Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

END3061 SİSTEM ANALİZİ VE MÜHENDİSLİĞİ İMALAT SİSTEMLERİNİN ANALİZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "END3061 SİSTEM ANALİZİ VE MÜHENDİSLİĞİ İMALAT SİSTEMLERİNİN ANALİZİ."— Sunum transkripti:

1 END3061 SİSTEM ANALİZİ VE MÜHENDİSLİĞİ İMALAT SİSTEMLERİNİN ANALİZİ

2 İmalatın Amacı İdealist yaklaşım:  İşlevsel yönden “gereksinimleri karşılayan”,  estetik yönden “memnun edici”,  çevresine karşı “güvenli”,  ekonomik olarak “uygun maliyetli”,  “yüksek güvenililirlik” düzeyine sahip ve  “en yüksek kalitede” ürünlerin üretimiyle toplumun zenginleşmesini sağlama.

3 İmalatın Amacı Daha gerçekçi bir yaklaşım:  “Müşterinin işlev, kalite ve güvenilirlik konusundaki isteklerini en düşük maliyetle karşılama”.

4 Sorumluluklar İmalat Yönetiminin Sorumluluğu:  öncelikleri ve amaçları belirlemek  performansı izlemek İmalat/endüstri mühendisinin sorumluluğu:  emek, teknoloji, sermaye, enerji, malzeme ve bilgi girdilerini amaçlara erişmek için en iyi nasıl kullanabileceğini belirler.

5 İmalat Sistemleri  Kesikli parça imalatı: TV setleri, motor blokları üretimi. Çizelgeleme, malzeme kontrol ve işçi atamaları önemlidir.  Süreç endüstrileri: Petrol rafinerileri, kimyasal endüstriler. Sermaye yoğundur ve kapasite önemlidir.

6 İmalat Sistemlerinde Temel İşlevler  Ürün tasarımı  Süreç planlama  İmalat işlemleri  Malzeme akışı/tesis yerleşimi  Üretim planlama ve kontrol Bu işlevleri sürdürmek, aralarındaki eşgüdümü sağlamak ve kurum amaçlarıyla uyumlarını ölçmek için bilgi akışı gereklidir. Bilgi akışı muhasebe, satınalma, pazarlama, finansman, insan kaynakları ve diğer idari işlevlerle de etkileşim halindedir.

7 İmalat Sistemlerinde Temel İşlevler  Ürün tasarımı: Pazarlama bölümünden müşteri istekleri bilgisini alarak bu istekleri karşılamak için kârlı biçimde üretilebilecek ürünlerin tanımlarını yapmaktan sorumludur.  Süreç planlama: Hammaddeleri bileşenlere dönüştürmek ve daha sonra bileşenleri ürünler halinde birleştirmek için gerekli işlemlerin sırasını tanımlamaktan sorumludur.  İmalat işlemleri: Hammaddeden gereksiz kısımların çıkarılması veya daha uygun bir biçim verilmesi anlamına gelen işleme ya da çeşitli bileşenleri bir araya getirerek daha yararlı bir ürün elde etmek için birleştirme (montaj).  Malzeme taşıma ve tesis yerleşimi: Malzeme taşıma, parçaları, takımları ve atık maddeleri tesis içinde hareket ettirmeyle ilgilidir. Tesis yerleşimi ise imalat süreçlerinin tesis içindeki fiziksel yerleşimi ile ilgilidir.  Üretim planlama, çizelgeleme ve kontrol: Üretim planlama, müşteri talep düzeyi, üretim kapasitesi ve mevcut envanter düzeyi bilgisine dayanarak orta ve uzun vadede ürün ailelerinin üretim miktarlarını belirlemekle yükümlüdür.

8 İmalat Sistemlerinin Türleri  Ürün odaklı imalat  Süreç odaklı imalat  Grup teknolojisi (Hücresel imalat)  Sabit konumlu imalat

9 Ürün odaklı imalat İş Merkezi 1İş Merkezi 2 İş Merkezi 3 İş Merkezi 4

10 Süreç Odaklı İmalat Döküm Frezeleme TornaTaşlama BoyamaMatkap Ofis Kaynak Dövme

11 Grup Teknolojisi Hücre 3 TF G G Hücre 1 Hücre 2 Montaj Alanı M M T F D T T F Bitmiş Ürün Çıkışı D Malzeme Girişi G

12 İmalat Türlerinin (Yerleşim Tiplerinin) Genel Özellikleri ÖzellikÜrün odaklıSüreç odaklıGrup teknolojisiSabit konumlu Akış süresiDüşükYüksekDüşükOrta Süreç içi stokDüşükYüksekDüşükOrta Yetenek düzeyiÜrüne bağlıYüksekOrta-yüksekKarışık Ürün esnekliğiDüşükYüksekOrta-yüksekYüksek Talep esnekliğiOrtaYüksekOrta Makina kullanım oranı YüksekOrta-düşükOrta-yüksekOrta İşçi kullanım oranı Yüksek Orta Birim üretim maliyeti DüşükYüksekDüşükYüksek

13 İmalat Sistemlerinin İlkeleri  (Little Yasası) Süreç içi stok = Üretim Hızı * Akış Süresi (Kararlı durumdaki sistemde) Süreç içi stok, akış süresine orantılıdır ve ikisi arasındaki oran üretim hızına eşittir.  Sistemdeki malzeme miktarı korunur.  Sistem büyüdükçe daha az güvenilir hale gelir.  Sistemin karmaşıklığı bileşen sayısına bağlı olarak üstel biçimde artar.  Teknoloji sürekli gelişmektedir.  Sistem bileşenleri rassal davranışlarda bulunmaktadır.  İnsan algılaması sınırlıdır.  Birleştirme, basitleştirme ve yok etme zaman, para ve enerji tasarrufu sağlar.

14 Etkinlik - Etkililik  Etkinlik (efficiency): Bir işi doğru biçimde yapmak.  Etkililik (effectiveness): Doğru işi yapmak. Örnek: Tek makina çizelgeleme problemi  Etkin bir çalışan, işleri makinada en yüksek çıktı ve en düşük bekleme zamanlarını sağlayacak şekilde sıralar.  Etkili bir çalışan ise, makina için bekleyen işlerin önceliklerini belirler ve parçaları gerektiği zaman bitecek şekilde çizelgeler.

15 Etkili Çalışma Yolları Etkili çalışmayı sağlamak üzere aşağıdaki israflardan kaçınmayı tüm güncel imalat yönetim politikaları önermektedir:  Aşırı üretim israfı  Bekleme zamanı israfı  Taşıma israfı  İşleme israfı  Envanter israfı  Hareket israfı  Ürün hatası israfı “Satılacak ürüne bir değer eklemeyen her eylem bir israftır.”

16 İmalat Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi  Zanaat (craft) üretimi El yapımı bileşenler ve beceri gerektiren montaj işlemleri, pahalı ürünler, az sayıda üretim El yapımı bileşenler ve beceri gerektiren montaj işlemleri, pahalı ürünler, az sayıda üretim  Kitlesel (seri) üretim Montaj hattı, basitleştirilmiş işler, karşılıklı değişebilir parçalar, ucuz ürünler, çok sayıda üretim Montaj hattı, basitleştirilmiş işler, karşılıklı değişebilir parçalar, ucuz ürünler, çok sayıda üretim  Yalın üretim Hücreler veya esnek montaj hatları, geniş kapsamlı işler, daha fazla çeşit, maliyetlerin azaltılması Hücreler veya esnek montaj hatları, geniş kapsamlı işler, daha fazla çeşit, maliyetlerin azaltılması

17 “Yalın”ın Tanımı  Fabrikadaki insan çalışma süresinin yarıya düşürülmesi  Bitmiş üründeki hataların yarıya düşürülmesi  Mühendislik çalışma sürelerinin üçte bire düşürülmesi  Aynı çıktı için kullanılan fabrika hacminin yarıya düşürülmesi  Süreç içi envanterin onda birinin altına düşürülmesi Kaynak: Dünyayı Değiştiren Makine, Womack, Jones, Roos 1990

18 Toyota Production System Pull Manufacturing Toyota Production System Pull Manufacturing Just-In-Time Just-In-Time Lean Manufacturing Lean ManufacturingJIT/TQC/EI/TPM Short Cycle Manufacturing Short Cycle ManufacturingOne-Piece-Flow Cellular Manufacturing Demand Flow Manufacturing Cellular Manufacturing Demand Flow Manufacturing Stockless Production Focused Flow Manufacturing Stockless Production Focused Flow Manufacturing Agility Value Adding Manufacturing Agility Value Adding Manufacturing Group Technology Time Based Management Synchronous Flow Manufacturing End-Lining Operations Continuous Flow Manufacturing Synchronous Flow Manufacturing End-Lining Operations Continuous Flow Manufacturing AYNI KAVRAM, PEK ÇOK İSİM

19 Yalın Üretim u İsrafı yok ederek müşteri siparişi ile ürün sevkiyatı arasındaki süreyi kısaltan üretim felsefesi Müşteri Siparişi İsraf Ürün Sevkiyatı Zaman Geleneksel Üretim Müşteri Siparişi Ürün Sevkiyatı Zaman (Daha kısa) İsraf Yalın Üretim

20 20 Yalın Üretimin Yapısı  Yalın üretim ne değildir? JIT JIT Kanban Kanban  Özellikleri Temel değişiklik Temel değişiklik Kaynaklar Kaynaklar Sürekli iyileştirme Sürekli iyileştirme  Tanım “Kaynakları israf etmeden ürün veya hizmetleri üretmek için var olan bir sistem” “Kaynakları israf etmeden ürün veya hizmetleri üretmek için var olan bir sistem”

21 Yeni Düşünce: Suçlamama Kültürü Yönetim aşağıdaki kültürü oluşturmalıdır:  Sorunlar fırsat olarak görülür.  Makul hatalar yapmak mümkündür.  Artan güven nedeniyle sorunlar daha fazla açığa vurulur.  İnsanlar sorun değildir – onlar sorun çözücüdür.  Vurgu, onu “kimin yaptığı” değil çözümlerin bulunması üzerinde olmalıdır.

22 Yalın’ın 3 M’si  muda – israf  mura - tutarsızlık  muri - mantıksızlık

23 Bir üretim sistemini “yalın” yapan özellikler  Temel Unsurlar: Hızlı takım/kalıp değişikliği, hazırlık süresi azaltımı (SMED: single minute exchange of dies) Hızlı takım/kalıp değişikliği, hazırlık süresi azaltımı (SMED: single minute exchange of dies) Çekme sistemi (kanban) Çekme sistemi (kanban) İşyeri düzenleme İşyeri düzenleme Değer akış analizi Değer akış analizi Toplam üretken bakım Toplam üretken bakım Hücresel imalat Hücresel imalat

24 Bir üretim sistemini “yalın” yapan özellikler  Destekleyici Strateji ve Kavramlar: Tek parça akışı Tek parça akışı Görsel kontroller (poka-yoke, andon) Görsel kontroller (poka-yoke, andon) Sabit hızlı üretim (TAKT time) Sabit hızlı üretim (TAKT time) Takım oluşturma Takım oluşturma Dengeli akış Dengeli akış Kaynağında kalite Kaynağında kalite İşgörenlerin yetkilendirilmesi İşgörenlerin yetkilendirilmesi Sorunsuz işlemler Sorunsuz işlemler Standartlaştırma Standartlaştırma Sürekli iyileştirme Sürekli iyileştirme Donanımların yenilenmesi Donanımların yenilenmesi

25 25 7 İsraf (Muda) Türü  Aşırı (veya erken) üretim  Gecikmeler  Taşıma (süreçlere doğru ve süreçten uzağa)  Envanter  Muayene  Hatalar ve düzeltme  Süreçlerin verimsizliği ve süreç içindeki  diğer değer katmayan hareketler

26 26 Yalın Üretimin Yararları  % 50 - 80 israf azaltımı Süreç içi envanter Süreç içi envanter Envanter Envanter Hacim Hacim Personel Personel Ürün tedarik süresi Ürün tedarik süresi Taşımalar Taşımalar Kalite, maliyetler, teslimat Kalite, maliyetler, teslimat

27 27 Temellerin Atılması  Organizasyonu değerlendirme Yönetim kültürü Yönetim kültürü İmalat kültürü İmalat kültürü  Yalın üretim analizi Değer akışı (müşteri bakış açısından) Değer akışı (müşteri bakış açısından) İşgücü değerlendirme İşgücü değerlendirme Süreç içi envanter Süreç içi envanter Envanter Envanter Kapasite planlama Kapasite planlama Tedarik zinciri yaklaşımı Tedarik zinciri yaklaşımı

28 Değer Akış Analizi

29 Değer Akışı Simgeleri Müşteri / TedarikçiAyrıntılı Süreç Bilgi kutusu İş hücresi I Envanter İtme Süpermarket Malzeme çekme Konveyör Emniyet stoğu Dış sevkiyat Taşıma

30 Değer Akışı (devam) Üretim kontrolü Rapor iletimi Elektronik bilgi iletimi Üretim kanbanı Çekme kanbanı Sinyal kanbanı Kanban noktası Sıralı çekme Yük dengeleme MRP/ERP sistemi Görsel bilgi alma Sözlü bilgi alma Kaizen gereksinimi İşçi(ler) Değer ekleyen / eklemeyen süreçler

31 31 Yalın Üretimin Araçları  İsraf azaltımı (% 50-80) Tam katılım, eğitim, öğrenme Tam katılım, eğitim, öğrenme Hücresel imalat Hücresel imalat Esnek imalat Esnek imalat Kaikaku (temel değişiklikler) Kaikaku (temel değişiklikler) Kaizen (sürekli iyileştirme) ve standard iş Kaizen (sürekli iyileştirme) ve standard iş 5S 5S Seiri (sort): ayıklamaSeiri (sort): ayıklama Seiton (set in order): sınıflamaSeiton (set in order): sınıflama Seiso (shine): temizlemeSeiso (shine): temizleme Seiketsu (standardize): standartlaştırmaSeiketsu (standardize): standartlaştırma Shitsuke (sustain): sürekliliği sağlamaShitsuke (sustain): sürekliliği sağlama Jidoka (autonomation, özerkleştirme) Jidoka (autonomation, özerkleştirme) Poka-yoke (hata önleyici tasarım) Poka-yoke (hata önleyici tasarım) Shojinka (işçi sayısının işin gereklerine göre ayarlanması) Shojinka (işçi sayısının işin gereklerine göre ayarlanması) Teien sistemi (işçi önerileri) Teien sistemi (işçi önerileri)

32 32 Araçlar (devam)  Sürekli Akış (% 10-25) SMED (Kalıpların 10 dakikadan kısa süre içinde değiştirilmesi) (Shingo) SMED (Kalıpların 10 dakikadan kısa süre içinde değiştirilmesi) (Shingo) Andon (hedef ve gerçekleştirilen üretimi gösteren bilgi panoları) Andon (hedef ve gerçekleştirilen üretimi gösteren bilgi panoları) Takt time (ardışık iki ürünün tamamlanması arasında geçen süre) Takt time (ardışık iki ürünün tamamlanması arasında geçen süre) Montaj hattı dengeleme Montaj hattı dengeleme Nagara (kararlı üretim hızı) Nagara (kararlı üretim hızı)  Müşterilerin ürün çekişi (% 10-25) Tam zamanında üretim Tam zamanında üretim Kanban Kanban

33 Yalın Üretim Başarı Faktörleri TedarikçilerTedarikçiler Önleyici Bakım YerleşimYerleşim EnvanterEnvanter ÇizelgelemeÇizelgeleme KaliteKalite Çalışanların Yetkilendirilmesi Yalın Üretim Yalın Üretim


"END3061 SİSTEM ANALİZİ VE MÜHENDİSLİĞİ İMALAT SİSTEMLERİNİN ANALİZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları