Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bir Liderlik Perspektifi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bir Liderlik Perspektifi"— Sunum transkripti:

1 Bir Liderlik Perspektifi
-Kişisel Ustalık- Bir Liderlik Perspektifi

2 Kişisel Ustalık (Üstünlük) kavramı:
Sürekli öğrenme durumunun yaşandığı,bilinçaltımızın eğitilerek,ilgililik ve etkenlik bağlamında içimizdeki yapısal çatışmalarımızı yaşayarak ve başarmaya odaklanarak üstün bir gelişim düzeyine ulaşmaktır.

3 KİŞİSEL USTALIK NASIL BİR ŞEY?
Kişisel ustalık zor süreçleri rahatlıkla gerçekleştirebilme yeteneğidir. Bilinçaltımızın kontrol edilmesidir. Kişisel ustalık Ü (Üretim) / ÜY (Üretim Yeteneği) dengesinin kurulmasıdır. Kişisel ustalık bazı şeyleri kendimize özgü yöntemler ve yaklaşımla yapabilmektir.

4 KİŞİSEL USTALIK VE Ü/ÜY DENGESİ
Ü (Üretim) : İstenilen sonucun ortaya çıkarılması ÜY(Üretim yeteneği): Bu sonucun ortaya çıkmasında gerekli olan yeteneği temsil eder. Ü: Kişisel ustalık ÜY: Kişisel ustalığın oluşumu için özverili gayret. (Kaynak : Stephen R. Covey “Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı”)

5 KİŞİSEL USTALIĞIN YAPI TAŞLARI
VİZYON YAPISAL ÇATIŞMA ODAKLANMA GERÇEĞE BAĞLILIK

6 VİZYON: “Etkililik” ve “İlgililik” bağlamında bir yön tayi n eden amaç ve hedeflerden farklı olarak,arzu edilen bir geleceğin resmini ortaya çıkarmaktır. Vizyon bir gerçekliktir. Vizyon olmadan bir şeylere ulaşmak olası değildir. Vizyon “etkililik” ve “ilgililik” kavramları üzerinden oluşur. İlgi alanı yetenek ve becerilerimizi içine alır. Etki alanı bizim denetimimiz içinde olan ve yapabildiğimiz şeyleri kapsar.

7 YAPISAL ÇATIŞMA: Kendimizle ilgili olarak inandığımız
“güçsüzlüklerimizle” bir şeyleri yapma yönündeki “arzularımızın” karşı karşıya gelmesinin yarattığı dinamizm dir. Yapısal çatışmalar olumsuz inançlarımızdan kaynaklanır, Bu inançlarımız ancak yeni deneyimler edindikçe değişir, Yapısal çatışmalar tamamen ortadan kaldırılamaz,

8 GERÇEĞE BAĞLILIK: Kendimizi nasıl sınırlandırdığımızı
ortaya koymaya ve olayların neden böyle geliştiği yönündeki düşüncelerimizi yeniden ele almaya isteklilik göstermek demektir. Gerçeğe bağlılığımız ne kadar yüksekse yaratıcılığımız da o denli artar. Gerçeğe bağlılık etki ve hareket alanımızı belirlemek açısından önemlidir. Usta olmanın sırrı gerçeğe bağlılık sınırları içinde farklı şeyleri denemekte yatar. Biz gerçekliğin sınırları içinde hareket ederiz.

9 ODAKLANMA : Belirli ve önemli bir amacımız
olduğunda, bu amaca ulaşmak için yapmamız gerekenleri ve tercihlerimizi ön plana çıkararak üzerinde çok boyutlu düşünmektir. Odaklanmak bir beceridir. Odaklanmak bilinçaltımızın harekete geçmesidir. Odaklanma açık tercihler yapmamızı sağlar. Odaklanma kararsızlık durumlarını ortadan kaldırır.

10 KİŞİSEL USTALIĞIN İTİCİ GÜCÜ; YARATICILIK TIR.
Yaratıcılık kişisel ustalığın merkez ilkesidir ve ustalık disiplininin tüm unsurlarını bütünleştirici bir özellik taşır. Yaratıcı düşünme sürecimiz beynimizin sonsuz sayıda düşünce,kombinasyon ve bağlantı yaratmasıyla oluşur. Bütün bu kombinasyonlar birbirleriyle ilişkilenerek “düşünce” adını verdiğimiz yeni bağlantılar oluştururlar. Yaratıcılığımızı harekete geçirebilmede kullanılabilecek çok sayıda yaklaşım olmasına karşın ,şu şekilde kategorize edilebilir: -İdeale yönelme (Vizyon) -Araştırma -İlişkilendirme -Değiştirme

11 Kişisel ustalık yönünden yaratıcılık,beraberinde bir gerilimi de getirir. Ancak burada “gerilim” sözcüğünden, duygusal gerilim değil,yaratıcı gerilim anlaşılmalıdır. YARATICI GERİLİM “Yaratıcı Gerilim” vizyonumuzun mevcut gerçeklik ile uyuşmadığı zamanlarda harekete geçen güçtür. Yaratıcı gerilime hakim olmak ve yaratıcılığımızı kullanmak bizim mevcut gerçekliğe ve engellere karşı tavırlarımızda da önemli bir değişime yol açar.Mevcut gerçeklik düşman olmaktan çıkar müttefikimiz olur.

12 KİŞİSEL USTALIĞIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Kişisel ustalığın önündeki en önemli engel, kendimiz tarafından Koyulan engeldir. Kişisel ustalık bir ilerlemedir.Kişisel ustalık anlayışına göre ilerleme; birbirini takip eden plato durumları şeklinde gerçekleşmektedir. İlerlemenin göreceli desteği takip eden her bir plato durumuna önemsiz ve küçük bir düşüşten sonra ulaşmamızı sağlamaktadır.

13 USTALIK ENGELİ : VAZ GEÇEN OLMAK
Eğer siz “vazgeçen” biriyseniz kişisel ustalık yoluna çok büyük bir şevkle başlamanıza karşın bu şevkiniz daha ilk plato durumu ile birlikte “vazgeçme” özelliğinizden dolayı azalarak yok olur.

14 USTALIK ENGELİ : TAKINTILILIK
Bir başka önemli engel “takıntılı” olmaktır. Takıntılı olma özelliği gösteren insanlar,başta iyi bir ilerleme sağlar ama plato durumu öncesindeki küçük düşüşü kabul edemezler ve kendilerini acımasızca kesin bir başarısızlığa doğru iterler.

15 USTALIK ENGELİ : UZMAN SENDROMU
Bu durumdaki kişiler kendilerine göre göreceli bir yeterliliğe ulaştıktan sonra o plato durumunda sürekli olarak kalmaya istekli olurlar. Ancak bu durum kişisel ustalığın gelişmenin adım adım daha iyiye doğru gitmesi ilkesine aykırı olduğu için bir engel oluşturmaktadır.

16 DİĞER ENGELLER kendimi başkalarıyla karşılaştırmak, mükemmel olmaya çalışmak, başkalarını memnun etmeye çalışmak, birisinin yardım etmesini beklemek, zaman sınırları koymak, tek bir yaklaşıma ya da stratejiye odaklanmak, diğer insanlara bağlı olmak, kaybetmeyi kabul edememek, kazanmaya istekli olmamak, kendi sınırlarını aşmaya çalışmak.

17 USTA İNSAN: Usta insan neşeli kendinden olan ve kontrolü elinde tutmanın gizli hislerini duyan birisidir. Rahatsızlık duyguları belirsizlik ve güvensizlik onun öğrenen bir yönetici olmasını sağlar. Usta insan en düşük strese maruzdur. Yönetim ve liderlik kalitesinin ortaya konmasının yöneticinin,liderin yaşam kalitesinden ayrı düşünülmemesi önemlidir. Çevredeki değişen istek ve beklentilerle başa çıkmak geleneksel eğitim metodlarından çok farklı şeylerin bilincinde olmakla,yaşamın gerçek vizyonuyla ve kişinin kendine ait olmasıyla, usta olmasıyla gerçekleştirilebilir.

18 USTALIK OLUŞTURMA ŞARTLARI:
Yapmak istediklerimizi yapmak, Neler olabileceğini görmek, Hala uzak bir yolumuzun olduğunu bilmek, Pratik yapmak, Meraklı ve araştırıcı olmak, Bizim için nelerin daha önemli olduğunu bilmek,


"Bir Liderlik Perspektifi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları