Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM."— Sunum transkripti:

1 İLETİŞİM

2 İLETİŞİM NEDİR ? TANIM 1: İletişim sözcüğü, Latince kökenli “communication” sözcüğünün karşılığıdır. Birbirlerine ortamdaki nesneler, olaylar, olgularla ilgili değişmeleri haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı,düşünce, duygu bildirişimlerine “iletişim” diyoruz.”

3 İLETİŞİM NEDİR ? TANIM 2: İletişim, belli bir coğrafya parçasında aynı doğa koşulları içinde varlıklarını sürdürmek için araç ve gereçler bulan, bu konuda çeşitli bilgiler üretmiş bulunan, bunları belirli iş bölümleri yöntemlerine göre kullanan, kendi aralarındaki bu iş bölümünden kaynaklanan farklılaşmaları haklılaştırmak için çeşitli değerler ve inançlar üreterek toplumun farklı kesimlerini ortak üst kimlikler içinde kaynaştırmayı amaçlayan insanların etkinliğidir.

4 İLETİŞİM NEDİR ? TANIM 3: Modern sözlükler, örneğin Ana Brittanica (1988) iletişimi, “bireyler arasında ortak bir simgeler sistemiyle gerçekleştirilen anlam ve bilgi alışverişi” ve TDK Öztürkçe Sözlük (1975), “kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber vb. bakımından “karşılıklı alışveriştir” şeklinde tanımlanmaktadır.

5 İLETİŞİM NEDİR ? TANIM 4: Akademisyenlerin ve araştırmacıların genel olarak paylaştıkları tanımlarda ise, “bilgi, düşünce ve tutumların ortak semboller sistemi aracılığıyla kişiler veya gruplar arasında değiş tokuş edildiği bir süreç”, “fikir ve bilginin herkesçe aynı şekil ve değerde anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve karşılıklı etkinin sağlanmasıdır” şeklinde değerlendirilmektedir.

6 İletişimin Tarihi Gelişimi

7 İletişimin Tarihi Gelişimi

8 İletişimin Tarihi Gelişimi

9 İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
İnsanlar arası iletişimler temel olarak duygu ve düşünce alışverişini yürütme düzenleridir. Burada ana öğe “anlamak” tır. İletişimi kuran ve başlatan kişi kendisini, duygu ve düşünce dünyasını, ilişkilerini, ilişkilerinin kendisindeki karşılıklarını açıklamak ve karşısındakine iletmek ister. Kişilerin anlatma eylemlerinin iletişim açısından amacı “anlaşılmak”tır. İletişimde anlaşmaya zemin hazırlayacak ve anlaşmayı kolaylaştıracak bazı özellikler vardır.

10 İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
İLETİŞİMDE İLK DAKİKANIN ÖNEMİ İLETİŞİM BİLGİ ALIŞ VERİŞİ DEĞİLDİR İLETİŞİM KİŞİYLE DEĞİL KİŞİYE YAPILIR İLETİŞİM BİR BÜTÜNDÜR

11 İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
İLETİŞİMDE İLK DAKİKANIN ÖNEMİ Karşı karşıya gelen iki kişi arasındaki ilk etkileşim, iletişim sürecinin önemli bir belirleyicisidir. Bu etkiyi oluşturan faktörler, karşılaşılan kişinin beden dilinden, kullandığı kelimelere ve kişinin taşıdığı bütün aksesuarlardan içinde bulunduğu fizikİ ortam nesnelerine kadar geniş bir dağılım gösterir. İşte bütün bu faktörlerin bileşkesi “algılayan kişinin” değerlerinde bir yer bulur ve o çerçeve içerisinde yorumlanır. Algılayanın kişisel özellikleri toplumsal normları ile kalıplaşmış olan yargılar, etkileşim verilerine bağlı olarak iletişimin ilk anında bir “karar” verdirir ve insan karşısındaki kişiye zihninde bir etiket yapıştırır. Bu karar olumlu veya olumsuz olabilir.

12 İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
“Duruşundan hiç hoşlanmadım”, “Bakışını sevmedim”, “bir görüşte kanım ısındı”, “ben onu gördüğüm an işe yaramaz olduğunu anlamıştım” gibi değerlendirmeler, o kişi ile gelişecek iletişimin temelini oluşturur. Yalnız bu kararlar her zaman böylesine açık ve bilinçli olmayabilir. Kişi bunları bilinç düzeyine çıkarsa da, ilk algılarımızın oluşturduğu yargının, iletişim biçimimizde ve o kişiye atfettiğimiz değerde önemli bir rol oynadığı bilinir.

13 İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
İLETİŞİM BİLGİ ALIŞ VERİŞİ DEĞİLDİR İnsanlar arası iletişim sadece bir bilgi alışverişi değildir. Duygu ve düşüncelerin bir bilgi olarak aktarılmasındaki eylemler ve bu eylemlerin biçimi iletişimin özünü yapılandırır. Bu, iletişimin evrensel yönüdür. Bilgiyi veriş biçimi, bir başka deyişle, sözlerin bedendeki karşılıkları, iletişimi değerlendirmemizde ikinci önemli noktadır. İletişimde bilgilenmek ve öğrenmek “anlamak” değildir. İletişimin ana amacı “anlayarak kavramaktır”. Kelimelerin sözlük anlamlarını ya da sizde çağrıştırdıkları anlamlar, karşımızdaki kişinin eylem biçimleri ile değerlendirmek doğru iletişime imkan verir. Kendimizden farklı olabilecek bir dünyanın anlamlarını tanımaya açık olabildiğimiz oranda, karşımızdaki insanın dünyasını kavramaya yönelebiliriz.

14 İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
İLETİŞİM KİŞİYLE DEĞİL KİŞİYE YAPILIR İletişim başka bir kişiyle birlikte yapılandırılan bir süreçtir. İletişim, onu oluşturan bireylerden birinin aktif oluşu, diğerinin ise bu eylemi seyredişi ile kurulamaz. Eğer alıcı kişi hazır değilse, iletişim yolu tıkanır. Böyle bir ilişki; düşündüğümüz anlamda doğru ve sağlıklı bir anlama ve anlaşma doğurmaz. Mesajları verenin duygu ve düşünceleri, iletişim sürecinin her hangi bir yerinde sözü edilen konunun tamamen dışındaki duygu ve düşüncelerle kesilebilir.

15 İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
İLETİŞİM KİŞİYLE DEĞİL KİŞİYE YAPILIR Kısacası iletişimden söz edebilmek için ortak bir platformda buluşmaya gerek vardır. Bu ortak platformda en az iki kişi, ortak paylaşım içinde iletişimi sürdürebilir. İnsanların fizik varlıklarıyla aynı ortamda bir arada olmaları iletişim içinde oldukları anlamına gelmez. İletişim süreci mesajı veren ve alanların iletişimde aktif rol almalarıyla devam eder. Aynı ortamda birbirlerine sırtını dönmüş iki kişi arasında da bir iletişim söz konusudur. Ancak bu anlamaya ve anlaşmaya dönük bir iletişim olmayıp, birbirini reddetmeye dönük bir iletişimdir.

16 İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
İLETİŞİM BİR BÜTÜNDÜR İletişimi kelimeler, eller, gözler gibi bütünlüğünden soyutlayarak ve süreçteki bir kesite bakarak değerlendirmeye çalışmak bizi yanıltabilir. Sözsüz iletişim işaretlerini veya sözlü iletişim içeriğini tek tek değerlendirerek sonuçlara varmak yanıltıcı olabilir. İletişim biçimindeki bütün özellikler ve iletişim süreci, iletişimin birbirinden ayrılmayan parçalarıdır.

17 İLETİŞİMİN İLKELERİ Saygı Saydamlık İçtenlik,dürüstlük Somutluk Empati
Etkin dinleme

18 İLETİŞİMİN İLKELERİ Saygı:
Etkili iletişim her iki insanın birbirlerini kabul edilebilir görmesi ile başlar. Saygı, bireyin bütünlüğüne değer vermektedir. Kişiyi şartsız olduğu gibi kabul etme, sosyoekonomik durumu ve kişisel nitelikleri ne olursa olsun ön yargılı davranmamaktır. Hükmetme ve yargıları benimsetmeye çalışmak, saygı ilkeleri ile bağdaşmaz. Saygı kavramında insanın özüne ve özel yaşamına değer vermek esastır.

19 İLETİŞİMİN İLKELERİ Saydamlık:
Kişinin düşüncesini olduğu gibi ifade edebilmesi, içi-dışı bir olması, olduğu gibi görünebilmesi, dışa açık olmasıdır.

20 İLETİŞİMİN İLKELERİ İçtenlik, dürüstlük:
İki kavram birbirini tamamlamaktadır. Zor durumda iki kişiye rahatlıkla duyguları ifade edebilme, duygularda samimi olabilme söz konusudur. Net ve açık davranmak önemlidir. Gizemli olmamak anlaşılır olmak esastır.

21 İLETİŞİMİN İLKELERİ Somutluk:
Öğretmen-öğrenci etkileşiminde sorunu anlamak, açıkça dile getirmek, açık uçlu ve basit sorular sorabilmek, öğrencinin kendi sorununu ve sorunlarını çizmesine destek olmak somutluk demektir.

22 İLETİŞİMİN İLKELERİ Empati:
Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Empati kurmak istediğimiz kişinin rolüne girmeliyiz; onun dünyasını ve bakış açısını anlayıp, onun yerine geçerek olaylara onun gözlüklerinin gerisinden bakmalıyız. Karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru anlamamız gereklidir. Kişinin ne düşündüğünü, nasıl düşündüğünü ve ne hissettiğini ve nasıl hissettiğini anlamamız gerekir.

23 İLETİŞİMİN İLKELERİ Etkin Dinleme:
Etkin dinleme ile konunun içeriğine odaklaşma, sonuçlar çıkarma ve geri bildirim gerçekleştirilmiş olur. İletilen mesajı doğru algılanıp algılanmadığı konusunda ipuçları verir. Etkin dinleme iletişimi kolaylaştırıp sürdürülmesini sağlar.


"İLETİŞİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları