Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (AB Mesleki Eğitim Programı) YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ İbrahim ERBİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (AB Mesleki Eğitim Programı) YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ İbrahim ERBİR."— Sunum transkripti:

1 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (AB Mesleki Eğitim Programı) YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ İbrahim ERBİR

2 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı NELER ÖĞRENECEĞİZ?” Yenilik Transferi Genel 2012 Yılı Öncelikleri (Ulusal ve Avrupa) Proje Nasıl Yapılır? Projeler Nereden Bulunur? Başvuru ve Kalite Kriterleri Merkezi Projelere Kısa Bilgiler Bütçe

3 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Nedir?” AB ortaklığı yoluyla:  İyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılması Yani;  Farklı içeriklerde geliştirilmiş var olan yenilikçi ürün, araç, yöntem ya da uygulamaların ulusal, bölgesel, yerel yada sektörel düzeyde ya da coğrafi olarak proje ortakları düzeyinde  Dil,  Yerel ihtiyaçlar, sektörel ihtiyaç  Kültürel durum açılarından uyarlanmasıdır ( Adaptasyon )

4 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı NELER TRANSFER EDİLEBİLİR? –MEÖ ile ilgili olan içerikler, araçlar, materyaller, metotlar, metodolojiler, kredi transfer sistemleri, deneyimler, uygulanan politikalardan çıkarılan dersler ve tecrübeler vb. Transfer edilecek şey alanla ilgili son ve en gelişmiş uygulamanın sonuçları olmalıdır. – Örnek : Transfer edilecek proje 5 yıl önce yapılmış olabilir ancak bundan sonra daha gelişmiş bir uygulama varsa eskisi transfer edilemez.

5 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI 2012 Yılı Program Öncelikleri-1 Öncelik 1 Mesleki eğitim ve öğretim ile iş dünyası arasında işbirliğinin teşviki (encouragement of cooperation between VET and the world of work) Öncelik 2 MEÖ sistemindeki yöneticiler, eğiticiler ve öğreticiler ile usta öğreticilerinin sürekli-temel eğitimi (support to initial and continuous training of VET teachers, trainers, tutors and VET institutions managers)

6 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI 2012 Yılı Öncelikleri- 2 Öncelik 3 MEÖ’de temel becerilerin kazanılmasının teşviki (promotion of acquisition of key competences in VET) Öncelik 4 MEÖ’de hareketlilik stratejilerinin transferi ve geliştirilmesi (development and transfers of mobility strategies in VET)

7 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI 2012 Yılı Öncelikleri- 2 Öncelik 5 Öğrenim çıktılarının ve niteliklerinin tanınması için ECVET (ECVET for transparency and recognition of learning outcomes and qualifications) Öncelik 6 MEÖ’de kalite güvence sisteminin geliştirilmesi (improving quality assurance system in VET)

8 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ULUSAL ÖNCELİKLER Politika yapıcı ve karar alıcı kurum ve kuruluşlar tarafından (bakanlıklar, müsteşarlıklar, il ticaret ve sanayi odaları, meslek üst birlikleri, belediyeler, valilikler vb.) mesleki eğitim ve öğretim politikalarını ve bunların etkinliklerini geliştirmeye yönelik olarak sunulan projeler (3 puan). 2007-2011 yılları arasındaki teklif çağrısı dönemlerinde projesi desteklenmeyen kurum/kuruluşlarca sunulan projeler ( 6 puan).

9 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ULUSAL ÖNCELİKLER 2007-2011 yılları arasındaki teklif çağrısı dönemlerinde projesi desteklenmeyen illerden gelen projeler (6 puan). –Bu iller şunlardır: Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Şanlıurfa, Van, Yalova, Zonguldak. Bu öncelikler başvuru sahiplerinin beyanları esas alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun herhangi bir aşamada tespit edilmesi durumunda başvuru geçersiz kabul edilecektir.

10 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Nasıl Yapılır?” 1 Projenin hedef kitlesinin/sektörünün ihtiyaçları belirlenir. Bu ihtiyaçların karşılanması için yenilikçi eğitim / öğretim metot ve araçları içeren projenin/ projelerin var olup olmadığı araştırılır Bulunan projelerin transfer edilebilirliği kontrol edilir. Bunun için söz konusu projenin sahibi ile irtibat kurulur ve bu kuruma projenin çıktılarının transfer talebine ilişkin niyet bildirilir.

11 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Nasıl Yapılır?” 2 Eski proje sahibinin yazılı onayı alınır. (IPR hakkı sorunu göz ardı edilmemelidir) Bu süreçlerden sonra transfer edilecek çıktıların transferi amacıyla bir Yenilik Transferi Projesi hazırlanır. Proje yazılırken aktif ve etkili bir yaygınlılaştırılma planı hazırlanır ve bu plana uygun faaliyetler öngörülür. Proje Ulusal Ajans’a sunulur.

12 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Kimlerle Yapılır?” Mesleki Eğitim ve Öğretimle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar (kamu yada özel) Yenilik Transferi projeleri sunulabilir: –mesleki eğitim kuruluşları –kamu kuruluşları – yerel yönetimler –özel kuruluşlar –sivil toplum örgütleri vb KOBİ’ler başta olmak üzere Yerel Yönetimler ve Odaların da projeye katılımları teşvik edilmektedir.

13 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Önemli Detaylar” Somut sonuçlar hedefler (Müfredat, Hizmet-içi Eğitim Programı, Uzaktan Eğitim Modülü gibi) Biri AB üyesi olmak üzere, minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır, (başvuru sahibi dâhil toplam 3 ülke olmalıdır.) Proje Süresi en az 1 yıl en fazla 2 yıl ( 24 ay ) Hibe miktarı: 150.000 € / yıl Proje Ortakları toplam bütçenin % 25’lik bölümünü katkı ( ayni ya da nakdi ) olarak sağlamalıdır.

14 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Transfer Projesi Nasıl Bulunur?” Bilinen projeler olabilir. Başka uluslar arası, AB veya ulusal fonlar kullanılarak yapılmış olan projeler olabilir. ADAM proje veritabanı da transfer edilecek proje bulmak için iyi bir kaynaktır. Bakınız: http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm 2006 yılına kadar yapılmış LdV projelerinin yer aldığı veri tabanı olan Compendium “ Desteklenmiş Projeler Veri Tabanı” taranabilir.

15 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Nereye ve Ne Zaman Başvuru Yapılır?” Ulusal Ajans ’a başvurulur. 2012 Yılı İçin Son Başvuru Tarihi: 02 Şubat 2012

16 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ÇOK TARAFLI PROJELER “Yenilik Geliştirme Projeleri”  Doğrudan AB Komisyonu Proje Yürütme Ajansına başvurulur  Somut proje sonuçları ve ürünleri hedeftir.  En az 1 yıllık en çok 3 yıllık projeler yapılabilir  Biri AB üyesi olmak üzere minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır,(başvuru sahibi dahil 3 ülke)  En fazla Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75’i kadardır  Proje başına yıllık hibe miktarı: 200.000 € ’dur. (Hiç bir şartta en fazla hibe miktarı toplam 400.000 €’yu geçemez.)

17 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ÇOK TARAFLI PROJELER Ağ Geliştirme Projeleri”  Doğrudan AB Komisyonu Proje Yürütme Ajansına Başvurulur  En az 1 yıllık en çok 3 yıllık projeler yapılabilir  En az 5 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır  En fazla Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75’i kadardır. Proje başına yıllık hibe miktarı 200.000 € ’dur

18 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Başvuruları Yaparken… 2012 yılında başvurular çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır Ancak: Teklifler ve tüm ekleri kâğıt üzerinde de sunulmalıdır 1 ıslak imzalı asıl nüsha ve 1 CD kopyası Tüm eklerin listelendiği bir sayfa olmalıdır Zarf/kutu içinde, program ismi yazılarak doğru adrese gönderilmelidir Başvuruların “Alındı Belgesi” son başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde gönderilecektir

19 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Başvuruların Geçerlilik Kriterleri Son başvuru tarihine uyulması AB resmi dillerinden birinde yapılmış olması 2012 yılı Yenilik Transferi Proje Başvuru Formu Başvuru Formunun Kurum Yetkilisince imzalanmış olması Biri AB üyesi olmak üzere minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunması (Başvuru sahibi dâhil 3 ülke) Doğruluk Beyanının imzalanmış olması Finansal açıdan kurumun yeterliliğinin kontrolü için son mali yıla ilişkin bilanço ve gelir-gider tabloları sunulması

20 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Kalite Kriterleri” İlgililik İş programının kalitesi Yenilikçi yönü Konsorsiyumun kalitesi AB’ye sağladığı katkı Maliyet-yarar etkisi

21 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Kalite Kriterleri” Projenin ülkeye, sektöre ve hedef kitleye sağlayacağı katkı Programla ilgisi ( Yani LLP nin 2007-2013 önceliklerinde hangisine yönelik) VET üzerinde etkisi Yaygınlaştırma planının kalitesi

22 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Diğer Hususlar Kurumun teknik ve profesyonellik açıdan yeterliliği denetlenecektir Projede çalışacak kilit isimlerin özgeçmişleri başvuru ile sunulmalıdır Özel kurumlar için –oda kayıt/sicil/vergi kaydı sunulmalıdır.

23 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Diğer hususlar Finansal kapasite değerlendirmesi: Özel kurum/kuruluşlar finansal kapasite açısından yeterli olmalıdırlar 25.000 Avro’dan fazla hibe istenmiş ise son yıla ait mali belgeler ( Gelir-Gider Tablosu ve Bilanço )

24 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe 1 “Genel” Proje ile ilgili “Doğrudan Giderler” (Direct Costs) –Personel Giderleri (Staff Costs) –İşletim Giderleri (Operational Costs) Seyahat& Harcırah Giderleri (Travel and Subsistence) Ekipman (Equipment): Maksimum %10 Taşeronluk (Subcontracting): Maksimum %30 Diğer Giderler (Other) Proje ile ilgili “Dolaylı Giderler” (Indirect Costs) –Dolaylı Giderler: Maksimum %7

25 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe- 2 “Personel Giderleri” Doğrudan Giderler: Personel Giderleri Proje sahibi ve ortaklarının proje kapsamında çalıştırdıkları bordrolu veya kurum ile personel arasında yapılan iş sözleşmesine göre proje süresince geçici olarak çalışan kişiler, Uzman bir dış kurumdan temin edilen geçici personel Not: Taşeronun çalıştırdığı personel bu kategoride değerlendirilmez.

26 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe- 3 “Personel Giderleri” Proje de 4 kategoride personel çalıştırılmaktadır: Yönetici Araştırmacı/Eğitici/Öğretici Teknik personel İdari personel Personel projede, kurumdan aldığı gerçek ücret üzerinden ücretlendirilmelidir Ücretlerin hesaplanması günlük üzerinden yapılır Günlük ücret ise yıllık gelir toplamının iş gününe bölünmesi ile bulunur

27 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-4 “Personel Giderleri” Personel için belirlenen günlük ücret, Net maaş Sosyal ve yasal katkılar ve ödenekler ve Personel için yapılan ek ödenekler gibi personele yapılan tüm ödemeleri içeren brüt maaş üzerinden belirlenmelidir.

28 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe- 5 “Personel Giderleri” ÖRNEK: P0 KURUM PROJE ÇALIŞANI X Kişisi = Araştırmacı/ TR Aylık Maaş 1.500 YTL SSK 500 YTL Sağlık Yardımı 200 YTL Aile Yardımı 200 YTL BRÜT MAAŞ 2.400 YTL 2.400 YTL MAAŞ/AY*12 AY 28.800 YTL YILLIK EK DERS ÜCRETİ 3.000 YTL YILLIK DANIŞMANLIK 1.000 YTL TOPLAM 32.800 YTL

29 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-6 “Personel Giderleri” Yıllık Çalışma Gün Sayısı = 240 GÜN 32.800/ 240 = 136.6 YTL/GÜN (P1 Araştırmacı günlük çalışma ücreti)

30 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-7 “Seyahat/Harcırah” Seyahat ve İaşe Gider kalemi altında: Proje sahibi kuruluş ve/veya ortak kuruluşların projede görevli personelinin proje ile ilişkili, iş programında tanımlı, planlı seyahatleri için yapılan harcamalar yer alır. Seyahat Gideri, ikamet edilen adresten yola çıkılarak, gidilecek ülkede ulaşılması hedeflenen konaklama noktasına kadar yapılan her türlü harcamayı kapsar.

31 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-8 “Harcırah” Harcırah gideri, projede görevli personelin, proje ile ilgili gerçekleştirdiği bir seyahat sırasında konaklama-yeme-içme gibi (ulaşım hariç) günlük ihtiyaçlarına karşılık aldığı ücrettir. Hesaplamada seyahat edilen ülkenin harcırah değerleri kullanılmalıdır. Seyahatler için kullanılacak maksimum harcırah değerleri 2012 Teklif Çağrısında bulunabilir.

32 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-9 “Ekipman” Bu gider kalemi altında: –yeni veya ikinci el araç-gerecin satın alınması –kiralanması veya –leasing yoluyla temini; –bakım ve sigorta masrafları da dâhil harcamaların ödemesi yapılabilir.

33 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-10 “Ekipman” AMORTİSMAN (Depreciation): Proje faaliyetleri için gerekli olduğu durumlarda satın alınan araç gerecin; –proje içerisinde kullanım yüzdesi göz önüne alınarak, söz konusu araç-gereç için projeye yazılacak gider belirlenir. Örneğin proje için alınan bir bilgisayar söz konusu ise; –Bilgisayar satın alım bedeli = 2000 AVRO –Proje süresi= 24 Ay –Bilgisayarın proje içerisinde kullanım yüzdesi = % 50

34 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-11 “Ekipman” Örneğin: Bir bilgisayarın normal şartlardaki tahmini kullanım ömrü 4 yıldır. 2 yıllık bir projede ömrünün 2/4 ’ ünü tüketecektir. Öyleyse; 2000 * 2/4 = 1000 AVRO Bilgisayarın %50 performans ile kullanılması durumunda proje bütçesinden bu bilgisayar için ödenebilecek en yüksek ücret: 1000 * %50 = 500 AVRO

35 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-12 “Taşeronluk” Taşeronluk Gideri Proje Sahibi veya ortak kuruluşlarından biri olmayan, projeyle ilgili özel bir uzmanlık gerektiren bir defalık özgün bir görevi yürüten bağımsız bir tüzel kurum ve kişiliğe ödenen ücretlerdir. Tüzel Kişilik Kendi işini yapan kişiler ile, kendi sosyal güvenliğinden ya da sosyal yardımlarından, emeklilik ödemelerinden ve yasal vergilerinden sorumlu kişileri kapsar.

36 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-13 “Diğer Giderler” Bu başlık altında aşağıdaki giderler uygun harcama sayılır: –Basın bildirileri, reklamlar ve ilanlar (bir defalık giderler) –Telif veya diğer fikri mülkiyet haklarının satın alınması –Proje kapsamında düzenlenecek bilgilendirme toplantıları, seminerler, konferanslar, pilot uygulamaların yapılacağı yerlerin kiraları (Ancak bu yerler proje sahibi veya ortak kuruluşlara ait olmamalıdır.)

37 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-14 “Diğer Giderler” Proje için gerekli materyallerin satın alınması Konferans katılım ücretleri, toplantı kayıt giderleri Proje sahibi ve ortakları bünyesinde çalışan kişiler haricindeki proje yararlanıcı, uzman veya danışmanlarının seyahat ve iaşe giderleri Sergi alanı kirası Yapılacak proje bilgilendirmesi veya toplantısı için verilecek yemeklere dair giderler (Masrafı karşılanan kişiler proje sahibi veya ortakları bünyesinde çalışan kişiler olmamalıdır.) Banka teminatı giderleri (Merkez Başkanlığımız tarafından istendiği takdirde)

38 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-15 “Dolaylı Giderler Kalemi” Dolaylı Giderler Kalemi: Doğrudan giderler kalemi toplamının %7’sinden fazla olamaz. – Günlük iletişim (posta, faks, telefon, e-posta...vb) – Projenin idaresi ile ilgili her türlü gider (PC's, notebook vb. – Projenin yürütüldüğü yer ile ilgili kira, elektrik vs. Giderleri – Fotokopi (idari yönetim için) – Ofis materyalleri/kırtasiye/ büro sarf malzemeleri Bu giderler için belgelendirme zorunluluğu yoktur.

39 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-16 “Örnek” A. DOĞRUDAN GİDERLER (Direct Costs) 1. Personel Gideri (Staff Costs)150.00050% 2.1. Yol ve Harcırah Gideri (Travel and subsistence)50.00017% 2.2. Ekipman gideri (Equipment) (Doğrudan giderlerin en fazla %10’u)20.0006%6% 2.3. Taşeronluk Giderleri (Subcontracting) (Doğrudan giderlerin en fazla % 30%)50.00017% 2.4. Diğer Giderler (Other)30.00010% TOPLAM DOĞRUDAN GİDERLER A (Total Direct Costs (A))300.000100% B. DOLAYLI GİDERLERİ (Indirect Costs) (Doğrudan giderlerin en fazla % 7’si)21.0007.00% TOPLAM PROJE BÜTÇESİ A+B (Total Project Expenditures (A+B)321.000,00 Hibe % ( Co-financing % (from request)75.00% BÜTÇE DETAYI TALEP EDİLEN HİBE (Proposed Community Contribution)240.750,00 ORTAKLARIN KATKISI (Partner's own fundings (from request)80.250,00 DİĞER FİNANSMAN KAYNAKLARI (Other sources of financing (from request)0.00 TOPLAM PROJE BÜTÇESİ (TOTAL PROJECT REVENUES)321.000,00

40 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-17 “Ortaklara Dağılım” Ortakların Mali Katkısı Dengeli mi? Projedeki Sorumluluk Oranı Belli Oluyor mu? – Harcamaların Dağılımı Ortakların Projedeki Görev Dağılımına Uyuyor mu? – Sessiz Ortakların Projeye Katkı Durumu

41 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-18 “Hatırlatma 1” Projeyle ilgili olmalıdır. Harcamalar gerekli ve gerekçelendirilmiş olmalıdır. Proje uygunluk döneminde yapılmış olmalıdır. Kanunlara uygun olarak muhasebeleştirilmiş olmalı ve her harcama ayrı ayrı görülebilmelidir.

42 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe-19 “Hatırlatma 2” Uygun giderler –Projede çalışan personel maaşı –Proje ile ilgili yol ve iaşe giderleri –Ekipman Giderleri (Doğrudan giderlerin en fazla %10’u ) –Taşeronluk giderleri (Doğrudan giderlerin en fazla %30’u ) –Diğer Giderler –Dolaylı Giderler (Doğrudan giderlerin en fazla % 7’si ) Uygun olmayan giderler - Projeyle ilgili olmayan kişilere yapılan masraflar - Projeyle ilgili olmayan harcamalar - Gereksiz yapılan harcamalar

43 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bir İş Programının Görünümü Work package no: Work package title: Start Month:End Month:Cost:Package leader: Work package aims: Description of activities: Description of methodological / pedagogical framework (where relevant) Description of outputs:

44 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Faydalı Dokümanlar www.ua.gov.tr AB Komisyonu Kararı 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje sahipleri için Rehber Proje sahipleri için İdari ve Mali Elkitabı Başvuru Formu Tarafımızca verilecek olan dokümanlar


"AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (AB Mesleki Eğitim Programı) YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ İbrahim ERBİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları