLIĞIN BOYUTLARI
7- Dijital Haklar ve Sorumluluklar: Herkesin sanal dünyada kendini özgürce ifade edebilecek haklara sahip olduğu ve bununda yasaklanamayacağı anlamına gelir. Örneğin, sanal ortamda formlarda görüş bildirme, grup oluşturma, tartışma ortamlarına katılma vb. temel haklar kısıtlanamaz.

20 DİJİTAL VATANDAŞLIĞIN BOYUTLARI
8- Dijital Sağlık: Dijital dünyada hem fiziksel, hem ruhsal hem de psikolojik yönden sağlığı direk ya da dolaylı olarak etkileyecek etmenlerin bulunduğunun farkında olmadır.Örneğin, göz sağlığı, tekrarlayan stres sendromu, a-sosyal yaşam, içe kapanıklık ve fiziksel bozukluklar (bel ve sırt ağrıları) yeni teknolojik dünyanın ortaya çıkardığı sağlık sorunlarıdır.

21 DİJİTAL VATANDAŞLIĞIN BOYUTLARI
9- Dijital Güvenlik: Bireyin sanal ortamda kendi güvenliğini sağlayacak önlemleri alması demektir. Örneğin, başkalarının bilgilerini izinsiz kullanma, solucan, virüs veya truva atı oluşturma, spam gönderme, birilerinin bilgilerini veya mallarını çalma vb. faaliyetlerin farkına vararak gereken güvenlik tedbirlerinin alınması( virüs programları, filtreleme programları vb.)

22

23 NASIL SORU GELİR? 1- BİLGİ TOPLUMU NEDİR AÇIKLAYINIZ?
2- BİR ÜLKE BİLGİ TOPLUMU NASIL OLABİLİR MADDELER HALİNDE YAZINIZ? 3- E-DEVLET NEDİR AÇIKLAYINIZ? E- DEVLET UYGULAMALARINA ÖRNEKLER VERİNİZ. 4- E-DEVLET NE İÇİN KULLANILIR? 5- DİJİTAL VATANDAŞLIK NE DEMEKTİR? AÇIKLAYINIZ. 6- DİJİTAL VATANDAŞ NASIL OLUNUR? 7- DİJİTAL VATANDAŞLIĞIN BOYUTLARINI MADDELER HALİNDE YAZINIZ.


"BİT’İN SOSYAL KÜLTÜREL KATKILARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları