Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: İLTER ÖNGÜNŞEN Hazırlayan: İLTER ÖNGÜNŞEN Bir insana yapabileceğiniz en büyük iyilik, sahip olduğu güçleri keşfetmesini sağlamaktır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: İLTER ÖNGÜNŞEN Hazırlayan: İLTER ÖNGÜNŞEN Bir insana yapabileceğiniz en büyük iyilik, sahip olduğu güçleri keşfetmesini sağlamaktır."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: İLTER ÖNGÜNŞEN Hazırlayan: İLTER ÖNGÜNŞEN Bir insana yapabileceğiniz en büyük iyilik, sahip olduğu güçleri keşfetmesini sağlamaktır.

2 REHBERLİK HİZMETLERİ NEDİR? Rehberlik,bireyin kendini anlaması,problemlerini çözmesi,gerçekçi kararlar alması, dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlayabilmesi ve böylece kendini gerçekleştirmesi için,uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır. Rehberlik,bireyin kendini anlaması,problemlerini çözmesi,gerçekçi kararlar alması, dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlayabilmesi ve böylece kendini gerçekleştirmesi için,uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır.

3 Öğrenci için rehberlik Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri,öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin temel amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir.. Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri,öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin temel amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir..

4 Rehberliğin İlkeleri 1. Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. 1. Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Bu görüş her bireyi değerli ve biricik bir varlık olarak kabul eder,onun gelişimine fırsat verilmesini gerektirir.

5 2. Rehberlik anlayışı,her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörür. Böyle bir sistemde programlar öğrencilerin gelişim özellikleri,ihtiyaçları,yetenek ve ilgilerine göre düzenlenir. Sadece 'başarısız','haylaz','sorunlu' gibi etiketlenmiş öğrencilerin değil,bütün öğrencilerin rehberlik yardımına gereksinimleri vardır. 2. Rehberlik anlayışı,her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörür. Böyle bir sistemde programlar öğrencilerin gelişim özellikleri,ihtiyaçları,yetenek ve ilgilerine göre düzenlenir. Sadece 'başarısız','haylaz','sorunlu' gibi etiketlenmiş öğrencilerin değil,bütün öğrencilerin rehberlik yardımına gereksinimleri vardır.

6 3. Rehberlik yardımının esası,öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır. Rehberlik her düştüğü zaman öğrenciyi kaldıran bir el,ayakta duramadığında ona destek veren bir koltuk değneği yada onun problemlerini çözen sihirli bir güç değildir!!!!! Rehberlik her düştüğü zaman öğrenciyi kaldıran bir el,ayakta duramadığında ona destek veren bir koltuk değneği yada onun problemlerini çözen sihirli bir güç değildir!!!!!

7 4. Rehberlik hizmetleri öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmelidir. 4. Rehberlik hizmetleri öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmelidir. Gelişme bir bütündür ve süreklidir. Gelişme bir bütündür ve süreklidir.

8 5. Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışması gereklidir. 5. Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışması gereklidir. Rehberlik hizmetleri bir takım çalışmasıdır!!!!!! Rehberlik hizmetleri bir takım çalışmasıdır!!!!!!

9 6.Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. 6.Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. Okulun yapısı,niteliği,eğitim düzeyi,koşulları,olanakları,sınırlılıkları gibi yönler dikkate alınarak rehberlik programlarında değişiklikler yapıla bilir. Okulun yapısı,niteliği,eğitim düzeyi,koşulları,olanakları,sınırlılıkları gibi yönler dikkate alınarak rehberlik programlarında değişiklikler yapıla bilir.

10 7.Okulda uygulanacak rehberlik programı dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Çünkü öğrenciler değişim halindedir. Çevredeki olanaklar,koşullar,yararlanabilecek bilgi kaynakları değişmektedir. 7.Okulda uygulanacak rehberlik programı dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Çünkü öğrenciler değişim halindedir. Çevredeki olanaklar,koşullar,yararlanabilecek bilgi kaynakları değişmektedir.

11 8. Okulda etkili bir öğretim programı,etkili bir rehberlik programını gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır. Çünkü;sadece zihinsel süreçlerin gelişimi yeterli değildir. Birey bir bütündür. Sosyal ve psikolojik yönden sağlıklı olmazsa zihinsel kapasitelerini kullanamaz. Çünkü;sadece zihinsel süreçlerin gelişimi yeterli değildir. Birey bir bütündür. Sosyal ve psikolojik yönden sağlıklı olmazsa zihinsel kapasitelerini kullanamaz.

12 9. Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. Her öğrenci kendine özgü bir bütündür. Her öğrenci kendine özgü bir bütündür.

13 10.Rehberlik hizmetleri planlı,programlı,örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır. 10.Rehberlik hizmetleri planlı,programlı,örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.

14 11.Rehberlik hizmetlerinde 'süreklilik','gönüllülük' ve psikolojik danışma ilişkilerinde 'gizlilik'esastır. *Öğrenci sürekli gelişim halindedir. *Öğrenci sürekli gelişim halindedir. *Zorla rehber öğretmene gönderilmez. *Zorla rehber öğretmene gönderilmez. *Öğrenciye ait bilgiler onun izni olmaksızın başkaları ile paylaşılmaz. *Öğrenciye ait bilgiler onun izni olmaksızın başkaları ile paylaşılmaz.

15 ÖZETLE Rehberlik Hizmetlerinde Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir. Rehberlik hizmetlerinde insana saygı esastır. Rehberlik hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır. Rehberlik yaşam boyu yararlanılabilecek bir hizmettir. Rehberlik hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.

16 Rehberlik hizmetleri ilgililerin iş birliği ile yürütülmelidir. Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir. Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır. Rehberlik hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur. Rehberlik hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

17 21. yüzyılda eğitimdeki yeni değişimler doğrultusunda öğretmenin rolü de giderek farklılaşmaktadır. Günümüzde bilginin birçok kaynağı var ve bunlara kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Artık önemli olan; bilgiye ulaşmak değil, bilgiyi kullanmak ve yaşamdaki anlamını fark ederek değerlendirebilmektir. Bu noktada yeni çağda öğretmenin temel rolü akademik rehberlik olarak karşımıza çıkmaktadır. 21. yüzyılda eğitimdeki yeni değişimler doğrultusunda öğretmenin rolü de giderek farklılaşmaktadır. Günümüzde bilginin birçok kaynağı var ve bunlara kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Artık önemli olan; bilgiye ulaşmak değil, bilgiyi kullanmak ve yaşamdaki anlamını fark ederek değerlendirebilmektir. Bu noktada yeni çağda öğretmenin temel rolü akademik rehberlik olarak karşımıza çıkmaktadır.

18 Örgün eğitimdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde, sorunlara erken müdahale ve özellikle sorunun oluşmamasına yönelik gelişimsel, koruyucu rehberlik yaklaşımı esas olmalıdır.

19 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİN SINIRLILIKLARI VE ALANA İLİŞKİN YANLIŞ ANLAYIŞLAR

20 1)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir.

21 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİN SINIRLILIKLARI VE ALANA İLİŞKİN YANLIŞ ANLAYIŞLAR 2)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri,yardımı alan bireylerin pasif bir şekilde konumlandığı,tek yönlü bir süreç değildir. 2)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri,yardımı alan bireylerin pasif bir şekilde konumlandığı,tek yönlü bir süreç değildir.

22 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİN SINIRLILIKLARI VE ALANA İLİŞKİN YANLIŞ ANLAYIŞLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİN SINIRLILIKLARI VE ALANA İLİŞKİN YANLIŞ ANLAYIŞLAR 3)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bireylerin sadece duygusal yönü ile ilgilenmez. 3)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bireylerin sadece duygusal yönü ile ilgilenmez. 4)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin temelinde bireye acımak,onu kayırmak ve karşılaştığı her sorununu onun yerine çözmek gibi bir anlayış yoktur. 4)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin temelinde bireye acımak,onu kayırmak ve karşılaştığı her sorununu onun yerine çözmek gibi bir anlayış yoktur.

23 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİN SINIRLILIKLARI VE ALANA İLİŞKİN YANLIŞ ANLAYIŞLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİN SINIRLILIKLARI VE ALANA İLİŞKİN YANLIŞ ANLAYIŞLAR 5)Rehberlik ve psikolojik danışma yardımı sadece “sorunlu” olan bireylere verilen hizmetler değildir. 5)Rehberlik ve psikolojik danışma yardımı sadece “sorunlu” olan bireylere verilen hizmetler değildir. 6)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bir ders değildir.

24 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİN SINIRLILIKLARI VE ALANA İLİŞKİN YANLIŞ ANLAYIŞLAR 7)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri disiplini sağlamak amaçlı kullanılmaz. Bu nedenle,özellikle eğitim kurumlarında disiplin uygulamalarının bir uzantısı yada parçası olarak görmemek gerekir.

25 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİN SINIRLILIKLARI VE ALANA İLİŞKİN YANLIŞ ANLAYIŞLAR 8) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılan tüm yöntem ve teknikler bireyi tanımak ve doğru yardımı verebilmek için araç olarak kullanılmaktadır. 8) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılan tüm yöntem ve teknikler bireyi tanımak ve doğru yardımı verebilmek için araç olarak kullanılmaktadır.

26 REHBERLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSTENMEDİK DAVRANIŞ DEĞERLENDİRMESİ ve İZLENECEK YOL

27 ÖĞRENCİ İLE BİR SORUN YAŞANDIĞINDA... Öğrenci ile branş ya da sınıf öğretmeni bir araya gelir. Öğrenci ile branş ya da sınıf öğretmeni bir araya gelir. Sorunu değerlendirerek çözüm yolları üretirler. Sorunu değerlendirerek çözüm yolları üretirler. Yönlendirici ve destekleyici bir çalışmaya başlanır. Yönlendirici ve destekleyici bir çalışmaya başlanır. Öğrenciye süre tanınır. Öğrenciye süre tanınır.

28 SÜRE SONUNDA... Öğrenci ile bir kez daha görüşülür. Öğrenci ile bir kez daha görüşülür. Sorun çözümlenmiş ise öğrenciye olumlu geri bildirim verilir. Sorun çözümlenmiş ise öğrenciye olumlu geri bildirim verilir. Gerek duyulursa ‘GÖRÜŞME FORMU’ ile çalışma belgelendirilir. Gerek duyulursa ‘GÖRÜŞME FORMU’ ile çalışma belgelendirilir. Form rehber öğretmene iletilir. Form rehber öğretmene iletilir.

29 SORUN ÇÖZÜMLENMEMİŞ İSE Öğrenci ve öğretmen ikinci kez görüşür Öğrenci ve öğretmen ikinci kez görüşür Görüşme sonunda sözleşme imzalanır. Görüşme sonunda sözleşme imzalanır. Öğrenciye süre tanınır. Öğrenciye süre tanınır.

30 VERİLEN SÜRE SONUNDA.. Öğretmen öğrenci üçüncü kez görüşür Öğretmen öğrenci üçüncü kez görüşür Karşılıklı beklentiler gözden geçirilir Karşılıklı beklentiler gözden geçirilir Sorun çözümlenmişse öğrenciye olumlu geri bildirim verilir. Sorun çözümlenmişse öğrenciye olumlu geri bildirim verilir. Gerekli görülürse, görüşme belgelendirilir ve rehber öğretmene iletilir. Gerekli görülürse, görüşme belgelendirilir ve rehber öğretmene iletilir.

31 SÖZLEŞMEDEN SONRA DA SORUN ÇÖZÜMLENMEMİŞ İSE Davranış değiştirme sürecinde sonuç alınamadığı, çalışmanın – rehber öğretmen de dahil edilerek- devam edeceği öğrenciye bildirilir Davranış değiştirme sürecinde sonuç alınamadığı, çalışmanın – rehber öğretmen de dahil edilerek- devam edeceği öğrenciye bildirilir ‘GÖRÜŞME FORMU’ düzenlenir, rehber öğretmene verilir. ‘GÖRÜŞME FORMU’ düzenlenir, rehber öğretmene verilir.

32 Rehber öğretmenin Çalışması Sorun branş öğretmeni tarafından geldiyse ilgili sınıf öğretmenini bilgilendirir. Sorun branş öğretmeni tarafından geldiyse ilgili sınıf öğretmenini bilgilendirir. Öğrenci ile ikili görüşmeler yaparak istenmedik davranışların nedenlerini araştırır, Öğrenci ile ikili görüşmeler yaparak istenmedik davranışların nedenlerini araştırır, Öğrenci ile birlikte çözüm yolları üretir, Öğrenci ile birlikte çözüm yolları üretir, Gelişmeleri izler. Gelişmeleri izler. Bu aşamada gerekli görürse veli ile görüşmeler yapar. Bu aşamada gerekli görürse veli ile görüşmeler yapar.

33 SORUN ÇÖZÜMLENMİŞ İSE... Olumlu gelişmenin fark edildiği öğrenciye açıklanır. Olumlu gelişmenin fark edildiği öğrenciye açıklanır.

34 SORUN ÇÖZÜMLENMEMİŞ İSE... Öğrenci, rehber öğretmen ders öğretmeni, sınıf öğretmeni ve velinin katıldığı bir görüşme yapılır. Öğrenci, rehber öğretmen ders öğretmeni, sınıf öğretmeni ve velinin katıldığı bir görüşme yapılır. Karşılıklı beklentiler açıklanır. Karşılıklı beklentiler açıklanır. Toplantı sınıf öğretmeni tarafından belgelendirilir. Toplantı sınıf öğretmeni tarafından belgelendirilir.

35 Rehberlik Servisi’nin Bilgi ve Sorumluluk Alanı Dışına Çıkan Konularda Veli ile işbirliği yapılarak öğrenci bir uzmana yönlendirilir. Veli ile işbirliği yapılarak öğrenci bir uzmana yönlendirilir. Rehber öğretmen, veli ile iletişimi sürdürür. Rehber öğretmen, veli ile iletişimi sürdürür. Gelişmeleri izler. Gelişmeleri izler.

36 İstenmeyen Davranışların Değerlendirilmesi Sırasında... Yapılan çalışmalarda çalışmaya katılanların gizlilik, insana ve karar verme hakkına saygı ilkelerine uyması esastır. Yapılan çalışmalarda çalışmaya katılanların gizlilik, insana ve karar verme hakkına saygı ilkelerine uyması esastır. Öğretmenler öğrencinin psikolojik durumunda olumsuz yönde bir gelişme fark ettiklerinde (dikkat dağınıklığı, dalgınlık, aşırı hareketlilik, isteksizlik v.b.) en kısa zamanda rehber öğretmen ile bağlantı kurarlar. Öğretmenler öğrencinin psikolojik durumunda olumsuz yönde bir gelişme fark ettiklerinde (dikkat dağınıklığı, dalgınlık, aşırı hareketlilik, isteksizlik v.b.) en kısa zamanda rehber öğretmen ile bağlantı kurarlar.

37 NEDEN BÖYLE BİR YOL İZLENMELİ ? Öğrencinin öncelikle sorunu yaşadığı öğretmenle bireysel ilişki kurarak, çözüm yolları üretebilmesi için; Öğrencinin öncelikle sorunu yaşadığı öğretmenle bireysel ilişki kurarak, çözüm yolları üretebilmesi için; Öğretmen, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, Okul Yönetimi, veli ve öğrenci arasında ORTAK BİR DİL, ORTAK ÇÖZÜM YOLLARI oluşturmak için; Öğretmen, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, Okul Yönetimi, veli ve öğrenci arasında ORTAK BİR DİL, ORTAK ÇÖZÜM YOLLARI oluşturmak için; Rehberlik çalışmalarında STANDARDİZASYONU ve KOORDİNASYONU sağlamak için. Rehberlik çalışmalarında STANDARDİZASYONU ve KOORDİNASYONU sağlamak için.

38 Eğitimsel disiplin amaçlanırken her yaş döneminin ihtiyaçları ve özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. İlkokul ile ortaokul da disiplin anlayışı bu yönden farklı olacaktır. Bunun nedeni ergenlik döneminin aşılması gereken fırtınalı özelliğidir. Bu da gösteriyor ki eğitimsel amacı öğrencinin gelişim özelliklerine uygun olarak biçimlendirmeliyiz. Okulda disiplin anlayışı nasıl olmalıdır?

39 OKULDA DİSİPLİN ANLAYIŞI NASIL OLMALIDIR Aileyi içine almayan hiçbir disiplin anlayışı ayakta kalamaz. Disiplin problemi yaşayan öğrencilerin birçoğunda ailevi problemlerin varlığı artık bilinmektedir. Problemli aileler genelde çözüme katılamadıkları gibi çoğu zaman örneğin- anne ve babanın ayrılması gibi problemin kendisi olabilmektedir. Çözüm sürecine aile katılamasa dahi bu noktada aile yapısının ve durumunun bilinmesi öğrenciye yaklaşım konusunda bize ip ucu verecektir.

40 Aile Öğrenci Okul Eğitim-öğretimin veriminin arttırılması, disiplinin sağlanması, öğrencinin etkin kılınması,okul ve öğrenci başarısı için okul yönetimi, rehber öğretmen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında etkili bir iş birliği oluşturması bir zorunluluktur.

41 Her davranış cezalandırılması gereken bir durum olarak değerlendirilmemelidir. Örneğin sınıf içinde öğretmeninden izinsiz çöp atmaya gittiği için doğrudan disiplin kuruluna göndermek yerine eğitimci kendi olanakları içinde bu durumu çözmelidir. Bir başka örnek sınıfta çok konuşan öğrencileri sınıf yönetimi becerisini arttırarak çözmeye çalışmalıdır. Aksi taktirde her seferinde sert uygulamayı seçen öğretmene olan saygı ve güven sarsılacağı gibi bu durumdan dolayı öğrenci ayrıca problem yaşatabilir.

42 Bu noktada öğretmenler hangi durumlarda ve nereye kadar problemleri kendi aralarında çözmesi gerektiğini bilmelidir. Bunun için okulda ortak bir anlayış oluşturulmalıdır. Çünkü bir öğretmenin kendisine yapılan saygısızlıkta kendi çözmeye çalışırken bir başkası aynı durumda daha zıt bir çözüme gittiğinde ortamda ister istemez tutarsızlık oluşacaktır. Bu durumda aynı okul ortamında benzer duruma farklı tepkiler sergileyen öğretmenler oluşacaktır. Bu durumda okulun disiplin anlayışı zafiyete uğrayacaktır.

43 Proaktif bir disiplin anlayışı geliştirilmelidir. Önemli olan problem çıktıktan sonra değil çıkmadan önce önleyebilmektir..

44 Bunun için çok çeşitli çalışmalar yapılabilir. Örneğin; Öğrenciyi tanıma ve takip hizmetlerine ağırlık verilebilir. Özellikle belirlenen risk grubu öğrencileriyle önceden planlanmış çalışmalar yapılabilir. Öfke yönetimi ve iletişim, ergenlik, aile eğitimleri vb. konularında bilgilendirme çalışmaları yapılabilir. Tüm öğretmenler gruplara ayrılarak veli ziyaretleri gerçekleştirilebilir

45 Ancak en önemli soru neden bir disiplin anlayışı oluşturamıyoruzdur? Eğitimsel disiplini sağlamak için gerçek anlamda niyet yoksa, Gerçek anlamda disiplinde olmayacaktır.

46 SADECE OKUL REHBERLİK ÇALIŞMALRINDA DEĞİL, HER TÜRLÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARINDA TAKIM RUHUNU YAKALAYABİLİR, OKULUMUZA, EVİMİZE SAHİP ÇIKTIĞIMIZ GİBİ SAHİP ÇIKABİLİRSEK SORUNLARIN EN AZA İNECEĞİNE DAİR UMUDUMUZ OLACAKTIR.

47 PROGRAMI İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER İLTER ÖNGÜNŞEN REHBER ÖĞRETMEN


"Hazırlayan: İLTER ÖNGÜNŞEN Hazırlayan: İLTER ÖNGÜNŞEN Bir insana yapabileceğiniz en büyük iyilik, sahip olduğu güçleri keşfetmesini sağlamaktır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları