Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yapılandırmacılığa Dayalı Öğrenme Modelleri Dr. Ali TÜRKDOĞAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yapılandırmacılığa Dayalı Öğrenme Modelleri Dr. Ali TÜRKDOĞAN."— Sunum transkripti:

1 Yapılandırmacılığa Dayalı Öğrenme Modelleri Dr. Ali TÜRKDOĞAN

2 f

3

4

5

6

7

8

9 Yapılandırmacılık kuramını sınıfta nasıl uygulanabileceğini açıklayan çeşitli eğitimsel modeller tasarlanmıştır. Bu modeller bilimsel bilgi, araştırmanın doğası, araştırma süreci ve öğrenmenin amaçları dikkate alınarak oluşturulur. Bunlardan bazıları 3E (Öğrenme Halkası ) 4 E 5E 7E

10 Öğrenme Halkası (3E)

11 5E Öğrenme Modeli 2- Araştırma 3-Açıklama 4-Derinleştirme 5- Değerlendirme 1-Güdüleme

12 7E 1-Merak uyandırma 2-Ön bilgi belirleme 3-Keşfetme4-Açıklama5-Genişletme 6-Değiştirme/ İlişkilendirme 7- Değerlendirme 7E Öğrenme Modeli

13 1-Araştırma 2-Kavram Tanıtımı 3-Kavram Uygulama 1-Güdüleme 2-Araştırma 3-Açıklama 4-Derinleştirme 5-Değerlendirme 1-Güdüleme 2-Ön bilgi belirleme 3-Araştırma 4-Açıklama 7-Değerlendirme 5-Derinleştirme 6-Değiştirme/İlişkilendirme 3E 5E7E

14 ---------- 5E Öğrenme Modeli

15 Geçmiş bilgileri belirlenmeli Yeni bir problemle karşılaştırılmalı Karşılaştıkları problem merak uyandırıcı ve ilgi çekici nitelikte olmalı Öğrenci var olan durumunda hoşnut olmamalı Öğrencide neden sorusunu sordurabilecek etkinlikler tasarlanmalı Önemli olan öğrencilerin değişik fikirler sunmaları ve sorular sormaları 1-Güdüleme (Engage) 5E Öğrenme Modeli

16 Karşılaştıkları problemlere cevap aramalılar Probleme en uygun çözüm yolunu bulmaları sağlanmalı Tablo oluşturma, analiz etme fikir alışverişinde bulunma esastır, bu tartışmalar gözlem neticesinde de olabilir öğretmen yönlendirme yapılmalıdır 2-Araştırma (Explore) 5E Öğrenme Modeli

17 Öğrenciler araştırma sonuçlarını sunmalı (veya öğretme söyleneni tahtaya yazmalı). Öğretmen temel terim tanım ve örneklerle konu açıklanmalı Öğrenciler yeni öğrendikleri bilgilerini açıklamalı-Eski bilgileri ile yeni bilgilerini karşılaştırmalı Bilimsel dil (ifadeler) kullanmaya dikkat edilmeli Öğretmen tartışmayı teşvik etmeli (ortamı hazırlamalı) Önemli olan öğrenilen bilgilerin doğru şekilde ifade etmesi bu aşamada daha da önemsenmeli 3-Açıklama (Explain) 5E Öğrenme Modeli

18 Öğrenilen bilgiler yeni bir probleme uygulanmalı Yeni bilgiler günlük hayatla ilişkilendirilmeli Öğrencilere bilginin nerede kullanılacağı, nasıl işe yarayacağı hissettirilmeli Önemli olan gerekli yeni bilgiyi yeni bir problemi çözmede doğru olarak kullanması ve özümsemesi 4-Derinleştirme (Elaborate) 5E Öğrenme Modeli

19 Süreç boyunca kazanılan bilgi ve beceriler değerlendirilmeli Öğretmen öğrencilerini gözlemeli, sorular sormalı Yeni öğrenilen bilginin doğruluğu ve öğrenilen bilginin anlamlı ve kalıcı olup olmadığı tekrar eden değerlendirmelerle kontrol edilmeli Değerlendirme yöntemleri öğrenci merkezli olmalı 5-Değerlendirme (Evaluate ) 5E Öğrenme Modeli

20 Öğretmenin rolü; Öğrencinin rolü; Etkinliklerin durumu; Ölçme ve değerlendirme durumu Öğrenme Modellerinin Uygulandığı Sınıflarda

21 KareDikdörtgenDörtgenParalel kenarYamuk Kare şekli Dikdörtgen şekli Paralel kenar şekli Yamuk şekli


"Yapılandırmacılığa Dayalı Öğrenme Modelleri Dr. Ali TÜRKDOĞAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları