Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ

2 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ GELİŞİM KURAMLARI ÇİZELGESİ
kısaca Dönem kuramı Yaş kurAMI Psikoseksüel gelişim Freud Psikososyal gelişim Erikson Zihinsel Gelişim Piage Ahlaki GELİŞİM Kohlberg Bebeklik 0-18. aylar Oral dönem Temel Güven Güvensizlik Duyu/Hareket Ahlak öncesi dönem İlk Çocukluk 18. ay ile 6. yaş Anal 1,5-3 Fallik 4-6 Özerklik Şüphe, Girişkenlik şüphe suçluluk İşlem Öncesi Dönem 1. Evre Ceza ve İtaat Orta Çocukluk 6-12 yaş Örtülü (Gizil) Dönem Çalışanlığa karşı aşağılık Somut İşlem Dönemi 2. Evre Çıkar/Menfaat Erinlik Ergenlik 12-21 yaş Genital Dönem Kimlik Kazanma, Rol Karmaşıklığı Soyut İşlem Dönemi 3. Evre (Kişilere Uyum) 4. Evre Kanun Genç Yetişkinlik 21-45 yaş Yakınlağa karşı Dostluğa karşı yalnızlık 5. Evre: Sosyal Nizam Dönemi Orta Yaş 45-60 yaş Üretkenlik Durgunluk 6. Evre Çok Nadir evrensel Ahlak İlkeleri Yaşlılık 60 ve üstü Benlik Bütünlüğü umutsuzluk

3 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ neden bilmeliyiz -1
kısaca Öğretmenler olarak bizlerin öğretme eylemi içerisinde olmamızdır. Öğrencilerimizin tek ortak yönleri benzersiz olmaları Hepsinin farklı ilgi alanları, yetenekleri, zayıf ve güçlü yönleri, gelişim evreleri vardır. Hepsinin sınıf ve okul ortamında kendini güvende hissetmeye ve başarıyı tatmaya, sevmeye ve sevilmeye, kabullenilmeye gereksinimi vardır

4 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ neden bilmeliyiz -2
kısaca O halde biz öğretmenler her öğrencimizin öğrenme kapasite sahip olduğunu, okula öğrenme kapasitesine sahip olarak geldiğini kabul etmeliyiz Planlarımızı öğrencilerimizin gelişim düzeylerine uygun, onların bireysel farklılıklarını dikkate alarak yapmalıyız. Çocuklar için en uygun eğitimi planlamak ve sunmak için; Öncelikle onların gelişim evrelerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

5 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ
GELİŞİM ÖZELLİKELRİ VE GELİŞİM DÖNEMLERİ BEBEKLİK 0-3 İLK ÇOCUKLUK 3-7 İKİNCİ ÇOCUKLUK 7-12 ERGENLİK 12-18 GENÇLİK 18-30 YETİŞKİNLİK 30-60 YAŞLILIK

6 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ
GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİM DÖNEMLERİ FİZİKSEL GELİŞİM CİNSEL GELİŞİM SOSYAL GELİŞİM ZİHİNSEL GELİŞİM BİLİŞSEL GELİŞİM ZEKA GELİŞİMİ AHLAK GELİŞİMİ DİL GELİŞİMİ

7 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ
GELİŞİMSEL YÖNTEM Her yaş grubu aynı zamanda Bir birey belli yaş aralığında

8 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ KAVRAMLAR
GELİŞİM: Var oluş başlangıcından itibaren meydana gelen düzenli değişikliktir. Büyüme, Olgunlaşma ve Hazırbulunuşluk kavramını içerir. BÜYÜME: Boy ve ağırlık artıştır. OLGUNLAŞMA: Yeterlilik düzeyine ulaşma, Biyolojik değişmelerle alakalı bir kavramdır. Dış çevrenin etkisi olmayıp tamamen kendince gelişme vardır. HAZIRBULUNUŞLUK: Hem olgunlaşma için, hem de bir işi yapabilmek için gerekli ön yeterliliklerin var olması demektir. Olgunlaşma, yetenek, öğrenme, ilgiler, güdülenme, tutum, yargılar bu duruma etki eder. KRİTİK DÖNEM: 0-5 yaş arası: Hızlı gelişimin olduğu, büyüme ve gelişme açısından diğer bireylere göre arada ciddi farkların olduğu dönemdir. Gelişim Görevleri: Belli bir dönemde beklenen davranışların yerine getirilmesi, rollerin yerine getirilmesidir. ÖĞRENME: ÇEVREYLE ETKİLEŞİM SONUCUNDA KİŞİDE MEYDANA GELEN KALICI DAVRANIŞ ŞEKİLLENMELERİDİR. GELİŞME: YENİDEN TANIMLARSAK: OLGUNLAŞMA VE ÖĞRENMENİN ETKİLEŞİMİYLE SÜREKLİ DEĞİŞMEYE DENİR. ÇEVRE: BÜTÜN DIŞ UYARICILARA ÇEVRE DENİR, AİLE, BÖCEKLER, HAVA, RÜZGAR, COĞRAFYA VS… DİL GELİŞİMİ: GELİŞİMİ ETKİLEYEN İÇ ETKEN OLUP, KİŞİNİN GENLER YOLUYLA KENDİSİYL E BÜTÜNLEŞEN ÖZELLİKLERİ: KALITIMI 23’ER YANİ 46 KROMOZOM VE BUNLARI OLUŞTURAN GENLER BELİRLER

9 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ KAVRAMLAR
GELİŞİM: Var oluş başlangıcından itibaren meydana gelen düzenli değişikliktir. Büyüme, Olgunlaşma ve Hazırbulunuşluk kavramını içerir. BÜYÜME: Boy ve ağırlık artıştır. OLGUNLAŞMA: Yeterlilik düzeyine ulaşma, Biyolojik değişmelerle alakalı bir kavramdır. Dış çevrenin etkisi olmayıp tamamen kendince gelişme vardır. HAZIRBULUNUŞLUK: Hem olgunlaşma için, hem de bir işi yapabilmek için gerekli ön yeterliliklerin var olması demektir. Olgunlaşma, yetenek, öğrenme, ilgiler, güdülenme, tutum, yargılar bu duruma etki eder. KRİTİK DÖNEM: 0-5 yaş arası: Hızlı gelişimin olduğu, büyüme ve gelişme açısından diğer bireylere göre arada ciddi farkların olduğu dönemdir. Gelişim Görevleri: Belli bir dönemde beklenen davranışların yerine getirilmesi, rollerin yerine getirilmesidir. ÖĞRENME: ÇEVREYLE ETKİLEŞİM SONUCUNDA KİŞİDE MEYDANA GELEN KALICI DAVRANIŞ ŞEKİLLENMELERİDİR. GELİŞME: YENİDEN TANIMLARSAK: OLGUNLAŞMA VE ÖĞRENMENİN ETKİLEŞİMİYLE SÜREKLİ DEĞİŞMEYE DENİR. ÇEVRE: BÜTÜN DIŞ UYARICILARA ÇEVRE DENİR, AİLE, BÖCEKLER, HAVA, RÜZGAR, COĞRAFYA VS… DİL GELİŞİMİ: GELİŞİMİ ETKİLEYEN İÇ ETKEN OLUP, KİŞİNİN GENLER YOLUYLA KENDİSİYL E BÜTÜNLEŞEN ÖZELLİKLERİ: KALITIMI 23’ER YANİ 46 KROMOZOM VE BUNLARI OLUŞTURAN GENLER BELİRLER

10 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ZEKA ALANLARI (Gardner)
ÖZETLE SÖZEL ZEKA: Sözlere Kavramlara, kelime vurgularına, dilin gramer yapısına ve fonksiyonlarına duyarlılık gösterme. Mantıksal Zeka: Sayılara ve niceliksel ilişkileri, mantığa, sorgulamaya, neden sonuç ilişkilerine aşırı duyarlılık göstermex Görsel/uzaysal Zeka: Dünyayı doğru algılama, izlenimleri çizimle ifade edebilme, resim yapabilme Müziksel Ritmik Zeka: İyi Kulak, sesleri iyi ayırt etme, ifade ve ses tonunda gelişme Bedensel/kinestetik Zeka: Duygu ve düşüncelerini mimik hareketleriyle hareket etme, becerikli bir şekilde nesne kullanabilme Sosyal Zeka: Diğer insanları kolay anlama, kolay ulum İçsel Zeka: Kendi iç durumunu fark etme, güçlü ve zayıf yönlerini bilerek doğru kararlar alabilme. Doğa Zekası: Mineral, Moleküllere karşı aşırı duşarlılık, doğal kaynaklara aşırı ilgi

11 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ DUYGUSAL ZEKA (GOLEMAN)
ÖZETLE ÖZ BİLİNÇ: DUYGULARINI FADE EDEBİLME, KENDİNİ TANIMA, POTANSİYELİN FARKINDA OLMA DUYGULARI İDARE EDEBİLME: SORUNLARLA BAŞA ÇIKABİLME, OLUMSUZ DURUMDA SAKİNLEŞTİREBİLME VE TOPARLANABİLME KENİDİN HAREKETE GEÇİRME: BAŞIRAYA GÜDÜLENME, AMAÇ İÇİNDE MOTİVE OLMA EMPATİ: BAŞKALARININ DUYGULARINI ANLAMA, BİRİNİN YERİNE KENDİNİ KOYMA İLİŞKİ YÜRÜTEBİLME: TEMEL SOSYAL BECERİLER. Kişiler ARASI İLETİŞİM BİR SANATTIR.

12 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ gelişimin özellikleri
GELİŞİM BELLİ BİR SIRA İZLER VE SÜREKLİ OLUP İLERİYEDİR HER DÖNEMDE GELİŞİM HIZI FARKLIDIR BÜYÜME BAŞTAN AYAĞA VE İÇTEN DIŞA DOĞRUDUR GELİŞİMİ İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER ETKİLER: KALITIM VE ÇEVRE GELİŞİMDE BİREYSEL FARKLILIKLAR VARDIR DEĞİŞİM, GELİŞİM ALANLARI BİRBİRİYLE İLİŞKİLİDİR VE BİRBİRİNİ ETKİLER GELİŞİM BİR BÜTÜNDÜR. HER DÖNEMDE GELİŞİME FIRSAT VEREN SOSYAL PROBLEMLER VARDIR GELİŞİM GENELDEN ÖZELE, BASİTTEN KARMAŞIĞA DOĞRUDUR.

13 Gelişim dönemi özellikleri
Çocuğun Yaş Özelliklerine Göre Gelişimini Tanıma, Ergeni Anlama ve Konuşmayı Başarabilme  Etkili öĞRETMEN Olma Sanatı 1 Olumsuz Davranışı Tanıma, Kendini Anlama, Çocuğu Anlama ve İfade Etme, Kendine Güvenen ve Değerli Hisseden Çocuk İçin Neler Yapılabilir? İletişim Kurma, Dinleme ve Konuşma Becerileri, Problem Çözme Becerisi Geliştirme, Disiplin Yöntemi: Doğal ve Mantıklı Sonuçlar Üretme, Kullanabilme. Etkili Aile Toplantıları( Takım Olabilme, Birlikte Hareket Edebilme) Güven Kazanmak, Kendimizi Korumak  Etkili öĞRETMEN Olma Sanatı 2 Sosyal Beceriler Geliştirme, Değerlerimizi Çocuklarımıza Nasıl Aktarabiliriz? (Değerlerin Eğitimi) Çocuklarla Eğlenmek (Çocuklar Oyunla Öğrenir), Çocuğa Cinsel Eğitim  Etkili ÖĞRETMEN Olma Sanatı 3 Çocuğun Öğrenme Modelini Tanıma, Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Sorunları, Sınavlara Hazırlananlar ve Onların Anne Babaları, Sınav Kaygısı Yaşayan Çocuğa Yaklaşım, Okula Hazırlık ve Okul Seçimi,  Televizyon Çağından Bilgisayar Çağına, Çocuklarımız ve Arkadaşları, Bir Mesleğe Yönelme,  Problem Çözme Becerileri. Gelişim dönemi özellikleri

14 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ KISACA BEBEKLİK 0-3 YAŞ GRUBU
HAREKETLER REFLEKSLERLE BAŞLAR FİZİKSEL GELİŞİM ÇOK HIZLIDIR FİZİKSEL VE MOTAR GELİŞİM: KALP ATIŞLARI DOĞUMUNDAN İKİ KAT DAHA FAZLADIR 6-7 AYLIK İKEN OTURMA, 9-10 AYLIK İKEN EMEKLEME AYLIK İKEN YÜRÜME EYLEMLERİNİ YAPABİLİR BİLİŞSEL GELİŞİM: DENEME YANILMA ÖĞRENMESİ BU DÖNEMDE GERKÇEKLEŞİR DİL GELİŞİMİ AÇISINDAN BESLENME VE NEFES ALMAYLA İLGİLİ SESLER ÇIKARABİLİR 2,5 AYLIK İKEN SESLİ HARFLER, 18 AYLIKTAN İTİBAREN 2 VEYA DAHA ÇOK SÖZCÜĞÜ BİR ARADA KULLANİBİLİR. PSİKO SOSYAL GELİŞİM: BİLGİ KAYNAĞI ANNEDİR. 2-7 AYLIK BİR ÇOCUK YANINDA ANNESİ OLMADIĞINDA HAYALİNİ OLUŞTURABİLİR. TUVALET EĞİTİMİ VE TOPLUMSAL KURALLAR YAVAŞ YAVAŞ ÖĞRENİLMEYE BAŞLAMIŞTIR ARTIK. ANNE BAKIMI ÜSTLENİR, HAYATIN İLK YILLARI OLUP, İHTİYAÇLARIN GİDERİLMESİ NOKTASINDA ÇEVRESİNE KARŞI GÜVENİ VARDIR. Eğer zamanında ilgilenilmezse bu güven kaybolur ve yerini güvensizlik alır. İleriki hayatını olumsuz etkiler. FİZİKSEL VE MOTOR GELİŞİM BİLİŞSEL GELİŞİM DİL GELİŞİMİ AHLAKİ GELİŞİM SOSYAL GELİŞİM

15 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZETLE BEBEKLİK 0-3 YAŞ GRUBU
1. EVRE  (0-3 YAŞ) : Temel güven duygusunun kazanılmasıdır. Bireyin bunu kazanabilmesi için; yaşamında ona bakan kişinin bebekle ilişkisi önemlidir. Sevgi, sıcaklık, koruma, emniyetli bir şekilde tutma, olumlu fiziksel dokunma, fiziksel ihtiyaçların karşılanması (yeme, içme, uyku…)  gerekmektedir. Bunlar çocuğa dünyanın emniyetli olduğu hissini uyandırır. Bu dönemde  güven duygusunun kazanılmaması bireyin ilerideki yaşamını etkilemektedir. Bu tip insanlar düşmanca bir yaklaşım içindedir. Bu tür kişiler yaşamda bir türlü güven duyulabilecek kişilerle beraber olmazlar. Güvene dayalı son ilişkiyi kuramaz, kendilerini olduğu gibi kabul edemezler. Korku dolu, kıskanç, benlik tasarımı billurlaşmamış kişilerdir. Böyle bir kişi ile yapılan danışmada, danışman danışana karşı çok istikrarlı olmalı, psikanalitik yaklaşım izlenmeli ve bireyin direncini kırma eğiliminde olmamalıdır. İsteklerin karşılanması çok önemlidir.  Bu dönemde kazanılması gereken özerklik duygusudur. Bunu kazanamazsa utanç duyar. Bu evrede bireylerin utanç duygusunu önleme ve özerkliğini kazanabilmesi için karşılanması gereken ihtiyaçların başında tuvalet eğitimi gelir.

16 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ KISACA BEBEKLİK 0-3 YAŞ GRUBU
KARIŞIK OLMAYAN BİR TAKIM ZİHİNSEL PROBLEMLER BU DÖNEMDE YAPILABİLİR SEMBOLİK DÜŞÜNCELER BAŞLAR OBJELER BÜTÜNLÜK İÇİNDE ALGILANIR. AMAÇLI HAREKETLER BAŞLAR MOTOR ETKİNLİKLER, NESNELERİN DEVAMLILIĞI VE TAKLİD BU DÖNEMDE OLDUKÇE ETKİN BİR ROL OYNAR…. ÖRNEĞİN İLK DÖNEMLERDE GÖRDÜĞÜ EŞYAYI ALMAK İÇİN AĞLARKEN, SAKLANILDIĞINDA ONUN YOK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜR VE AĞLAMAYI KESER HAREKETLERİ TAKLİD EDEBİLİR. FİZİKSEL VE MOTOR GELİŞİM BİLİŞSEL GELİŞİM DİL GELİŞİMİ AHLAKİ GELİŞİM SOSYAL GELİŞİM

17 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ İLK ÇOCUKLUK 3-7 YAŞ
KİLO ARTIŞI DEVAM EDER BEBEKLİĞE GÖRE YAVAŞLAMIŞTIR BÜYÜK KASLAR KULLANILABİLİR İKİ VEYA DAHA ÇOK MERDİVEN ÇIKABİLİR KOŞABİLİR, BİSİKLET SÜRÜP TOPU YAKALAYABİLİR. GÖRME DUYULARI TAM OLARAK GELİŞMEMİŞTİR. ÖZ BAKIM BECERİLERİ (YEMEK YEME VS.) KAZANABİLİR. PSİKO MOTOR AÇIDAN OLDUKÇA YOĞUN BİR DÖNEMDİR. YENİ VE KARMAŞIK BECERİLER GELİŞTİREBİLİRLER. FİZİKSEL VE MOTOR GELİŞİM

18 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ İLK ÇOCUKLUK 3-7 YAŞ
ÇOCUK BU YAŞTA ÇİŞ DEMEYİ ÖĞRENİR. KONTROLLÜ BİR GEÇİŞ DÖNEMİNDEDİR Yavaş yavaş “bana yardım etme, ben kendim yaparım” diyebilir. Sağlıklı VE bir bağımsız kişilik geliştirmelerine yardımcı olmak gerekir. Tuvalet eğitimi düzenli verilmeli Fazla sınırlayıcı ve cezalandırıcı eğitim verilmemeli. Yatay ve bağımlı bir birey olmaktansa, dikey ve bağımsız olmayı yeğler. KONTROLE DAYALI GİRİŞKENLİKLER AMAÇ: TANINAN KİŞİ OLMAKTIR SOSYAL GELİŞİM

19 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ İLK ÇOCUKLUK 3-7 YAŞ
KENDİ GÜCÜ OLDUĞUNA İNANMAYA BAŞLAMIŞTIR. KİM OLDUKLARI VE NEYİ NE KADAR YAPABİLDİĞİNİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIR. İLİŞKİLERDEKİ BAŞARISIZLIK SUÇLULUK DUYGUSUNA NEDEN OLUR. SUÇLULUK HİSSETMEYECEKLERİ BİR ORTAM OLUŞTURULMALIDIR. BAĞIMSIZ KİŞİLİK GELİŞTİRMELERİNE YARDIMCI OLMAK GEREKİR PSİKOLOJİK GELİŞİM

20 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ İLK ÇOCUKLUK 3-7 YAŞ
SEMBOLİK OYUN DÖNEMİ BAŞLAR BAZI İLKELER GELİŞTİRİR 2-4 YAŞLARINDA HIZLI DİL GELİŞİMİ YAŞAR BİR AĞAÇ DALI AT GİBİ KULLANILABİLİR. SEZGİSEL DÖNEM BAŞLAR VE BAZI KONULARA ODAKLAŞABİLİR. SEZGİLERİYLE AKIL YÜRÜTEBİLİR ÖRNEĞİN ANNE VE BABASININ KENDİSİNDEN AYRI ODADA BİR KONUYU GÖRÜŞTÜKLERİNDE GÖRÜŞTÜKLERİ KONUNUN OLUMSUZ OLDUĞUNA DAİR AKIL YÜRÜTEBİLİR. MANTIKLI DÜŞÜNME YOKTUR. HAYAL İLE GERÇEĞİ AYIRT EDEMEZ. KORUNUM: BİÇİM DEĞİŞTİĞİNDE MİKTAR VE BÜYÜKLÜĞÜN DEĞİŞMEYECEĞİNİ ANLAYAMAZ. YER DEĞİŞSE BİLE NESNE AYNI KALIR. ZİHİNSEL VE BİLİŞSEL GELİŞİM DİL GELİŞİMİ-1

21 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ İLK ÇOCUKLUK 3-7 YAŞ
ÖZELDEN ÖZELE AKIL YÜRÜTEBİLİR HER GÜN KAHVALTIDA OMLET YİYEN BİR ÇOCUK O GÜN KAHVALTIDA OMLET YEMEDİYSE KAHVALTI YAPMIŞ SAYMAYABİLİR KENDİ BAKIŞ AÇISI İLE BAŞKASININ BAKIŞ AÇISINI AYIRT EDEMEZ KOLLEKTF MONOLOG: KENDİ ARALARINDA KONUŞTUKLARINDA ORTAK BİR KONUŞMA YERİNE HER ÇOCUK KENDİ BİLDİĞİNİ SÖYLER. NESNE VE HAYVANLARLA KONUŞABİLİRLER. TERSİNE DÖNEBİLİRLİK HENÜZ GELİŞMEMİŞTİR 2+4= =? VEYA 2X6= X2=? ANCAK SON DÖNEMLERDE ZİHİNDEN İKİSİNİ İŞMEM YAPARAK BULABİLİR. ZİHİNSEL VE BİLİŞSEL GELİŞİM-2

22 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ İLK ÇOCUKLUK 3-7 YAŞ
ÇOCUK AFERİN İYİ ÇOCUK DÖNEMİNDEDİR CEZA VE İTAAT DÖNEMİDİR. İYİ İLE KÖTÜ AYRIMI NET OLARAK YOKTUR FİZİKSEL SONUÇ ÖNEMLİDİR. BİR ŞEYİN SONUCUNDA CEZA ALINACAKSA YAPMAMAK GEREKİR. BEN MERKEZLİ BAKIŞ AÇISI BASKINDIR. YAKALANMADIYSA HAKLIDIR. DIŞARIDAN DENETLENİR, CEZALANDIRILAN ŞEY KÖTÜ, ÖDÜLLENDİRİLEN DAVRANIŞ İYİDİR. KONTROLE DAYALI GİRİŞKENLİKLER AMAÇ: TANINAN KİŞİ OLMAKTIR DOĞRU OLAN ŞEY İHTİYACIMI KARŞILAYAN ŞEYDİR BENİ MUTLU EDEN ŞEY DOĞRUDUR KARŞILIKLILIK ESAKTIR. ANLAMA VE SÖZ VERMELERE ÖZEL BİR DEĞER VERİLİR AHLAKİ GELİŞİM VİCDAN DUYGUSU VE DOĞRU YANLIŞ ANLAYIŞI YENİ YENİ GELİŞMEYE BAŞLAMIŞTIR.

23 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ 5-7 YAŞ (HARİKA YILLAR) ÇOCUKLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ
Dikkatleri kendilerine yöneliktir ve bu duygularını öğretmenlerine ve arkadaşlarına yayabilirler. Grup içinde çalışma ve oynamaya hazırdırlar, paylaşmayı bilirler, oturup öğretmeni dinleyebilirler. Konsantre olabilirler, ne zaman ve nasıl sessiz olunması gerektiğini bilirler. Kendileri ile barışıktırlar. Hayali oyunlar oynayabilirler, mizah yüklü bir düşünce yapısına sahiptirler . Yanlış ve doğru duygusu gelişmeye başlamıştır. Başkaları hakkında keskin yargılar geliştirebilirler . Cinsel kimliklerinin farkındadırlar. Ben merkezcidirler ve sıkça kendilerini başkalarının yerine koymayı beceremezler. BU EVREDEKİ UYARI İŞARETLERİ •Basma kalıp ya da tekrara dayalı oyunlar ya da sadece kendi başına oynama. •Kayıtsız kalma ve duygusuz davranışlar. •Sınıf içinde sorunlar çıkararak kendini ifade etme. EN ÖNEMLİ GELİŞİMSEL DEĞİŞİMLERİ Öğretmenin bulunduğu ortamlarda öğretmene gereksinim duymaksızın çalışabilme becerisidir. DR. Kestanbaum 5-7 yaş evresini , çocukların dünyayı heyecan verici bir yer olarak algıladıkları “Harika Yıllar” şeklinde tanımlamaktadır. Bu evrede çocuklar inanılmaz bir büyüme ve gelişme göstermektedirler.

24 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ İLK ÇOCUKLUK 3-7 YAŞ
ÖZETLE 3 . EVRE  (3 - 6 YAŞ)  (Girişkenliğe karşı suçluluk) : Gereksinim duyduğu şeyler, yeni şeyleri deneme ihtiyaçları ufuklarını genişletmeye çalışır. İlgilerini, uğraşlarını geliştirirler. Bazı şeyleri öğrenirler. Daha çok arkadaş edinmesine yardımcı olunmalıdır. Bu evrede bireyler, daha çok insan tarafından etkilenir. Sosyal ilişkilerinde olgunlaşmaya başlıyorlar. Sosyal beceriler kazanması gerekir. Çocuklar kendi kararlarını almaya başlarlar. Aynı zamanda çocuklar cinsel oyunlara girme eğilimindedir. Bilinci gelişmeye başlıyor. Eğer inatçılık yapıyorsa bunun farkındadır. Bağımsızlığın kazanılması ile kişisel güç kazanır. Benlik gelişimini sağlayan durumlar yaratılır . Olumsuz duyguları ifade etmesine imkan tanımalıyız. Bu duyguların ifade edilmesine imkan tanımalıyız. Çocukların bu evrede bir şeyler yapmaları sağlanmalıdır. Fazla bir şeyler beklenmemelidir, hata yapmalarına da izin verilmelidir. Olumsuz kişilik özellikleri; Bu ihtiyaçların karşılanmamasında bireyler bağımlı olacaklardır. Yeteneklerine ilişkin utanca boğulacaklardır. Yetersiz olduğunu düşünür, kendi olumsuz duygularını kabul etmez. Çabuk kızar öfkelenir. Bu evrede kişiler sürekli olarak ilişkilerinde bile güç arayışı içindedir. Kendi gücünü, önemini göstermeye çalışır. Öğrenilmiş çaresizlik; Bireyin amacına ulaşmak için yaptığı çalışmalardan vazgeçmesidir. Buna karşı birey daha önceki problemleriyle ilişki kurabiliyorsa öğrenilmiş güçlük oluşur. Olumsuz kişilik özellikleri: Bu evreyi iyi geçirmezse kendini suçlu hisseder. (Günahkardır) Yaptıklarından dolayı kendini cezalandırır. Çok katı olurlar. Başarılı olacaklarından korkarlar. Toplum olarak eğlenceden korkarız. Ve çocuk yaygın suçluluk duyduğundan eğlenemez. Doğal iç güdülerinden korkar. Gerçekçi olmayan çok yüksek ahlak değerleri vardır. Cinsel çatışmalar yaşarlar. Özdeşim kuramadıkları için bu evre iyi geçmezse empatik eksikliği görülür.

25 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ORTA (İKİNCİ) ÇOCUKLUK 7-12 YAŞ
GELİŞİM YAVAŞLAMIŞTIR. KÜÇÜK KASLAR KULLANILMAYA BAŞLAMIŞTIR SPOR YAPABİLİRLER YETİŞKİNLERE BENZEMEYE BAŞLARLAR EL GÖZ KOORDİNASYONU SAĞLARLAR KIZ ÇOCUKLARI ERKEKLERE GÖRE DAHA OTURAKLI VE AĞIRBAŞLIDIRLAR SOL EL KULLANMA DÖNEMİ BU DEVREDE BAŞLAR. OYUNLARDA MOTOR BECERİLER GELİŞİR. VÜCUDUNA KARŞI OLUMLU TUTUM SERGİLER. KENDİNİ AZ ÇOK TANIR BEDEN YAPISINDA YAVAŞ YAVAŞ DEĞİŞİKLİK MEYDANA GELİR BÜYÜK VE KÜÇÜK KASLAR GELİŞMEYE DEVAM EDER FİZİKSEL VE MOTOR GELİŞİM

26 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ORTA ÇOCUKLUK 7-12 YAŞ
GÜNLÜK YAŞAM İÇİN GEREKLİ KAVRAMLARI ÖĞRENMEYE BAŞLAMIŞTIR. ARKADAŞLARLA OLGUN İLİŞKİLER KURABİLİR. CİNSİYET ROLLERİNİ ÖĞRENMİŞTİR KURUM VE KURULUŞLARA KARŞI OLUMLU YA DA OLUMSUZ TUTUMLAR ORTAYA KOYABİLİR KENDİ CİNSİNE KARŞI YAKINLIK DUYARKEN, YAVAŞ YAVAŞ KARŞI CİNSİ MERAK ETME EĞİLİMLERİ DE BAŞLAMIŞTIR ÇABALARINA DESTEK BEKLERLER OYUNLAR AMAÇLIDIR VE ARTIK ÇEVRE İYİCE FARK EDİLMİŞTİR ÇABASI DESTEKLENMEZSE KÖRELİR VE SÜREKLİ ELEŞTİRİLİRSE İÇE KAPANIKLILIK BAŞLAR. SOSYAL GELİŞİM

27 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ORTA ÇOCUKLUK 7-12 YAŞ
HEM CİNSE KARŞI YAKINLIK DUYAR YAVAŞ YAVAŞ SAVUNMA MEKANİZMALARINI KULLANMAYA BAŞLAR. SUÇU BAŞKASINA ATABİLİR, MODEL SEÇEBİLİR, HAYAL DÜNYASINDA KURGULAMA YAPABİLİR. SOSYAL OLANA YÖNELİK YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİRKEN CİNSİYET AÇISINDAN GİZİL, ÖRTÜK BİR DÖNEM GEÇİRİR PSİKOLOJİK GELİŞİM

28 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ORTA ÇOCUKLUK 7-12 YAŞ
SOMUT DÜŞÜNME DÖNEMİNDEDİRLER DUYU ORGANLARI YOLUYLA GÖZLEM VE DENEYİME DAYALI OLARAK BİLGİ EDİNİRLER GELİŞİM HIZLARI FARKLIDIR ÇALIŞMALAR VE ÇEVRE DESTEĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIR OLUMLU DİL VE GERÇEKÇİ HEDEFLER KONULMASI ÖNEMLİDİR ÜRETİM VE BAŞARILI OLMA ÇABASI DESTEKLENMELİDİR. YETİŞKİNLERİN KULLANDIKLARI ALETLERİ KULLANBA BECERİSİ GELİŞTİRİRLER. BİR ALETİ KULLANMAK İSTEDİĞİNDE TEHLİKELİ DEĞİLSE ENGELLENMEMELİDİR ZİHİNSEL VE BİLİŞSEL GELİŞİM DİL GELİŞİMİ -1

29 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ORTA ÇOCUKLUK 7-12 YAŞ
ODAKLANMA VE TERSİNE DÖNEBİLİRLİK GELİŞMİŞTİR. MANTIKSAL ÇIKARSAMALAR SIRALAMA, SINIFLAMA, SOMUT NESNELERLE MANTIK YÜRÜTME GELİŞİR TERS VE DÜZ SIRALAMA YAPABİLİRLER HAYALLE GERÇEK AYIRT EDİLİR. BEN MERKEZLİ DÜŞÜNCE YERİNİ BİZ MERKEZLİ DÜŞÜNCEYE BIRAKABİLİR NESNELERİN DIŞ BASKISINDAN KURTULUP YAVAŞ YAVAŞ ARKA PLANINI DÜŞÜNMEYE BAŞLAR MANTIĞA DAYALI SORULAR YOĞUN OLARAK SORULUR SAYI VE AĞIRLIK KAVRAMLARI GELİŞİR ZİHİNSEL VE BİLİŞSEL GELİŞİM DİL GELİŞİMİ -2

30 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ORTA (İKİNCİ) ÇOCUKLUK 7-12 YAŞ
KİŞİLER ARASI UYUM DÖNEMİDİR AFERİN İYİ ÇOCUK DÖNEMİ DENİLEN DÖNEMDİR KANUNLARA GÖRE HAREKET EDİLMELİDİR TOPLUMCU YAKLAŞIM SERGİLER TASVİP EDİLME, AİLE ÜYELERİNİ, ÖĞRETMENLERİNİ MEMNUN ETME DAVRANIŞLARI DA GÖSTERİR. BU DÖNEMDE KENDİNİ SORUMLU HİSSEDER DİNİ AÇIDAN DA TÜM SORUMLULUKLARININ BAŞLADIĞI BİR DÖNEME GİRMİŞTİR ARTIK DEĞERLER OLUŞUR VE AHLAKİ GELİŞİMİNİ BU DEĞERLERLE OLUŞTURUR AHLAKİ GELİŞİM VİCDAN DUYGUSU VE DOĞRU YANLIŞ ANLAYIŞI YENİ YENİ GELİŞMEYE BAŞLAMIŞTIR.

31 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ORTA ÇOCUKLUK 7-12 YAŞ
ÖZETLE 4.EVRE  (7 – 12 YAŞ)  (Okul Çağı) : Bu evrenin çatışması başarı kazanmaya, çalışkanlığa karşı aşağılık duygusuna girmesidir. Amaçlarına ulaşması lazımdır. Bu evrede çok fazla hata yapılmasını kabullenemiyor. Çünkü not sistemine yöneliktir. Arkadaş çevresi içerisinde belirli bir statüsü vardır. Bireyle iletişim becerilerini geliştirirler. İşe ilişkin beklentileri çok makul olmalıdır. Bir şeyleri başarmaya ilişkin beklentilerinin olması gerekir.Olumsuz kişilik özellikleri: Aşağılık duygusu kazanır. Başarısız bir kişi olur. Öz disipline sahip olmaması, sürekli erteleme eğilimi gösterir.

32 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ORTA ÇOCUKLUK 7-12 YAŞ ORTAK ÖZELLİKLER-1
7-10 YAŞ EVRESİNDE ÇOCUKLARIN SAHİP OLDUKLARI ÖZELLİKLER Sezgisel düşünmenin yerini mantıksal düşünmeye bıraktığı’ nedensellik dönemi’ başlar. Bilişsel düşünmenin büyük bir bölümü bu dönemde başlar. Bu evrede çocuklar örgün eğitim için hazırdırlar. Motor becerilerinde kaydedilir bir gelişme gösterirler. Dinleme becerilerinde kaydedilir bir gelişme gözlenir. Uzlaşma ve işbirliği içindedirler. Bu özelliklerinden dolayı yakın arkadaşlıklar kurabilme becerileri geliştirirler. Oyunlarda yenilgiyi kabul edebilirler ve yenilgiden dolayı yıkılmazlar. Kuralları kabullenirler ve harfiyen uygularlar. Karne, not ya da öğretmenin övgüsü gibi somut ödüllere cevap verirler Korkuları kabullenmezler. BU EVREDEKİ UYARI İŞARETLERİ Yaş gruplarından kendini soyutlama ya da mahrum bırakma. İyi yapamama korkusu, sürekli olarak ödül ve övgülere gereksinim duyma Her zaman birinci olma kazanma gereksinimi

33 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ORTA ÇOCUKLUK 7-12 YAŞ ORTAK ÖZELLİKLER-2
KARMA YAŞ GRUPLARI Okullar öğrencileri kronolojik yaşlarını temel alarak gruplandırırlar. Fakat eğitimciler,, gelişim düzeylerine göre gruplandırılmaları gerektiğini savunmaktadırlar. çocuklar arasındaki doğal çeşitliliği sağlamak açısından karma yaş gruplandırılmasının en etkili yol olduğuna inanmaktadırlar. Karma yaş gruplarında, ileri düzeydeki küçük çocuklar daha büyük ama daha yavaş çocuklar ile gruplandırılabilir. Ya da büyük çocuklar, küçük çocuklara rehberlik etmeleri için kullanılabilir. KARMA YAŞ GRUPLARININ SINIRLILIKLARI Her gelişim düzeyi için farklı öğretim programı uygulama Öğretmen öğrenci arasında zayıf iletişim Büyük çocukların velilerinin direnci ile karşılaşma vb. Karma yaş gruplarının olumlulukları Karma yaş gruplu sınıflarda çocuklara olgunlaşmaları için yeterli zaman sunulmaktadır. Karma yaş gruplandırılması ile doğal bir öğrenen grup yaratılmaktadır. Sınıf giderek genişleyen bir aileye dönüşmektedir. Hepimiz birbirimize öğretmekte ve birbirimizden öğrenmekteyiz Öğrenciler kendi öğrenme düzeyleri ile gelişim göstermektedir. Müfredat programı ve değerlendirme her öğrenci üzerinde bireysel olarak odaklanmaktadır.

34 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ERGENLİK-ERİNLİK 12-18 YAŞ
FARKLI CİNSLER FARKLI GELİŞİM ÖZELLİKLERİ SERGİLER KIZLAR ERKEKLERDEN ÖNCE ERGENLİĞE GİRERLER VÜCUTTA HIZLI DEĞİŞİMLER MEYDANA GELİR VE BU KENDİNİ BEĞENMEME, RAHATSIZLIK HİSSLERİNE NEDEN OLABİLİR HAREKETLERİ VE SPORTİF FAALİYETLER KONUSUNDA GELİŞİM HIZLI YAŞANABİLİR KIZLAR MAKSİMUM BOYA ULAŞIRKEN ERKEKERDE UZAMA SÜRER FİZİKSEL VE MOTOR GELİŞİM

35 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ERGENLİK 12-18 YAŞ
ARKADAŞ ÇEVRESİ GELİŞİM İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİDİR KURALLAR ONA GÖRE İNSANLARCA KONULMUŞTUR, OYLEYSE İNSANLARCA DA DEĞİŞTİRİLEBİLİR SOSYAL ÇEVREYE BAĞLIMLI OLMAYI SEVMEZLER BİR OTORİTEDEN BAĞIMSIZ DAVRANIŞ GELİŞTİREBİLİRLER BAZI ALIŞKANLIKLAR BU DÖNEMDE KAZANILIR VE KALICI OLURLAR CİNSİYET ROLLERİ PAYLAŞILABİLR, ANA VE BABADAN BAĞIMSIZLIK KAZANMA DUYGULARI OLUŞUR. İŞ VE MESLEĞE HAZIRLANMAYA YÖNELİK KAYGILAR BAŞLAR SOSYAL SORUMLULUK ALMAK İSTERLER. DAVRANIŞ YÖNLENDİRİCİ DEĞER SİSTEMİ GELİŞİRİR. GRUP LİDERLİĞİ AĞIR BASAR SOSYAL GELİŞİM

36 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ERGENLİK 12-18 YAŞ
YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ SIKINTILARI BAŞLAR YENİ ARAYIŞLAR İÇERİSİNDE OLMA EĞİLİMLERİ VARDIR ROL KARMAŞASI YAŞAR İLGİ ARTIK MESLEK SEÇİMİNE VE KARŞI CİNSE YÖNELİKTİR BAŞARILI OLMA İHTİYACI EN ÜST NOKTAYA ÇIKMIŞTIR. KENDİNİ İYİCE TANIMAK İSTER BAĞIMSIZLIK DUYGUSU GELİŞTİRME ARKADAŞLARIYLA UYUM İÇİNDE OLMAYI YÜREKTEN İSTER. BEN KİMİM VE NEYİM SORULARI SORULUR DUYGULAR ÖNEMLİ BİR YER TUTAR, DUYGULARDA DENGESİZLİK VARDIR ÇABUK ÖFKELENME BAŞGÖSTERİR, AİLEDEN BAĞIMSIZLAŞMAYA YAVAŞ YAVAŞ EĞİLİM BAŞLAR. PSİKOLOJİK GELİŞİM

37 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ERGENLİK 12-18 YAŞ
ÜSTÜN ORANDA ZİHİNSEL FAALİYET YAPILIR. HİPOTEZ, ANALİZ VE SENTEZ GELİŞMİŞTİR GENELLEMELERE ARTIK ULAŞABİLİR BEN EKSENLİK DÜŞÜNCE YOĞUN OLARAK GELİŞMİŞTİR. SİSTEMATİK DÜŞÜNCE ÜRÜNLERİ ORTAYA KOYAR NEDEN VE NİÇİNLER OLDUKÇA YOĞUN SORULUR DÜŞÜNCELERİ DENER KRİTİKLER YAPAR ZİHİNSEL VE BİLİŞSEL GELİŞİM DİL GELİŞİMİ -1

38 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ERGENLİK 12-18 YAŞ-
Sosyal anlaşma düzeyidir Mevcut kanunlar insanların yararına olmalıdır. Her şey sosyal sitem içindir İnsanların yararına olan kanunlar geçerlidir. Yasaların amacı topluma hizmet olmalıdır. Yasalar istenildiğinde değiştirilebilir. Anlaşmalar bağlayıcıdır. Toplumca kabul görülen davranışlara uyulmalıdır. Toplumsal sözleşme dönemindedir artık. AHLAKİ GELİŞİM Doğru ve yanlışın değişmeyeceğine, ancak toplumun bunları çok da dikkate almadığını gözler ve ara sıra ahlaki ilkelerden taviz verme yolunu seçebilir.

39 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ERGENLİK 12-18 YAŞ
Kazınılması gereken kişisel güçler kazanılmıştır Kimlik bulmaya çalışma, önceki durumunu gözden geçirir Çalışkanlık duygusu: Okul döneminde başarılı olamadıysa ömür boyu aşağılık kompleksi yaşayabilir Kendine güven ve ruhsal bağımsızlık kazanmaları gerekmekdedir. Anne babalara düşen bu dönemde eskiden kendi yapamadıklarını çocuklarına yaptırmaya çalışmak yerine onun ilgi ve yeteneklerine yönelik baskıyı bırakmalarıdır. Kimlik bunalımını nedeniyle ara sıra çabuk öfkelenme, yersiz tepkiler ortaya koyabilirler Farklı düşünceler ve yaşama soyut bir anlam verme peşindedir. İyi bir öğrenme gerçekleştirebiliyorsa beyninde bir meslek oluşmuştur ve artık kendi kişiliğini mesleğine göreö ayarlamaya başlar. Değişimden yanadırve yaşam felsefesi ayarlama peşindedir. Ergenlik dönemini iyi geçiremeyen kişiler sık sık depresyona girebilirler. Kısa süreli fantastik hayaller kurabilir. Başarılı olma ihtiyacı en üst düz eydedir. ÖZETLE

40 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ ZEKA İŞLEYİŞİ
ZEKANIN ÜÇ TEMEL ÖGESİ VARDIR DÜŞÜNME SÜRECİ BEŞ KATEGORİYE AYRILIRX Zihinsel faaliyetler biliş: eski bilgiyi tanıma yenisini keşfetme ıraksak düşünme: sadece tek bir çözümün bulunduğu yerler yakınsak düşünme: birden fazla çözümün olduğu yerler değerlendirme: ne kadar iyi olduğuna dair verilen karar hafıza kayıt yapılan bilgi deposu İçerik: Düşünülen şeydir. Ürün: Sonuçdur. Değişik fikirler ortaya çıkar ÖZETLE

41 ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ MASLAW’A GÖRE GELİŞİM İÇİN
FİZYOLOJİK İHTİYAÇLAR: Açlık, susuzluk vs. karşılanmalı Güvenlik: Korunma, güvenli olma ihtiyacı Sevgi ve Aidiyet Aile Arkadaş ihtiyacı karşılanmalı Saygı ihtiycı ( Karşılıklı değer verme ihtiyacı karşılanmalı Kendini gerçekleştirme: Yenetekleri son noktaya kadar kullanma ihtiyacı gerçekleştirilmeli Merak giderme Bilme ve Anlama ihtiyacı giderilmeli (Kendini geliştiren insan, kolay uyum, derin kişiler arası ilişkiler, başkalarını kolay kabul, yaşamdan doum sağlama, yaratıcılık yeteneğine sahip olma, amaç ve araç arasındaki uygun ayrım, yalnız kalabilme gücü, barebarlikten hoşlanma, düşmanca olmayan eleştiri getirir. E zaten eğitimin amacı da budur. ÖZETLE

42 İNSANDA GELİŞİM DÖNEMLERİ GENÇLİK 18-25
Dostluklar iyi niyetli yaklaşımlar ağırlık kazanır Arkadaşlık kuramayanlar yalnızlık hisseder Kimlik bunalımını olumlu atlatamayanlar sorumluluktan uzaklaşır. Arkadaşlık, sevgi ve cinsiyet ilişkileri önem taşır. Evlenme iş hayatı, başarısızlıklar, yalnızlık duygusu geliştirmeye neden olur. ÖZETLE

43 İNSANDA GELİŞİM DÖNEMLERİ YETİŞKİNLİK 25-60
Önce yapılanların hesabı yapılır Verimli yıllar geçiremediyse aşağılık duygusu hisseder Kendisini gerçekleştirmeye çalışır. Kendince doyum sağlamak ve durgunluğu aşmak amacıyla başka bireyleri düşünür ve kullanmaya çalışır. Fiziksel motor gelişim yavaşlayarak durma noktasına doğru gider ÖZETLE

44 İNSANDA GELİŞİM DÖNEMLERİ yaşlılık 60 ve üstü
Üretken olamayanlar umutsuzluk hisseder. Yetilerde ve güç neredeyse durmuştur. Emeklilik söz konusudur. Aile yaşamını devam ettirme kaygıları olabilir ÖZETLE


"ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları