Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NAZİLLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AB PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NAZİLLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AB PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ"— Sunum transkripti:

1 NAZİLLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AB PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ

2 ERASMUS PLUS OKUL EĞİTİMİ Key Action 2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği

3 Okul Eğitimi: Hedefler
Faaliyetler, Avrupa 2020 stratejisi/Eğitim ve Öğretim 2020 Çerçevesi kapsamındaki önceliklere odaklanacaktır. Özellikle: Erken okul terkinin azaltılması. Temel becerilerin geliştirilmesi. Erken çocukluk eğitimi ve bakımı alanında kalitenin artırılması.

4 Okul Eğitiminde Kurumsal İşbirlikleri Stratejik Ortaklıklar
Amaç: Farklı ülkelerdeki okullar, yerel/bölgesel eğitim kuruluşları, öğretmen eğitimi veren kuruluşlar ve diğer kuruluşlar arasında yeni uygulamalar geliştirmek, transfer etmek ve bu uygulamaları hayata geçirmek.

5 Faaliyetler: Okullar arasında ortak konularda çalışmaya yönelik küçük ölçekli işbirliği projeleri. Yerel/bölgesel kuruluşlar ile okullar arasında, eğitim alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli ortaklık projeleri.

6 Dil becerileri ve kültürel farkındalığı güçlendirmeyi amaçlayan bir proje aracılığıyla, eğitim dönemleri içinde öğrenci gruplarının değişimi Uzun dönemli personel hareketliliği

7 Kimler Başvurabilir? Okullar ve okul eğitimine destek veren diğer kuruluşlar Not: Proje ortakları arasında okul dışında bir kurum, dernek vs. varsa hibe koordinatör tarafından kendi ulusal ajansından alınıp tüm ortaklara dağıtılacaktır. Sadece okulların bulunduğu ortaklıklarda ise her okul hibesini eski programda olduğu gibi kendi ajansından alacaktır.

8 Katılımcı Kuruluş Sayısı
En az 3 program üyesi ülkeden en az 3 kuruluş. İstisna: a) Program üyesi 2 ülkeden 2 Okulun yer aldığı ortaklık (eski programdaki karşılığı “comenius bilateral partnerships”).

9 b) Program üyesi 2 ülkeden 2 Yerel/Bölgesel okul eğitimi yetkilisi kuruluşun yer aldığı ortaklık (en az bir okul ve en az bir yerel kuruluş ile birlikte.) Eski programdaki karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin başvurabildiği ‘comenius regio partnerships’.

10 Projenin süresi: 2 veya 3 yıl
Not: Projenin 3 yıllık olması için çok sağlam gerekçelere dayanması gerekir. Bunun içinde ek bütçe talep edilemez. Proje kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetlerin süresi: Kısa dönemli öğrenci grupları ortak proje çalışması (5 gün – 2 ay) Uzun dönemli öğrenci hareketliliği ( 2 – 12 ay) Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay) Uzun dönemli öğretmen görevlendirmesi (2 – 12 ay)

11 Projeye Sağlanan Hibe Başlıkları
- Proje yönetimi ve uygulama Bu bütçe başlığı altında aylık koordinatör için 500 Euro, her bir ortak içinde 250 Euro hibe talep edilebilecektir. Bu tutar aylık maksimum 2750 Euro olabilir. Toplamda en fazla 1 koordinatör ve 9 ortak için ödenebilir, fazlasında ödenmez.

12 Ancak bu bütçeden faydalanılması için projenin yerel faaliyetleri içerisinde küçük ölçekli öğrenme ve öğretme faaliyetleri, araçlar yada yeni yaklaşımlar olması gerekmektedir.

13 Ayrıca projenin yaygınlaştırılması aşamasında kullanılacak broşür, afiş, web sitesi gibi materyallerin giderleri de bu bütçe kaleminden karşılanacaktır.

14 ÖNEMLİ !!! Erasmus plus’ta ürün odaklı, projeler daha çok katma değere sahip olacaktır.

15 Ulusaşırı Proje Toplantıları
Ulusaşırı Toplantı Giderleri; 100 km ve 1999 km arası uzaklıklarda her toplantı için katılımcı başına 575 Euro. (yol, konaklama ve yeme içme.) 2000 km ve üzeri uzaklıklarda her toplantı için katılımcı başına 760 Euro. Not: Bu bütçe kaleminden yıllık en fazla Euro talep edilebilir. Bu bütçe her ortak için değil, projenin tamamında talep edilecek tutardır.

16 Fikri Çıktılar Eğer projeniz ortaya büyük ölçekli bir eğitim kaynağı, eğitim kiti, müfredat veya metot çıkarıyorsa, projenizde personel olarak uzman, eğitmen ve akademisyenlere yer verebilirsiniz. Ve Avrupa komisyonun belirlediği tutarlarda ödeme yapabilirsiniz. Ama bu çok sağlam gerekçelere dayanmalıdır.

17 Ulusal ve Uluslararası Konferans/Seminer/Etkinlikler
Fikri çıktıların yaygınlaştırılması amacı ile koordinatör ülkede düzenlenebilecek seminer, konferans ve etkinlikler için bu bütçe kaleminden hibe talep edilebilir. Organizasyon eğer ortak ülkede düzenleniyorsa hibe alınamaz. Projede fikri çıktı yoksa bu etkinlikler düzenlenemez ve bütçe talep edilemez.

18 İstisnai Maliyetler Projedeki mal ve hizmet alımı ile ilgili mali giderler bu bütçe kaleminden karşılanabilir. Doğrudan giderlerin %75’i karşılanabilir. Proje başına maksimum Euro’yu geçmemelidir.

19 Özel İhtiyaç Desteği Projede engelli katılımcı varsa bu bütçe kaleminden hibe talep edilebilir.

20 ÖNEMLİ !!! Proje başına yıllık maksimum Euro hibe talep edilebilir.

21 Bir stratejik Ortaklık Başvurusu;
Avrupa eğitim, öğretim politikalarıyla uyumlu olmalıdır. Ana eylemin (Stratejik Ortaklıklar) amaçları ve öncelikleri ile uyumlu olmalıdır. Gerçekçi ve yeterli ihtiyaç analizlerine dayanmalıdır. Katılımcı kuruluş ve hedef kitleye yönelik iyi tanımlanmış ve gerçekçi hedefler içermelidir. Yenilikçi özellikler ve Avrupa katma değeri barındırmalıdır.

22 Amaca yönelik faaliyetler içermeli ve bu faaliyetler projenin amaçlarına uygun sayıda katılımcı ile gerçekleştirilmelidir. Projenin gidişatını değerlendirmeye yönelik süreçler içermelidir. Her bir faaliyet için uygun miktarda hibe ayırarak kaynakların etkin kullanımını sağlamalıdır. Alanında deneyimli, işbölümü ve görev dağılımı esasına göre çalışan bir proje ekibi içermelidir. Sonuçların kullanılması, yaygınlaştırılması ve proje sonuçlandıktan sonra da etkilerinin devam ettirilmesine yönelik bir plan içermelidir.

23 Hibe Ölçütleri Projenin uygunluğu. (30 puan)
Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi. (20 puan) Proje ekibinin ve işbirliğinin kalitesi. (20 puan) Etki ve yaygınlaştırma. (30 puan )

24 Nasıl Başvurulur? Erasmus + Programı Hareketlilik Projesi başvurusu için aşağıdaki basamaklar takip edilmelidir: 1- Yararlanıcı Portalına Kayıt. 2- Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü. 3- Mali Şartların Kontrolü. 4- Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi.

25 Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi
Erasmus + Programından yararlanmak isteyen tüm kuruluşlar Avrupa Komisyonunun Bireysel Portalına kayıt olmalı ve ilgili yasal ve finansal verileri kaydetmelidir. Öncelikle; https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi adresinden European Commission Authentication Service (ECAS)’e üye olunuz. Bunun için gerekli kullanıcı kılavuzuna; linkinden ulaşabilirisiniz. Daha sonra bireysel portala kayıt için; linkinde yer alan kullanıcı kılavuzunu inceleyiniz.

26 Kurumlar yararlanıcı portalına kayıt sırasında aşağıdaki belgeleri doldurarak sisteme yüklemelidir.
1- Tüzel Kişilik Belgesi : Bu belge; linkinde yer almaktadır. 2- Finansal Yeterlilik Belgesi : Bu belge; linkinde yer almaktadır.

27 Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC)
Veritabanına kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kurumların dokuz (9) haneli kullanıcı tanımlama kod (PIC) numarası almaları gerekmektedir. Bu numara yararlanıcıların elektronik başvuru formlarına ulaşmalarını sağlayacak ve Ulusal Ajansların yararlanıcı kurum/kuruluşlar ile yapılacak tüm iletişimlerinde kullanılacaktır

28 Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi
Erasmus + Programının her bir alt faaliyeti için Avrupa Komisyonu veya Yürütme Ajansı veya Ulusal Ajansın internet sayfasında yayımlanan başvuru formları kullanılacaktır. Tüm başvurular on-line yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir. Başvuru formu ile birlikte tüm ek belgelerin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sunulması gereken evraklar için lütfen internet sayfamızı takip ediniz. Başvuru formları Program üyesi ülke dillerinden birinde doldurulacaktır. Başvuru formlarının üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır. Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için formun ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine de yüklenmesi gerekmektedir.

29 (Brüksel yerel saati ile)
Son Başvuru Tarihi 30 Nisan 2014, öğlen saat 12:00 (Brüksel yerel saati ile)

30 TEŞEKKÜR EDERİZ. Ahmet BOYLU Aydın İMRAK
İletişim Ahmet BOYLU Aydın İMRAK TEŞEKKÜR EDERİZ.


"NAZİLLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AB PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları