Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Göğüs Hastalıklarında Aciller

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Göğüs Hastalıklarında Aciller"— Sunum transkripti:

1 Göğüs Hastalıklarında Aciller
Dr. Arif Alper Çevik Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

2 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Bir hikaye... 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

3 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Kanıta Dayalı Tıp Kanıt Düzeyleri 1. Düzey Büyük çok merkezli çalışmalar/randomize kontrollü çalışmaların sistematik değerlendirmesi 2. Düzey Bir veya daha fazla randomize, kontrollü çalışma 3. Düzey Randomize olmayan kontrollü çalışmalar, kohort, vaka-kontrol, analitik, çoklu zaman serileri, vb 4. Düzey Diğer gözlemsel çalışmalar 5. Düzey Klinik deneyime dayanan, saygıdeğer otörlerin görüşleri, tanımlayıcı çalışmalar, uzman görüşleri 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

4 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Sunum Planı Küçük bir yarışma Acil serviste semptom bazında kanıta dayalı tıp verileri Bir olgu sunumu Uygulama dışında kalan, neredeyse kalacak olan... 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

5 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
1. Bölüm Küçük Bir Yarışma 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

6 Göğüs Hastalıklarında Aciller Riziko
A Grubu B Grubu Her grup için bir başkan Puanları yazması için bir gönüllü 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

7 Göğüs Hastalıklarında Aciller Riziko Başlıyor
9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

8 Göğüs Hastalıklarında Aciller Riziko
Astım KOAH Pulmoner Emboli Ne çıkarsa bahtıma 100  200  300  400  100 100 100 200 200 200 300 300 300 400 400 400

9 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Astım - KOAH 100 Puan Akut KOAH alevlenmesinde başlangıç tedavisinde beta mimetik ve ipratropium bromid’in kombine kullanımı semptomların giderilmesinde daha etkilidir. Doğru Yanlış 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

10 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Astım - KOAH 100 Puan Akut KOAH alevlenmesinde semptomların kontrol edilmesinde beta mimetik ve ipratropium bromid’in kombine kullanımı daha etkilidir. Doğru Yanlış Best Evidence Topic Report by:Magnus Harrison - Clinical Research Fellow Search checked by:Ross Murphy - Senior Clinical Fellow Institution:MRI Date completed:8th December 2000 Last modified:12th July 2001 Status: Green (complete) 1966 – 2000/11 Medline taraması 162 makale 157’sinin kanıt düzeyi yetersiz 5 güvenilir makale Rebuck AS, Chapman KR, Abboud R et al. Nebulized anticholinergic and sympathomimetic treatment of asthma and chronic obstructive airways disease in the emergency room. Am J Med 1987;82:59-64. O'Driscoll BR, Taylor RJ, Horsley MG et al. Nebulised salbutamol with and without ipratropium bromide in acute airflow obstruction. Lancet 1989;1: Shrestha M, O'Brien T, Haddox R et al Decreased duration of emergency department treatment of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations with the addition of ipratropium bromide to beta-agonist therapy. Ann Emerg Med 1991;20: Moayyedi P, Congleton J, Page RL et al. Comparison of nebulised salbutamol and ipratropium bromide with salbutamol alone in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease Thorax 1995;50:834-7. Koutsogiannis Z, Kelly AM. Does high dose ipratropium bromide added to salbutamol improve pulmonary function for patients with chronic obstructive airways disease in the emergency department? Aus New Zealand Med J 2000;30:38-40. 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

11 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Astım - KOAH 100 Puan Sonuç Başlangıç tedavisi ya beta agonist yada ipratropium bromid ile olmalıdır İkisinin birlikte kullanıldığında daha etkin olduğunu destekleyen kanıt yoktur FEV1 PEFR AS’de kalış süresi Hastanede yatış süresi Kanıt: 2. düzey 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

12 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Astım - KOAH 200 Puan 24 yaşında astımlı bir hasta, yeni bir atak ile arkadaşlarınca acile getiriliyor, ciddi bir atak olduğunu düşünüyorsunuz. Astım tedavisinde nebulizerler “spacer yada aerochamber”lardan daha etkin bir betamimetik dozu sağlar Doğru Yanlış 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

13 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Astım - KOAH 200 Puan Astım tedavisinde nebulizerler “spacer yada aerochamber”lardan daha etkin bir betamimetik dozu sağlar Doğru Yanlış Best Evidence Topic Report by:Stewart Teece - Research Fellow Search checked by:Kevin Mackway-Jones – Consultant Institution:Manchester Royal Infirmary Date completed:18th December 2000 Last modified:21st March 2002 Status: Green (complete)8 1966 – 2001/11 Medline taraması 1734 makale Güvenilir 2 meta-analiz (4 makaleyi inceleyen) Turner MO, Patel A, Ginsburg S, et al. Bronchodilator delivery in acute airflow obstruction. A meta-analysis. Arch Int Med 1997;157(15): Cates C J, Rowe BH. Holding chambers versus nebulisers for beta-agonist treatment of acute asthma (Cochrane Review). The Cochrane Library Issue 4, Oxford: Update Software. 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

14 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Astım - KOAH 200 Puan Sonuç Spacer yada aerochamber’lar ciddi astım atağıyla gelen hastalarda nebulizerler kadar etkindir FEV1 PEFR Kalış süreleri Kanıt: 1. düzey 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

15 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Astım - KOAH 300 Puan 67 yaşında eski KOAH’lı erkek hasta, yeni başlayan solunum sıkıntısında artma, öksürük şikayeti ile acil servisinize geliyor, KOAH alevlenme düşündünüz, oksijen, nebulizer betamimetik başladınız, antibiyotik başlayıp, başlamama konusunda tereddütünüz var. KOAH alevlenmesinde antibiyotik kliniğin düzelmesinde yararlımıdır? Evet Hayır 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

16 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Astım - KOAH 300 Puan KOAH alevlenmesinde antibiyotik kliniğin düzelmesinde yararlımıdır? Evet Hayır Best Evidence Topic Report by:Ross Murphy - Specialist Registrar in Emergency Medicine Search checked by:Martin McKechnie, Joel Dunning – Specialist Registrar in Emergency Medicine and RSC Fellow respectively Institution:The Royal Infirmary of Edinburgh Date completed:9th March 2004 Last modified:9th March 2004 Status: Green (complete) 1966 – 2003/11 200 makale 4 meta analiz Saint S, Bent S, Vittinghoff E et al. Antibiotics in COPD exacerbations: A Meta-analysis. JAMA 1995;273(12): British Thoracic Society Nebulizer Project Group Nebulizer therapy. Guidelines. Thorax 1997;52:Suppl-24. McCrory DC, Brown C, Gelfand SE, et al. Management of acute exacerbations of COPD: a summary and appraisal of published evidence. Chest 2001;119: National Institute of Clinical Excellence. Chronic obstructive pulmonary disease: management of adults with chronic obstructive pulmonary disease in primary and secondary care. 2003 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

17 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Astım - KOAH 300 Puan Sonuç Antibiyotik kliniği düzeltir Özellikle pürülan balgam, ciddi atak ve altta yatan hastalığı olanlarda PEFR Mortaliteyi azaltır Kanıt: 1. düzey 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

18 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Astım - KOAH 400 Puan 63 yaşında KOAH alevlenme tanısı koyduğunuz bir hastada standart tedavi sonrasında düzelme olmadığına karar verdiniz. IV magnezyum kullanımı... Doğru Yanlış 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

19 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Astım - KOAH 400 Puan IV magnezyum kliniğin düzelmesinde etkilimidir? Doğru Yanlış Best Evidence Topic Report by:Rachel Jenner - Specialist Registrar Search checked by:Richard Body - Senior House Officer Institution:Stepping Hill Hospital, Manchester Date completed:9th March 2004 Last modified:9th March 2004 Status: Green (complete) 1966 – 2003/11 465 makale Güvenilir makale 1 Skorodin MS, Tenholder MF, Yetter B et al. Magnesium sulfate in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Arch Intern Med 1995;155(5): 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

20 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Astım - KOAH 400 Puan Sonuç IV magnezyum KOAH alevlenmelerinde düşünülmesi gereken bir seçenektir PEFR Hastaneye yatış gereksinimi Kanıt: 3. seviye 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

21 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Pulmoner Emboli 100 Puan 38 yaşında bayan hasta, genel durumu iyi, ani başlayan bir nefes darlığı, yan ağrısı ile acil servise başvuruyor. AKG normal. AKG, bu hastada pulmoner emboliyi ekarte etmede tek başına yeterli bir testtir. Doğru Yanlış 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

22 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Pulmoner Emboli 100 Puan AKG, bu hastada pulmoner emboliyi ekarte etmede tek başına yeterli bir testtir. Doğru Yanlış Best Evidence Topic Report by:Margaret Maloba - Specialist Registrar Search checked by:Kerstin Hogg - Clinical Research Fellow Institution:Manchester Royal Infirmary Date submitted:28th May 2003 Last modified:28th May 2003 Status: Blue (submitted but not checked) 1966 – 2003/6 Medline taraması 255 makale 6 güvenilir makale Cvitac, O Improved use of Arterial Blood Gas Analysis in Suspected Pulmonary Embolism chest 1989;95:48-51 Stein PD Arterial blood Gas Analysis in the Assessment of Suspected Acute Pulmonary Embolism Chest 1996;109:78-81 Jones J S Use of the Alveolar-Arterial Oxygen Gradient in the Assessment of Acute Pulmonary Embolism AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE July 1998; 16: Prediletto R Diagnostic value of gas exchange tests in patients with clinical suspicion of pulmonary embolism Critical Care 1999; 3: Masotti L Arterial Blood Gas Analysis and Alveolar-Arterial Oxygen Gradient in Diagnosis and Prognosis of Elderly Patients With Suspected Pulmonary Embolism Journal of Gerontology 2000; 55A:M761-M764 Rodger MA Diagnostic Value of Arterial Blood Gas Measurement in Suspected Pulmonary Embolism AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 2000; 162: 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

23 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Pulmoner Emboli 100 Puan Sonuç Tek başına AKG, pulmoner emboli tanısı için çok az bir değere sahiptir Kanıt: 2. düzey 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

24 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Pulmoner Emboli 200 Puan 36 yaşında erkek hasta, nontravmatik ani başlangıçlı, plöretik bir göğüs ağrısıyla acil servise geliyor. Solunum sıkıntısı yok, hastalık hikayesi yok, hemodinamik olarak stabil. Bu hasta için klinik veriler pulmoner emboliyi noninvaziv testlerle dışlamada yeterli olabilir mi? Evet Hayır 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

25 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Pulmoner Emboli 200 Puan Bu hasta için klinik veriler pulmoner emboliyi dışlamada yeterli olabilir mi? Evet Hayır Best Evidence Topic Report by:Ged Brown - Specialist Registrar Search checked by:Kerstin Hogg - Clinical Research Fellow Institution:Manchester Royal Infirmary Date completed:1st July 2003 Last modified:2nd July 2003 Status: Green (complete) 1966 – 2003/6 Medline taraması 938 makale 4 makale güvenilir Wells PS, Anderson MR, Ginsberg JS, et al. Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism: increasing the models utility with the SimpliRED D-dimer. Thromb Heamost 2000;83(3): Wicki J, Perneger TV, Junod AF, et al. Assessing clinical probability of pulmonary embolism in the emergency ward: A simple score. Arch Intern Med 2001;161(1):92-97. Kline JA, Nelson RD, Jackson RE, et al. Criteria for the safe use of D-dimer testing in emergency department patients with suspected pulmonary embolism: a multicenter US study. Ann Emerg Med 2002;39(2):144–152. Miniati M, Monti S, Bottai M. A structured clinical model for predicting the probability of pulmonary embolism. Am J Med 2003;114:173-9. 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

26 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Pulmoner Emboli 200 Puan Sonuç Klinik risk belirlemesi özellikle düşük olasılıklı hastaların non-invaziv testlerle dışlanmasında yararlıdır Kanıt: 2. düzey 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

27 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Pulmoner Emboli 300 Puan Ön test klinik olasılığı düşük – orta olan bir hastada V/Q scan non-diagnostik olarak yorumlandı. Hangisi bu aşamada PE’yi dışlamada kullanılabilir? Negatif sonuçlanmış “kantitatif [ELISA, turbidimetric] D-Dimer” Negatif sonuçlanmış “kalitatif [TK] D-Dimer + ≤4 Wells PE skoru Düşük olasılıklı hastada tek kontrolde negatif bilateral venöz USG Orta olasılıklı hastada seri kontrollerde negatif bilateral venöz USG Hepsi 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

28 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Pulmoner Emboli 300 Puan Hangisi bu aşamada PE’yi dışlamada kullanılabilir? Negatif sonuçlanmış “kantitatif [ELISA, turbidimetric] D-Dimer” Negatif sonuçlanmış “kalitatif [TK] D-Dimer + ≤4 Wells PE skoru Düşük olasılıklı hastada tek kontrolde negatif bilateral venöz USG Orta olasılıklı hastada seri kontrollerde negatif bilateral venöz USG Hepsi Clinical Policy: Critical Issues in the Evaluation and Management of Adult Patients Presenting With Suspected Pulmonary Embolism Ann Emerg Med. 2003; 41:257- 270. Kanıt: 2. düzey 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

29 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Pulmoner Emboli 400 Puan 78 yaşında, ani başlangıçlı solunum sıkıntısı, hemoptizi ile acil servise getiren bir hastada, NB. 105, plak şeklinde atelektazi, öksürük, A: 37, PaO2 = 61 mmHg Diğer tüm muayene ve lab değerleri normaldir Bu hastanın klinik olarak pulmoner emboli olasılığı nedir? Düşük Orta Yüksek 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

30 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Pulmoner Emboli 400 Puan Bu hastanın klinik olarak pulmoner emboli olasılığı nedir? Düşük Orta Yüksek 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

31 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Pulmoner Emboli 400 Puan 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

32 Ne Çıkarsa Bahtıma 100 Puan
Toraks Derneğinin web adresi nedir? Toraks derneğinin web sitesi yok Hiçbiri 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

33 Ne Çıkarsa Bahtıma 100 Puan
9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

34 Ne Çıkarsa Bahtıma 200 Puan
Acil servisinizde ciddi solunum sıkıntısı olan bir hasta için acilen çağrıldınız. Hasta 18 yaşında, bayan, ani bir solunum sıkıntısı başlamış, muayenede hasta ajite, sol akciğer sesleri alınmıyor, sol JVD (+), hastanın TA: 60 / 40, NB: 124 Bu hasta için o anda ilk tercih edeceğiniz işlem nedir? Hemen AC grafisi isterim Hemen AKG çalışırım Sol 2. MK-IKA’dan G ile iğne torakostomi uygularım Hemen göğüs cerrahisine haber veririm Hiçbiri 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

35 Ne Çıkarsa Bahtıma 200 Puan
Hemen AC grafisi isterim Hemen AKG çalışırım Sol 2. MK-IKA’dan G ile iğne torakostomi uygularım Hemen göğüs cerrahisine haber veririm Hiçbiri 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

36 Ne Çıkarsa Bahtıma 300 Puan
Şekilde yer alan hastada pnömotoraks yüzdesi nedir? %10 – 15 %20 – 25 %35 – 40 >%50 Hiçbiri 3 5 3 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

37 Ne Çıkarsa Bahtıma 300 Puan
%10 – 15 %20 – 25 %35 – 40 >%50 Hiçbiri a 3 b a+b+c 5 3 c 3 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

38 Ne Çıkarsa Bahtıma 300 Puan
a+b+c 5 3 c 3 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

39 Ne Çıkarsa Bahtıma 300 Puan
(AxB) – (axb) (AxB) b B 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

40 Ne Çıkarsa Bahtıma 400 Puan
Çalıştığınız acil servise solunum sıkıntısı ile bir çocuk getiriliyor, ailesi bozuk para ile oynadığını söylüyor, x-ray çektiniz (şekil). Para nerede? Özefagus Trakea 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

41 Ne Çıkarsa Bahtıma 400 Puan
Para nerede? Özefagus Trakea 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

42 Acil serviste semptom ve bulgular bazında kanıta dayalı tıp verileri
2. Bölüm Acil serviste semptom ve bulgular bazında kanıta dayalı tıp verileri 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

43 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Semptomlar Solunum sıkıntısı Göğüs ağrısı Öksürükle kan gelmesi 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

44 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Solunum Sıkıntısı Acil servise gelişin %9 – 12 nedeni Temelde 4 ana sorun Konjestif kalp yetmezliği Astım KOAH Pnömoni 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

45 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Solunum Sıkıntısı Acil serviste hedef Hayatı tehdit eden hipoksemi veya hiperkarbinin düzeltilmesi NPPV gereksinimi olup olmadığına karar verilmesi IPPV gereksinimi olup olmadığına karar verilmesi Etyolojinin araştırılması 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

46 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Solunum Sıkıntısı Literatürde anlaşmaya varılmış kanıt düzeyi yüksek solunum sıkıntısı tanımı bulunmamaktadır. Klinik bulgular Solunum yetmezliği... AKG değerleri üzerinde farklı yorumlar bulunmaktadır 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

47 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Solunum Sıkıntısı Solunum yetmezliğinin genel olarak kabul gören AKG bulguları nelerdir? Akut hiperkapni (PCO2>40), akut solunumsal asidoz (pH<7.35), akut hipoksemi (SaO2<95% veya PO2<65) Akut hiperkapni (PCO2>45), akut solunumsal asidoz (pH<7.34), akut hipoksemi (SaO2<90% veya PO2<60) Akut hiperkapni (PCO2>42), akut solunumsal asidoz (pH<7.33), akut hipoksemi (SaO2<85% veya PO2<60) 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

48 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Solunum Sıkıntısı Solunum yetmezliğinin genel olarak kabul gören AKG bulguları nelerdir? Akut hiperkapni (PCO2>40), akut solunumsal asidoz (pH<7.35), akut hipoksemi (SaO2<95% veya PO2<65) Akut hiperkapni (PCO2>45), akut solunumsal asidoz (pH<7.34), akut hipoksemi (SaO2<90% veya PO2<60) Akut hiperkapni (PCO2>42), akut solunumsal asidoz (pH<7.33), akut hipoksemi (SaO2<85% veya PO2<60) 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

49 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Solunum Sıkıntısı Acil serviste solunum sıkıntılı bir hastanın değerlendirilmesinde solunum sayısı önemli bir kriterdir. Doğru Yanlış 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

50 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Solunum Sıkıntısı Acil serviste solunum sıkıntılı bir hastanın değerlendirilmesinde solunum sayısı önemli bir kriterdir. Doğru Yanlış Değerlendirme farkı %35 Hipoksi değerlendirmesi için kötü bir kriter <%90 SpO2, %20’sinde SS = N 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

51 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Solunum Sıkıntısı Periferik oksijen saturasyonu önemli ölçüde hipokseminin tanısında faydalı bir yöntem (duy: %100, seç: %86) Hangi periferik oksijen saturasyonu değeri hipoksemi için sınır noktası olarak kabul edilmelidir? <90% <95% <92% 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

52 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Solunum Sıkıntısı Hangi periferik oksijen saturasyonu değeri hipoksemi için sınır noktası olarak kabul edilmelidir? <90% <95% <92% 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

53 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
3. Bölüm Olgu 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

54 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Olgu 23 yaşında, arkadaşları tarafından ciddi solunum sıkıntısı ile acil servise getirilen eski astım tanılı hasta konfüze, paradoksik torakoabdominal hareketler, siyanozu var, dinlemekle solunum sesleri çok derinden geliyor Bu hastada tanınız nedir? Orta şiddette astım atağı Şiddetli astım atağı Ölümcül astım atağı 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

55 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Olgu Bu hastada tanınız nedir? Orta şiddette astım atağı Şiddetli astım atağı Ölümcül astım atağı 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

56 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Olgu Astım Atağının Ciddiyet Sınıflaması Hafif Orta Şiddetli Ölümcül, solunum arresti durumu Semptomlar Nefes açlığı Pozisyon Konuşma Uyanıklık Yürürken Yatabilir Cümleler kurar Ajite olabilir Konuşurken Oturmayı tercih eder Kısa cümleler Genellikle ajite İstirahatte Dik oturur Kelimeler Genllikle ajite Konfüze, uyuklar Bulgular Solunum sayısı Yardımcı kasların kullanımı Wheezing Nabız Pulsus paradoksus Artmış Yok Orta şiddette, sıklıkla ekspirium sonu <100 yok, <10 mmHg Genellikle Güçlü, ekspirium boyunca Olabilir, mmHg >30 / dk Sık olarak Güçlü, inspirium ve ekspiriumda >120 >25 mmHg Paradoksik torakoabdominal hareketler Bradikardik Yok, solunum kasları yorgunluğunu gösterir Fonsiyonel değerlendirme Pik ekspratuar akım PaO2(oda havası) PaCO2 Sat O2% (oda havası) %80 Normal (AKG gereksiz) >95%, Normal (AKG gereksiz) %50-80 >60 mmHg (AKG gereksiz) <42 mmHg (AKG gereksiz) %91-95 <50 <60 mmHg, siyanoz görülebilir 42 mmHg <%91 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

57 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Olgu Entübasyon için hangi ajan en uygun seçenektir? Pentotal sodyum Midazolam Etomidate Ketamin Propofol 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

58 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Olgu Entübasyon için hangi sedatif ajan en uygun seçenektir? Pentotal sodyum Midazolam Etomidate Ketamin Propofol 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

59 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Olgu Bilinçli, midesi dolu, sadece konfü olan astımlı bir hastayı nasıl entübe edersiniz? Anestezi teknisyenini çağırırım Standart entübasyon protokolünü uygularım Hızlı seri entübasyon protokolünü uygularım Bu hastaları ben IV teofilin ile açarım Bu hastalar bana gelmez 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

60 Hızlı Seri Entübasyon Protokolü
Zaman Uygulama – 10. dk Hazırlık evresi: hasta, ekip ve ekipmanların, ilaçların kontrolü – 5. dk Ön oksijenlendirme evresi: minimum 5 dk veya zaman kısıtlı ise 8 derin solunum – 3. dk Ön tedavi: Lidokain, Opiyat, Atropin, Nondepolarizan ajan İndüksiyon ve paralizi + 20. sn Koruma ve pozisyon verme: Sellick manevrasını uygula, hastaya en uygun pozisyonu ver. + 45. sn Entübasyon: Mandibulayı gevşeklik açısından kontrol et, hastayı entübe et, tübün yerini kontrol et + 60. sn Akciğer grafisi iste, varsa hipotansiyon, hipertansiyon, bradikardi, taşikardi nedenlerini araştır ve nedene yönelik tedavi uygula 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

61 Uygulamadan kalkan, kalkmak üzere olan...
4. Bölüm Uygulamadan kalkan, kalkmak üzere olan... 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

62 Uygulamadan kalkan... Neredeyse kalkacak olan...
Hipertansif hastalar için Nifedipin kapsül SL ACEI-Kaptopril NG Ateşi yüksek hastalar için IV Metamizol Parasetamol Astım ve KOAH’lı hastalarda IV Metilksantinler 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir

63 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu
Teşekkürler 9 – 12 Mart 2005 Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu Nevşehir


"Göğüs Hastalıklarında Aciller" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları