Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tifo Yrd. Doç. Dr. Aynur Engin Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tifo Yrd. Doç. Dr. Aynur Engin Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,"— Sunum transkripti:

1 Tifo Yrd. Doç. Dr. Aynur Engin Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İnfeksiyon Hst. ve Kln. Mikrobiyoloji A.B.D, Sivas

2 Salmonelloz Tifo dışı salmonellozlar: S. typhi dışındaki salmonellaların herhangi birine bağlı olarak gelişen infeksiyonlardır Bunlar gastroenterit, bakteriyemi, menenjit, fokal infeksiyonlar, paratifo yapabilirler Genellikle zoonotik

3 Tifo Etken S. typhi Ateş, konfüzyon, düşmeyen ateş, baş ağrısı, karın ağrısı, rölatif bradikardi, splenomegali, lökopeni, rozeol denilen deri döküntüleri ile karakterize olan sistemik bir infeksiyon hastalığı Kaynak insan

4 Enterik ateş Daha çok batı literatüründe kullanılan, yanlızca S. typhi nin değil, tifo kliniğine benzer hastalık yapan diğer bakterilerin de etken olduğu infeksiyonlara verilen daha geniş kapsamlı bir terimdir Örnek: S. paratyphi A,B,C

5 Salmonella Serotip = false species (Kauffman-White sınıflaması)
Salmonella enteritidis Group O Antigens; H1:H2 Salmonella Jerusalem C 6, 7, 14 ; z10:lw Salmonella Typhimurium B 1, 4, [5], 12 ; i:1,2 Salmonella Entebbe 1, 4, 12, 27 ; z:z6 Salmonella Typhi D 9,12,[Vi] ; d:- Salmonella Israel 9,12 ; e,h:e,n,z15

6 Salmonella typhi Gram (-), aerop, kapsülsüz, sporsuz, haraketli
Diğer salmonellalardan farklı olarak glukozdan asit oluşturur, gaz oluşturmaz TSİ besiyerinde H2S oluşturur Vi antijeni, tek serotipi vardır 9 ve 12 spesifik O antijeni Flajellar H antijeni d

7 Salmonella Laktoz(-), H2S (+), İndole (-), Simmons’ Citrate (+)

8 Tifoda epidemiyoloji Kaynak insan (hasta, taşıyıcı)
Hastanın dışkı, idrar, kusmuğu ile bol miktarda bakteri atılır Taşıyıcıların dışkısı ile Fekal-oral yolla bulaş Kontamine gıda yada suyun kullanımı ile bulaşır Tifolu hastanın kullandığı eşya bulaş kaynağı olabilir Karasinekler mekanik olarak taşırlar Su, buz, toz ve kuru atıklarda haftalarca canlı kalabilir

9 Tifoda epidemiyoloji Su ve kanalizasyon sorunu olan ülkelerde sık
DSÖ’ne göre dünyada yılda milyon hasta Yılda ölüm Gelişmiş ülkelerde (endemik alanlara seyahat) Ülkemizde endemik bir hastalıktır Yılda bin olgu? Yaz-sonbahar ayları Endemik bölgelerde en sık yaşlarında

10 Mikroorganizmaya bağlı faktörler
Vi kapsül antijeni Bakterinin alınan miktarı infeksiyonun oluşma olasılığını etkiler

11 Mikroorganizmaya bağlı faktörler
Vi kapsül antijeni Serumun bakteridisal etkisini azaltır C3 bakteri yüzeyine tutunmasını engelleyerek fagositozu engeller (opsonizasyon bozulur) Makrofaj içinde bakterinin öldürülmesini engeller H2O2’nin sitolitik etkisine direnç sağlar

12 Konak Faktörleri Mide asiditesi: Salmonellalar mide asidine duyarlıdır, gıdalarla alınırlarsa bu etkiden korunurlar, aklorhidri vb Daha önce hastalığı geçirme: bağışıklık bırakır, ancak erken antibiyotik kullanımında 2. kez geçirebilir Kronik hastalıklar,immünolojik bozuklukların bulunması

13 Patogenez M hücreleri: Peyer plakları hizasında, yüzeyde bulunan özelleşmiş epitel hücreleridir Bakterinin yönlendirdiği endositoz: Normalde fagozitoz yapmayan intestinal epitel hücrelerini uyararak hücre içine girer

14 Patogenez M hücreleri: salmonellaların ilk hedefidir,bu hücreler salmonella ile temas edince hemen hücre içine alınırlar Peyer plakları ve submukozal lenfoid dokuda makrofajlar tarafından fagositize edilir İlk bakteriyemi Karaciğer, dalak, kemik iliğinde makrofajlar tarafından temizlenme İkinci bakteriyemi Klinik Safra kesesine yerleşme

15 Patoloji Tifo nodülü ( makrofaj ve mononükleer hücrelerin birikmesiyle) denilen patolojik lezyon Karaciğer, dalak, kemik iliği gibi hemen her doku Bu dokularda granülomların etkisi ile damar tıkanmaları ve nekrozlar Terminal ileumda nekroz, ülserasyon ve delinme

16 Tifo-Klinik İnkubasyon süresi: 3-60 gün (ortalama 10-14 gün)
Semptomlar (abdominal ağrı, ateş, üşüme, kırıklık) Klasik tablo– ateş ve abdominal ağrı Üşüme, baş ağrısı, iştahsızlık, öksürük, halsizlik, boğaz ağrısı, baş dönmesi, kas ağrısı Birinci hafta ateş yükselir, 2-3. hafta kontinü ateş, 4. hafta giderek düşer Başağrısı, konfüzyon Burun kanaması Nonpodüktif öksürük İkinci hafta abdominal ağrı artar İshal veya konstipasyon Psikoz (5-10%) Delirium

17 Tifo-Klinik Ateş, bilinç bulanıklığı
Rölatif bradikardi (nabız ateş uyumsuzluğu), diskordans Raş (gövde ve abdomende rose spot 5-30%), taş rose, rozeol Hepatosplenomegali Hasta haftalarca veya aylarca süren bir period süresince iyileşir veya daha ciddi klinik tablo gelişebilir

18 Hastalık günleri Ateş Nabız Typhoid fever

19

20

21

22

23 Tifo-Tanı Etken organizmayı izole etmek Kan kültürü Dışkı kültürü
Kemik iliği kültürü rose spot kültürü Serolojik testler güvenilir değildir ancak tanıyı destekleyebilir (Grubel widal testi)1/200 titre Lab: anemi, lökopeni, veya lökositoz Karaciğer enzim bozukluğu

24 Tifo-Tanı Kan kültürü: Ateşin belirmesiyle birlikte pozitif olmaya başlar, haftaya kadar pozitif sonuç vermeye devam eder Dışkı kültürü: Genellikle bakteri, 1. haftanın sonundan itibaren dışkıda bulunur, tedavi edilmeyenlerde bazen 4 ay süreyle pozitif kalır

25 Tifo-Tanı İdrar kültüründe bakteri izolasyonu dışkı kültüründen daha zor, özellikle haftalarda olasılık en fazla Kan kültüründe, etken izolasyonu şansı yüksek

26 Tifo- Ayırıcı tanı Paratifo Bruselloz Sıtma İnfluenza
Pnömoni (öksürük nedeniyle) İnfektif endokardit Tüberküloz Lokal infeksiyonlar Tularemi Riketsiyoz Lenfoma

27 WİDAL TESTİ

28 Tifo-Tedavi Diyet ve destek tedavisi Ampirik tedavi Kloramfenikol
TMP-SMZ Ampisilin Kinolonlar: 10 gün Üçüncü kuşak sefalosporinler Alternatif olarak Azithromycin

29 Tifo Tedavi Şiddetli vakalarda (delirium, stupor veya koma) ağır toksemik hastalarda Steroid Dexamethasone ( mortaliteyi azaltır) 3 mg/kg IV ilk doz, daha sonra 1 mg/kg 6 saatte bir 48 saat süreyle IV Kinolon (10 on gün)

30 Tifo-Komplikasyonlar
Bağırsak perforasyonu: en sık komplikasyon Genellikle hastalığın ikinci veya üçüncü haftasında Peritoniyal belirtiler için cerrahi konsültasyonu Genellikle ileal perforasyon GIS Kanama, akut kolesistit Serebral tromboz, femoral tromboflebit Lokal infeksiyonlar (pnömoni, menenjit,….)

31 Tifo-Komplikasyonlar
Barsak perforasyonu tifodaki ölümlerin başta gelen sebebidir Perforasyonda şiddetli karın ağrısı, karında hassasiyet ve sertlik olur, hastanın genel durumu bozulur, hipovolemik şok gelişir. Ateş hızla düşer, nabız hızlanır (ölüm haçı)

32 Tifo-komplikasyonlar
Rölaps (%5-10) Kronik taşıyıcılık 12 aydan daha uzun dışkı ile atılım Safra yolu bozukluğu olan kadınlarda daha sık Tifo da hastaların %1-4’ü taşıyıcı olur (tifo dışı salmonellada <%1) 4 hafta süreyle ampisilin veya kinolon ile tedavi edilir Kolsistektomi

33 Tifo Korunma İçme suyu güvenliği ve sağlıklı kanalizasyon El yıkama
Endemik alana seyahat edenler, ev halkı temaslıları, lab. çalışanları

34 Tifo Korunma Isı ile öldürülmüş veya asteon ile inaktive edilmiş tam hücreyi içeren tifo aşısı Lokal reaksiyon ( injeksiyon yerinde ağrı vs (25-50%) Etkinlik (80-95% ), her üç yılda bir tekrar Ty21a Canlı atenüe oral aşı 1, 3, 5, 7 günlerde tablet Her beş yılda bir tekrar İmmün yetmezliklerde önerilmez Çalışılan popülasyona bağlı olarak etkinlik 45-90% Parenteral Vi antijen aşısı Aşı her iki yılda bir önerilir fakat beş yıla kadar etkili olabilir, daha az yan etki


"Tifo Yrd. Doç. Dr. Aynur Engin Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları