Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner."— Sunum transkripti:

1 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner

2 Alt solunum yolu enfeksiyonları Akut bronşit Pnömoni Toplumda gelişen pnömoni Hastanede gelişen pnömoni Bağışıklığı baskılanmış hastada gelişen pnömoni KOAH alevlenmeleri

3 Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia, Bordetella sorumlu

4 Akut bronşit reçetesi Ihlamur, adaçayı Bol sıvı

5 Akut bronşit reçetesi Ihlamur, adaçayı Bol sıvı Actidem sirop 3x1 Geralgine K tb 3x1 …

6 Akut bronşit reçetesi Ihlamur, adaçayı Bol sıvı Actidem sirop 3x1 Geralgine K tb 3x1 … Klacid tb 2x250 mg ya da 2 x 500 mg Macrol tb Claricide tb

7

8 Grup IGrup IIGrup III Ayakta TedaviKlinikte TedaviYBÜ’nde Tedavi Hastaneye yatış ölçütleri yok CURB-65 <2 (PSI I-III) a) Değiştirici faktör yok b) Değiştirici faktör var Yoğun bakıma yatış ölçütleri yok CURB-65 ≥ 2 (PSI IV-V) Yoğun bakım birimine yatırılma ölçütleri var a) Pseudomonas riski yok b) Pseudomonas riski var Grup IA  S.pneumoniae  M.pneumoniae  C.pneumoniae (tek başına veya karma infeksiyon* şeklinde)  H.influenzae  Viruslar  Diğerleri Grup IB  S.pneumoniae  M.pneumoniae  C.pneumoniae  Karma infeksiyon  H.influenzae  Enterik Gram-negatifler  Viruslar Grup II  S.pneumoniae  H.influenzae  M.pneumoniae  C.pneumoniae  Karma infeksiyon*  Enterik Gram-negatifler  Anaeroplar  Viruslar  Legionella spp.  Diğerleri  S.aureus Grup IIIA  S.pneumoniae  Legionella spp.  H.influenzae  Enterik Gram-negatifler  S.aureus  M.pneumoniae  Viruslar Grup IIIB  P.aeruginosa + Grup A' daki patojenler TKP’ de etkenlerin gruplara göre dağılımı

9 CURB-65 Skorlaması* Confusion (Konfüzyon) Urea (Üre) > 42.8 mg/dL, (BUN ölçülüyorsa> 20 mg/dL [7 mmol/l ]) Respiratory rate (Solunum Sayısı) ≥ 30/dk. Blood pressure (Kan basıncı) (Sistolik<90 mmHg veya Diastolik≤60 mmHg) Yaş ≥ 65 yıl * Her bir ölçütün varlığı 1 puan olarak hesaplanır

10 Pnömoni Ağırlık Skoru (PSI: Pneumonia Severity Index) ÖlçütPuanÖlçütPuan Yaş Erkek Kadın Huzurevinde kalmak Komorbidite Tümör varlığı KC hastalığı KKY KVH-SVH Böbrek hastalığı Vital Bulgular Mental bozukluk SS≥30/dk Sistolik TA<90 mmHg Isı<35°C veya ≥40°C Kalp hızı ≥125/dk. Yıl Yıl-10 10 30 20 10 20 15 10 Laboratuvar Bulguları BUN ≥30mg/dl Na<130mmol/L Glukoz ≥250mg/dl Htc<%30 Akciğer Radyogramı Plevral efüzyon Oksijenasyon Arter pH<7,35 PaO 2 <60mmHg SaO 2 <%90 20 10 30 10 91-130: Risk grubu IV >130: Risk grubu V

11 Grup I Hastaneye yatış ölçütlerini taşımayan hastalar CURB-65 <2 (PSI I-III) A) Değiştirici faktör yok B) Değiştirici faktör var Ayakta Tedavi * Grup IA (DF -) S.pneumoniae M.pneumoniae C.pneumoniae H.influenzae Viruslar Diğerleri Grup IB (DF +) S.pneumoniae M.pneumoniae C.pneumoniae Karma infeksiyon H.influenzae Enterik Gram-negatifler Viruslar  65 yaş ve üzeri  Eşlik eden hastalık: KOAH, bronşektazi, kistik fibroz, DM, böbrek hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, karaciğer hastalığı, malignite, nörolojik hastalık  Aspirasyon şüphesi  Splenektomi  Alkolizm  Malnütrisyon  Bakımevinde yaşama  Kortikosteroid kullanımı (Prednisolon ≥10 mg/gün, 3 ay süreyle)  İmmunosupressif tedavi

12 Grup 1 pnömoni reçetesi 65 yaşından genç, eşlik eden sağlık sorunu yok Alfoxil tb 3x1g Augmentin tb BID 2x1g

13 ÖYKÜ GRAFİ F.B. LAB. TİPİK / ATİPİK PNÖMONİ

14 Grup 1 pnömoni reçetesi 65 yaşından genç, eşlik eden sağlık sorunu yok Alfoxil tb 3x1g Augmentin tb BID 2x1g Macrol tb 2x500 mg Klacid tb 2x500 mg Asist plus / NAC eff tb 1x600 mg ???

15 Grup 1 reçetesi 65 yaşından büyük ya da eşlik eden önemli sağlık sorunu var Augmentin tb BID 2x1g / Amoklavin tb BID 2x1g Zinnat tb 2x500mg / Aksef tb 2x500mg Sefpotec tb 2x1 / İnfex tb 2x1 +/- Macrol tb 2x500mg / Claricide tb 2x500 mg Ya da Avelox tb 1x1 Cravit tb 1x750mg Tavanic tb 2x500 mg Factive tb 1x1

16 Grup II Yoğun bakıma yatış ölçütü yok CURB-65 ≥ 2 (PSI IV-V) Klinikte Tedavi Grup II 3. kuşak anti-Pseudomonas olmayan sefalosporin veya beta- laktamaz inhibitörlü aminopenisilin + Makrolid ya da Tek başına yeni florokinolon Moksifloksasin, Levofloksasin, Gemifloksasin Grup II S.pneumoniae H.influenzae M.pneumoniae C.pneumoniae Karma enfeksiyon Enterik Gram-negatifler S.aureus Anaeroplar Legionella spp. Viruslar

17 KOAH alevlenmelerinde antibiyotik kullanma endikasyonları Anthonisen sınıflamasına göre, tip 1 hastalar (dispne , balgam , pürülan balgam) Balgamı pürülan olan tip 2 hastalar Mekanik ventilasyon gerektiren ciddi alevlenmeler

18 KOAH alevlenmelerinde tedavi başarısızlığı / erken nüks için risk faktörleri Komorbidite (özellikle kalp hastalığı) bulunması Ağır KOAH (FEV1<%50) Son yıl içinde üçten fazla alevlenme Son 3 ay içinde antibiyotik kullanımı

19 GrupAlevlenme ve hastanın özellikleri Olası etkenler AHafif ve basit alevlenme (solunum yetmezliği ve ciddi obstrüksiyon yok, eşlik eden komorbidite yok, son yıl içinde üç ya da daha az alevlenme, son 3 ay içinde antibiyotik kullanımı yok) H. influenzae S. pneumoniae M. catarrhalis Viruslar

20 KOAH alevlenme reçetesi FEV1>%50 Eşlik eden önemli hastalık yok Son yıl içinde 2 ya da daha az alevlenme Augmentin tb BID 2x1g / Klamoks tb / Amoklavin tb Zinnat tb 2x500mg / Aksef tb

21 GrupAlevlenme ve hastanın özellikleri Olası etkenler BOrta-ağır şiddette, komplike alevlenme (tedavi başarısızlığı için risk faktörü var; P.aeruginosa için risk faktörü yok Grup A bakteriler Beta-laktamaz üreten bakteriler Enterik Gram (-) bakteriler (K.pneumoniae E. coli vb)

22 KOAH alevlenme reçetesi FEV1<%50 Eşlik eden önemli hastalık var Son yıl içinde 3 ya da daha fazla alevlenme Mümkünse balgam kültürü Augmentin tb BID 2x1g / Klamoks tb / Amoklavin tb Zinnat tb 2x500mg / Aksef tb Sefpotec tb 2x1 / Infex tb 2x1 Avelox tb 1x1 Cravit tb 1x750mg / Tavanic tb 2x500 mg Factive tb 1x1

23 KOAH ve bronşektazi alevlenmelerinde P. aeruginosa için risk faktörleri Son bir ay içinde hastaneye yatış Son yılda dört ya da daha fazla kez ya da son bir ay içinde antibiyotik kullanımı Ağır (solunum yetmezliğine neden olan) alevlenme Önceki alevlenmede ya da stabil dönemde balgamda P. aeruginosa saptanması

24 KOAH alevlenme reçetesi Pseudomonas risk faktörleri (+) Mutlaka balgam kültürü Ciproxin tb 2x500 / 2x750mg Cipro tb Ciflosin tb


"ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları