Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATOMUN YAPISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATOMUN YAPISI."— Sunum transkripti:

1 ATOMUN YAPISI

2 Şekilde altın elementlerınden yapılmış bir yüzük görüyoruz
Şekilde altın elementlerınden yapılmış bir yüzük görüyoruz. Altın elementlerini oluşturan atomlar nasıl bir arada durmaktadır ?

3 Peki bilyeler düz bir zemin üzerine konulduklarında neden durmazlar?

4 Maddeyi oluşturan taneciklerde bilye gibi olsaydı hepsi biririnden bağımsız davranırdı. Elemetleri oluştutan atomlar birbirlerini etkilediği için atomlar bir arada bulunur.

5 Atomu oluşturan tanecikler

6 Her atomun farklı sayılarda elektron proton ve nötronu bulunur.
Belirli sayılarda nötron proton ve elektronlar farklı konumlarda bir arada bulunarak atomu oluşturur. Atomu oluşturan bu parcacıkların arasında sadec boşluk vardır.

7 Atomun bir alt parçacığı olan elektronlar çekirdeğin etrafında sabit bir yerde durmaz.
Elektronların hareketini Lunaparktaki ahtapotun dönme hareketine benzetebiliriz.

8 Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıklarda hen kendi etrafında hen de çekirdeğin etrafında çok hızlı hareket ederler. Bu sebeple elektronlar çekirdeğe düşmezler,çekirdek tarafından çekildikleri içinde dışarı fırlamazlar.

9 Çekirdekte bulunan proton ve nötron ise elektrona göre oldukça yavaş hareket ederler. Atomu oluşturan parçacıkların hızının farklılığı,bunların sahip oldukları kütlelerle ilişkilidir. Tabloda görüldüğü gibi atomun kütlesi,çekirdeği oluşturan kısım (proton+nötron) meydana getirir. Tanecik Yük Kütle Proton +1 1 Nötron Elektron -1

10 Şekildeki atomu oluşturan farklı yüklere sahip parçacıklar aşağıdakı çeke kuvveti gösterilmiştir.
proton + - elektron nötron

11 Elektronlar ortalama olarak bulundugu cizgiler katma olarak adlandırılır.
Atomlar birden fazla katmana sahip olabilirler. Gercekte atomun yapısında kantman bulunmaz .

12 İZOTOP ATOMLAR

13 İzotop atom: Proton sayıları (atom numaraları)aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara denir. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı (p aynı) , fiziksel özellikleri farklıdır (n farklı). Nötr halde bulunmayan, iyon halindeki izotop atomların hem fiziksel, hem kimyasal özellikleri farklıdır.

14 ATOM MODELLERİ Democritus Atom Modeli :
• Madde parçalara ayrıldığında en sonunda bölünemeyen bir tanecik elde edilir ve bu tanecik atomdur. • Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur. • Maddelerin farklı olmasının nedeni maddeyi oluşturan atomların sayı ve dizilişi biçiminin farklı olmasıdır. • Atom görülemez. • Atom görülemediği için bölünemez.

15 DALTON ATOM MODELİ • Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. (Maddeler çok küçük, bölünemez, yok edilemez berk taneciklerden oluşur.) • Atom parçalanamaz. • Atom içi dolu küre şeklindedir. • Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. • Maddelerin birbirlerinden farklı olmasının nedeni maddeyi oluşturan atomların farklı özellikte olmasıdır. • Bir maddeyi oluşturan atomların tamamı birbirleriyle aynı özelliklere sahiptir.

16 THOMSON ATOM MODELİ Thomson atom modeli bir karpuza ya da üzümlü keke benzer. Thomson’ a göre; • Atom küre şeklindedir. (Çapı 10–8 cm) • Atomda (+) ve (–) yüklü tanecikler bulunur. • Thomson’a göre atom; dışı tamamen pozitif yüklü bir küre olup negatif yüklü olan elektronlar kek içerisindeki gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüş haldedir. • Atomlar, daha küçük taneciklerden oluştuğu için parçalanabilirler.


"ATOMUN YAPISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları