Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akciğer Kanseri Doç.Dr.Sedat Altın Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi TÜRK TORAKS DERNEĞİ Akciğer ve Plevra Maligniteleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akciğer Kanseri Doç.Dr.Sedat Altın Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi TÜRK TORAKS DERNEĞİ Akciğer ve Plevra Maligniteleri."— Sunum transkripti:

1 Akciğer Kanseri Doç.Dr.Sedat Altın Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi TÜRK TORAKS DERNEĞİ Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu

2 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 İlgi alanlarım Akciğer ve Plevra maliniteleri Tanı yöntemleri ENdobronşiyal tedavi Türk Halk Müziği-Bağlama Yöneticilik-İşletme Fakültesi mezunuyum Sağlık Ekonomisi

3 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 AKCİĞER KANSERİ Ülkemizde yüzbinde 11.5 görülme sıklığı bildirilmiştir. Erkeklerde 1.sırada (%38.6) Kadınlarda 7. sıradadır (%5.2)

4 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 En önemli etiyolojik faktör Sigara (%94) Çevresel, mesleksel ve genetik faktörler (%6)

5 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Türkiye’de durum (11849 akciğer kanserli olgu) Erkek: %90.4 Kadın: %9.6 Sigara: %77.9 : sigara i ç ici %10.8 : bırakmış %11.3 : hi ç i ç memiş Asbest maruziyeti: %1.0 T. D. Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu, Respiration 2002; 69: 207-10

6 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Histolojik sınıflandırma Skuamöz hücreli karsinom ( % 30-35) ( %45.4) Küçük hücreli karsinom ( %15) ( %20.5) Adenokarsinom ( % 40) ( %20.2) Büyük hücreli karsinom (%10) ( %2.0) Adenoskuamöz karsinom ( % 1-2) ( %0.8) Pleomorfik, sarkomatoid ya da sarkomatöz elemanlar içeren karsinomlar Karsinoid tümörler ( % 1) Tükrük bezi tipindeki karsinomlar Sınıflandırılamayan karsinomlar %90 %10

7 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Genetik yatkınlık Phase II enzyme (Glutathione S-transferase) Phase I enzymes of cytochrome p450 (CYP1A1, CYP2D6) CYP1A1 Polimorfizimi Glutathione S-transferase de genetik defekt A rtmış akc. CA riski

8 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Akciğer Kanseri Oluşum Süreci 1.Hücresel atipi (Hiperplazi,metaplazi,displazi) 2.Hücresel atipiden in situ karsinoma geçiş 3.İnvaziv karsinom 1. ve 2.dönem semptomsuz 3.Dönem lokal,bölgesel,sistemik yayılma ile ilişkili semptomlar ve paraneoplastik sendromlar görülebilir.

9 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006

10 Semptomlar Genel semptomlar Solunum sistemine ait semptomlar Mediastinal/Bölgesel semptomlar Uzak metastazlara ait semptomlar Paraneoplastik sendromlar

11 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Genel Semptomlar Halsizlik İştahsızlık Zayıflama Ateş Solukluk

12 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Solunum sistemine ait semptomlar Öksürük Balgam (Nadiren Bronkore) Hemoptizi Nefes darlığı

13 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Öksürük Nedenleri Santral veya periferik tümör Obstrüktif pnömoni Multipl parankimal metastaz Plevral effüzyon

14 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Nefes Darlığı Nedenleri Yaygın tümöre bağlı alveoler alan kaybı Atelektazi/Obstrüksiyon Lenfanjitik yayım Plevral sıvı Perikardial sıvı Pnömoni Hemoptizi ve aspirasyon Bronkospazm KOAH Kardiyak yetmezlik Pulmoner embolizm

15 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Göğüs Ağrısı Mediastinal plevra tutulumu Parietal plevra tutulumu Plevral sıvı Göğüs duvarı invazyonu Kot veya vertebra tutulumu Mediastinal yapılara invazyon Pancoast tümörü Diafragma tutulumu Perikard tutulumu veya perikardial sıvı

16 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Mediastinal/Bölgesel Semptomlar ve Bulgular Göğüs Ağrısı Ses kısıklığı Yutma güçlüğü VCSS Horner sendromu Çarpıntı Periferik lenfadenopati

17 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Semptomlar ve Bulgular SemptomLiteratür %Hastanemiz % Öksürük50-7580 Balgam50-6861 Nefes darlığı58-6046 Hemoptizi29-3518 Göğüs ağrısı45-5056 Zayıflama20-7067 Ses kısıklığı2-1810.5 Yutma güçlüğü0-2- Horner sendromu0.3-10.5 Periferik LAM15-204.9 VCSS2-42.5 Semptomsuz2-25-

18 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Uzak Metastaz Oranları Karaciğer1-35 Kemik25 Santral sinir sistemi3-20 Sürrenal2-22 Karşı akciğer3-4 Kemik iliği15 Deri ve derialtı1-3

19 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 İnspeksiyon Hemitorakslardan birinde ekspansiyon azalması: –Frenik sinir felci –Göğüs duvarı veya plevral invazyona bağlı ağrı nedeniyle o taraf ekspansiyonunda azalma –Atelektazi –Masif plevral sıvı VCSS –Dilate boyun venleri –Yüzde ve kolda ödem –Yüzeyel göğüs venlerinde belirginleşme –Siyanoz Göğüs duvarında şişlik –Göğüs duvarına invaze tümör. Düşük omuz,düşük kol –Pancoast Tm.e bağlı brakial pleksus tutulumu

20 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Palpasyon Trakea palpasyonu –Mediasten yer değiştirmelerini yansıtır. Servikal,supraklavikular ve koltukaltı lenf bezi muayenesi Göğüs titreşiminde azalma –Atelektazi –Plevral sıvı

21 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Perküsyon –Submatite:Obstrüktif pnömoni,kitle,atelektazi –Matite:Plevral sıvı –Hipersonorite:Px (nadir) –Normal sonorite yukarı doğru yer değiştirirse: Frenik sinir felci.

22 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Oskültasyon –Normal solunum sesleri: Erken evre periferik tümörlerde. –Ronküs: Ana bronş veya lob bronşunun endobronşiyal tümör veya dışbası ile kısmi tıkanması/daralması. –Solunum seslerinin azalması/duyulamaması: Masif plevral sıvı Atelektazi –Stridor:Larinks veya trakeada darlık.

23 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Rutin Laboratuar Hemogram –Anemi = Uzak metastaz? Biyokimya –Hipoalbuminemi=Uzak met? –LDH  = Uzak met? –ALT,AST,ALP,GGT yüksekliği =Karaciğer met? –ALP,Hiperkalsemi=Kemik met? –NSE ve Pro-GRP KHAK de tanı ve takipte yardımcı olabilir.

24 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Akciğer kanserinin erken tanısı Erken tanı PA grafi Balgam sitolojisi Düşük doz BT Floresan bronkoskopi Epi/Genetic değişiklikler Proteomic analizi 1999.06276.610554.214831.819109.423387.0 Mass (m/z) 2.5E+4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Intensity Voyager Spec #1 MC[BP = 10089.5, 24593] 10090.07 3445.93 15868.06 3374.8612344.33 15121.51 5359.53 7934.50 15835.28 10065.94 7564.93 6175.19 4896.50 11654.10 10131.80 8020.82 15083.80 17875.20 10298.89 7909.70 16054.34 5045.21 3412.03 8960.83 10031.19 12379.46 6666.50 17840.92 2135.9815364.19 4422.51 3307.165649.82 7654.208710.0810844.29 12162.49 18018.2016759.18 9785.25 6613.85 14389.01 8590.28 19495.91

25 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Erken tanı için tarama Erken tanı için tarama önerilmez –X-Ray –Balgam sitolojisi –Düşük doz spiral toraks BT: Mortaliteyi azaltmıyor Önerilmesi için yeterli data yok

26 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Akciğer kanserinde erken tanı ve tarama- bronkoskopik yöntemler- otofloresan bronkoskopi

27 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 AKCİĞER KANSERİ TANISI Anamnez ve Fizik muayene RadyolojiRadyoloji Bronkoskopi Torasentez ve plevral biyopsiler Periferik lenf bezi biyopsisi Transtorakal biyopsiler Cerrahi işlemler –Torakoskopi –Mediastinoskopi,Mediastinotomi –Torakotomi

28 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Akciğer Kanserlerinde Radyolojik Tanı PA grafi Lateral grafi İnspirium /Ekspirium Grafileri (Çek-valv tipi obs.) Floroskopi :Frenik sinir tutulumunu saptama İskelet sistemi grafileri (Metastaz) Kontrastlı özofagus grafisi (İnvazyon veya primer tümör lokalizasyonu )

29 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Akciğer Kanserlerinde Radyolojik Tanı USG Kemik sintigrafisi Bilgisayarlı Tomografi Spiral BT ( küçük nodüllerin gözden kaçmaması,üç boyutlu imaj rekonstrüksiyonu,multiplanar görüntüleme,dinamik inceleme imkanı,plevral tutulum ve peridiafragmatik tutulumun daha iyi görüntülenmesi) Multislice BT( solunum hareketlerinden etkilenmeme,daha kısa scan zamanı,üç boyutlu görüntüleme,anotomik detayların daha iyi ortaya konması) MRG PET

30 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006

31

32 1997 2001

33 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Akciğer Kanserlerinde Konvansiyonel Radyoloji Bulguları Bronş daralması /tıkanması ve onunla ilgili bulgular Periferik pulmoner nodül veya mass Hiler mass Pnömonik Form Mediastinal ve hiler lenf nodu genişlemesi Apikal plevral kalınlaşma Tümörün intratorasik yayılımına ait bulgular Tümörün hematojen yayılımına ait bulgular

34 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Bronş daralması /tıkanması ile ilgili bulgular Parsiyel/komplet atelektazi Obstrüktif Pnömoni Obstrüktif Hiperinflasyon Parsiyel Oligemi

35 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Mediastinal lenf nodları Lenf nodu boyutunu ölçmede kısa aks veya en küçük çap ölçülür Ü st sınır olarak 1 cm kabul edilmekte

36 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Sağ hiler mass ve prekarinal LAM

37 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Mediastinal invazyon olasılığını düşündürten bulgular Tümörün mediastinumla 3 cm’den fazla temasta olması Aort veya diğer mediastinal yapıların 1/4’den fazla oranda tümörle çevrelenmiş olması Aorta ve diğer mediastinal yapılara komşu yağın silinmesi Mediastinal yapıların kitle ile basıya uğraması Mediastinal plevrada ve perikardda kalınlaşma Sol ana bronşu daraltan pulmoner arteri invaze eden solid mass

38 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Mediastinal invazyon Yumuşak doku kitlesinin geniş bir alanda mediastinal yağın yerini alması, perikardial ve perivasküler yağ dokusunun hipodens görünümünün bozulması Mediastinal damarları, trakea ve özofagusu saran kitle ve kitlenin bu lezyonlarda açık bir şekilde tutulum yapması

39 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Mediastinal invazyon

40 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 MR’ın BT’ye Üstünlükleri Daha iyi yumuşak doku kontrastı Multiplanar görüntüleme kapasitesi Kardiak pulsasyon artifaktlarının ortadan kaldırılması Superior sulcus tümörleri Aorto-pulmoner pencere Mediastinal veya göğüs duvarı invazyonu Diafragma invazyonu Spinal kanal invazyonu IV Gadolinium uygulanması tanı değerini arttırır.

41 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 MR’ın Dezavantajları Daha yavaş Daha pahalı????? Parankim açısından kısıtlı bilgi veriyor Lenf nodu çapını olduğundan büyük gösteriyor. Klaustrofobide tolerabilitesi iyi değil Prostetik kapak ve elektromanyetik aletlerle kullanılamıyor. Ne MR ne de BT ile malign/benign lenf nodu ayrımı yapılamaz

42 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 BT’de kuşkulu aorta invazyonu

43 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Aksiyel MR kesitinde perivasküler yağ doku izlenmekte

44 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Aorto pulmoner pencere ve ana pulmoner arteri invaze eden adenokarsinoma

45 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Aksiyal ve sagital planda yağ planlarının kaybı MR görüntüleme

46 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 GÖĞÜS DUVARI İNVAZYONU BT’nin göğüs duvarı invazyonunu saptamada doğruluğu % 70-80 arasında değişmekte Duyarlılık ve özgüllük değerleri değişik çalışmalarda % 40-90 arasında belirtilmekte

47 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Göğüs duvarı invazyonunu kesin olarak gösteren bulgular Göğüs duvarını içine alan kitle Kosta destrüksiyonu

48 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Göğüs duvarı invazyonunda doğruluk oranı en yüksek bulgular Ekstraplevral yağın izlenememesi (duyarlılık % 85, özgüllük % 85) Tümör çapının plevral temasın uzunluğuna oranı 0.9’u geçmesi (duyarlılık % 85, özgüllük % 80)

49 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 MR, BT’ye göre göğüs duvarı invazyonunu daha iyi gösterir Superior sulkus tümörlerinde subklavian arter ve brakial pleksus tutulumu MR ile iyi değerlendirilir

50 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 BT’de yağ planlarının kaybı

51 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006

52 PET Fizyolojik bir görüntüleme tekniği Flor-18 gibi pozitron kullanan radyonüklidler ile aminoasit ve glukoz gibi metabolik markerların işaretlenmesi (FDG) Normal ve neoplastik hücreler arası glukoz metabolizmasındaki farklılıklara dayanarak malign/benign ayırımının noninvazif değerlendirilmesi FDG uptake’i tümör agresivitesi ve büyüme hızını yansıtır ki < 2.5 benign lezyon için indikatör kabul edilmektedir.

53 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 PET False (+) Tüberküloz Sarkoidoz Histoplazmozis Romatoid akciğer hastalığı (İnfeksiyon, inflamasyon, hiperplazi) False (-) Bronkoalveoler Ca Karsinoid Tm < 10 mm çaplı lezyon  10 mm lezyon için benign/malign ayırımı Sensitivite %96 Spesifisite % 88 Doğruluk % 94

54 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 PET (Avantajları) Noninvazif evreleme (mediastinal/sistemik) Persistan veya rekürran tm/fibrotik skar ayırımı Post radyasyon inflamatuar değişiklikler false (+) sonuçlar vereceği için radyasyon sonrası 4-5 hafta geciktirilmelidir.

55 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 AKCİĞER KANSERİ TANISI PET

56 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Balgam sitolojisi sensitivitespesifisite Balgam sitolojisi santral lez0.710.99 periferik lez0.49 Tanı başarısı; iyi ve yeterli materyal almaya ( en az 3 örnek) saklama koşullarına tümörün büyüklüğü ve lokalizasyonuna bağlı *Santral (squa-khak) yerleşimli, hemoptizisi olan hastalarda tanı başarısı yüksek Santral akciğer kanseri şüphesi taşıyan olgularda-hemoptizi olsun veya olmasın, ilk basamak tanısal işlem olarak önerilmektedir (3 örnek) – ACCP öneri düzeyi B

57 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Fiberoptik Bronkoskopi Santral tm FOB… 1. ekzofitik endobronşial mass (başlıca mukozal patoloji) 2. submukozal yayılım -eritem, -normal bronşial işaretlerin kaybı, -bronşta daralma, -mukoza kalınlaşması 3. ekstrensek kompresyona neden olan peribronşial tm -havayolunda daralma

58 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 FOB-ekzofitik endobronşial mass

59 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 FOB-submukozal lezyon

60 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 FOB-peribronşial kitle dış bası

61 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 FOB Santral tmPeriferik tm FOB sensi.%88-97 (BB-fırça-yıkama) %69 (çoğu floros ile TBB) Bronş biyop%74, en az 3 biyopsi Bronş yıkama %48 Fırça %59% 62 (>2cm lez) TBİA%79% 33 (<2cm lez) TBİA’nın submukozal ve peribronşial obst mevcudiyetinde, diğer standart tekniklere eklenmesi fob’un sensitivitesini artırmaktadır* *Dasgupta ve ark. AJRCCM 1998, Shure D ve ark. Chest 1985, Çağlayan B ve ark. Chest 2005

62 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 TBİA –Endobronşial patoloji varlığında BB-fırça gibi diğer tanısal işlemlerle kombine kull.-özellikle submukozal veya peribronşial tm. de –Bronş ağacına komşu kitle veya LAP’ların tanısında-BT, EBUS, superdimension eşliğinde –Floroskopi/EBUS eşliğinde periferik nodül veya kitlelerin tanısında TBİA tanısal endikasyonları

63 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Periferik tm bronkoskopik tanı yöntemleri; TBB-TBİA….. körlemesine/ floroskopi eşliğinde/ EBUS ile/ superdimen-navigation eşliğinde Transbronşial fırça, BAL, lavaj FOB

64 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Periferik tm TTİA….Sensitivite….0.90 Spesifite……0.97 Periferik tm TTİA….Floroskopi veya BT eşliğinde BT ile sensitivitesi daha yüksek * TTİA’nın YN oranı yüksektir, bu nedenle yüksek olasılıklı tm düşünülen olgularda diğer tanı yöntemlerine başvurulmalıdır. TTİA

65 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Plevral efüzyon tanı Akciğer kanseri olgusunda plevral efüz nedenleri; -paramalign postobstrüktif atelektazi pnömoni mediastinal lenfatik obst -malign Akciğer kanserli olguların %50’sinde herhangi bir zamanda plevral efüzyon saptanır

66 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Plevral efüzyon tanı 1. Torasentez………………………tanı oranı %50-60 2. Kapalı plevra biyop…………..tanı oranı ort %46 plevra biyop.+torasentez……….%80 *Tekrarlayan torasentezle tanı konamayan malign efüzyonda, plevra biyopsisinin tanıya katkısı <%10 *komp: px-reekspansiyon ac ödemi-hava embolisi-hemoraji 3. Plevra USG, USG eşliğinde torasentez/plevra biyop. Plevra sıvı sitolojisi+plevra biyopsisine rağmen ~%20 olgu tanısız!

67 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 AKCİĞER KANSERLERİNDE EVRELEME TNM SINIFLAMASI –EVRELER NON-İNVAZİV EVRELEME YÖNTEMLERİ –BT –PET/BT –MRI İNVAZİV EVRLEME YÖNTEMLER –TBİA –MEDİASTİNOSKOPİ –ANTERİOR MEDİASTİNOTOMİ –VATS –TTİA UZAK METASTAZ KHDAK KHAK

68 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 TxT0 Primer tümörün belirlenememesi veya balgam yada bronş lavajında malign hücrelerin tespit edilip görüntüleme teknikleri ya da bronkoskopi ile primer tümörün gösterilememesi Primer tümör belirtisi yok

69 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 <3cm Visseral plevra ve ana bronş tutulumu yok Bronkoskopik olarak lob bronşundan daha proksimale (ana bronşa) invazyon göstermeyen tümör Ana bronş proksimaline uzanan, bronşiyal duvara sınırlı invazyon gösteren herhangi bir büyüklükte nadir yüzeyel tümör Evre IA : T1N0M0 Rezeksiyondan sonra 5 yıllık sağ kalım %70 T1

70 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 >3cm Visseral plevra ve ana bronş tutulumu var Ana karinadan ≥ 2 cm Hiler bölgeye ulaşan ancak tüm akciğeri kapsamayan atelektazi ya da obstrüktif pnömoni Rezeksiyondan sonra 5 yıllık sağ kalım % 50-60 Evre IB: T2N0M0 T2

71 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Aynı taraf peribronşiyal/hiler LN Primer tümörün direkt invazyonu ile intrapulmoner LN Evre IIA: T1N1M0 N1 Rezeksiyondan sonra 5 yıllık sağ kalım % 57 Lober N1 % 65 Hiler % 40 N0: bölgesel lenf bezi metastazı yok

72 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Tutulan yapılar –Göğüs duvarı(Pancoast tm leri dahil), –diyafragma, –mediastinal plevra, –paryetal plevra gibi yapılardan birine direkt invazyon göstermesi Karina <2cm ancak karinayı tutmayan ana bronştaki tm Bütün akciğeri kapsayan Atelektazi veya obstrüktif pnömoni Evre IIB: T2N1M0 ve T3N0M0 T3 Rezeksiyondan sonra 5 yıllık sağ kalım % 42

73 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006  Aynı taraf mediastinal lenf nodu tutulumu Evre IIIA: T3N1M0 ve T1-3N2M0 N2 Rezeksiyondan sonra 5 yıllık sağ kalım % 5-30

74 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Tutulan yapılar –Mediasten, –Kalp, –Büyük damarlar, –Trakea, –Özofagus, –Vertebral kolon, –Karina gibi yapılardan birine invazyon Malign plevral, perikardiyal effüzyon Tümörle aynı lob içinde satellit tümör nodülü Evre IIIB:T4 herhangi bir N M0 T4

75 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Herhangi T N3 M0 Karşı taraf mediastinal veya hiler, Aynı taraf veya karşı taraf supraklavikuler veya skalen lenf bezi metastazı N3 Evre IIIB:

76 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evrelemede özel durumlar Multisentrik dağılım gösteren bronkioloalveoler karsinomun evrelendirilmesinde lezyonlar bir lobla sınırlı ise T4, birden fazla loba dağılmış ise M1 olarak değerlendirilir. Rekürren laringeal sinir invazyonu T4 kabul edilirken, rekürren laringeal sinir ayrıldıktan sonra vagus invazyonu T3 olarak tanımlanır. Pulmoner arter ve venin perikard içinde invazyonu T4 olarak değerlendirilirken, perikard dışında invazyonu T3 kapsamında ele alınır.

77 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evrelemede özel durumlar Süperior sulkus tümörleri (Horner sendromu dahil) T3 kapsamında değerlendirilirken, brakiyal pleksusun rezeke edilemeyecek kadar geniş bir şekilde tutulmasından kaynaklanan gerçek “Pancoast” sendromu (Horner sendromu + C8-T1 düzeyinde ağrı + kol, el ve parmak kaslarında atrofi) T4 kapsamına girer.

78 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evrelemede özel durumlar Diyafragma veya toraks duvarının direkt olarak invazyonu T3 iken, tümörle komşuluk olmadan ortaya çıkan tutuluşlar M1 olarak değerlendirilir. Visseral plevranın direkt invazyonu T2, pariyetal plevranın (malign sıvı olmadan) ise T3 olarak evrelendirilir. Eğer tümörle direkt komşuluk olmadan visseral veya pariyetal plevra tutuluşu varsa (malign sıvı olsun veya olmasın) T4 olarak değerlendirilir. Tümörün diyafragmayı da geçerek batın organlarını direkt olarak invaze etmesi T4 kapsamında değerlendirilir.

79 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evrelemede özel durumlar Vertebraya komşu olan tümörlerde korteks ya da kostotransvers foramen invazyonu T4 olarak evrelendirilir. Radyolojik olarak vertebrada tümöre bağlı erozyon gösterilemediğinde, invazyon sadece çevre yumuşak dokuya (plevra, prevertebral fasiya veya periost) olabilir. Bu durumda tümör T3 kapsamında ele alınmalıdır. Ancak cerrahi ile periost invazyonu kanıtlanırsa lezyon patolojik T4 olarak evrelendirilir.

80 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evrelemede özel durumlar Senkron tümör olarak değerlendirilen lezyonlar birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı evrelendirilir. Mediastene derin invazyon olmadan frenik sinir invazyonu T3 kapsamına girer. Mediastinal organlar tutulmadan sınırlı düzeyde sadece mediastinal plevra ve yağ dokusu invazyonu T3 olarak tanımlanır. Azigos veni invazyonu T3 olarak değerlendirilir

81 EVRE 0 : Tis N0 M0 EVRE IA : T1 N0 M0 EVRE IB : T2 N0 M0 EVRE IIA : T1 N1 M0 EVRE IIB : T2 N1 M0 T3 N0 M0 EVRE IIIA : T1-3 N2 M0 T3 N1 M0 EVRE IIIB : T4 N M0 T N3 M0 EVRE IV : T N M1 Evreleme

82 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Bilgisayarlı Tomografi PET/BT MRI Akciğer kanserinin lokal-bölgesel non-invaziv evreleme yöntemleri

83 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Lokal-bölgesel non-invaziv evreleme : PET/BT Beyin hariç uzak hastalık Mediastinal lenf nodu tutulumu

84 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 İncelemeye hangi bölgeye ait bulgu varsa oradan başlanmalıdır (batın BT, beyin BT/MR, kemik sintigrafisi). Eğer klinik ve radyolojik görünüm metastaz ile çok uyumlu ise radyolojik bulgu metastaz kabul edilir. Onun dışında kesin metastaz demek ve cerrahiyi dışlamak için İİA ya da doku biopsisi yapılmalıdır. Non-invaziv evreleme

85 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Non-invaziv evreleme (2) Metastaz kuşkusunu arttıran bulgular her hastada sorgulanmalıdır. –Kilo kaybı (>%10) –Lokal kemik ağrısı, kemiklerde hassasiyet –Nörolojik semptomlar ya da bulgular –>1 cm periferik LAP –Ses kısıklığı, VCSS –Hepatomegali –Yumuşak doku kitlesi –Önceden olmayan anemi –Ca, ALP, ALT, AST, GGT yüksekliği

86 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 EUS-İA, EBUS-TBİA Mediastinoskopi Anterior mediastinotomi VATS TTİA Akciğer kanserinin lokal-bölgesel invaziv evreleme yöntemleri

87 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006

88 VATS 5,6,7(posterior), 8,9 Mediastinoskopi 2,3,4,7(anterior)

89 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 BT’de LAP negatif operabl olgularda mediastinoskopi opsiyoneldir. –Cerrahi düşünülen Pancoast tümörlerde ve santral tümörlerde yapılmasında yarar vardır. –Periferik tümörlerde yapılmayabilir. –Sol üst lob tümörlerinde genişletilmiş mediastinoskopi, anterior mediastinotomi ya da VATS gerekir. İnvaziv evreleme

90 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 5, 6, 7(posterior), 8 ve 9 nolu mediastinal lenf nodlarından örnekleme yapılması Malign plevral tutulumun doğrulanması Video eşliğinde torakoskopik cerrahi(VATS)’ın evrelemede kullanım alanları

91 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 PET/BT’ den sonra lokal-bölgesel invaziv evreleme Uzak metastazı olmayan ve cerrahiye aday KHDAK’lu olgularda PET/BT mediasten pozitifmediastinoskopi PET/BT mediasten negatifdirekt rezeksiyon santral tümörlerde mediastinoskopi opsiyonel

92 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Akciğer kanseri evrelemesi – uzak metastaz Herhangi bir T, herhangi bir N, M1 Mx: uzak metastaz varlığının değerlendirilememesi M0: uzak metastaz yok M1: uzak metastaz var

93 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Akciğer kanseri evrelemesi – uzak metastaz Klinik muayene Metastazlar için klinik muayenenin prediktif değeri –Negatif prediktif değeri> %90 –Pozitif prediktif değeri~ %50 Silvestri 1995

94 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Adrenal bez metastazı  MR ( kimyasal shift/opposed phase imaging) ve PET ile adrenal adenomların metastazlardan ayırımı perkütan biyopsiye gerek kalmadan sağlanabilir.  BT veya MRI da yağ içermeyen kuşkulu adrenal kitlelerde BT veya USG eşliğinde İAB uygulanmalıdır.

95 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Karaciğer metastazı  KHDAK, cerrahi planlanan hastalarda %3-6  KHAK: Bütün olgularda %17-34 Tek metastaz yeri <%10

96 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Beyin metastazı  Tanı aşamasında akciğer kanserli olguların %10  Beyin parankim metastazların %80-85 i supratentorialbölgede, sıklıkla frontal loblarda  Beyine en sık metastaz yapan hücre tipi KHAK  Klinik değerlendirmenin negatif olduğu durumlarda beyin metastazı < %3

97 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 BT metastaz yok MRI ‘ da serebellumda multipl metastaz

98 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Kemik metastazı Kotlarda ve vertebrada metastaz Osteolitik kot metastazı

99 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Kemik metastazlarının görüntülenmesi Tüm vücut kemik sintigrafisi –Çekimi kolay, –Sensitif, nonspesifik Direkt kemik grafisi –Travmatik ve dejeneratif lezyonların tanısında yol gösterir MRI –Yüksek tanı değeri –Spinal invazyonu/kompresyon tanısını sağlar

100 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Küçük hücreli akciğer karsinomu Tüm hastalarda rutin evreleme yapılmalıdır –Tam kan, biyokimya, toraks BT, batın BT, beyin BT veya MR, kemik sintigrafisi –LDH yüksek ya da sitopeni varsa kemik iliği aspirasyon ve biopsisi önerilir. –Metasataz taraması semptom olan bölgeden başlanır. Bir bölgede metastaz saptanan asemptomatik olgularda ileri taramaya gerek yoktur. –Cerrahi düşünülen evre I olgularda mutlaka mediastinoskopi yapılmalıdır.

101 Tedavi Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 TÜRK TORAKS DERNEĞİ Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu

102 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Akciğer Kanseri Tedavisine Yön Veren Koşullar 1) Tümörün histopatolojik tipi 2) Hastalığın evresi 3) Hastanın performans durumu

103 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Hastalar öncelikle cerrahi açıdan değerlendirilmelidir. Hasta opere edilebilir mi? Rutin kardiyovasküler değerlendirme Akciğerin fonksiyonel değerlendirme Operabilite kriterleri

104 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 İnoperabilite Kriterleri Görüntüleme metodlarına göre: -Mediasten invazyonu, -Uzak metastaz varlığında, -T4 olgular (vertebra korpusu, büyük damarlar vs) Bronkoskopik bulgulara göre: -kord vokal fiksasyonu -karina ve/veya trakea invazyonu -TBİA ve EBUS ile N3 pozitifliği saptanması

105 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 İnoperabilite Kriterleri Mediastinoskopik bulgulara göre: -Ekstrakapsüler yayılımlı çevre dokuya fiksasyon gösteren N2 olguları -Multipl N2 olguları -N3 olguları Torakotomi bulgularına göre: -İntraplevral yayılım, -Torakotomide T4 olguları ile karşılaşılması -Torakotomide ekstrakapsüler büyümeli, etraf dokulara fiksasyon ve invazyon gösteren ve/veya multipl lenfadenopatilerin bulunması

106 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 FONKSİYONEL İNOPERABİLİTE Son 3 ayda MI geçirilmesi Postop.FEV 1 ’in 0.8 litre altında hesaplanması VO 2 max’ın 10 ml/kg/dk’dan az olması DL CO ’nun %40’ın altında olması

107 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Karnofsky Performans Skalası 100: Yakınması yok, hastalık bulgusu yok 90 : Hastalık semptom ve bulguları minimal. Normal aktivitesini yapabiliyor. 80 : hastalık bulguları var, normal aktivitesine yakın. 70 : kendine bakabilir ancak aktif çalısamaz, normal aktivitesi azalmış. 60 : arada yardıma ihtiyacı olsa da kendine bakabilir.

108 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 50:İhtiyaçlarını yardımla ve medikal destekle karşılar, 40:Sürekli yardım ve bakıma ihtiyacı var. 30:Ciddi düşkünlüğü olan ve hastane şartlarında yardım gerektiren 20:Kesinlikle hastanede bulunması gereken ve aktif destek verilmesi gereken 10:Ölüme çok yakın Karnofsky Performans Skalası

109 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 ECOG PERFORMANS SKALASI 0: Yakınması yok, normal aktivitesini sürdürüyor. 1: Tümör bulguları var ancak normal yaşantısını sürdürebiliyor. 2:Tümör bulguları rahatsız edici düzeyde ancak günün % 50 sinden fazlasını yatak dışında geçiriyor. 3: Ciddi derecede rahatsızlığı var ve günün %50 den fazlasını yatakta geçiriyor. 4:İleri derecede rahatsızlığı var ve günün tamamını yatakta geçiriyor.

110 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 KPS 100, 90,80 = ECOG 0,1 KPS 70, 60 = ECOG 2 KPS <60 = ECOG 3,4

111 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evrelere Göre Sağkalım Evre5 yıllık survi % Evre IA IB Evre IIA IIB Evre IIIA IIIB Evre IV 67 57 55 39-38 23-25 3-7 1

112 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 CERRAHİ TEDAVİ Tam rezeksiyonda ; –Tümör sınırları tamamen hastalıksız olmalı, –Satellit nodüller incelenmeli, –Mediastinal lenf bezleri değerlendirilmelidir.

113 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Cerrahi Yöntemler Wedge rezeksiyon Segmentektomi Lobektomi (önerilen) Sleeve lobektomi Bilobektomi Pnömonektomi

114 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 RADYOTERAPİ Preoperatif Postoperatif Palyatif amaçlı kullanılır.

115 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 RADYOTERAPİ Küratif ve palyatif olarak uygulanabilir. Lokorejionel tedaviyle lokal kontrolü sağlar. Erken dönemde medikal olarak cerrahiye kontrendikasyon varlığında uygulanabilir. Sağkalım süresi tümör çapı, lenf bezlerinin durumu ve total radyoterapi dozuyla ilişkilidir.

116 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 KEMOTERAPİ İLAÇLARI CISPLATIN CARBOPLATIN Etoposide Docataksel Gemsitabin Paklitaksel Vinorelbine

117 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 KT ve RT Uygulamaları KT Ardışık veya RT ile Eşzamanlı 4-6 kür Adjuvan KT 4 Kür RT 55-60 Gy

118 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 EVRE 0 (Insitu karsinom) Floresan bronkoskopi ile tüm bronş sistemi araştırılmalıdır. Noninvaziv ve metastaz yapma yeteneği olmaması nedeniyle parankim koruyucu bir rezeksiyon (segmentektomi/ wedge rezeksiyon) düşünülebilir. Endoskopik fotodinamik tedavi (FDT), argon, elektrokoter, krioterapi alternatif olabilir Nd-YAG laser uygun değildir.

119 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre lA-lB (1)  Önerilen tedavi tam rezeksiyon (lobektomi veya daha geniş rezeksiyon)  KPR sınırlı ise, anatomik olmayan rezeksiyon  Mediastinal lenf bezi diseksiyonu (MLBD)  Sistematik örnekleme ya da tam diseksiyon  Tam rezeksiyon (R0) yapıldıysa, postoperatif RT/KT önerilmez.  Cerrahi sınır pozitif (R1) ise, tamamlayıcı cerrahi uygulanabilir.

120 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre lA-lB (2)  R1 ve tamamlayıcı cerrahi uygulanamayan olgularda, postop RT uygulanır. Medikal inoperabl ya da operasyonu kabul etmeyen olgularda RT(50-60 Gy)

121 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre IIA-IIB (1) Tam rezeksiyon MLBD Adjuvan kemoterapinin yararı konusunda deliller var ancak, devam eden çalışmaların da sonuçlarını beklemekte yarar vardır. Cerrahi sınır pozitif  tamamlayıcı cerrahi  cerrahi uygulanamayan olgularda postop RT

122 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre IIA-IIB (2) Erken evre akciğer kanserinde klinik araştırmalar dışında indüksiyon KT uygulanması yönünde yeterli veri yoktur. Medikal inoperabl ya da operasyonu kabul etmeyen olgularda torasik RT uygulanır.

123 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 G ö ğ ü s duvarı invazyonu (T3N0M0) Tam rezeksiyon Sadece parietal plevrayı tutan olgularda ekstraplevral rezeksiyon Daha derin invazyonlarda ‘en blok’’ rezeksiyon MLBD yapılmalıdır Cerrahi sınır negatif  postop RT’ye gerek yok Cerrahi sınır pozitif  postop RT

124 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Mediastinal plevra, yağ dokusu, ana bronş, diyafragma invazyon (T3N0M0) Tam rezeksiyon MLBD yapılmalıdır Cerrahi sınır negatif  postop RT’ye gerek yok Cerrahi sınır pozitif  postop RT

125 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Pancoast t ü m ö r ü (1) N2/N3 hastalık, subklavian damar, vertebra invazyonu, horner sendromu  negatif prognostik faktör Amaç: tam rezeksiyon Mediastinoskopi ile N2-3 olmadığı gösterilmeli Belirgin lokal invazyon göstermeyen, rezektabl kabul edilen N0-1 seçilmiş olgular doğrudan cerrahi tedaviye alınabilir.

126 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Pancoast t ü m ö r ü (2) T3/4 N0-1 potansiyel rezektabl, iyi performanslı olgularda, preoperatif torasik RT (40-45 Gy) veya eşzamanlı PE /torasik RT (45 Gy)  cerrahi Cerrahi düşünülmeyen olgularda önerilen tedavi, hastaya göre eş zamanlı KT + RT, ardışık KT + RT ya da sadece RT’dir Tam veya tam olmayan rezeksiyonlarda postoperatif RT’nin yararı olmadığı kabul edilir.

127 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre IIIA ( T3N1M0) Göğüs duvarı, mediastinal plevra, parietal perikard, diyafragma, mediastinal yağ dokusu ve ana bronş tutulumu nedeniyle T3 (N1) olgularda tercih edilecek tedavi, hastalığın cerrahi olarak tam rezeksiyonudur. MLBD yapılmalıdır Cerrahi sınır negatif  postop RT’ye gerek yok Cerrahi sınır pozitif  postop RT

128 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre IIIA (N2) (Preop ve perop N0) Preoperatif mediasten değerlendirmesi (BT, mediastinoskopi, diğer nodal biyopsiler, PET) ve torakotomi anında yapılan ‘’frozen’’ çalışmalarında N2 saptanmayan olgularda; primer tümörün rezeksiyonu ve MLBD ile operasyon tamamlanır Patolojik N2 saptanan olgularda adjuvan RT ve KT uygulanmalıdır

129 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre IIIA (N2) (Preop N0 ve perop N2) ·Preoperatif mediasten değerlendirmesinde (BT, mediastinoskopi, diğer nodal biyopsiler, PET) saptanamayan ancak torakotomi anında yapılan ‘’frozen’’ çalışmalarında saptanan N2 olgularında; tam rezeksiyon sağlanabilecekse operasyona devam edilir. Patolojik N2 saptanan olgularda adjuvan RT ve KT uygulanmalıdır

130 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre IIIA (Preop N2 pozitif) N2 olgularda neoadjuvan KT ya da KT+RT uygulanmalıdır ‘’down stage’’ gözlenirse cerrahi uygulanması konusunda görüş birliği vardır. ‘’Down stage’’ olmayan olgularda cerrahinin yeri tartışmalıdır ve pnömonektomi gerektiren olgularda yüksek mortalite riski nedeniyle cerrahiden kaçınılmalıdır.

131 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre IIIA (bulky N2) * Sadece KT/RT kombine model tedavi uygulanır

132 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre IIIB (Potansiyel rezektabl / T4 N0-1 M0) Rezeksiyon potansiyeli olan T4 N0-1 M0 (VCS, sol atrium, vertebra cismi, ana karina, distal pulmoner arterin minimal tutulum) –2 – 3 kür platin-bazlı indüksiyon KT’si –Yanıt varsa  cerrahi tekrar değerlendirilir. –Stabil ya da progresyon varsa, radikal torasik RT veya eş zamanlı kemoradyoterapi programına alınır.

133 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre IIIB (Malign sıvı yok) ECOG 0-1  Kemoradyoterapi –Eş zamanlı ardışık KT+RT’ye göre daha etkili ama daha toksik –Seçilmiş olgularda eş zamanlı KT+RT –Sisplatin bazlı kombinasyon rejimleri kullanılmalıdır KT uygulanmasını kabul etmeyen veya eşlik eden hastalığı nedeniyle KT uygulanamayan olgularda sadece RT uygulanabilir.

134 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre IIIB (Malign sıvı var) Semptomatik ya da belirgin sıvısı olan hastalarda kontrendikasyon yoksa plöredez yapılmalıdır ECOG 2-4 olgularda destek tedavi ECOG 0-1 olanlarda ise KT ve destek tedavi Sıvısı az, iyi PS olgularda hemen KT’ye başlanabilir. Bronş obstrüksiyonu ve atelektazi varsa önce obstruksiyonu gidermek amacıyla palyatif dozlarda eksternal torasik RT veya endobronşial girişimler düşünülebilir. KT  Sisplatin bazlı kombine rejimdir

135 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre IIIB (VCSS) Genel durum rahatsa, dekzametazon 16 mg/gün başlanır ve patoloji sonucu beklenir. Patoloji sonucuna göre RT planlanır. Genel durum kötü ise, acil RT yapılabilir.

136 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre lV ECOG 0-1, minimal kilo kaybı olan standart tedavi yaklaşımı sisplatin bazlı kombine KT’dir. KT performansın iyi olduğu dönemde verilmelidir. 2 kür KT ile objektif yanıt alınan ya da hayat kalitesi bozulmayan stabil hastalıkta toplam 4 kür uygulanır. Her KT sonrası tümör boyutu küçülen olgularda tedavi 6 küre tamamlanabilir.

137 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Sisplatin dozu ne olmalıdır? Genel olarak en uygun sisplatin dozu: 75-80 mg/m 3 (3 haftada bir) Daha yüksek sisplatin dozlarının ek yarar sağlamaz, ancak toksisiteyi arttırır.

138 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre lV (palyatif RT) Primer tümöre bağlı ağrı Disfaji Nefes darlığı Hemoptizi Superior sulkus tümörleri Total atelektazi Kemik ve beyin metastazı Spinal kord kompresyonu

139 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Evre lV (tek beyin/surrenal metastaz) Tek beyin ya da surrenal metastaz Başka organ metastazı yok T1-2 N0-1 KHDAK’li olgular  Seçilmiş olgularda önce metastaz sonra primer tümör cerrahisi yapılabilir

140 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 İZLEM  Opere olgularda, 2 yıl süreyle üç ayda bir, 3. yıl altı ayda daha sonra yılda bir kez izlem önerilir.  İzlemde semptom, fizik muayene ve direkt akciğer grafisi ile hasta değerlendirilir,  Semptom varsa laboratuvar ve ileri radyolojik yöntemlere başvurulur. ·

141 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 K üçü k h ü creli akciğer karsinomu

142 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 KHAK tedavisiz sağ kalım -sınırlı hastalık 14 hafta -yaygın hastalık 7 hafta

143 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 TEDAVİDE TEMEL İLKELER Kombinasyon kemoterapisi, tek ajan ile tedaviden daha üstündür. Yanıt oranı ve hastalıksız sağ kalım açısından kemoradyoterapi sadece kemoterapiden daha üstündür. RT’ nin eş zamanlı uygulanması, ardışık uygulamadan daha üstündür.

144 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 KOMBİNASYON TEDAVİSİ Günümüzde standart kombinasyon tedavisi CİSPLATİN veya CARBOPLATİN + ETOPOSİD

145 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Renal disfonksiyon veya agresif hidrasyon ile sorun varsa tedavi etkinliği kaybolmadan Cisplatin yerine Carboplatin seçilebilir. Cisplatin+Etoposid rejiminde nefrotoksisite daha fazladır. CAV(Cisplatin+Doksorubisin+Vincristin) ile EP benzer etkinliktedir fakat CAV ile hematolojik toksisite daha fazladır.

146 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 KT + RT Eş zamanlı KT+RT Toraks RT 1. veya 2. KT’ de başlanır Ardışık KT+RT 4-6. kür KT’leri bittikten sonra RT verilir.

147 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 –Eş zamanlı KT+RT için * Performansı iyi olmalı (ECOG 0-1) * Önemli kardiyak problemi olmamalı * SFT’de FEV1 >%40, PaO2 >70mmHg * Renal, karaciğer ve hematolojik değerler uygun olmalı. * Son 3 ayda >%5 kilo kaybı olmamalı

148 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 SINIRLI EVREDE TEDAVİYE Parsiyel yanıt % 65-90 Tam yanıt % 45-75 2 yıllık sürvi % 40-50

149 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 YAYGIN HASTALIK –En uygun kombinasyon tedavisi * Cisplatin ya da Carboplatin+ Etoposid * Cisplatin+İrinotekan 60mg/m2(1,8,15) * Tam yanıt: %20-30 * Median sağ kalım: 7-8 ay * 5 yıllık sağ kalım %0-2

150 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Yaygın Evrede RT VCSS Metastaz bölgesine palyatif amaçlı Tam remisyon olmuşsa proflaktik amaçlı kranial RT (PCI)

151 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Profilaktik Kraniyal Işınlama Tam remisyona giren hastaların 2-3 yıl içerisinde MSS metastaz riski %60’ dır. 10 gün toplam 24-25 Gy ile kranial ışınlama beyin metastaz riskini %50 azaltmaktadır.

152 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 İkinci Basamak KT Tedavi sırasında yanıt alınmayan veya progrese olan hastalarda; Topotecan 4mg/m2 (1,8,15) Oral Etoposid CAV İrinotecan

153 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 İkinci Basamak KT Tedavi bitiminden 3 ay’dan daha kısa süre içinde nüks eden hastalarda; Topotecan Oral Etoposid CAV İrinotecan Tedavi bitiminden 3 aydan daha sonra nüks eden hastalarda ise ilk uygulanan rejim verilir.

154 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 KHAK ’ de cerrahi Tanı konulmamış SPN ya da evre IA KHAK’ nde performansı iyi ise; cerrahi ve adjuvan 4 kür KT önerilir. KT sonrası, torasik RT tartışmalıdır. Tam rezeke edilenlerde koruyucu kraniyal RT uygulanır.

155 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 İZLEM Yanıt alınan olgularda İlk 2 yıl  üç ayda bir, 3 yıl  altı ayda bir, Sonra  yılda bir. İzlemde semptom, fizik muayene ve direkt grafi ile hasta değerlendirilir Semptomlarına göre ileri tetkikler yapılmalıdır.

156 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Palyasyon gerektiren yakınmalar Lokal Yayılımdan Kaynaklanan Ağrı Dispne Hemoptzi Plevral effüzyon Vena kava superior sendromu Trakeoözofageal fistül Uzak Metaztaslardan Kaynaklanan Kemik metastazları Beyin Metastazları Medulla Spinalis Metastazı

157 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 PALYATİF TEDAVİ Halsizlik Hastaların %50’sinde psikolojik sıkıntılar Anksiyete Depresyon (İleri evrede %75) Uykusuzluk Panik

158 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Endobronşial tedavi Santral hava yolları obstr –Endoluminal Lazer Argon plazma koagülasyon Elektrokoter Kriyoterapi Fotodinamik tedavi Brakiterapi –Ekstraluminal Stent –Endolüminal+ekstraluminal Tüm yöntemler uygulanbilir Masif hemoptizi - APC - Lazer - Elektrokoter - Kriyoterapi - Brakiterapi

159 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi 2006 Yedikule’den Sevgilerimizle..


"Akciğer Kanseri Doç.Dr.Sedat Altın Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi TÜRK TORAKS DERNEĞİ Akciğer ve Plevra Maligniteleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları