Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ozan ÖZGÜVEN & Esra KELLECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ozan ÖZGÜVEN & Esra KELLECİ"— Sunum transkripti:

1 Ozan ÖZGÜVEN & Esra KELLECİ
Proje Tabanlı Öğreme Ozan ÖZGÜVEN & Esra KELLECİ

2 NEDEN PTÖ? En iyi öğrenme, canlandırma ve proje gerçekleştirme ile yapılıyor Eğitimde öğrenme üzerine yapılan araştırmalara göre, gerçek bir olayı canlandırma ve bir projeyi gerçekleştirmeyle öğrenilen bilgilerin yüzde 90 oranında hatırda kaldığı belirlendi. Okuyarak öğrenmede öğrenilenlerin yüzde 10’u, dinleyerek öğrenilen bilgilerin ise yüzde 20’si hatırda kalıyor.

3 NEDEN PTÖ? Uygulamalı; yani aktif öğrenmede öğrenci merkezde olduğunda öğrenci bizzat kendisi bilgi ve veri topladığı, araştırma yaptığı, denediği için daha başarılı oluyor. Bu tür bir çalışmada öğrenci elde ettiği bilgi ve verileri düzenlerken ilgi, zeka ve somut bilgi ile sorunlara bağlayarak öğrenim süresinin daha hızlı ve sağlıklı işlemesini sağlıyor. Çünkü öğrenci bir etkinliğe ne kadar katılımını artırırsa o oranda etkinliğin parçası oluyor. Konfüçyüs’ün “İşittiğimi unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı öğrenirim.” sözü insanların en iyi yaparak öğrendiğini gösteriyor.

4 PROJE HAZIRLAMA Proje, öğrencinin girişimi ile gerçekleştirilen ve çeşitli problemlerin çözümü için tasarlanmış bir iş ya da hizmet olarak tanımlanabilir. Öğretim hayatımız süresince değişik araştırma, proje ve ödevler yapıyoruz. Projeleri bazen sınıfça bazen de grup olarak yapmaktayız. Grup ve sınıfça yapılan projeler, işbirliği düşüncesinin gelişmesine, işbölümü yapılmasına neden olmaktadır.

5 Proje Geliştirilmesinde İzlenen Aşamalar
Proje konusunun  belirlenmesi Öğrenci tarafından seçimi Proje kapsamının tespiti Taslak hazırlığı Kaynakların belirlenmesi Araştırma ve değerlendirme Yorumlama Proje raporunun hazırlanması. Raporların sınıfa sunulması ve sergi düzenlenmesi. Öğrencilerin değerlendirilmesi. Eğitim sürecinin gelişimine ilişkin sonuçlar.

6 Proje Tabanlı Öğrenmede Temel Adımlar
Hedeflerin belirlenmesi. Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip,tanımlanması. Takımların oluşturulması. Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi. Çalışma takviminin oluşturulması. Kontrol noktalarının belirlenmesi. Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. Bilgilerin toplanması. Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması. Projenin sunulması (Moursund, D., 1999).

7 BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ (1/2)
Ders kitabı Internet taraması Okul kütüphanesi Kaynakları İldeki diğer kütüphane Kaynakları Üniversite kaynakları Uzmanlarla  veya  öğretmenlerle görüşme Bilen kişilerle veya yetkililerle görüşme Gözlem yapma Anket yapma

8 BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ (2/2)
Deney yapma Kanıt ve örnek Toplama Röportaj yapma Deneme-yanılma Proje ile İlgili kuruluşların kaynakları Radyo ve tv programları, haberler Gazete, dergi ve süreli yayınlardan bilgi toplama Beyin Fırtınası yaparak bilgi toplama Vaka Çalışması Simulasyon

9 BİLGİYİ YORUMLAMA (1/2) Organize Düşünenler ( Bilgiyi Kullanan):
Soru hazırlamasını Çabuk ve dakik davranmasını Keşfetmesini ve açığa vurmasını Araştırmasını Serbest seçim yapabilmesini Sorgulamasını Analiz yapabilmesini İkilemleri fark edebilmesini İnsiyatifli ve ilk başlatan olmasını             Eleştirel düşünmesini

10 BİLGİYİ YORUMLAMA (2/2) Kendi kararını verebilmesini ve arkadaşlarının çalışmalarına destek veren kişi olmasını Bilgiyi / konuyu etraflıca okumasını Yaratıcı düşünmesini Açık uçlu soru sormasını Problem çözmesini Yatay ve dikey düşünmesini Fikirlerini tartışabilmesini Aktif öğrenerek daha yüksek muntazam düşünme becerileri edinmesini Problemi somut çözmesini sağlamak.

11 ÇÖZÜM VE SONUÇ Toplanan ve yorumlanan bilgiler ışığında proje senaryosunda belirlenen problemle ilgili çözüm önerisi veya önerilerinin tespit edilip yapılacak olan sunum ve/veya eylemin belirlendiği aşamadır.

12 RAPORLAMA (1/4) I.Baş Kısım: Kapak sayfası, Teşekkür (gerekirse),
Özet, Kısaltmalar ve simgeler, Tablo ve şekiller listesi İçindekiler

13 RAPORLAMA (2/4) II.Asıl Metin: Bölüm-1: Bölüm-2: Bölüm-3: Bölüm-4:
Projenin konusu ve önemi, amaç, projede incelenen problem (ler), sayıltılar ve sınırlılıklar; Bölüm-2: Literatürden derlenen kuramsal bilgiler; Bölüm-3: Yöntem, araştırma modeli, verilerin derlenmesi ve analizi; Bölüm-4: Bulgular ve yorumlar; Bölüm-5: Sonuç ve öneriler.

14 RAPORLAMA (3/4) III. Kaynakça örnekler:
Aynen alıntı: “ …….” (soyadı,yılı,s). - Baykal’’a göre ( 1998) göre …………( soyadı,yılı,s). İnternet; Erişim tarihi: 03 Nisan 2006 Kitap: Eşme,İ., (2004) “İlk ve Ortaöğretimde Araştırma Teknikleri ve Proje”, Maltepe Üniv.Yayın No:12, İstanbul. Makale: Eşme İ. Aktaş G., Frequency Dependent Conductivity in As2 Se3 and As2 Se Sb, Applied Physics A, 51, 481, 1990

15 RAPORLAMA (4/4) IV.Ekler: Resim, Fotoğraflar, Belgeler..vb.

16 SUNUM VE / VEYA EYLEM Raporlama işlemi bittikten sonra Bulduğumuz bilgileri, sonuçları ve çözümleri sınıftaki öğrencilere veya diğer öğrencilere veya insanlara sunma aşamasıdır.  Ayrıca gruplar birkaç sunum yöntemini veya eylemi birlikte kullanıp birleştirebilir.

17 TEŞEKKÜRLER…!


"Ozan ÖZGÜVEN & Esra KELLECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları