Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI hacettepe.edu.tr 2008 FAALİYET RAPORU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI hacettepe.edu.tr 2008 FAALİYET RAPORU."— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI imidb @ hacettepe.edu.tr 2008 FAALİYET RAPORU

2 DAİRE BAŞKANI TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYE GİDERLERİ HARCAMA SATINALMA ŞUBE.MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI SATINALMA ŞUBE MÜD. MERKEZ MAL VE HİZMET ALIMI. SATINALMA ŞUBE MÜD. BEYTEPE Tedavi Giderleri Şefliği Tahakkuk Şefliği Sermaye Giderleri Harcama Satınalma Şefliği Dış Alımlar Satınalma Şefliği Destek ve Hizmet Alımı Satınalma Şefliği Tıbbi ve Sarf Malz. Alımı Satınalma Şefliği Mal. ve Hizmet Alımı Satınalma Bürosu Tahakkuk ve Tedavi Giderleri Bürosu İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI

3 MİSYONUMUZ MİSYONUMUZ Misyonumuz “Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerinin en iyi şekilde yürütebilmeleri için; mevcut ödenekler dahilinde, hizmetlerin en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satınalınması, depolanması ve dağıtılmasıdır.” Misyonumuz “Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerinin en iyi şekilde yürütebilmeleri için; mevcut ödenekler dahilinde, hizmetlerin en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satınalınması, depolanması ve dağıtılmasıdır.” Misyonumuz birimimizin varlık sebebidir. Başkanlığımızın misyon bildirimi tanımlanırken ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimler için yaptığını açık ve öz olarak ifade etmesine özen gösterilmiştir. Üniversitemizin; üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunma görevini yerine getirmede Başkanlığımız yasal olarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde vermeyi amaç edinmiş olup bu çerçevede misyonunu belirlemiştir.

4 VİZYONUMUZ Vizyonumuz “Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır.” Üniversitemizin vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunmasındaki vizyonunu yerine getirebilmesinde Başkanlığımız yasal olarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde sağlamayı amaç edinmiş olup bu çerçevede vizyonunu belirlemiştir. Üniversitemizin vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunmasındaki vizyonunu yerine getirebilmesinde Başkanlığımız yasal olarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde sağlamayı amaç edinmiş olup bu çerçevede vizyonunu belirlemiştir.

5 DEĞERLERİMİZ  Çağdaşlık,  Güvenilirlik,  Şeffaflık,  Kurallar ve süreçlerle ilgili olarak kuşkuya yer bırakmayacak şeffaflıkta olmak.  Toplumsal Yararlılık,  İş birliği, dayanışma ve paylaşma,  Çalışan memnuniyeti, Çalışan memnuniyetinin en önemli başarı göstergesi olduğuna inanmak.  Katılımcılık, Ortak aklı oluşturmak için her düzeyde katılımcılığı teşvik ederek öneri ve görüşlere tam anlamıyla açık olmak.  Hesapverilebilirlik, Yaptığı iş ve işlemlerin tümüyle ilgili olarak, her zaman topluma ve paydaşlarına hesap vermeye hazır olmak.  Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Yenilikleri izleyen ve değişimlere hızla uyum sağlayan, kurum içinde haksız rekabeti tümüyle dışlayan, çalışanları yüksek performansa götüren bir yarışmacılık ortamını sürekli korumak.

6 BAŞKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ  Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar ve Diğer Merkezler ile Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan makine – teçhizat ile ilgili malzemeleri serbest ödenekler nispetinde satınalma işlemlerini yürütmek.  Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımızın ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarının satınalma işlemlerini yapmak.  Üniversitemize ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi ile su ve doğalgaz satınalınabilmesi için kredi açılması ve tahakkuk işlemlerini yapmak,  Üniversitemize ait telefon faturalarının takibi ve ödenmesi ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak,  Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımız personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici-sürekli görev yollukları işlemlerini yapmak,  Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

7 BAŞKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ  Yıllık eczane sözleşmelerini yapmak,  Akademik, İdari personel ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin tedavi, eczane ilaç, medikal ameliyat malzemesi ve döner sermaye tedavi faturalarının kontrolü ve tahakkuk işlemlerini yapmak,  Yurt dışından veya Yurt içinden Gümrüğe gönderilen malların Gümrük işlemlerini yapmak (Akreditif işlemleri),  Üniversitemiz Özel Güvenlik ve Temizlik Hizmet alım ihalelerini yapmak ve tahakkuka bağlamak,  Üniversitemiz personelinin “Devlet Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” Hükümlerine göre verilmesi gereken giyim-kuşam Yardımı ile ilgili ihale öncesi hak sahiplerinin tespitini yapmak ve kişi sayısına göre satınalma işlemlerini yapmak,  Başkanlığımız bu görevleri Sıhhiye Kampusunde 26, Beytepe Kampusunde 11 olmak üzere toplam 37 personel ile gerçekleştirmektedir.

8 TAHAKKUK FAALİYETLERİMİZ Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderlerine ait fatura tahakkuk işlemleri,  Üniversiteye ait telefon, elektrik, su ve doğalgaz faturalarının tahakkuk işlemleri,  Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımızın Yurt içi – yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluklarının tahakkuk işlemleri ile yurt dışı tedavi işlemleri,  Şahıs tedavi, eczane-ilaç, gözlük, medikal ameliyat malzemesi ve Kamu ve anlaşmalı özel hastane döner sermaye tedavi faturalarının kontrolü ve tahakkuk işlemleri,  Uluslararası Kuruluşlara katılım ile kurslara katılım ücretlerinin tahakkuk işlemleri, Avans ve kredi mahsup işlemleri,  Memurların Öğle Yemeğine Yardım Hizmetlerinin tahakkuk işlemleri,

9 MERKEZ VE BEYTEPE KAMPÜSÜ İLE BAĞLI MERKEZLERİN TELEFON GİDERLERİ (2008 YILI) MERKEZ KAMPÜSÜ RESMİ TELEFON SAYISI 596 ÖZEL TELEFON SAYISI 650 TOPLAM TELEFON SAYISI 1.246 KESİN HARCAMA (YTL)517.075,07 BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN TAHAKKUK SAYISI 343 BEYTEPE KAMPÜSÜ RESMİ TELEFON SAYISI 203 ÖZEL TELEFON SAYISI 594 TOPLAM TELEFON SAYISI 797 KESİN HARCAMA (YTL)111.611,30 BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN TAHAKKUK SAYISI 255GENELTOPLAM826 1.252 2.078 646.051,18 YTL 646 BAĞLI MERKEZLER RESMİ TELEFON SAYISI 27 ÖZEL TELEFON SAYISI 8 TOPLAM TELEFON SAYISI 35 KESİN HARCAMA (YTL)17.364,81 BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN TAHAKKUK SAYISI 48

10 MERKEZ VE BEYTEPE KAMPÜSÜ İLE BAĞLI MERKEZLERİN TELEFON GİDERLERİ (2007 YILI) MERKEZ KAMPÜSÜ RESMİ TELEFON SAYISI 668 ÖZEL TELEFON SAYISI 642 TOPLAM TELEFON SAYISI 1.310 KESİN HARCAMA (YTL)468.853,60 BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN TAHAKKUK SAYISI 336 BEYTEPE KAMPÜSÜ RESMİ TELEFON SAYISI 192 ÖZEL TELEFON SAYISI 619 TOPLAM TELEFON SAYISI 811 KESİN HARCAMA (YTL)113.416,82 BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN TAHAKKUK SAYISI 220GENELTOPLAM896 1.269 2.165 601.480,32 YTL 613 BAĞLI MERKEZLER RESMİ TELEFON SAYISI 36 ÖZEL TELEFON SAYISI 8 TOPLAM TELEFON SAYISI 44 KESİN HARCAMA (YTL)19.209,90 BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN TAHAKKUK SAYISI 57

11 MERKEZ VE BEYTEPE KAMPÜSLERİ İLE BAĞLI MERKEZLERİN ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ GİDERLERİ (2008 YILI) MERKEZ KAMPÜSÜ BEYTEPE KAMPÜSÜ BAĞLI MERKEZLER GENELTOPLAM ELEKTRİK(KW/SAAT)6.804.305ELEKTRİK (KW/SAAT) (KW/SAAT)12.669.169ELEKTRİK(KW/SAAT)777.04420.250.518 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)1.931.321,71 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)2.381.342,91 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)51.763,914.364.428,53 SU (M 3 ) 171.000 2.670.105 5.3872.846.492 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)1.069.270,00 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)7.481.301,17 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)23.127,928.573.699,09 DOĞALGAZ (M 3 ) 5.517.726 9.290.085 106.82514.914.995 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)4.544.983,33 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)7.746.749,08 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)102.035,6012.393.768,01 BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN TAHAKKUK SAYISI 44 44 896 GENEL TOPLAM 25.331.895,63 YTL BİRİM FİYATLAR : (KDV. Dahil) ELEKTRİK KW/ST = 0,241 YTL. SU M³ = 6,29 YTL. DOĞALGAZ M³ = 1,090 YTL.

12 MERKEZ VE BEYTEPE KAMPÜSLERİ İLE BAĞLI MERKEZLERİN ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ GİDERLERİ (2007 YILI) MERKEZ KAMPÜSÜ BEYTEPE KAMPÜSÜ BAĞLI MERKEZLER GENELTOPLAM ELEKTRİK(KW/SAAT)10.557.382ELEKTRİK (KW/SAAT) (KW/SAAT)9.528.692ELEKTRİK(KW/SAAT)597.51420.683.588 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)1.429.969,90 KESİN HARCAMA (YTL (YTL1.417.285,96 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)99.372,162.946.628,02 SU (M 3 ) 242.220 1.108.191 13.4171.263.828 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)1.132.251,56 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)4.878.536,19 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL) 44.374,206.055.161,959 DOĞALGAZ (M 3 ) 7.428.242 3.968.700 656.50312.053.445 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)4.469.214,80 KESİN HARCAMA (YTL) (YTL)2.458.538,00 KESİN HARCAMA (YTL)412.921,887.340.674,68 BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN TAHAKKUK SAYISI 35 36 67138 GENEL TOPLAM 16.342.464,65 YTL BİRİM FİYATLAR : (KDV. Dahil) ELEKTRİK KW/ST = 0,140 YTL. SU M³ = 5,43 YTL. DOĞALGAZ M³ = 0,660 YTL.

13 YOLLUK YAPILAN KİŞİ SAYISI BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN TAHAKKUK SAYISI BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN TAHAKKUK SAYISI KESİN HARCAMA (YTL) 626268.531,32 REKTÖRLÜK, GENEL SEKRETERLİK VE BAŞKANLIĞIMIZ YOLLUK GİDERLERİ

14 AÇIKLAMALARKESİNHARCAMA (YTL) (YTL) REKTÖRLÜK DÜNYA ENERJİ KONSEYİ 400,00 YTL ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ 4.378,28 YTL (2.200 EURO) AVRUPA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ 6.279,19 YTL (2.461 EURO) GENEL TOPLAM 11.057,47 YTL (4.661 EURO) ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDENEN ÜYELİK AİDATLARI

15 BELGE ADEDİ (Yapılan Tahakkuk Miktarı) (2008 YILI) KESİN HARCAMA (YTL) 21.46310.400.396,36 MERKEZ VE BEYTEPE KAMPÜSLERİ İLE BAĞLI MERKEZLERİN TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ BELGE ADEDİ (Yapılan Tahakkuk Miktarı) (2007 YILI) KESİN HARCAMA (YTL)18.25510.475.035,47

16 SATINALMA FAALİYETLERİMİZ  Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar ve Diğer Merkezler ile Daire Başkanlıkların ihtiyacı olan makine – teçhizat ile ilgili malzemeleri serbest ödenekler nispetinde satınalma işlemlerini yürütmek.  Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımızın ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarının satınalma işlemlerini yapmak.  Üniversitemiz Özel Güvenlik ve Temizlik Hizmet alım ihalelerini yapmak,  Yurt dışından veya Yurt içinden Gümrüğe gönderilen malların Gümrük işlemlerini yapmak,  Üniversitemiz personelinin “Devlet Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” Hükümlerine göre verilmesi gereken giyim-kuşam Yardımı ile ilgili ihale öncesi hak sahiplerinin tespitini yapmak ve kişi sayısına göre satınalma işlemlerini yapmak,

17 AÇIKLAMA DOSYA SAYISI KESİN HARCAMA (YTL) (YTL) DOĞRUDAN TEMİN 225 AÇIK İHALE 9 PAZARLIK 21/b 4 PAZARLIK 21/f 109.934.090,87 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ 2.MADDE (e) BENDİ 11 KAMU İHALE KANUNU 22.MAD. (b) FIKRASI 5 AVANS13 KREDİ58 GENEL TOPLAM 335 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NA GÖRE YAPILAN İHALELER

18 REKTÖRLÜKGENEL SEKRETERLİK SEKRETERLİKDAİRE BAŞKANLIKLARI BAŞKANLIKLARI ÜNİVERSİTE GENEL GİYİM KUŞAM ALIMI TOPLAM TOPLAMYTL TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (Öz.Güv. ve Tem.Hiz Alım hiz.dahil) -03- -03-142.768,963.167.001,502.304.696,96165.789,615.780.257,03 SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI -06- -06-4.153.833,844.153.833,84 TOPLAMYTL142.768,963.167.001,506.458.530,80165.789,619.934.090,87 ÜNİVERSİTEMİZ TÜKETİM VE SERMAYE GİDERLERİ GENEL HARCAMA İCMAL TABLOSU

19 MERKEZ KAMPÜSÜ BEYTEPEKAMPÜSÜ BAĞLI MERKEZLER HASTANELER KUMAŞ60928491.225 AYAKKABI942421171.097 GENEL GİYİM 1.054335181.669 BAŞKANLIĞIMIZCA İHALESİ VE DAĞITIMI YAPILAN KUMAŞ, AYAKKABI, GENEL GİYİM ALAN PERSONEL SAYISI KUMAŞ : Sağlık Teknisyeni, Teknisyen yrd, Sağlık Teknikeri, Tekniker yrd, Sağlık memuru, Diyetisyen, Psikolog, Fizyoterapist, Eczacı, Tabip, Uzman Tabip, Hemşire, AYAKKABI : Koruma ve Güvenlik Şefi ve memuru, Mühendis, Teknisyen, Teknisyen yrd., Aşçı, Hastabakıcı, Hemşire, Hizmetli, Şoför,Mimar,Bekçi, Kimyager, İstatistikçi,Terzi, GENEL GİYİM : Koruma ve Güvenlik Şefi ve memuru, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Teknisyen yrd, Hemşire, Avukat, Terzi, Hastabakıcı, Aşçı, Şoför, Hizmetli gibi Üniversitemiz de 2008 yılında 3203 personel 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 maddesi gereğince Giyecek Yardımından yararlanmıştır.

20 ONKOLOJİ HASTANESİ DIŞ PROJE KREDİSİ (AKREDİTİF İŞLEMLERİ) PROJE BEDELİ 16.000.000,00 EURO 12.316.800,00 USD Gelen Malzeme Toplamı 31/12/2008 15.534.179,00 EURO 11.417.258,00 USD 2009 Ocak ayında gelecek Malzeme Tutarı ** 465.821,00 EURO 744.235,00 USD * 155.307,00 USD’lik malzeme iptal edilmiştir. ** Beklediğimiz malzemeler 15 Ocak tarihinde Ankara Gümrüğü’ne gelmiştir. Saygılarımla 15/01/2009 Ecz.M.Nejat ERTÜRK İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI hacettepe.edu.tr 2008 FAALİYET RAPORU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları