Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SARKOİDOZ Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Ü. Radyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SARKOİDOZ Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Ü. Radyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 SARKOİDOZ Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Ü. Radyoloji Anabilim Dalı

2 Sarkoidoz, kazeifikasyon göstermeyen granülomlarla karakterize bir immün sistem hastalığıdır.

3 Sarkoidoz % 5-10 AC grafisi normal, ekstrapulmoner hastalık % 75- 90 Mediastinal- hiler LAP % 25- 50 Parenkim tutulumu

4 Sarkoidozun evreleri Evre 0: Akciğer grafisi normal %5-10 Evre 1: Lenf nodlarında büyüme %50 Evre 2: Lenf nodlarında büyüme ve %25-30 parenkimal opasite Evre 3: Parenkimal opasiteler mevcut,%15 lenfadenopati ve fibrozis bulgusu yok Evre 4: Akciğer fibrozisi

5 Lenfadenopati Bilateral hiler- sağ paratrakeal Aortikopulmoner, subkarinal Nadir: Ön mediastinal, arka mediastinal, aksiller, parakardiyak, retrokurural, unilateral hiler %1-3 Kalsifikasyon: Punktat, amorf, egg-shell

6

7 Eylül 2006

8 Sarkoidozda BT endikasyonları* Atipik klinik ve/veya AC grafisi bulguları Akciğer komplikasyonlarının saptanması: bronşektazi, asperjilloma, pulmoner fibrozis, traksiyon amfizemi, enfeksiyon, malign patoloji Akciğer grafisi normal ancak klinik olarak hastalık şüphesi varsa *American Thoracic Society, the European Respiratory Society, and the World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous disorders

9 Sarkoidozda Parenkim Tutulumu Akciğer Grafisi %30- 60 Küçük nodüller (1- 10mm) %25- 50 İrregüler, çizgisel dansiteler YÇBT %90- 100 Nodüller

10 Parenkim Tutulumu Tipik olarak simetrik, bilateral, santral Üst lobların apikal ve posterior segmentler (özellikle fibrozisde) Normal YÇBT parenkim tutulumunu ekarte ettirmez.

11 Parenkim Tutulumu Perilenfatik küçük, keskin sınırlı nodüller, (1-5 mm) Peribronkovasküler düzgün veya nodüler kalınlaşma İrregüler, nodüler interlobüler septal kalınlaşma (yaygın olmaz ama bazı hastalarda başlıca bulgu) Büyük (>1 cm) nodüller veya konsolidasyon Yama tarzında buzlu cam dansiteleri

12 Perilenfatik nodüller Peribronkovasküler Fissürlerde Kostal subplevral İnterlobüler septa Sentrilobüler Küçük keskin sınırlı nodüller, %50 hastada nodüller az miktarda, fokal

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 1806343

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Eylül 2006

36

37 Büyük nodüller Granülomların birleşmesi sonucunda sınırları keskin olmayan büyük opasiteler, konsolidasyonlar oluşur %53 olguda nodüller > 1cm

38

39

40

41

42

43

44 Alveolar Sarkoidozis Granülomlar birleşerek büyük nodüler- alveolar opasiteler oluşturur. Büyük nodüller çevresinde küçük nodüller: “Sarkoid Galaksisi” Alveolar opasiteler: 1-10 cm, sınırları belirsiz, hava bronkogramı içeren opasiteler, orta zonların periferinde saptanır, kostofrenik sinüsler korunur 50 yaşından sonra presente olanlarda soliter veya multipl kitle benzeri opasiteler fazla görülür.

45

46

47

48 Eyllül 2005

49

50

51 Kavitasyon Birleşik granulomların ortasında nekroza bağlı primer kaviter sarkoidoz nadir Tek veya multipl, kalın veya ince duvarlı, düzgün veya düzensiz kenarlı olabilir End stage sarkoidozda görülen büyük bül ve kistik bronşektazi ile karışabilir Nekrotizan sarkoidal granülomatozis sık olur

52 Sarkoidoz-fungus topu

53

54

55 Milier patern Rastgele dağılmış, sayısız küçük nodüller Ayrıcı tanı: Milier tb, milier fungus, hematojen metastazlar

56

57

58 Hava yolu tutulumu Trakea, bronş ve bronşioller etkilenebilir BT’de hava yollarında veya düzgün veya nodüler kalınlaşma saptanır Endobronşial granülomlar veya LAP’lerin basısı sonucu lobular ve segmenter bronşlarda obstrüksiyon gelişir Küçük hava yolu hastalığı: hava hapsi, mozaik perfüzyon

59

60

61

62 Vasküler tutulum Pulmoner hipertansiyon: son dönem hastalıkta Büyük damarlara LAP basısı Süperior vena kava sendromu

63 Fibrozis Nodülarite, konsolidasyon ve buzlu cam dansiteleri zamanla geriler. İrregüler retiküler dansiteler, septal kalınlaşmalar belirginleşir. Perihiler bronkovasküler demet boyunca görülürler Ana bronş ve üst lob bronşlarında arkaya doğru çekilmesi ile birlikte parenkim distorsiyonu erken bulgudur. Fibröz kitlelerle birlikte perihiler damar ve bronşlarda santral konglomerasyon gelişir. Fibröz kitleler içinde traksiyon bronşektazileri olur. Bal peteği veya akciğer kistleri nadiren görülür.

64

65

66

67

68 Sarkoidoz

69

70 İzlem Nodüller, buzlu cam dansiteleri, konsolidasyonlar ve interlobüler septumlarda kalınlaşmalar aktif, geri dönebilir hastalığı gösterir. İrregüler çizgi ve retiküler dansiteler genellikle geri dönmez, ama bazen düzelebilir. Yapısal distorsiyon ve bal peteği geri dönmeyen hastalığı gösterir.

71 Şubat 2006 Eyllül 2005

72 Şubat 2006 Eyllül 2005

73 Kasım 2003 Kasım 2002

74 Nekrotizan Sarkoid Granülomatozis Sarkoid benzeri granülomlar, vaskülit ve değişen miktarda nekroz ile karakterizedir. Alveolar infiltrasyonlar (7/14), soliter (4/14) veya multipl nodüller (3/14), kavitasyon (2/14) görülür. Hiler- mediastinal LAP’ler (5/14) Sarkoidoz ile sistemik nekrotizan vaskülitler arasında yer aldığı düşünülüyor. Genellikle tedaviye yanıt verir, relaps olabilir Eur Respir J 2005; 26: 778–785

75

76 Pat: Granülomatöz vaskülit

77 Ayrıcı Tanı Lenfanjitis karsinomatoza Lenfoma Silikozis- Kömür işçileri pnömokonyozu Berilyozis

78

79

80 Lenfoma

81

82 Silikozis

83 Melen Çayı


"SARKOİDOZ Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Ü. Radyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları