Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULUMUZDA UYGULANAN PROGRAMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULUMUZDA UYGULANAN PROGRAMLAR"— Sunum transkripti:

1 OKULUMUZDA UYGULANAN PROGRAMLAR
Primary Years Program (PYP) GEMS Scamper Proje Tabanlı Öğrenme Montessorri Yöntemi

2 Primary Years Program PYP 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı olan,onlara çekici gelen ve mücadele etmelerine olanak sağlayan alanlar üstü bir eğitim sistemi oluşturmak için çeşitli ulusal sistemlerin en iyi araştırma ve uygulamalardan bir sentez oluşturmayı amaç edinmiş bir eğitim programıdır.

3 PYP Uygulamaları Bu program öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi oluşturmayı ve aşağıda belirtilen öğrenme sonuçlarına ulaşan çocuklar yetiştirmeyi amaçlar. Program ayrıca anlama çabası gerekli bilginin ve becerilerin edinimi olumlu tutumların geliştirilmesi ve olumlu davranışlar sergilem fırsatının sağlanması arasında denge kurmaya çalışmaktadır.PYP bu dengenin sağlanması açısından 5 temel öğeyi ön plana çıkartır.

4 PYP Temel Öğeleri Kavram Bilgi Beceriler Tutumlar
Davranış ve Kavramlar

5 Öğrencilerimizin Neleri Anlamalarını İstiyoruz?
Şekil (Her nesnenin şekil niteliği,benzerliği,farklılığı vb.) İşlev (Nesnelerin işlevleri ve kullanım alanları) Sebep-Sonuç (Olaylar arasındaki etkileşim) Değişim (Değişimin nedenleri,niçinleri olmazsa olmazları) Bağlantı (Olaylar,nesneler-kişiler arasındaki bağlantılar) Bakış Açısı(Yaşantılar sonucunda edinilen bilgilere farklı yönlerden bakabilme ve tecrübeleri çeşitlendirebilme) Sorumluluk(Yaşam içerisinde sorumluluk bilincini ve önemini kavrayabilme) Dönüşümlü Düşünce (Düşüncelerine yön verebilme)

6 Düşünme Becerileri Bu program dahilinde öğrencilerimizin düşünme becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır.Bunun için kullanılan yöntemler; Bilgi edinimi Anlama Uygulama Analiz etme Sentez yapabilme Değerlendirme Birden farklı bakış açısını aynı anda değerlendirebilme Düşünme üzerine düşünme

7 Kendi Kendini İdare Etme Becerileri
Büyük kas becerileri Küçük kas becerileri Alan/uzam bilinci Organizasyon Zaman yönetimi Güvenlik Sağlıklı yaşam tarzı Davranış Biçimleri Bilinçli seçimler

8 İletişim Becerileri Dinleme Konuşma Okuma Sözlü olmayan iletişim

9 Öğrencilerimizin neyi hissetmesini istiyoruz?
PYS programında öğrenmeye karşı olumlu tutumların geliştirilmesine odaklanmakta çok önemlidir. TUTUMLAR Değer verme Kararlılık/Bağlanma Kendine güvenme Yardımlaşma Yaratıcılık Merak Kendini başkalarının yerine koyma İstekli olma Bağımsız davranabilme Saygı Hoşgörü

10 Öğrencilerimizin Nasıl Davranmasını Bekliyoruz?
PYP sadece tutumları değil bunun yanı sıra düşünceli ve uygun davranışları da eğitimin içine katmak için zihinsel becerilerin ötesine geçmesi gerektiğine inanmaktadır.Okullarda bütün öğrencilere davranışlarını seçme,seçtikleri davranışı hayata geçirme ve davranışları üzerinde düşünüp değerlendirme yapma olanağı ve yetkisi verilmelidir ki öğrencilerimiz dünyamızda dünyamız için fark yaratabilecek bireyler olabilsinler.

11 GEMS GEMS Nedir? Great Explorations in Math and Science (GEMS) heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir öğrenme programıdır.Tasarımları gereği GEMS etkinlileri eylemle başlar.Kavramlar öğrenciler konuyla tanıştıktan sonra tartışılmaktadır.Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem,öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini,konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gerekli deneyimi elde etmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.

12 Gems Projesinin Amacı GEMS Projesi şu amaçları gerçekleştirmek için etkinliğe dayanan bir yöntemi kullanmaktadır: Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak. Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak. Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek. Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak.

13 Proje Tabanlı Öğrenme Proje Tabanlı Öğrenme, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik, sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir. Öğrencilerin, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, işlemelerine ve harmanlamalarına imkan sağlar. Hem bireysel hem de ekip olarak yapılabilen projeler sayesinde öğrenciler işbirliği içinde sınıf arkadaşlarıyla çalışma imkanı bulurlar.

14 Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu yaklaşımda çeşitli bilgiler arasındaki ilişkileri görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi başkalarının hizmetine sunabilen bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje Destekli Eğitim’de “proje” daha fazla öğrenilmeye değer bir konunun çocuklar tarafından derinlemesine incelenmesi anlamına gelir. Proje önerileri öğretmen veya çocuk tarafından rastlantıyla ortaya çıkarılan bir olay ya da problem ile ilgili olabilir. Proje yaklaşımı ile derinlemesine yapılan incelemeler sırasında çocuklar kendi çözümlerini bulurken öğretmen sorunları biçimlendirir, çocukların çözüm ve kaynak bulmalarına yardımcı olarak kolaylaştırıcı rolünü üstlenir. Proje sonunda bir sonuç ürün ortaya koyulur. Proje Destekli Eğitim bir metottan çok, bir yaklaşım tarzıdır. Projeler, küçük çocukların dramatik oyun, el işi ve resim gibi aktiviteleri, okul dışındaki yaşamlarıyla bağlantı kurarak zenginleştirir. Soru sorma ve araştırma yapmanın yanı sıra çocuklar, aktivitelerine kendileri karar verir; sorun çözme yeteneklerini  geliştirme fırsatı bulurlar; öğrendiklerini paylaşırlar; projelerde edindikleri bilgileri kullanabilirler.

15 MONTESSORRİ Eğitim Yöntemi
Çocuğun bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller kullanmasıyla öne çıkan bu yöntem, çocuk gelişiminde en önemli dönem olan 0-6 yaş arasında çocukların soyut kavramları öğrenebilmesi için somut materyallerin kullanılması esastır. Çocuklar ellerini kullanarak, materyaller sayesinde öğrenirler.

16 Montessori eğitimi çocuğa ne kazandırır
Montessori eğitimi çocuğa ne kazandırır? Çocuk, kendi bireysel beceri ve ilgi alanında kendi hızıyla gelişir. Dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenir. Çalışma isteğini ve zevkini geliştirir. Üretken olur. Toplumsal bir varlık olur. Kaygılarını en doğru şekilde nasıl dışa vurabileceğini öğrenir. Özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirir. Disiplini içselleştirir. Bir problemi nasıl tanımlayacağını ve onu çözmek için nasıl çalışılacağını öğrenir. Kendisine ve başkalarına karşı saygı duyar. Bizler okulumuzda Montessori yöntemini uygularken öğrencilerimizin sorumluluk duygusu kazanarak yaşam becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz.Böylece sorumluluk sahibi,kendi işini yapabilen öz güveni olan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

17 Scamper Tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir, beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip, geliştirilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür.

18 SCAMPER anlamı olmayan bir sözcüktür
SCAMPER anlamı olmayan bir sözcüktür. İngilizce 7 tane kelimenin ilk harflerinden oluşmuş bir akrostiştir. Substitude= Yer değiştirme Combine= Birleştirme Adapt= Uyarlama Modify, Minify, magnify= Değiştirme, küçültme, büyütme Put to other uses= Diğer kullanışlarının yerine koyma Eliminate= Çıkarmak, yok etmek Reverse, Rearrange= Tersine çevirme ve yeniden düzenleme

19 SCAMPER Çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmede ve hayal gücü, sezgi, düşünme, orjinallik hazinelerini korumada scamper yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntem, çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar.

20 Hazırlamış olduğumuz bu slayt kitap,internet vb
Hazırlamış olduğumuz bu slayt kitap,internet vb. kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Bozüyük Anaokulu Müdürlüğü


"OKULUMUZDA UYGULANAN PROGRAMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları