Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LOGO PANEL KONUSU: TÜRKİYE’DE AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEMEL POLİTİKASI Modelleri – Kurumları – Mevzuatı KATILIMCILAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nasih TAĞ-Mersin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LOGO PANEL KONUSU: TÜRKİYE’DE AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEMEL POLİTİKASI Modelleri – Kurumları – Mevzuatı KATILIMCILAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nasih TAĞ-Mersin."— Sunum transkripti:

1 LOGO PANEL KONUSU: TÜRKİYE’DE AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEMEL POLİTİKASI Modelleri – Kurumları – Mevzuatı KATILIMCILAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nasih TAĞ-Mersin Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Metin ERTÜRKLER –İnönü Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Polat ŞENDURUR- 19 Mayıs Üniversitesi Okt. İsmail GÜLCÜ-İstanbul Üniversitesi Okt. Melih AKDENİZ-Celal Bayar Üniversitesi DPB Daire Başkanı Ekrem KURU Fak. Sek. Harun ALTUNTAŞ-İstanbul Üniversitesi Gen. Sek. Yrd. Mithat KARAASLAN-Kahramanmaraş S.İ. Üniversitesi Uzman Özlem Köse- Maliye Bakanlığı Prof. Dr. Üstün ÖZEN-Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ -İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Seyhun DOĞAN-İstanbul Üniversitesi Doç. Dr. Fatih GÜRSUL-İstanbul Üniversitesi Doç. Dr. Kasım KURT-Mersin Üniversitesi Doç. Dr. Temel GÜRDAL- Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ekrem DEMİR-İstanbul Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ersin ASLAN- Celal BAYAR Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BARIŞ –Namık Kemal Üniversitesi

2 LOGO Açık ve Uzaktan Öğretim Modelleri www.atauni.edu.tr

3 LOGO Sunum Açık ve Uzaktan Öğretim İhtiyacı 1 Model Seçmede Etkili Olan Faktörler 2 Temel Açık ve Uzaktan Öğretim Modelleri 3 Sonuç 4

4 LOGO 1/10 Açık ve Uzaktan Öğretim İhtiyacı Eğitimi daha yaygın hale getirme- Zaman ve mekan sınırlarının kaldırılması Öğrenim maliyetlerinin azaltılması Büyük ölçekli üniversitelerde derslerin bir kısmının uzaktan eğitimle verilmesi Herkese öğrenci olma fırsatı sunma Uzmanların bilgisinden yararlanma olanağı Açık ve Uzaktan Öğretimin İhtiyacı Neden Ortaya Çıkmıştır? Engellilere eğitim imkanı Yaşam boyu öğrenim imkanı

5 LOGO 2/10 Model seçmede etkili olan faktörler Eğitim modeli ne olursa olsun, süreç içinde mutlaka yer almak zorunda olan 3 temel parametre vardır: a) Bilginin hedef kitleye (öğrencilere) öğretim elemanı tarafından ulaştırılması (dersin sunumu), b) Hedef kitle içindeki bireylerin olası sorularının öğretim elemanı tarafından bir şekilde cevaplandırılması (interaktif eğitim - sorgulama), c) Öğrencilerin ne kadar öğrendiklerinin ölçülmesi (ölçme ve değerlendirme).

6 LOGO Sonuç  İhtiyaçlara göre model çeşitliliği sağlanmalıdır.  Kurum özellikleri,  Öğrenci sayısı,  Öğrenci özellikleri,  Dersin yapısı  Kurumsal modeller ülke koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda kendiliğinden oluşmuştur.  Kurumsal modellerde yapılacak düzenlemelerde mevcut yapının göz önünde bulundurulması  Uzaktan öğretim ve Açık öğretim farklı kurumsal modeller üzerinden işleyebilir.

7 LOGO Açık ve Uzaktan Öğretim Kurumları www.auzef.İstanbul.edu.tr

8 LOGO Açık ve Uzaktan Eğitimin kurumları… 1. Açık ve Uzaktan eğitim üniversitelerde nasıl veriliyor? 2. Açık ve uzaktan eğitim sürecinin nasıl bir akademik yapılanması vardır?

9 LOGO Hizmetin verilme yöntemi Uzaktan Eğitim Merkezi MYO Fakülte Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

10 LOGO Mevcut durumun sonuçları?  Kurumsallaşamama  Uzaktan eğitimin faaliyet alanlarının diğer eğitim-öğretim süreçlerine katkısının az olması  Hukuki sorunlar  Akademik ve uzman personel yetersizliği

11 LOGO Problem nasıl çözülmeli?  Uzaktan eğitim faaliyetleri yürütülen üniversitelerde merkez kurma zorunlu hale getirilmeli  Kurumsallaşma standartları oluşturulmalı  ?

12 LOGO 2. Açık ve uzaktan eğitimin nasıl bir akademik yapılanması vardır? ?

13 LOGO FAKÜLTE On binlerce öğrenci Binlerce akademisyen Yüzlerce akademik faaliyet

14 AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AÇIK ÖĞRETİM BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM BÖÜMÜ AÇIK ve UZAKTAN ÖĞRENME HİZMETLERİ BÖLÜMÜ Eğitim Öğretim Yönetimi Ana Bilim Dalı Müfredat Geliştirme ve Yönetim Ana Bilim Dalı Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı İçerik Tasarım ve Geliştirme Ana Bilim Dalı Eğitimde Ses ve Görüntü Hizmetleri Ana Bilim Dalı Eğitim Bilişimi Hizmetleri Ana Bilim Dalı Eğitimde Kalite Akreditasyon Ana Bilim Dalı

15 LOGO  Bu hizmet, klasik yüz yüze programların örgütsel yapısı ile sürdürülememektedir. Bu amaçla akademik kürsülerde bilim alanı uzmanlarının yaptıkları araştırma ve geliştirdikleri eğitim kabiliyetlerinin açık-uzaktan öğrenme standartlarında öğretici hizmetlere çevrilmesi için yeniden organize edilmesi gerekmektedir. NEDEN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALLARI OLMALI?

16 LOGO Sonuç  Açık ve Uzaktan Eğitim faaliyetleri kurumlarının belirlenmesi  Bu kurumların standartlarının oluşturulması  Açık ve Uzaktan Eğitim akademik yapısının belirlenip tanımlanması

17 LOGO Açık ve Uzaktan Öğretim Mevzuatı www.auzef.İstanbul.edu.tr

18 LOGO  6111’deki 2547 için değişiklik yapan maddeler  Uzaktan eğitim usul ve esasları  Açık öğretim ile ilgili hazırlanan yönetmelik taslağı

19 LOGO  Mevcut açık ve uzaktan eğitim yönerge, usul-esas ve kanunları karşılaştırıldı.  Özellikle açık öğretim ve uzaktan eğitimle ilgili mali konuları belirleyen kanun ve yönetmelikler incelenerek çelişki, uygulama zorlukları ve eksiklikler tartışıldı.

20 LOGO Teşekkürler…


"LOGO PANEL KONUSU: TÜRKİYE’DE AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEMEL POLİTİKASI Modelleri – Kurumları – Mevzuatı KATILIMCILAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nasih TAĞ-Mersin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları