Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Tabanlı Öğreme Ozan ÖZGÜVEN & Esra KELLECİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Tabanlı Öğreme Ozan ÖZGÜVEN & Esra KELLECİ."— Sunum transkripti:

1 Proje Tabanlı Öğreme Ozan ÖZGÜVEN & Esra KELLECİ

2 NEDEN PTÖ? En iyi öğrenme, canlandırma ve proje gerçekleştirme ile yapılıyor En iyi öğrenme, canlandırma ve proje gerçekleştirme ile yapılıyor Eğitimde öğrenme üzerine yapılan araştırmalara göre, gerçek bir olayı canlandırma ve bir projeyi gerçekleştirmeyle öğrenilen bilgilerin yüzde 90 oranında hatırda kaldığı belirlendi. Okuyarak öğrenmede öğrenilenlerin yüzde 10’u, dinleyerek öğrenilen bilgilerin ise yüzde 20’si hatırda kalıyor. Eğitimde öğrenme üzerine yapılan araştırmalara göre, gerçek bir olayı canlandırma ve bir projeyi gerçekleştirmeyle öğrenilen bilgilerin yüzde 90 oranında hatırda kaldığı belirlendi. Okuyarak öğrenmede öğrenilenlerin yüzde 10’u, dinleyerek öğrenilen bilgilerin ise yüzde 20’si hatırda kalıyor.

3 NEDEN PTÖ? Uygulamalı; yani aktif öğrenmede öğrenci merkezde olduğunda öğrenci bizzat kendisi bilgi ve veri topladığı, araştırma yaptığı, denediği için daha başarılı oluyor. Bu tür bir çalışmada öğrenci elde ettiği bilgi ve verileri düzenlerken ilgi, zeka ve somut bilgi ile sorunlara bağlayarak öğrenim süresinin daha hızlı ve sağlıklı işlemesini sağlıyor. Çünkü öğrenci bir etkinliğe ne kadar katılımını artırırsa o oranda etkinliğin parçası oluyor. Konfüçyüs’ün “İşittiğimi unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı öğrenirim.” sözü insanların en iyi yaparak öğrendiğini gösteriyor. Uygulamalı; yani aktif öğrenmede öğrenci merkezde olduğunda öğrenci bizzat kendisi bilgi ve veri topladığı, araştırma yaptığı, denediği için daha başarılı oluyor. Bu tür bir çalışmada öğrenci elde ettiği bilgi ve verileri düzenlerken ilgi, zeka ve somut bilgi ile sorunlara bağlayarak öğrenim süresinin daha hızlı ve sağlıklı işlemesini sağlıyor. Çünkü öğrenci bir etkinliğe ne kadar katılımını artırırsa o oranda etkinliğin parçası oluyor. Konfüçyüs’ün “İşittiğimi unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı öğrenirim.” sözü insanların en iyi yaparak öğrendiğini gösteriyor.

4 PROJE HAZIRLAMA Proje, öğrencinin girişimi ile gerçekleştirilen ve çeşitli problemlerin çözümü için tasarlanmış bir iş ya da hizmet olarak tanımlanabilir. Proje, öğrencinin girişimi ile gerçekleştirilen ve çeşitli problemlerin çözümü için tasarlanmış bir iş ya da hizmet olarak tanımlanabilir. Öğretim hayatımız süresince değişik araştırma, proje ve ödevler yapıyoruz. Projeleri bazen sınıfça bazen de grup olarak yapmaktayız. Grup ve sınıfça yapılan projeler, işbirliği düşüncesinin gelişmesine, işbölümü yapılmasına neden olmaktadır. Öğretim hayatımız süresince değişik araştırma, proje ve ödevler yapıyoruz. Projeleri bazen sınıfça bazen de grup olarak yapmaktayız. Grup ve sınıfça yapılan projeler, işbirliği düşüncesinin gelişmesine, işbölümü yapılmasına neden olmaktadır.

5 Proje Geliştirilmesinde İzlenen Aşamalar 1. Proje konusunun belirlenmesi 2. Öğrenci tarafından seçimi 3. Proje kapsamının tespiti 4. Taslak hazırlığı 5. Kaynakların belirlenmesi 6. Araştırma ve değerlendirme 7. Yorumlama 8. Proje raporunun hazırlanması. 9. Raporların sınıfa sunulması ve sergi düzenlenmesi. 10. Öğrencilerin değerlendirilmesi. 11. Eğitim sürecinin gelişimine ilişkin sonuçlar.

6 Proje Tabanlı Öğrenmede Temel Adımlar 1. Hedeflerin belirlenmesi. 2. Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip,tanımlanması. 3. Takımların oluşturulması. 4. Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi. 5. Çalışma takviminin oluşturulması. 6. Kontrol noktalarının belirlenmesi. 7. Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. 8. Bilgilerin toplanması. 9. Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması. 10. Projenin sunulması (Moursund, D., 1999).

7 BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ (1/2) Ders kitabı Ders kitabı Internet taraması Internet taraması Okul kütüphanesi Kaynakları Okul kütüphanesi Kaynakları İldeki diğer kütüphane Kaynakları İldeki diğer kütüphane Kaynakları Üniversite kaynakları Üniversite kaynakları Uzmanlarla veya öğretmenlerle görüşme Uzmanlarla veya öğretmenlerle görüşme Bilen kişilerle veya yetkililerle görüşme Bilen kişilerle veya yetkililerle görüşme Gözlem yapma Gözlem yapma Anket yapma Anket yapma

8 BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ (2/2) Deney yapma Deney yapma Kanıt ve örnek Toplama Kanıt ve örnek Toplama Röportaj yapma Röportaj yapma Deneme-yanılma Deneme-yanılma Proje ile İlgili kuruluşların kaynakları Proje ile İlgili kuruluşların kaynakları Radyo ve tv programları, haberler Radyo ve tv programları, haberler Gazete, dergi ve süreli yayınlardan bilgi toplama Gazete, dergi ve süreli yayınlardan bilgi toplama Beyin Fırtınası yaparak bilgi toplama Beyin Fırtınası yaparak bilgi toplama Vaka Çalışması Vaka Çalışması Simulasyon Simulasyon

9 BİLGİYİ YORUMLAMA (1/2) Organize Düşünenler ( Bilgiyi Kullanan): Soru hazırlamasını Soru hazırlamasını Çabuk ve dakik davranmasını Çabuk ve dakik davranmasını Keşfetmesini ve açığa vurmasını Keşfetmesini ve açığa vurmasını Araştırmasını Araştırmasını Serbest seçim yapabilmesini Serbest seçim yapabilmesini Sorgulamasını Sorgulamasını Analiz yapabilmesini Analiz yapabilmesini İkilemleri fark edebilmesini İkilemleri fark edebilmesini İnsiyatifli ve ilk başlatan olmasını İnsiyatifli ve ilk başlatan olmasını Eleştirel düşünmesini Eleştirel düşünmesini

10 BİLGİYİ YORUMLAMA (2/2) Kendi kararını verebilmesini ve arkadaşlarının çalışmalarına destek veren kişi olmasını Kendi kararını verebilmesini ve arkadaşlarının çalışmalarına destek veren kişi olmasını Bilgiyi / konuyu etraflıca okumasını Bilgiyi / konuyu etraflıca okumasını Yaratıcı düşünmesini Yaratıcı düşünmesini Açık uçlu soru sormasını Açık uçlu soru sormasını Problem çözmesini Problem çözmesini Yatay ve dikey düşünmesini Yatay ve dikey düşünmesini Fikirlerini tartışabilmesini Fikirlerini tartışabilmesini Aktif öğrenerek daha yüksek muntazam düşünme becerileri edinmesini Aktif öğrenerek daha yüksek muntazam düşünme becerileri edinmesini Problemi somut çözmesini sağlamak. Problemi somut çözmesini sağlamak.

11 ÇÖZÜM VE SONUÇ Toplanan ve yorumlanan bilgiler ışığında proje senaryosunda belirlenen problemle ilgili çözüm önerisi veya önerilerinin tespit edilip yapılacak olan sunum ve/veya eylemin belirlendiği aşamadır. Toplanan ve yorumlanan bilgiler ışığında proje senaryosunda belirlenen problemle ilgili çözüm önerisi veya önerilerinin tespit edilip yapılacak olan sunum ve/veya eylemin belirlendiği aşamadır.

12 RAPORLAMA (1/4) I.Baş Kısım: Kapak sayfası, Kapak sayfası, Teşekkür (gerekirse), Teşekkür (gerekirse), Özet, Özet, Kısaltmalar ve simgeler, Kısaltmalar ve simgeler, Tablo ve şekiller listesi Tablo ve şekiller listesi İçindekiler İçindekiler

13 RAPORLAMA (2/4) II.Asıl Metin: Bölüm-1: Bölüm-1: Projenin konusu ve önemi, amaç, projede incelenen problem (ler), sayıltılar ve sınırlılıklar; Projenin konusu ve önemi, amaç, projede incelenen problem (ler), sayıltılar ve sınırlılıklar; Bölüm-2: Bölüm-2: Literatürden derlenen kuramsal bilgiler; Literatürden derlenen kuramsal bilgiler; Bölüm-3: Bölüm-3: Yöntem, araştırma modeli, verilerin derlenmesi ve analizi; Yöntem, araştırma modeli, verilerin derlenmesi ve analizi; Bölüm-4: Bölüm-4: Bulgular ve yorumlar; Bulgular ve yorumlar; Bölüm-5: Bölüm-5: Sonuç ve öneriler. Sonuç ve öneriler.

14 RAPORLAMA (3/4) III. Kaynakça örnekler: Aynen alıntı: “ …….” (soyadı,yılı,s). - Baykal’’a göre ( 1998) göre …………( soyadı,yılı,s). Aynen alıntı: “ …….” (soyadı,yılı,s). - Baykal’’a göre ( 1998) göre …………( soyadı,yılı,s). İnternet; www.hacettepe.edu.tr, Erişim tarihi: 03 Nisan 2006 İnternet; www.hacettepe.edu.tr, Erişim tarihi: 03 Nisan 2006www.hacettepe.edu.tr Kitap: Eşme,İ., (2004) “İlk ve Ortaöğretimde Araştırma Teknikleri ve Proje”, Maltepe Üniv.Yayın No:12, İstanbul. Kitap: Eşme,İ., (2004) “İlk ve Ortaöğretimde Araştırma Teknikleri ve Proje”, Maltepe Üniv.Yayın No:12, İstanbul. Makale: Eşme İ. Aktaş G., Frequency Dependent Conductivity in As2 Se3 and As2 Se3 + 0.15 Sb, Applied Physics A, 51, 481, 1990 Makale: Eşme İ. Aktaş G., Frequency Dependent Conductivity in As2 Se3 and As2 Se3 + 0.15 Sb, Applied Physics A, 51, 481, 1990

15 RAPORLAMA (4/4) IV.Ekler: Resim, Resim, Fotoğraflar, Fotoğraflar, Belgeler..vb. Belgeler..vb.

16 SUNUM VE / VEYA EYLEM Raporlama işlemi bittikten sonra Bulduğumuz bilgileri, sonuçları ve çözümleri sınıftaki öğrencilere veya diğer öğrencilere veya insanlara sunma aşamasıdır. Raporlama işlemi bittikten sonra Bulduğumuz bilgileri, sonuçları ve çözümleri sınıftaki öğrencilere veya diğer öğrencilere veya insanlara sunma aşamasıdır. Ayrıca gruplar birkaç sunum yöntemini veya eylemi birlikte kullanıp birleştirebilir. Ayrıca gruplar birkaç sunum yöntemini veya eylemi birlikte kullanıp birleştirebilir.

17 TEŞEKKÜRLER…!


"Proje Tabanlı Öğreme Ozan ÖZGÜVEN & Esra KELLECİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları