Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PISA 2015 UYGULAMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PISA 2015 UYGULAMASI."— Sunum transkripti:

1 PISA 2015 UYGULAMASI

2 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı- PISA
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı-OECD tarafından yürütülen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı – PISA, 15 yaş grubu öğrencilerinin okuma becerileri, matematik ve fen alanlarındaki bilgi ve becerilerinin değerlendirildiği dünyanın en büyük eğitim araştırmalarından biridir. Ülkemiz bu çalışmaya 2003 yılından beri fiilen katılmaktadır.

3 PISA Süreci PISA; Hazırlık, Pilot Uygulama, Nihâi-Esas Uygulama ve
Raporlaştırma olmak üzere dört süreçten oluşmaktadır. Bu süreçlerin şeklinin belirlenmesi, kontrolü ve politik açıdan gerekli desteğin sağlanması PISA Yönetim Kurulu (PISA Governing Board) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

4 PISA Uygulama Döngüsü 2000 2003 2006 2009 2012 2015 OKUMA BECERİLERİ
FEN MATEMATİK 2000 2003 2006 2009 2012 2015 OKUMA BECERİLERİ MATEMATİK FEN

5 PISA 2003 Uygulaması 2003 Katılan Ülke Sayısı Uygulamalar Sonuçlar
OECD Diğer Toplam PISA 2003 Esas Uygulaması Ağırlıklı Alan: Matematik Mayıs 2003 tarihleri arasında 40 ilden seçilen 159 ilk ve ortaöğretim okulunda 15 yaş gurubundan toplam 4855 Öğrenciye Matematik, Fen ve Okuma Becerileri alanında Test uygulanmıştır. Çalışmaya ilişkin pilot uygulama 2002 yılında yapılmıştır. Alanlar Başarı Ortama Puanı Başarı Sırası 31 10 41 Matematik 423 33 (28) Fen 434 32 (28) Okuma Becerileri 441

6 PISA 2006 Uygulaması 2006 Katılan Ülke Sayısı Yapılanlar Sonuçlar OECD
Diğer Toplam PISA 2006 Esas Uygulaması Ağırlıklı Alan: Fen Mayıs 2006 tarihleri arasında 51 ilden seçilen 160 ilk ve ortaöğretim okulunda 15 yaş gurubundan toplam 4942 Öğrenciye Matematik, Fen ve Okuma Becerileri alanında Test uygulanmıştır. Çalışmaya ilişkin pilot uygulama 2005 yılında yapılmıştır. Alanlar Başarı Ortalama Puanı Başarı Sırası 30 27 57 Matematik 424 43 (29) Fen 47 (29) Okuma Becerileri 447 37 (28)

7 PISA 2009 Uygulaması 2009 Katılan Ülke Sayısı Yapılanlar Sonuçlar OECD
Diğer Toplam PISA 2009 Esas Uygulaması Ağırlıklı Alan: Okuma Becerileri Nisan 2009 tarihleri arasında 56 ilden seçilen 170 ilk ve ortaöğretim okulunda 15 yaş gurubundan toplam 4996 Öğrenciye Matematik, Fen ve Okuma Becerileri alanında Test uygulanmıştır. Çalışmaya ilişkin pilot uygulama 2008 yılında yapılmıştır. Alanlar Başarı Ortalama Puanı Başarı Sırası Matematik 445 41 (31) 33 22 55 Fen 454 42 (31) Okuma Becerileri 464 39 (32)

8 PISA 2012 Uygulaması 2012 Katılan Ülke Sayısı Yapılanlar Sonuçlar OECD
Diğer Toplam PISA 2012 Esas Uygulaması Ağırlıklı Alan: Matematik Nisan 2012 tarihleri arasında 57 ilden seçilen 170 ilk ve ortaöğretim okulunda 15 yaş gurubundan toplam 5200 Öğrenciye Matematik, Fen ve Okuma Becerileri alanında Test uygulanmıştır. Çalışmaya ilişkin pilot uygulama 2011 yılında yapılmıştır. PISA 2012 Esas Uygulaması sonuçları Aralık 2013 tarihinde açıklanacaktır. Alanlar Başarı Ortalama Puanı Başarı Sırası 33 35 68 Matematik m Fen Okuma Becerileri

9 PISA 2015 Uygulaması

10 PISA 2015 Yönetim Yapısı PISA 2015 OECD PISA Yönetim yapısı önceki PISA çalışmalarında olduğu gibi PISA Yönetim Kurulu ve ona bağlı OECD Sekretaryası tarafından yürütülmektedir. Uygulamaya ilişkin diğer çalışmalar ise uluslararası kuruluşlardan Pearson, ETS, DIPF, Westat ve katılımcı ülkelerin Ulusal Proje Yöneticileri (NPM) tarafından yapılmaktadır.

11 PISA 2015 Yönetim Yapısı PISA Yönetim Kurulu OECD Sekretaryası
Genel sorumluluk & Sözleşmeler TAG OECD Sekretaryası C 7- ETS Gözetim & Yönetim CPEG, SEG, MEG, REG C 1 Çerçeve Geliştirme Pearson C 2 Platform Geliştirme ETS C 3 Tasarım, test geliştirme, veri hazırl., doğrulama ölçekleme & analiz ETS C 4 Alan uygulama çalışması Westat C 5 Örneklem Westat C 6 İçerik Anketleri DIPF CPEG, SEG NPM QEG

12 PISA 2015 Çalışma Çizelgesi
Yıl Planlanan Çalışmalar 2012 Esas uygulaması için test ve anket geliştirme çalışmaları 2013 Pilot Uygulaması için örneklem belirleme ve hazırlık çalışmaları 2014 Pilot Uygulamasının yapılması ve PISA 2015 Esas Uygulama örneklem belirleme çalışmaları 2015 Esas Uygulamasının katılımcı ülkelerde yapılması 2016 Esas Uygulaması analizinin Uluslararası Merkez tarafından yapılması ve Uluslararası Rapor hazırlık çalışmaları 2017 Esas Uygulamasına ilişkin Uluslararası Raporun basılıp yayımlanması

13 Kağıt-kalem Test Çalışması Tamamı Bilgisayar Tabanlı Test Çalışması
PISA 2015 Kapsamı Kağıt-kalem Test çalışması (PISA 2000, PISA 2003) Kağıt-kalem Test Çalışması Seçmeli bileşen olarak Bilgisayar modülleri (PISA 2006 to 2012) Tamamı Bilgisayar Tabanlı Test Çalışması Seçmeli bileşen olarak Kağıt-kalem modülleri (PISA 2015)

14 PISA 2015 Tasarım Geliştirme Çalışmaları
PISA 2015 Tasarım Geliştirme Çalışmaları; işbirlikçi problem çözme ile birlikte fen, matematik okur yazarlığı ve okuma becerileri alanları için kağıt-kalem, Bilgisayar uygulaması şeklinde yapılacak olan tüm yeni fen alanı ve işbirlikçi problem çözme uygulaması için gerekli materyallerin tasarımları üzerine çalışmaları kapsamaktadır

15 PISA 2015 Tasarım Geliştirme Çalışmaları
Seçmeli - ücretli anketler (kağıt-kalem ve bilgisayar tabanlı); Finans okur- yazarlığı (Financial Literacy), Veli, (Parent Questionnaire), Eğitim Kariyeri (EC Questionnaire), Bilgisayar Kullanım Anketi (ICT Questionnaire) ve Öğretmen Anketleri (Teacher Questionnaire), Zorunlu - ücretsiz anketler (kağıt-kalem ve bilgisayar tabanlı) ; Okul (School Questionnaire) ve Öğrenci Anketleri (Questionnaire)

16 PISA 2015 Fen Okur-yazarlığı Çerçevesi
PISA 2015 alanı Fen ağırlıklı olacaktır. Fen okuryazarlığı nedir? Duyarlı bir vatandaş olarak bilim ile ilgili olan sorunlarla ve bilimsel fikirlerle ilgilenme yeteneğidir.

17 PISA 2015 Fen Okur-yazarlığı Çerçevesi
Bu nedenle, Fen okur-yazarı olan kişi; Bilimsel olarak fenomenleri açıklayabilir Bilimsel araştırmayı tasarlayabilme, çözümleyebilir Verileri yorumlayabilir ve bilimsel anlamda kanıtlayabilir.

18 PISA 2015 Fen Okur-yazarlığı Çerçevesi
Bilgi İçerik Yöntimsellik Farkındalık Yeterlikler Bilimsel olarak fenomenleri açıklayabilme Bilimsel araştırmayı tasarlayabilme, çözümleyebilme Verileri yorumlayabilme ve bilimsel anlamda kanıtlayabilme Kaynak Kişisel Yöresel/ulusal Küresel Görüntülenecek bireysel ihtiyaç Birey bundan nasıl etkilenmektedir? Davranışlar Fen e olan ilgi Araştırmalar için bilimsel yaklaşımlar değerlemesi Çevre hakkında farkındalık

19 PISA 2015 Fen Okur-yazarlığı Çerçevesi
Hangi bilgiler değerlendirilmektedir? Fiziksel sistemler Yaşam sistemleri Yeryüzü ve uzay sistemleri

20 Kağıt-Kalem Uygulaması Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme
PISA 2015 Test Uygulaması Katılan ülkelere uygulama için iki seçenek sunulmaktadır. Seçenek 1 Kağıt-Kalem Uygulaması (120 Dk) Seçenek 2 Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme (120 Dk)

21 Kağıt-Kalem Uygulaması Alanları
PISA 2015 Test Uygulaması Seçenek 1 Kağıt-Kalem Uygulaması Alanları (120 Dk) Matematik Okuma – Becerileri Fen

22 Bilgisayar Tabanlı Uygulama
PISA 2015 Test Uygulaması Seçenek 2 Bilgisayar Tabanlı Uygulama (120 Dk) Okuma Becerileri Fen Matematik

23 PISA 2015 Anket Uygulaması Zorunlu Anketler (Ücretsiz) Öğrenci
Anketi (30 Dk) Veli Anketi

24 PISA 2015 Anket Uygulaması Seçmeli Anketler (Ücretli)
Finans Okur-yazarlığı Anketi Bilgisayar Kullanım Anketi Öğretmen Anketi ( Avro) Veli Anketi (36,000 Avro ) Eğitim Kariyeri Anketi

25 PISA 2015 Uygulaması Seçenekleri
Bilgisayar Tabanlı Sınav (120 dk) Öğrenci Anketi (30 dk) Seçmeli Anketler Bilgisayar Okur-yazarlığı (10 dk) Eğitim Kariyeri Finans Okur-yazarlığı Anketi (60 dk) Örneklem : 6300 (150 okul x 42 öğrenci) Kağıt-Kalem Örneklem : 5250 (150 okul x 35 öğrenci)

26 PISA BTD Örnek Soru Ekranı

27 PISA Kâğıt-kalem Soru Örneği

28 Teşekkür Ederiz PISA Türkiye


"PISA 2015 UYGULAMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları