Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Azalan Verimler Yaklaşımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Azalan Verimler Yaklaşımı"— Sunum transkripti:

1 Azalan Verimler Yaklaşımı
Arz Analizleri Azalan Verimler Yaklaşımı

2 Üretim Fonksiyonu Belirli miktarlarda bir mal üretebilmek için bazı üretim faktörlerinin kullanılması gerekmektedir. Kullanılan üretim faktörlerine input, elde edilen ürüne de output denmektedir. İnputlarla output arasındaki teknik ilişkinin matematiksel ifadesine de üretim fonksiyonu adı verilir Q = f (K;L;N) Q = Output, K = Sermaye miktarı, L = Emek miktarı, N Tabiat faktörü miktarı

3 Toplam Fizikî Ürün (TPP)
Belirli bir dönemde, bütün üretim faktörlerinin kullanılmasıyla elde edilen ürün miktarına toplam fiziki ürün denir. TPP = f(qf)

4 TPP Q

5 TPP TPP Q

6 Artan verimlerden azalan verimlere geçiş
TPP TPP Artan verimlerden azalan verimlere geçiş a

7 TPP b TPP Maximum output

8 Değişken faktor miktarı
TPP I. BÖLGE TPP III. BÖLGE II. BÖLGE Değişken faktor miktarı

9 Marginal fiziki ürün (MPP)
Değişir faktör inputunun bir birim arttırılması veya azaltılmasıyla toplam üründe meydana gelen değişme oranıdır. MPP= DTPP/DQ ;

10 TPP, MPP Q

11 TPP, MPP Q

12 TPP, MPP Q

13 TPP, MPP Q

14 MPP Q

15 MPP MPP Q

16 MPP Azalan Verimlerin başlangıcı MPP Değişken faktör miktarı

17 Ortalama Fiziki Ürün (APP)
Değişir faktör başına elde edilen üründür. O halde ortalama ürün, toplam ürünün kullanılan üretim faktörü miktarına bölünmesiyle elde edilir. APP= TPP/Q

18 TPP, APP Qf TPP APP TPP APP Q

19 TPP, APP TPP Ortalama ürün TPP/Qf = APP Maximum APP APP Q

20 TPP APP MPP Qf TPP APP MPP 0 0 1 3 3 3 2 10 2 7 3 24 8 14 4 35 8.75 11
TPP APP MPP Q

21 APP, MPP APP MPP Q

22 Maliyetler

23 Kısa Dönem Maliyetler

24 Toplam Maliyet (TC) : Sabit maliyet ve değişir maliyetlerin toplamıdır
Toplam Maliyet (TC) : Sabit maliyet ve değişir maliyetlerin toplamıdır. Üretim için yapılan masrafların tamamıdır. Sabit Maliyet (FC) : Üretim miktarının değişmesine bağlı olmayan masraflardır. Değişir Maliyet (VC) : Üretim miktarına göre değişen masraflardır.

25 X firması için toplam maliyet
Output (Q) 1 2 3 4 5 6 7 TFC (TL) 12

26 X firması için toplam maliyet
Output (Q) 1 2 3 4 5 6 7 TFC (TL) 12 TFC

27 X firması için toplam maliyet
Output (Q) 1 2 3 4 5 6 7 TFC (TL) 12 TVC (TL) 10 16 21 28 40 60 91 TFC

28 X firması için toplam maliyet
Output (Q) 1 2 3 4 5 6 7 TFC (TL) 12 TVC (TL) 10 16 21 28 40 60 91 TVC TFC

29 X firması için toplam maliyet
TVC Azalan marjinal verimler noktası TFC

30 X firması için toplam maliyet
Output (Q) 1 2 3 4 5 6 7 TFC (TL) 12 TVC (TL) 10 16 21 28 40 60 91 TVC TFC

31 X firması için toplam maliyet
Output (Q) 1 2 3 4 5 6 7 TFC (TL) 12 TVC (TL) 10 16 21 28 40 60 91 TC (TL) 12 22 28 33 40 52 72 103 TVC TFC

32 X firması için toplam maliyet
Output (Q) 1 2 3 4 5 6 7 TFC (TL) 12 TVC (TL) 10 16 21 28 40 60 91 TC (TL) 12 22 28 33 40 52 72 103 TC TVC TFC

33 X firması için toplam maliyet
TC TVC Azalan marjinal verimler noktası TFC

34 Kısa Dönem Maliyetler Marjinal Maliyet (MC) : Toplam üretimin bir ünite değişmesi karşısında toplam maliyetteki değişme oranıdır. = TC / Q

35 Marjinal maliyetlerin türetilmesi
Maliyetler (TL) Q TC MC 10 6 5 7 12 20 31 Q

36 Marjinal maliyetlerin türetilmesi
Maliyetler (TL) Q TC MC 10 6 5 7 12 20 31 TC Q

37 Marjinal maliyetlerin türetilmesi
Maliyetler (TL) Q TC MC 10 6 5 7 12 20 31 TC DTC = 12 DQ = 1 Q

38 Marjinal maliyetlerin türetilmesi
Maliyetler (TL) Q TC MC 10 6 5 7 12 20 31 TC Azalan verimler noktası MC Q

39 Azalan marjinal verimler
Marjinal maliyetlerin türetilmesi Maliyetler (TL) MC Azalan marjinal verimler noktası Q

40 Kısa Dönem Maliyetler Ortalama Maliyet (AC) : Maliyet giderlerinin parça başına isabet eden kısmıdır. Toplam maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle bulunur. =TC / Q

41 Maliyetler (TL) Q

42 Maliyetler (TL) Q TVC AVC AFC Q

43 Maliyetler (TL) Q TVC AVC AVC AFC Q

44 Maliyetler (TL) Q TC AC AVC AFC Q

45 Maliyetler (TL) Q TC AC AC AVC AFC Q

46 Q TC MC 10 6 5 7 12 20 31 Maliyetler (TL) Q

47 Q TC MC 10 6 5 7 12 20 31 Maliyetler (TL) MC Q

48 Maliyetler (TL) Q TC MC AC - 22 14 11 10 10.4 12 14.7 10 6 5 7 12 20 31 MC Q

49 Maliyetler (TL) Q TC MC AC - 22 14 11 10 10.4 12 14.7 10 6 5 7 12 20 31 MC AC Q

50 Ortalama ve marjinal maliyetler
MC Ortalama ve marjinal maliyetler AC AVC AFC Maliyetler (TL) z y x Output (Q)

51 Uzun Dönem Maliyetler Uzun dönem bütün girdilerin değiştirilebildiği, kapasitenin arttırılabildiği bir zaman süresini kapsar. Uzun dönemde bütün inputlar değiştirilebildiğinden sabit maliyetler yoktur.. Bütün maliyetler değişkendir. Bu nedenle azalan verimler kanunu söz konusu değildir.

52 Uzun Dönem Maliyetler Uzun Dönem Ortalama Maliyet (LRAC): Uzun dönemde maliyet giderlerinin parça başına isabet eden kısmıdır. Toplam maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle bulunur. =TC / Q

53 Uzun Dönem Maliyetler Uzun ve Kısa Dönem AC Eğrileri Arasındaki İlişki

54 Uzun dönem ortalama maliyet eğrilerinin türetilmesi: sabit büyüklükte tesisler
SRAC4 SRAC5 SRAC1 SRAC2 SRAC3 maliyetler 1 tesis 5 tesis 4 tesis 2 tesis 3 tesis O Output

55 Uzun dönem ortalama maliyet eğrilerinin türetilmesi: sabit büyüklükte tesisler
SRAC1 SRAC5 SRAC2 SRAC4 SRAC3 LRAC maliyetler O Output

56 maliyet eğrileri örnekleri
Uzun dönem ortalama maliyet eğrilerinin türetilmesi: tesis büyüklüğünün seçilmesi maliyetler Kısa dönem ortalama maliyet eğrileri örnekleri O Output

57 Uzun dönem ortalama maliyet eğrilerinin türetilmesi: tesis büyüklüğünün seçilmesi
LRAC maliyetler O Output

58 Tipik bir uzun dönem ortalama maliyet eğrisi
LRAC Ekonomik olmayan alan (artan maliyet) ölçek ekonomileri Sabit maliyetler maliyetler O Output

59 Dışsal Ekonomiler Ortalama maliyet eğrisi ister kısa dönemde ister uzun dönemde olsun bütünüyle birlikte yer değiştirebilir. Bunun sebebi dışsal ekonomilerdir. Firma dışı olumlu etkenlere dışsal ekonomiler denir. LAVC eğrisini bütünüyle yukarı doğru kaydıran yani maliyetleri arttıran firma dışı faktörlere dışsal eksi ekonomiler denir.

60 TL LAVC3 LAVC1 Maliyetler LAVC2 O Q Output


"Azalan Verimler Yaklaşımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları