Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9 – 12 Mart 2005Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir Göğüs Hastalıklarında Aciller Dr. Arif Alper Çevik Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9 – 12 Mart 2005Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir Göğüs Hastalıklarında Aciller Dr. Arif Alper Çevik Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1

2 9 – 12 Mart 2005Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir Göğüs Hastalıklarında Aciller Dr. Arif Alper Çevik Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı www.ogu.edu.tr/~acil

3 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Bir hikaye...

4 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Kanıta Dayalı Tıp Kanıt Düzeyleri 1. Düzey Büyük çok merkezli çalışmalar/randomize kontrollü çalışmaların sistematik değerlendirmesi 2. Düzey Bir veya daha fazla randomize, kontrollü çalışma 3. Düzey Randomize olmayan kontrollü çalışmalar, kohort, vaka-kontrol, analitik, çoklu zaman serileri, vb 4. Düzey Diğer gözlemsel çalışmalar 5. Düzey Klinik deneyime dayanan, saygıdeğer otörlerin görüşleri, tanımlayıcı çalışmalar, uzman görüşleri

5 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Sunum Planı  Küçük bir yarışma  Acil serviste semptom bazında kanıta dayalı tıp verileri  Bir olgu sunumu  Uygulama dışında kalan, neredeyse kalacak olan...

6 9 – 12 Mart 2005Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 1. Bölüm Küçük Bir Yarışma

7 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Göğüs Hastalıklarında Aciller Riziko A Grubu B Grubu Her grup için bir başkan Puanları yazması için bir gönüllü

8 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Göğüs Hastalıklarında Aciller Riziko Başlıyor AB

9 Göğüs Hastalıklarında Aciller Riziko AstımKOAH Pulmoner Emboli Ne çıkarsa bahtıma 100  200  300  400  100 200 300 400 100 200 300 400 100 200 300 400

10 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Astım - KOAH 100 Puan  Akut KOAH alevlenmesinde başlangıç tedavisinde beta mimetik ve ipratropium bromid’in kombine kullanımı semptomların giderilmesinde daha etkilidir. A. Doğru B. Yanlış

11 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Astım - KOAH 100 Puan  Akut KOAH alevlenmesinde semptomların kontrol edilmesinde beta mimetik ve ipratropium bromid’in kombine kullanımı daha etkilidir. A. Doğru B. Yanlış Best Evidence Topic www.bestbets.org Report by:Magnus Harrison - Clinical Research Fellow Search checked by:Ross Murphy - Senior Clinical Fellow Institution:MRI Date completed:8th December 2000 Last modified:12th July 2001 Status: Green (complete)  1966 – 2000/11 Medline taraması  162 makale  157’sinin kanıt düzeyi yetersiz  5 güvenilir makale 1. Rebuck AS, Chapman KR, Abboud R et al. Nebulized anticholinergic and sympathomimetic treatment of asthma and chronic obstructive airways disease in the emergency room. Am J Med 1987;82:59-64. 2. O'Driscoll BR, Taylor RJ, Horsley MG et al. Nebulised salbutamol with and without ipratropium bromide in acute airflow obstruction. Lancet 1989;1:1418-20. 3. Shrestha M, O'Brien T, Haddox R et al Decreased duration of emergency department treatment of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations with the addition of ipratropium bromide to beta-agonist therapy. Ann Emerg Med 1991;20:1206-9. 4. Moayyedi P, Congleton J, Page RL et al. Comparison of nebulised salbutamol and ipratropium bromide with salbutamol alone in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease Thorax 1995;50:834-7. 5. Koutsogiannis Z, Kelly AM. Does high dose ipratropium bromide added to salbutamol improve pulmonary function for patients with chronic obstructive airways disease in the emergency department? Aus New Zealand Med J 2000;30:38-40.

12 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Astım - KOAH 100 Puan  Sonuç Başlangıç tedavisi ya beta agonist yada ipratropium bromid ile olmalıdır İkisinin birlikte kullanıldığında daha etkin olduğunu destekleyen kanıt yoktur FEV1 PEFR AS’de kalış süresi Hastanede yatış süresi  Kanıt: 2. düzey

13 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Astım - KOAH 200 Puan  24 yaşında astımlı bir hasta, yeni bir atak ile arkadaşlarınca acile getiriliyor, ciddi bir atak olduğunu düşünüyorsunuz.  Astım tedavisinde nebulizerler “spacer yada aerochamber”lardan daha etkin bir betamimetik dozu sağlar A. Doğru B. Yanlış

14 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Astım - KOAH 200 Puan  Astım tedavisinde nebulizerler “spacer yada aerochamber”lardan daha etkin bir betamimetik dozu sağlar A. Doğru B. Yanlış Best Evidence Topic www.bestbets.org Report by:Stewart Teece - Research Fellow Search checked by:Kevin Mackway-Jones – Consultant Institution:Manchester Royal Infirmary Date completed:18th December 2000 Last modified:21st March 2002 Status: Green (complete)8  1966 – 2001/11 Medline taraması  1734 makale  Güvenilir 2 meta-analiz (4 makaleyi inceleyen) 1. Turner MO, Patel A, Ginsburg S, et al. Bronchodilator delivery in acute airflow obstruction. A meta-analysis. Arch Int Med 1997;157(15):1736-44. 2. Cates C J, Rowe BH. Holding chambers versus nebulisers for beta-agonist treatment of acute asthma (Cochrane Review). The Cochrane Library Issue 4, 2001. Oxford: Update Software.

15 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Astım - KOAH 200 Puan  Sonuç Spacer yada aerochamber’lar ciddi astım atağıyla gelen hastalarda nebulizerler kadar etkindir FEV1 PEFR Kalış süreleri  Kanıt: 1. düzey

16 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Astım - KOAH 300 Puan  67 yaşında eski KOAH’lı erkek hasta, yeni başlayan solunum sıkıntısında artma, öksürük şikayeti ile acil servisinize geliyor, KOAH alevlenme düşündünüz, oksijen, nebulizer betamimetik başladınız, antibiyotik başlayıp, başlamama konusunda tereddütünüz var.  KOAH alevlenmesinde antibiyotik kliniğin düzelmesinde yararlımıdır? A. Evet B. Hayır

17 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Astım - KOAH 300 Puan  KOAH alevlenmesinde antibiyotik kliniğin düzelmesinde yararlımıdır? A. Evet B. Hayır Best Evidence Topic www.bestbets.org Report by:Ross Murphy - Specialist Registrar in Emergency Medicine Search checked by:Martin McKechnie, Joel Dunning – Specialist Registrar in Emergency Medicine and RSC Fellow respectively Institution:The Royal Infirmary of Edinburgh Date completed:9th March 2004 Last modified:9th March 2004 Status: Green (complete)  1966 – 2003/11  200 makale  4 meta analiz 1. Saint S, Bent S, Vittinghoff E et al. Antibiotics in COPD exacerbations: A Meta-analysis. JAMA 1995;273(12):957-60. 2. British Thoracic Society Nebulizer Project Group Nebulizer therapy. Guidelines. Thorax 1997;52:Suppl- 24. 3. McCrory DC, Brown C, Gelfand SE, et al. Management of acute exacerbations of COPD: a summary and appraisal of published evidence. Chest 2001;119:1190- 1209. 4. National Institute of Clinical Excellence. Chronic obstructive pulmonary disease: management of adults with chronic obstructive pulmonary disease in primary and secondary care. 2003

18 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Astım - KOAH 300 Puan  Sonuç Antibiyotik kliniği düzeltir Özellikle pürülan balgam, ciddi atak ve altta yatan hastalığı olanlarda PEFR Mortaliteyi azaltır  Kanıt: 1. düzey

19 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Astım - KOAH 400 Puan  63 yaşında KOAH alevlenme tanısı koyduğunuz bir hastada standart tedavi sonrasında düzelme olmadığına karar verdiniz.  IV magnezyum kullanımı... A. Doğru B. Yanlış

20 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Astım - KOAH 400 Puan  IV magnezyum kliniğin düzelmesinde etkilimidir? A. Doğru B. Yanlış Best Evidence Topic www.bestbets.org Report by:Rachel Jenner - Specialist Registrar Search checked by:Richard Body - Senior House Officer Institution:Stepping Hill Hospital, Manchester Date completed:9th March 2004 Last modified:9th March 2004 Status: Green (complete)  1966 – 2003/11  465 makale  Güvenilir makale 1 1. Skorodin MS, Tenholder MF, Yetter B et al. Magnesium sulfate in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Arch Intern Med 1995;155(5):496-501.

21 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Astım - KOAH 400 Puan  Sonuç IV magnezyum KOAH alevlenmelerinde düşünülmesi gereken bir seçenektir PEFR Hastaneye yatış gereksinimi  Kanıt: 3. seviye

22 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Pulmoner Emboli 100 Puan  38 yaşında bayan hasta, genel durumu iyi, ani başlayan bir nefes darlığı, yan ağrısı ile acil servise başvuruyor. AKG normal.  AKG, bu hastada pulmoner emboliyi ekarte etmede tek başına yeterli bir testtir. A. Doğru B. Yanlış

23 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Pulmoner Emboli 100 Puan  AKG, bu hastada pulmoner emboliyi ekarte etmede tek başına yeterli bir testtir. A. Doğru B. Yanlış Best Evidence Topic www.bestbets.org Report by:Margaret Maloba - Specialist Registrar Search checked by:Kerstin Hogg - Clinical Research Fellow Institution:Manchester Royal Infirmary Date submitted:28th May 2003 Last modified:28th May 2003 Status: Blue (submitted but not checked)  1966 – 2003/6 Medline taraması  255 makale  6 güvenilir makale 1. Cvitac, O Improved use of Arterial Blood Gas Analysis in Suspected Pulmonary Embolism chest 1989;95:48-51 2. Stein PD Arterial blood Gas Analysis in the Assessment of Suspected Acute Pulmonary Embolism Chest 1996;109:78-81 3. Jones J S Use of the Alveolar-Arterial Oxygen Gradient in the Assessment of Acute Pulmonary Embolism AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE July 1998; 16:333- 337 4. Prediletto R Diagnostic value of gas exchange tests in patients with clinical suspicion of pulmonary embolism Critical Care 1999; 3:111-116 5. Masotti L Arterial Blood Gas Analysis and Alveolar-Arterial Oxygen Gradient in Diagnosis and Prognosis of Elderly Patients With Suspected Pulmonary Embolism Journal of Gerontology 2000; 55A:M761-M764 6. Rodger MA Diagnostic Value of Arterial Blood Gas Measurement in Suspected Pulmonary Embolism AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 2000; 162: 2105-2108

24 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Pulmoner Emboli 100 Puan  Sonuç Tek başına AKG, pulmoner emboli tanısı için çok az bir değere sahiptir  Kanıt: 2. düzey

25 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Pulmoner Emboli 200 Puan  36 yaşında erkek hasta, nontravmatik ani başlangıçlı, plöretik bir göğüs ağrısıyla acil servise geliyor. Solunum sıkıntısı yok, hastalık hikayesi yok, hemodinamik olarak stabil.  Bu hasta için klinik veriler pulmoner emboliyi noninvaziv testlerle dışlamada yeterli olabilir mi? A. Evet B. Hayır

26 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Pulmoner Emboli 200 Puan  Bu hasta için klinik veriler pulmoner emboliyi dışlamada yeterli olabilir mi? A. Evet B. Hayır Best Evidence Topic www.bestbets.org Report by:Ged Brown - Specialist Registrar Search checked by:Kerstin Hogg - Clinical Research Fellow Institution:Manchester Royal Infirmary Date completed:1st July 2003 Last modified:2nd July 2003 Status: Green (complete)  1966 – 2003/6 Medline taraması  938 makale  4 makale güvenilir 1. Wells PS, Anderson MR, Ginsberg JS, et al. Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism: increasing the models utility with the SimpliRED D-dimer. Thromb Heamost 2000;83(3):416-20. 2. Wicki J, Perneger TV, Junod AF, et al. Assessing clinical probability of pulmonary embolism in the emergency ward: A simple score. Arch Intern Med 2001;161(1):92- 97. 3. Kline JA, Nelson RD, Jackson RE, et al. Criteria for the safe use of D-dimer testing in emergency department patients with suspected pulmonary embolism: a multicenter US study. Ann Emerg Med 2002;39(2):144– 152. 4. Miniati M, Monti S, Bottai M. A structured clinical model for predicting the probability of pulmonary embolism. Am J Med 2003;114:173-9.

27 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Pulmoner Emboli 200 Puan  Sonuç Klinik risk belirlemesi özellikle düşük olasılıklı hastaların non-invaziv testlerle dışlanmasında yararlıdır  Kanıt: 2. düzey

28 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Pulmoner Emboli 300 Puan  Ön test klinik olasılığı düşük – orta olan bir hastada V/Q scan non-diagnostik olarak yorumlandı.  Hangisi bu aşamada PE’yi dışlamada kullanılabilir? A. Negatif sonuçlanmış “kantitatif [ELISA, turbidimetric] D-Dimer” B. Negatif sonuçlanmış “kalitatif [TK] D-Dimer + ≤4 Wells PE skoru C. Düşük olasılıklı hastada tek kontrolde negatif bilateral venöz USG D. Orta olasılıklı hastada seri kontrollerde negatif bilateral venöz USG E. Hepsi

29 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Pulmoner Emboli 300 Puan  Hangisi bu aşamada PE’yi dışlamada kullanılabilir? A. Negatif sonuçlanmış “kantitatif [ELISA, turbidimetric] D-Dimer” B. Negatif sonuçlanmış “kalitatif [TK] D-Dimer + ≤4 Wells PE skoru C. Düşük olasılıklı hastada tek kontrolde negatif bilateral venöz USG D. Orta olasılıklı hastada seri kontrollerde negatif bilateral venöz USG E. Hepsi Clinical Policy: Critical Issues in the Evaluation and Management of Adult Patients Presenting With Suspected Pulmonary Embolism Ann Emerg Med. 2003; 41:257- 270.  Kanıt: 2. düzey

30 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Pulmoner Emboli 400 Puan  78 yaşında, ani başlangıçlı solunum sıkıntısı, hemoptizi ile acil servise getiren bir hastada, NB. 105, plak şeklinde atelektazi, öksürük, A: 37, PaO2 = 61 mmHg  Diğer tüm muayene ve lab değerleri normaldir  Bu hastanın klinik olarak pulmoner emboli olasılığı nedir? A. Düşük B. Orta C. Yüksek

31 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Pulmoner Emboli 400 Puan  Bu hastanın klinik olarak pulmoner emboli olasılığı nedir? A. Düşük B. Orta C. Yüksek

32 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Pulmoner Emboli 400 Puan

33 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Ne Çıkarsa Bahtıma 100 Puan  Toraks Derneğinin web adresi nedir? A. www.toraks.org.tr B. www.toraks.com.tr C. www.toraks.gov.tr D. Toraks derneğinin web sitesi yok E. Hiçbiri

34 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Ne Çıkarsa Bahtıma 100 Puan www.toraks.org.tr

35 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Ne Çıkarsa Bahtıma 200 Puan  Acil servisinizde ciddi solunum sıkıntısı olan bir hasta için acilen çağrıldınız.  Hasta 18 yaşında, bayan, ani bir solunum sıkıntısı başlamış, muayenede hasta ajite, sol akciğer sesleri alınmıyor, sol JVD (+), hastanın TA: 60 / 40, NB: 124  Bu hasta için o anda ilk tercih edeceğiniz işlem nedir? A. Hemen AC grafisi isterim B. Hemen AKG çalışırım C. Sol 2. MK-IKA’dan 14- 16 G ile iğne torakostomi uygularım D. Hemen göğüs cerrahisine haber veririm E. Hiçbiri

36 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Ne Çıkarsa Bahtıma 200 Puan A. Hemen AC grafisi isterim B. Hemen AKG çalışırım C. Sol 2. MK-IKA’dan 14- 16 G ile iğne torakostomi uygularım D. Hemen göğüs cerrahisine haber veririm E. Hiçbiri

37 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Ne Çıkarsa Bahtıma 300 Puan  Şekilde yer alan hastada pnömotoraks yüzdesi nedir? A. %10 – 15 B. %20 – 25 C. %35 – 40 D. >%50 E. Hiçbiri 3 3 5

38 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Ne Çıkarsa Bahtıma 300 Puan A. %10 – 15 B. %20 – 25 C. %35 – 40 D. >%50 E. Hiçbiri 3 3 5 a b c a+b+c 3

39 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Ne Çıkarsa Bahtıma 300 Puan 3 3 5 a b c a+b+c 3

40 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Ne Çıkarsa Bahtıma 300 Puan a b A B (AxB) – (axb) (AxB)

41 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Ne Çıkarsa Bahtıma 400 Puan  Çalıştığınız acil servise solunum sıkıntısı ile bir çocuk getiriliyor, ailesi bozuk para ile oynadığını söylüyor, x-ray çektiniz (şekil).  Para nerede? A. Özefagus B. Trakea

42 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Ne Çıkarsa Bahtıma 400 Puan  Para nerede? A. Özefagus B. Trakea

43 9 – 12 Mart 2005Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 2. Bölüm Acil serviste semptom ve bulgular bazında kanıta dayalı tıp verileri

44 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Semptomlar  Solunum sıkıntısı  Göğüs ağrısı  Öksürükle kan gelmesi

45 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Solunum Sıkıntısı  Acil servise gelişin %9 – 12 nedeni  Temelde 4 ana sorun Konjestif kalp yetmezliği Astım KOAH Pnömoni

46 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Solunum Sıkıntısı  Acil serviste hedef Hayatı tehdit eden hipoksemi veya hiperkarbinin düzeltilmesi NPPV gereksinimi olup olmadığına karar verilmesi IPPV gereksinimi olup olmadığına karar verilmesi Etyolojinin araştırılması

47 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Solunum Sıkıntısı  Literatürde anlaşmaya varılmış kanıt düzeyi yüksek solunum sıkıntısı tanımı bulunmamaktadır. Klinik bulgular  Solunum yetmezliği... AKG değerleri üzerinde farklı yorumlar bulunmaktadır

48 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Solunum Sıkıntısı  Solunum yetmezliğinin genel olarak kabul gören AKG bulguları nelerdir? A. Akut hiperkapni (PCO2>40), akut solunumsal asidoz (pH<7.35), akut hipoksemi (SaO2<95% veya PO2<65) B. Akut hiperkapni (PCO2>45), akut solunumsal asidoz (pH<7.34), akut hipoksemi (SaO2<90% veya PO2<60) C. Akut hiperkapni (PCO2>42), akut solunumsal asidoz (pH<7.33), akut hipoksemi (SaO2<85% veya PO2<60)

49 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Solunum Sıkıntısı  Solunum yetmezliğinin genel olarak kabul gören AKG bulguları nelerdir? A. Akut hiperkapni (PCO2>40), akut solunumsal asidoz (pH<7.35), akut hipoksemi (SaO2<95% veya PO2<65) B. Akut hiperkapni (PCO2>45), akut solunumsal asidoz (pH<7.34), akut hipoksemi (SaO2<90% veya PO2<60) C. Akut hiperkapni (PCO2>42), akut solunumsal asidoz (pH<7.33), akut hipoksemi (SaO2<85% veya PO2<60)

50 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Solunum Sıkıntısı  Acil serviste solunum sıkıntılı bir hastanın değerlendirilmesinde solunum sayısı önemli bir kriterdir. A. Doğru B. Yanlış

51 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Solunum Sıkıntısı  Acil serviste solunum sıkıntılı bir hastanın değerlendirilmesinde solunum sayısı önemli bir kriterdir. A. Doğru B. Yanlış  Değerlendirme farkı %35  Hipoksi değerlendirmesi için kötü bir kriter <%90 SpO2, %20’sinde SS = N

52 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Solunum Sıkıntısı  Periferik oksijen saturasyonu önemli ölçüde hipokseminin tanısında faydalı bir yöntem (duy: %100, seç: %86)  Hangi periferik oksijen saturasyonu değeri hipoksemi için sınır noktası olarak kabul edilmelidir? A. <90% B. <95% C. <92%

53 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Solunum Sıkıntısı  Hangi periferik oksijen saturasyonu değeri hipoksemi için sınır noktası olarak kabul edilmelidir? A. <90% B. <95% C. <92%

54 9 – 12 Mart 2005Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 3. Bölüm Olgu

55 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Olgu  23 yaşında, arkadaşları tarafından ciddi solunum sıkıntısı ile acil servise getirilen eski astım tanılı hasta konfüze, paradoksik torakoabdominal hareketler, siyanozu var, dinlemekle solunum sesleri çok derinden geliyor  Bu hastada tanınız nedir? A. Orta şiddette astım atağı B. Şiddetli astım atağı C. Ölümcül astım atağı

56 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Olgu  Bu hastada tanınız nedir? A. Orta şiddette astım atağı B. Şiddetli astım atağı C. Ölümcül astım atağı

57 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Olgu Astım Atağının Ciddiyet Sınıflaması HafifOrtaŞiddetli Ölümcül, solunum arresti durumu Semptomlar Nefes açlığı Pozisyon Konuşma Uyanıklık Yürürken Yatabilir Cümleler kurar Ajite olabilir Konuşurken Oturmayı tercih eder Kısa cümleler Genellikle ajite İstirahatte Dik oturur Kelimeler Genllikle ajiteKonfüze, uyuklar Bulgular Solunum sayısı Yardımcı kasların kullanımı Wheezing Nabız Pulsus paradoksus Artmış Yok Orta şiddette, sıklıkla ekspirium sonu <100 yok, <10 mmHg Artmış Genellikle Güçlü, ekspirium boyunca 100-120 Olabilir, 10-25 mmHg >30 / dk Sık olarak Güçlü, inspirium ve ekspiriumda >120 >25 mmHg Paradoksik torakoabdominal hareketler Yok Bradikardik Yok, solunum kasları yorgunluğunu gösterir Fonsiyonel değerlendirme Pik ekspratuar akım PaO2(oda havası) PaCO2 Sat O2% (oda havası) %80 Normal (AKG gereksiz) >95%, Normal (AKG gereksiz) %50-80 >60 mmHg (AKG gereksiz) <42 mmHg (AKG gereksiz) %91-95 <50 <60 mmHg, siyanoz görülebilir  42 mmHg <%91

58 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Olgu  Entübasyon için hangi ajan en uygun seçenektir? A. Pentotal sodyum B. Midazolam C. Etomidate D. Ketamin E. Propofol

59 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Olgu  Entübasyon için hangi sedatif ajan en uygun seçenektir? A. Pentotal sodyum B. Midazolam C. Etomidate D. Ketamin E. Propofol

60 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Olgu  Bilinçli, midesi dolu, sadece konfü olan astımlı bir hastayı nasıl entübe edersiniz? A. Anestezi teknisyenini çağırırım B. Standart entübasyon protokolünü uygularım C. Hızlı seri entübasyon protokolünü uygularım D. Bu hastaları ben IV teofilin ile açarım E. Bu hastalar bana gelmez

61 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Hızlı Seri Entübasyon Protokolü ZamanUygulama – 10. dk Hazırlık evresi: hasta, ekip ve ekipmanların, ilaçların kontrolü – 5. dk Ön oksijenlendirme evresi: minimum 5 dk veya zaman kısıtlı ise 8 derin solunum – 3. dk Ön tedavi: Lidokain, Opiyat, Atropin, Nondepolarizan ajan 0 İndüksiyon ve paralizi + 20. sn Koruma ve pozisyon verme: Sellick manevrasını uygula, hastaya en uygun pozisyonu ver. + 45. sn Entübasyon: Mandibulayı gevşeklik açısından kontrol et, hastayı entübe et, tübün yerini kontrol et + 60. sn Akciğer grafisi iste, varsa hipotansiyon, hipertansiyon, bradikardi, taşikardi nedenlerini araştır ve nedene yönelik tedavi uygula

62 9 – 12 Mart 2005Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 4. Bölüm Uygulamadan kalkan, kalkmak üzere olan...

63 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Uygulamadan kalkan... Neredeyse kalkacak olan...  Hipertansif hastalar için Nifedipin kapsül SL ACEI-Kaptopril NG  Ateşi yüksek hastalar için IV Metamizol Parasetamol  Astım ve KOAH’lı hastalarda IV Metilksantinler

64 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir 9 – 12 Mart 2005 Teşekkürler  cevik@ogu.edu.tr  www.ogu.edu.tr/~acil


"9 – 12 Mart 2005Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir Göğüs Hastalıklarında Aciller Dr. Arif Alper Çevik Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları