Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
“Daha İyi Bir Yaşam İçin” Raqif QASIMOV

2 BU DERSDEN ÖĞRENECEKSİNİZ…..
KALİTE KAVRAMININ TANIMLANMASI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNE İLİŞKİN YAPILAN TANIMLAR TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN AMAÇLARI TKY’NİN DAYANDIĞI TEMEL FİKİRLER TKY’DE TEMEL İLKELER

3 “Acaba kalite nedir?”

4 KALİTE KAVRAMININ TANIMLANMASI
Kalite kavramı çok açık ve net olarak tanımlanamayan bir kavramdır. Bir kısım yönetimciler kaliteyi “Ürün ve hizmette hata ve yanlışların olmaması’’ olarak ele alırken bir başka kesimde “Mal veya hizmette mükemmeliyet derecesi” olarak tanımlamaktadır.

5 KALİTE KAVRAMININ TANIMLANMASI
SÖZLÜKTEKİ TANIMI İTİBARİYLE KALİTE; “YÜKSEK DERECEDE İYİ” VEYA “MÜKEMMELLİKTİR” DİĞER BİR TANIMA GÖRE İSE, KALİTE-SİZİN ÜRÜNÜNÜZDE MÜŞTERİYİ KENDİSİNE TUTKUN YAPABİLECEK ÖZELLİKTİR.

6 KALİTE KAVRAMININ TANIMLANMASI
İhtiyaçlara uygunluk (Crosby) Amaca Uygunluk (Juran) Talebe uygun ve düşük maliyette istenilen standartlık ve güvenilirlik derecesi (Deming) Müşteri İhtiyaçlarının Tatmininin Bir Ölçüsü

7 TASARIM KALİTESİ UYGUNLUK KALİTESİ
Müşteri İstekleri Doğrultusunda Üretilen Ürün veya Hizmet UYGUNLUK KALİTESİ Tasarım Aşamasında Belirlenen Özelliklerin Ürüne Kazandırılma Becerisi

8 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Toplam kalite yönetimi, “Mal ve hizmet kalite”sini ve daha geniş anlamda “Organizasyon kalitesi”ni sürekli olarak iyileştirmek için organizasyonda yapılması gereken tüm çabaları ifade etmektedir. “Kalite yönetimi” kelimelerinin başına “Toplam” kelimesinin eklenmesinin nedeni organizasyonel performansı artıracak tüm alanlarda kalite geliştirilmesinin amaçlanmasıdır.

9 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Amacı, hizmetten yararlananların memnun edilmesi olan bir yönetim felsefesidir. Stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi olan Toplam Kalite Yönetimi (TKY), tüketici tatminini amaçlar ve bir örgütte üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alır.

10 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR?
Müşteri beklentilerinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim anlayışıdır.

11 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN AMAÇLARI
Herkesin katılımının sağlanması suretiyle kalitenin devamlı iyileştirilmesi ve toplam maliyetlerin azaldılması Uzun vadede müşterinin tatmin olması Verimlilik ve etkililiği sağlama Yeniden yapılanmayı ve örgütsel gelişimi sağlama Pazar payını artırmak ve rekabet geliştirme

12 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ;
Kurumun kendini tanımasıdır. Bir yaşam biçimidir. Sadece teorisi olan bir felsefe değil bilakis hayatın her aşamasına uygulanabilen bir yaklaşımdır. Kültür ile yakından ilgisi vardır. ISO 9000 çalışmalarından farklıdır. Mevcut durumu iyileştirmektir. İdeal durum yoktur. İdeal durum mevcut duruma göre belirlenir. Kuruma sistem mantığı ile bir bütün olarak bakmaktır. TKY’nin başarılı olması için tüm organizasyon tarafından benimsenmesi ve yukarıdan aşağıya tam bir kararlılıkla uygulanması gereklidir

13 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN FELSEFESİ;
SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞMEDİR

14 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
TKY’nin Tarihsel Gelişimi Dört Aşamada İncelenmektedir. 1) Muayene ve Test 2) Kalite Kontrol 3) Kalite Güvence 4) Toplam Kalite Yönetimi

15 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
MUAYENE VE TEST KALİTE KONTROL KALİTE GÜVENCE

16 1) Muayene Ve Test 1900’lerin başından 1930’lu yıllara kadar yönetim sistemi Taylor’un felsefesi üzerine kurulmuştur. Taylorizme göre işçiler yaptıkları işi değerlendirebilecek, kontrol edebilecek kapasiteye sahip değildi; bu nedenle bitmiş ürünleri incelemek üzere kontrol elemanları görevlendirilmişti. Diğer bir deyişle kalite, bitmiş ürünlerin muayenesi üzerine kurulmuştu.

17 1) Muayene ve Test Muayene faaliyeti, temelde süreçlerin sonunda, bitmiş ürünlere uygulandığı için önleyici bir yönü bulunmuyordu. Uygun olmayan ürünler ya hurdaya ayrılıyor ya yeniden işleniyor ya da asgari koşulları sağlarsa hatasına rağmen müşteriye teslim ediliyordu. Muayene faaliyeti genellikle fabrika yöneticisi veya üretim yöneticisine bağlı bir kontrol bölümü tarafından yürütülüyordu. Sadece üretim süreci sonunda ve yan sanayiden gelen malzemeler üzerinde muayene işlemi uygulanıyordu.

18 2) Kalite Kontrol İkinci Dünya Savaşı sırasında, piyasadaki aşırı talep ve buna bağlı olarak kalite kriterlerini karşılamada ortaya çıkan başarısızlıklar nedeniyle, ürünlerin zamanında teslimi konusunda büyük problemler yaşanmaya başlandı. Bunun üzerine kalite problemlerinin çözülebilmesi için istatistiksel teknikler gibi bir takım yöntem ve araçların kullanılması zorunlu hale geldi. Kalite fonksiyonu, bitmiş ürün muayenesinden kalite kontrole doğru kaymaya başladı.

19 2) Kalite Kontrol Kontrol elemanlarına, örnek alma, kontrol şemaları gibi bir kaç istatistiksel araç verildi. Bu sistemin en büyük katkısı yüzde yüz muayeneden, örnekleme yöntemiyle muayeneye geçiş oldu. Daha gelişmiş yöntemler kullanılmış olsa da kalite kontrol aşamasında sistem, hata önlemeden çok, muayene ve test gibi hata saptama üzerine kuruluydu. Bu aşamada Kontrol Bölümü yerini, Teknik Bölüm adı altında Kalite Kontrol Mühendisliği’ne bıraktı.

20 3) Kalite Güvence 1960’lı yıllardan itibaren kalite fonksiyonu hata bulmadan, hata önlemeye doğru kaymaya başladı. Ürün ortaya çıktıktan sonra hata saptamanın, uygun olmayan bir ürünü belirlemekten başka bir katma değeri olmadığı ve verimsizliği arttırdığı anlaşıldı. Bu uygulama sadece bir yığın hurdaya ve yeniden işlemeye neden oluyordu. Hataları daha ortaya çıkmadan belirleyip önleyecek sistemler kurmak gerekiyordu. Bu yaklaşım kalite fonksiyonunun üçüncü aşaması olan “Kalite Güvence”nin doğmasına yol açtı.

21 3) Kalite Güvence Bu aşamada kapsamlı kalite güvence prosedürleri oluşturuldu ve periyodik kalite tetkikleri uygulanmaya başlandı. Ek olarak, kalite geliştirmeyi sağlayacak, istatistiksel süreç kontrolü gibi modern kalite yönetim araçları ve teknikleri de kullanıldı. Kalite evriminin bu aşamasında müşteri ihtiyaçları önem kazandı. Müşteri ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması, uygun olmayan ürün veya hizmetlerin ortaya çıkmasının önlenmesi, kalite fonksiyonunun temel hedefleri haline geldi. Bu amaçlara yönelik kalite fonksiyonu işletmelerin en üst yönetimine bağlı bir kalite bölümü tarafından yerine getirilmeye başlandı.

22 4) Toplam Kalite Yönetimi
Muayeneden, kalite güvenceye kadar kalite fonksiyonundaki tüm bu gelişmeler, Toplam Kalite Yönetimi anlayışının ortaya çıkması için gerekli olan alt yapıyı oluşturmuştur. Toplam Kalite Yönetimi, kalite yönetiminin temel prensiplerinin bütün organizasyon genelinde kullanılmasını öngörüyordu. Diğer bir deyişle, kaliteyi sağlamak ve korumak, organizasyondaki herkesin sorumluluğu altındaydı.

23 TKY’NİN DAYANDIĞI TEMEL FİKİRLER
SİSTEM KALİTE SÜREKLİ GELİŞTİRME TAKIMLAR

24 TKY’DE TEMEL İLKELER İNSANA SAYGI MÜŞTERİ ODAKLILIK
LİDERLİK ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN DESTEĞİ ÇALIŞANLARIN KATILIMI SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (kaizen) ve DEĞİŞİM SÜREKLİ EĞİTİM VE ÖĞRENEN ORGZSYN SÜREÇ YÖNETİMİ VERİLERLE YÖNETİM TEDARİKÇİLERLE ORTAKLIK TOPLUMSAL SORUMLULUK

25 TEŞEKKÜRLER…


"TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları